Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Stadsbyggnadsdebatt: Rulla ut rutnätet!

 

En stor stadsbyggnadsdebatt har pågått sedan jul för att troligen ha haft sin kulmen de senare dagarna. Startskottet var att Peter Hjörne skrev en ledare som avslutades med "Akta Heden!" - och så var debatten igång. Fastighetsägarnas Rikard Ljunggren, nimby- och bevarandegrupperna i Grön Samverkan Göteborg och det gamla gardet Bellman, Caldenby och Larsson började skriva debattinlägg och repliker. När de sistnämnda skrev ett inlägg och oroade sig över det mesta som planeras att byggas i Göteborg var Yimby Göteborg inte sena att ge en egen replik. Även stadsarkitekten Björn Siesjö och Rickard Ljunggren har replikerat. Peter Hjörne hoppade in i debatten igen med en ledare i GP och även Jan Jörnmark skrev en krönika av i GT kopplar till debatten. Länkar till alla artiklarna och hela vår replik följer.

Ledare: Det kan bli mycket bättre!
Peter Hjörne, GP, ägare och ledarskribent

Debattinlägg: Våga börja förtäta staden
Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna

Replik: Vi säger ja tack till en grön stad
Anne-Charlotte Pettersson och Roland Jonsson, Grön Samverkan Göteborg

Slutreplik: Förtätning det mest hållbara sättet att växa
Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna

Debattinlägg: Stadsplanering kräver kunniga politiker
Bellman, Caldenby, Larsson

Replik: En klar majoritet vill ha tätare och högre blandstad
Patrik Höstmad och Patrik Sjöberg, Yimby Göteborg

Replik: Var med och skapa framtidens Göteborg
Björn Siesjö, stadsarkitekt

Replik: Sluta hämma stans utveckling
Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna

Ledare: Det är bra – men kan bli bättre!
Peter Hjörne, GP, ägare och ledarskribent

Krönika i GT: Riv Heden – bota gnälligheten
Jan Jörnmark

 

Yimby Göteborgs replik följer:

En klar majoritet vill ha tätare och högre blandstad

Bellman, Caldenby och Larsson oroar sig på GP Debatt över att mycket är på gång i Göteborg inför det stundande 400-årsjubileet. Debattörerna ängslas främst över några byggnaders höjd och att det skulle finnas projekt som går runt ekonomiskt. Det är en mycket begränsad syn på stadsbyggnad. Det vi lärt oss i dag är att befolkningstäthet, arbetsplatstäthet och gators utformning har en avgörande inverkan på hur levande och hållbar en stad är och blir.

Precis som författarna vill vi gärna se en mångfald i staden, men i vår mångfald finns även utrymme för höga byggnader, speciellt i fall som Karlavagnstornet och RegionCity som bidrar till täthet och där tanken är att skapa välkomnande och levande miljöer i gatuplan.

Sänk blicken. Det är inte den högsta våningen som är det viktiga för hur människor upplever stadslivet – utan den i gatunivå.

Debattörerna lyfter fram behovet av att människor kan delta i ett öppet samtal om vår stads framtid, men har uppenbarligen missat att stadsbyggnadsdebatten har lämnat de välkontrollerade sammanslutningar där det gamla gardet arkitekter satte agendan.

I dag pågår en mycket livlig debatt i Göteborg, inte minst i sociala medier som på Yimby Göteborgs hemsida och facebookgrupp, vilka samlar politiker, tjänstemän, arkitekter och flera tusen göteborgare. Författarna är mer än välkomna att delta i den debatt som pågår här.

Bland allmänheten finns det i dag en helt annan förståelse för hur stadens planering påverkar möjligheterna till en attraktiv, levande och hållbar stad, vilket vi inte minst såg i de senast i yttrandena över planen i Frihamnen. En klar majoritet efterfrågade en tätare och högre blandstad. Det finns ingen anledning att bygga isolerade modernistiska enklaver. Rulla ut rutnätet!

Patrik Höstmad
Patrik Sjöberg

samordnare för Yimby Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Gunnar Einarsson (2 Februari 2015 10:12):
Inte minst apropå Bellman, Caldenby och Larssons artikel, varför kunde man inte tänka sig en uppgörelse mellan Nimby och Yimby? Yimby struntar i Karlavagnstornet samt lovar att inte bebygga historiska ytor som Heden och Skanstorget och i gengäld stödjer Nimby att rutnätet rullas ut över den stadsnära demarkationen i övrigt. Exempel: Skanstorget rörs inte, men på Skansbergets tomter återställs landshövdingehusen och på den motorled som aldrig blev av vid Brunnsgatan ritas tomter ut för ett nytt Kv Druvan.

Varför måste stadsbyggnadsdebatten vara så endimensionell? Jag saknar dessutom en historisk djupdimension på densamma. Med en sådan blir det så mycket enklare att avgöra var man bör trampa fram och inte och som bekant var det inte minst hänsynslösheten mot historien som gjorde 60-tales stadsförstörelse så bedrövlig. Här har trion rätt i sak, ett rotlöst Göteborg riskerar att upprepa förintelsen.

Den andra rationella källan till nimbyism ligger i nutidens estetiska undermålighet. Vore det självklart att över Västlänkens station vid Handelshögskolan kunde uppföras ett jugendslott, så hade gnället om att bevara en ful funkisbyggnad från 1947 förbleknat till sina rätta proportioner. Trapporna ner till perrongerna kunde exempelvis infogas i ett spektakulärt hörn med höga valv mellan Vasagatan och Haga Kyrkogata.

