Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för påbyggnad av bostäder mm vid Sten Sturegatan

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Påbyggnad av bostäder mm vid Sten Sturegatan. Planens ambitioner är att förtäta genom att bygga på 100 lägenheter på befintliga byggnader, möjliggöra butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna och mellan lamellhusen bygga nya affärslokaler i 2 våningar. Den är mycket bra och vi har givit ett kort postivit stöd. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 27:e oktober.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Påbyggnad av bostäder mm vid Sten Sturegatan (Diarienummer SBK: BN0383/13)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Påbyggnad av bostäder mm vid Sten Sturegatan (Diarienummer SBK: BN0383/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. Det här är en mycket bra plan och låt det inte i den fortsatta processen bli sänkningar av ambitioner, hushöjder, graden av blandning eller antalet lägenheter.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Före...

...och efter.

Översikt och sammanfattning av planens ambitioner. 

 

Yttrandet följer i sin helhet:

 

Yttrande över Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Sten Sturegatan

Diarienummer SBK: BN0383/13

 

Allmänt

Yimby Göteborg är mycket positiva till planens ambitioner att förtäta genom att bygga på 100 lägenheter på befintliga byggnader, möjliggöra butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna och mellan lamellhusen bygga nya affärslokaler i 2 våningar. Det är en mycket bra plan och vi vill bara framföra att vi vill att ambitionerna håller hela vägen till bygglov. Vi vill inte se några sänkningar av ambitioner, hushöjder, graden av blandning eller antalet lägenheter. Vi ser fram emot att framöver få se fler planer i linje med denna!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Matthias H. (27 Oktober 2015 10:47):
Ja, detta är mycket bra för stan. Absolut mer sånt här.
+1
Rabin Kianifar (27 Oktober 2015 13:35):
Kul att följa med i utvecklingen!
 0
Jens B (29 Oktober 2015 22:43):
Bra med fler lägenheter. Jag hade dock hellre sett att sextiotalslamellerna hade rivits och ersatts av ett par riktiga stadskvarter istället, men det är förmodligen en utopi. För att dämpa förortsprägeln så skulle byggnationen i mellanrummen kunna göras 4-5 våningar, i putsfasad och kanske med en lite uttrycksfull utformning?
 0
W Wallin (7 November 2015 11:31):
Detta förslag är totalt sjukt. Om man skall bygga detta i centrala delar av staden, kommer försäljningskostnaden, att bli för de bostäder, som är fem våningar och där över 52 000 kr per kvm. Orsaken till detta är att byggherrarna, som skall bygga där, är ensamma om att bygga i en miljö, där man i Göteborg, endast bygger stora höga betonghus. Ex. 10 kvm för 520 000 kr + månadskostnad. 50 kvm för 2 600 000 kr. 100 kvm för 5 200 000 kr.
Hade man istället haft en byggsektor, som var baserad på konkurrens, mångfald och lika villkor, för alla inblandad byggbolag. Hade det vuxit upp bostäder i Göteborg, som var anpassade för alla ekonomiska och sociala behov.
Dessa stora hus är de, som byggs enligt B Siesjös teori, "Den gröna blandstaden", teori. Hur tokigt det än låter.
Grundorsaken till att man endast bygger dessa stora betonghus, beror på att man först och främst har i Göteborgs kommun, tagit beslut om, att man skall bara arbeta med byggbolag, som kan producera 100 lägenheter och mer.
Man ger kommunal mark till dessa bolag och alla andra byggbolag, som bygger mindre, får vackert vänta i många år, på att överhuvudtaget kunna existera.

Skulle "Det Kommunala Planmonopolet" avskaffas, skulle det bli möjligt för alla en mans, små och mindre byggbolag, som t ex har egen mark, endast behöva ansöka om bygglov, för att starta sitt bygge, för sina respektive kunder.
Resultatet av detta skulle bli en mångfald av bostäder. Då skulle också den ekonomiska oro lägga sig, som grundar sig på en orealistisk upplåning av bostäder i Sverige.
Den lägre delen av inkomst triangeln skulle kunna anskaffa bostäder till olika kostnadslägen och pressen på prisökning skulle snabbt avta.
Detta förstår inte ens den nytillsatta generaldirektören för Finansinspektionen.
Samtidigt skulle man på kort tid öka bostadsbyggandet, eftersom man då också skulle få de bostäder, som tillverkades lite snabbare än dessa höga betonghus. Mångfalden skulle öka och bostadsmarknaden bli mycket mer flexibel, med bostäder till många olika inkomstgrupper och på andra ställen, men ändå enligt den gällande Översiktsplanen för Göteborg.
När skall man förstå detta i Göteborgs kommun ??
W Wallin
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.