Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Stad som stöd till tynande torg

 

DirektPress Göteborg skrev i söndags om Bostadsbolagets planer med Radiotorget. Bostadsbolaget vill riva två av torgets lokalbyggnader för att bygga nya bostadshus med ett fåtal nya lokaler. Som ett brev på posten anser Kulturnämnden att det från från kulturhistorisk synpunkt är olämpligt att förändra det "tidstypiska" Radiotorgets bebyggelse. Där står vi igen och väger det kortsiktigt affärsmässiga mot det långsiktigt kulturhistoriska samtidigt som ingen tänker på morgondagens funktioner eller stads- och kulturliv.

Varken Radiotorget eller det närliggande bostadsområdet Bildradiogatan är del av länsstyrelsens utpekade områden med riksintresse för kulturmiljövård så det borde vara enkelt att stadsutveckla. Men Göteborg har med ett självpåtaget bevarandeprogram lyckats lägga en hel del av övrig bebyggelse under beskydd. Dessa områdens och byggnaders värden är i programmet beskrivna på samma svepande sätt som länsstyrelsens riksintresseskrivningar.

Bildradiogatan med Radiotorget längst ner till vänster och Marconigatan till höger. Flatås är inte byggt. (Källa: Facebookgruppen Det Gamla Göteborg).

 

Radiotorgets historia

I bevarandeprogrammet går följande läsa om Bildradiogatan:

Stadsplan upprättad av T William-Olsson fastställdes 1950 och området byggdes ut 1951–59. Bebyggelsen som bl.a. omfattar låga punkthus, lamellhus och ett sjukhem uppfördes av Göteborgs Stads Bostads AB. Arkitekter för de flesta av husen var Sven Brolid och Jan Wallinder.

Kenneth M. Linton ger mer information i fanzinet På plats i väster. Radiotorget påstås vara den första handelsplats i Sverige, och en av de första i Europa, som byggdes utanför stadskärnan. (Det fanns troligen perifera handelsplatser i Stockholm som var tidigare.) Det benämndes "satellittorg" och det var så nytt inom stadsplaneringen att stadsplanerare från andra länder kom för att studera konceptet i praktiken. Arkitekterna till själva torget var Sven Brolid och Jan Wallinder. Torget har haft fullt av verksamheter som bageri, två speceributiker, manufakturaffär, parfymeri, herr- och damfriseringar, fiskaffär, fruktaffär, blomsteraffär, tobaksaffär, urmakeri, bilskola, skoaffär, sportaffär med mera. Det har varit ett mycket livligt köpcentrum.

Radiotorget innan Dag Hammarskjöldsleden. (Källa: Facebookgruppen Det Gamla Göteborg).

 

Efterhand har handelsmönster ändrats, boendetätheten sjunkit och efter att torget tappade sin enda kvarvarande livsmedelsbutik har det blivit kämpigt. Hemmafruar (eller husmödrar som de benämndes då) som går och handlar vid det lokala centrat har ersatts av förvärvsarbetande och studerande som handlar någonstans på vägen hem. Det är förståeligt att torget som ligger omgivet av en glesbebyggelse och drar sig undan från huvudstråket Marconigatan har svårt att locka till sig kunder utifrån. Konkurrensen har säkert kommit från Frölunda torg och 421 och Lidls etablering vid Marconimotet måste ha blivit dödsstöten för livmedelshandeln.

Radiotorget idag.

 

Bostadsbolagets förslag

Bostadsbolaget vill nu på goda grunder se över sina fastigheter och har lämnat in en ansökan om planbesked hos Stadsbyggnadskontoret. Lokaler står tomma och byggnaderna i är renoveringsbehov. Bostadsbolaget vill därför riva två byggnader med lokaler och bygga 50 nya lägenheter och samt ett fåtal nya lokaler. Bostadsbolaget är trots detta tveksamma till om det kommer att finnas kundunderlag till lokalerna. Eftersom vi talar om nyproduktion blir hyrorna högre och det kan sättas ett frågetecken för om det finns någon som helst efterfrågan på nyproducerade lokaler i området om inte tätheten och kundunderlaget blir väsentligt högre.

Nu behöver vi kanske inte bry oss för som vanligt är området inte helt historielös och då måste uppenbarligen hänsyn tas till planeringsideal från svunna tider. Kulturnämnden är kritisk till Bostadsbolagets förslag och enligt tjänsteutlåtandet är

De föreslagna åtgärderna, med rivning av samlingslokalen Forum och andra byggnader vid Radiotorget, är olämpliga från kulturhistorisk synpunkt. Sökanden bör göra en analys av konsekvenserna ur kulturhistoriskt perspektiv och anpassa åtgärdsförslagen därefter.