Fast självklart, om det är norra Älvstranden som skall fortsätta utbredas över resten av det sargade Göteborg så blir också jag en stenhård Nimby. Och än så länge så verkar det ju precis även bli så.
+1
Hans Jörgensen (2 Februari 2015 22:29):
Caldenby & Co nämner i en av sina artiklar den gamla innerstaden som en förebild.
Det kan man bara hålla med om.

Just därför kan vi i Frihamnen återskapa detta lyckade koncept: rutnät, lagom stora kvarter och kanalfest!
Däremot tycks det alltså vara hushöjden som är haken.
Fast det finns inga argument mot att bygga åtminstone en del av husen riktigt höga i Frihamnen (det har ju tidigare här på bloggen resonerats att kunna vara en poäng att då pålning o grundförstärkning ändå behövs för lägre bebyggelse minskar den skillnaden i ekonomisk börda mellan högre och lägre hus jämfört med på mer stabil mark). Därmed kan man i samma stadsdel återanvända en klassisk traditionell stadslayout samtidigt tillföra något nytt och välbehövligt i Gbg, dvs pampiga högre hus. Jag tycker det är rätt vettigt som det skissats från staden att lägga de högre husen längre in i området och ha lägre bebyggelse ut mot pirerna och vattnet.
Då kan det fortfarande bli gemytlig "lågstadskänsla" i ena delen och mer storstadsvertikalitet i andra delar. Frihamnen är så pass stort att allt rymms utan att inkräkta på vartannat.

Ett tredje element som jag funderat på, som kunde vara riktigt innovativt, är att använda sig av ett slags husbåtar i stor skala. Både ett stort antal och med viss höjd. Tänk om man kunde prova att göra hela flytande kvarter! Dessa skulle då förläggas längre ut. Man kan tänka sig flera fördelar med en sådan flytande stadsdel, främst förstås att den inte är beroende av vattenhöjningar som faktiskt är ett reellt hot mot vattennära stadsdelar.
Flytande kvartersstad alltså, där utrymmen mellan kvarteren blir naturliga kanaler. Gator kan läggas längs kvartersflottarnas sidor, och förbindas med enkla broar.

Kanske ska skicka in det som ett förslag till Lyft Göteborg, eller snarare Flyt Göteborg.. :)
+3
Anders Svensson (4 Februari 2015 17:44):
Min ledare i ETC anknyter också till debatten även om den inte specifikt handlar om Heden. Den finns också på min blogg. http:​/​/​blog.​zaramis.​se/​20​15/​0​1/​25/​en-​annan-​sorts-​stad/​
 0
Mats (6 Februari 2015 14:14):
Det är bara att hålla med den anonyme mannen som uttalade sig i GP om det splittrade Göteborg. Enligt honom kunde Göteborg delas in i tre områden.

Vi har dom äldre och medelålders göteborgarna som bor i (oftast) villaområden runt om centrum. Sen har vi dom som bor i centrum. Sista gruppen är dom boende i nordöstra Göteborg och delar av Hisingen. Det är en segregering som alla politiker måste förhålla sig till och inse att den finns.

Det är ganska uppenbart när man läser ledarsidan i vänstertidningen ETC att nyvänstern som styr Göteborg är mest intresserad av centrum.
 0
Gunnar Einarsson (22 Februari 2015 01:16):
Hans, kan bara hålla med om rubbet. Husbåtar låter som en spännande idé om än äventyrlig.

Från Anders Svenssons blogg:
"Bygget av Marieholmstunneln bör i samma anda stoppas och det nyligen byggda spagettikomplexet till bilismens fromma i Gamlestaden som brukar kallas Röde orm kan rivas igen för att ersättas med kvartersstad som sen kan sträcka sig hela vägen till Nordstan i centrala Göteborg."

Provokativt om Marieholmstunneln och Röde Orm, men det behöver sägas!

Mats, jag är nu inte vänster utan socialkonservativ, men jag håller väl med och är samtidigt ärlig med att anse att det är riktigt. Centrum bör stå i fokus då Göteborg är gigantiskt för sin lilla befolkning. Mellan Frölunda Torg och Gårdsten är det lika långt som från Battery Park till Charlotte Street i The Bronx. Vi kan omöjligt göra stad av hela denna areal. Istället är koncentration mot mitten och en våg som emanerar från innerstaden utåt så långt den räcker det enda rimliga. Att dutta förtätning i satellitbanorna gör varken till eller ifrån förutom att öka trafikbelastningen.

Segregation bekämpas för övrigt bäst med Mietskasernen, även om stadens etablissemang - bl.a med tanke på dess bosättningsmönster - kanske inte alltid vill inse detta. ;-)
http:​/​/​oldurbanist.​blogspot.​se/​20​12/​0​1/​friday-​read-​mix.​.​
 0
Mats (28 Februari 2015 15:15):
Gunnar Einarsson:

Problemet är väl i så fall att dom socialkonservativa inte hörs särskilt mycket i stadsbyggnadsdebatten. Dom har mest mutat in sina egna politikområden som rör sig mycket kring familjefrågor, invandring etc.

Här är i varje fall ett inlägg som borde tilltala dom socialkonservativa: http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​264280​4-​lat-​oss-​slip.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.