Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Bebyggelse på Götaleden

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Bebyggelse på Götaleden. Det är en mycket bra plan, speciellt med tanke på de utmaningar som finns med överdäckningen och all biltrafik i området. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 1:a september.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Bebyggelse på Götaleden (Diarienummer SBK: BN0714/13)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Bebyggelse på Götaleden (Diarienummer SBK: BN0714/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Två varianter av volymillustrationer på vad som kan uppföras inom detaljplan. (Illustration: Tengbom)

 

Speciellt tack till Pär Johansson för analys och text. Yttrandet följer i sin helhet.

Yttrande över Detaljplan för Bebyggelse på Götaleden

Diarienummer SBK: BN0714/13

Allmänt

Detta är en av de bästa planer som presterats. Äntligen har det blivit verklighet av allt visionerande. "Syftet är också att ge bebyggelsen en stadsmässighet och anpassa den till det centrala läget i staden och pågående utvecklingsprojekt." Det görs i planen!

Kanske är det lite mycket fokus på trafik och parkering men det är svårt att komma ifrån i detta läget. Kan vi önska oss att detta är sista överdäckningen av motorled i Göteborg till fördel för boulevarder i framtiden?

Även med ramper integrerade tätt mot byggnader så tar de en hel del plats. (Från planbeskrivningen. Foto: Sören Gustafsson.)

 

Funktionsblandning och täthet

Planområdet är ca 5,7 ha och det ska tillkomma 100 000 m2 med "bostäder, kontor, verksamheter, skola, parkering och tekniskt ändamål fördelat på fem kvarter". Fördelningen av dessa funktioner är inte reglerad mer än att bostäder inte är tillåtna i gatuplan. Det finnas en stor risk att det bara blir kontor i området. Om allt blir bostäder hamnar antalet boende på 2 700 (37 m2/pers), dvs 470 inv/ha. Men så mycket bostäder kommer knappast att byggas, säg en 25% i en optimistisk skattning så hamnar vi på 120 inv/ha som återigen är under UN-Habitats kriterier på minst 150 inv/ha för en hållbar stadsutveckling.

 

Höjden på bebyggelsen

Den höga bebyggelsen som planeras närmare centralen får gärna krypa ned mot älven och möta höghuset i Lilla Bommen från 1989 med sina 22 våningar och 86 meter. Antalet våningar på bebyggelsen på leden begränsas i planen till mellan 6 och 14 våningar där endast 25% av byggrättens yta tillåter byggnader med mellan 10 och 14 våningar. Skälet som anges är att denna begränsning ska ge en mer varierad bebyggelse i höjdled. För de som rör sig i gatunivå kommer denna begränsning ha mycket liten inverkan på hur gaturummet upplevs. Här är det i så fall mer viktigt att se till att ha en tvingande skrivning om publika verksamheter i bottenplan. Det är framförallt de första våningarna som avgör hur välkomnande gaturummet upplevs. De tre kvarteren ovanpå tunneln har skrivningen BCPS "Bostäder, centrum, parkering och skola. Parkering och bostäder tillåts ej i fasad mot gata i bottenvåning" vilken borgar för ett levande och aktivt våningsplan.

Det är bra med regleringen om den fria höjden från gatans nivå upp till de utskjutande byggnadsdelarna (max 3 meter) som ska vara minst 6 meter. Annars riskerar dessa att skapa en känsla av ett slutet och trångt gaturum, liknande Världskulturmuseets överhäng vid Korsvägen.

Världskulturmuseet. (Från planbeskrivningen. Foto: Sören Gustafsson.)

 

Inspirationsbilder

Figur 19, s. 26, visar en öde gata med träd i krukor. Kan inte en mer livlig bild användas som ett gott exempel?

Figur 19. (Från planbeskrivningen Foto: Agneta Runevad.)

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.