Utskrift från gbg2.yimby.se
....

GP-debatt: Cyklarna behöver mer utrymme i körbanorna

 

Yimby Göteborg och Naturskyddsföreningen har skrivit en slutreplik på GP-Debatt om att flytta cyklarna till körbanan för att få till en bra lösning för cyklister och för alla andra som nyttjar staden. Läs även den ursprungliga debattartikeln "Flytta cyklarna till körbanan" och de rödgrönas svar "Fler satsningar på cyklar på väg". Slutrepliken följer i sin helhet:

Cyklarna behöver mer utrymme i körbanorna

Hur gör Göteborgs stad med alla ställen där det inte går att uppfylla cykelprogrammets önskemål om enkelriktade cykelbanor på mellan 1,6 och 3 meter i varje riktning? Utan farliga hinder och svängar i cykelbanorna. Utan att inskränka på gångtrafiken.

Det finns alldeles för många exempel på nya undermåliga cykelbanor eller gångbanor (till exempel Stora Badhusgatan och Skeppsbron); stolpar och hinder i cykelbanan (Chalmersplatsen, Gustaf Daléns-gatan, Kvibergs-vägen och Bergartsgatan); cykelbanor som slutar tvärt (Mariaplan och Aschebergsgatan) eller långa omvägar till viktiga målpunkter (Stenpiren). Kommer cykelprogrammet verkligen att ändra på detta?

Och räcker cykelprogrammets standard för den ökade cykeltrafik som förväntas inom kort?

 

Mer utrymme behövs

Om cyklingen tredubblas till 2025 enligt cykelprogrammet blir cykelandelen fortfarande bara 12 procent. I en hållbar stad behöver den nog vara högre än så. Många av cyklarna kommer att vara elcyklar, lastcyklar och cykelkärror med större anspråk på utrymme och hastighet.

Gångtrafiken, det högst prioriterade trafikslaget i trafikstrategin, kommer att behöva mer utrymme.

Sista stycket i repliken antyder att de rödgröna vill bygga ut cykelinfrastrukturen i takt med att fler göteborgare väljer cykeln – i stället för att höja kapaciteten och standarden så att tillräckligt många göteborgare väljer de prioriterade trafikslagen cykel och gång.

Om cykelbanor kan lösa denna utmaning är det gott så. Men vi har svårt att se något annat än att cyklar i olika skepnader kommer att behöva ta körbanan i anspråk förr eller senare. Lika bra att inleda den utvecklingen redan nu!

Gustav Sjöblom
för Naturskyddsföreningen i Göteborg

Patrik Höstmad
för Yimby Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.