Så vad står det om Radiotorgets kulturhistoria i bevarandeprogrammet. Det finns en skrivelse om Bildradiogatans bebyggelse och som skäl för bevarande anges

Bostadsområdet är tidstypiskt. Av särskilt intresse är de låga punkthusens arkitektoniska uppbyggnad och bostadsbebyggelsens samordning med sjukhemmet. Experimenthuset har ett stort byggnadshistoriskt värde.

Det intressanta när man läser i Göteborgs bevarandeprogram är att det inte finns någon egentlig motivering till varför det ska bevaras. Det framgår inte vad som är så speciellt "tidstypiskt" med detta när all bebyggelse från denna tid är precis lika tidstypisk. Varför "samordningen" i detta område utmärker sig framför samordningen i alla andra områden framgår inte heller och varför byggnaderna har "ett stort byggnadshistoriskt värde" går inte att läsa sig till. Den enda komplement som finns är en beskrivning av hur området ser ut – men själva värderingen är helt omotiverad.

(Källa: Facebookgruppen Det Gamla Göteborg)

 

Nu visar det sig att själva Radiotorget egentligen inte är med i beskrivningen men för att helgardera har man på slutet lagt till en rubrik med "Övrigt – utanför programmet" där det omnämns bl.a.

Det lilla Radiotorget som har ett par butikslängor och samlingssal utgör ett väsentligt komplement till bostadsområdet vid Bildradiogatan.

Tjänsteutlåtandet hänvisar istället till projektet Moderna planeringsunderlag som framhåller att

Med sin välbevarade 1950-talskänsla utgör Radiotorget ett väsentligt komplement till bostadsområdet och är ett representativt exempel på folkhemmets lokalcentrum.

Vilket tydligen är tillräckligt för att Kulturnämnden ska ha starka synpunkter. Noterbart är också att det inte står omnämnt någonstans i bevarandeprogrammet att Radiotorget var Sveriges första satellittorg som de då benämndes. En hypotes är att bevarandeprogrammet snarare handlar om ett antal tjänstemäns subjektiva arkitektoniska preferenser än att bebyggelse och stadsutveckling har värderats i ett sammantaget historiskt perspektiv utanför det rent arkitektoniska.

 

Morgondagens funktion och kulturliv

Så hur löser vi knuten? Alexanderhugget är att komplettera istället för att riva och bygga nytt. Det finns enorma förtätningsmöjligheter i närområdet. Marken är förhållandevis flack med några få bergsknallar som går att bemästra med dynamit. Se följande schematiska förslag som även skapar gatukopplingar mellan Bildradiogatan och Antenngatan på båda sidor om torget för att öka tillgängligheten.

Till vänster nuläge och till höger schematiskt förslag för förtätning i Radiotorgets närhet.

 

Inom området så har byggnadsarean mer än fördubblats och med bara tre våningar är befolkningstätheten fördubblad. Med ännu högre där lämpligt går det nog t.o.m. att göra underverk för både torget och en rikligt lokaler i bottenvåningarna på de nya byggnaderna. Och då har vi inte ens börjat tala om Dag Hammarskjölds Boulevard.

Dag Hammarskjölds boulevard.

 

Men det är lite brottom. För medan vi väntar på att planera för att förtäta dessa områden så kommer lokal för lokal att försvinna och med det försämras radikalt invånarnas tillgänglighet till handel och service. Det är en fråga om grundläggande nödtorft som försvinner för invånarna i stadsdelen.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Matthias H. (21 November 2014 11:15):
Grym analys Patrik.
+4
Ragnar Lind (21 November 2014 15:35):
Konditoriet som skall rivas är inte "ett konditori" vilket som helst. Det är Mehrans Cafe och konditori! Snart är det semmelsäsong! Detta konditori vann GP:s semmelpris häromåret. Sen finns det persiska petit chouer, Nellybakelser, cigarrrer och en hel del annat gott. Kort sagt: Mehrans är en pärla! Vallfärda!
 0
Ragnar Lind (21 November 2014 17:35):
Nej, Mehrans får förstås inte försvinna från torget. Att riva och bygga nytt (fult?) vid torget är inte någon bra ide. Hoppas att Bostadsbolaget tar till sig dessa idéer om att komplettera varsamt i stället. Dessutom blir ju området mer (små-)stadsmässigt. (Bara ett problem: Den föreslagna gatan mellan Bildradiogatan och Antenngatan går rakt över vad jag skulle vilja kalla en fickpark. Men det går nog att lösa).
 0
Ragnar L (21 November 2014 18:29):
För en 7, 8 år sen fanns en livsmedelsbutik på torget. När den försvann utökade fiskaffären (en fiskaffär! - det är verkligen inte varje torg förunnat att ha en sådan!) och fungerade sedan som i alla fall en mindre livsmedelsbutik. Är inte fiskaffären kvar längre?
 0
Matthias H. (21 November 2014 21:05):
Ragnar, jag är säker på att man måste komplettera och därigenom förtäta ordentligt, inte varsamt, för att skapa ett kundunderlag som räcker till. Det gäller i princip alltid anser jag dvs komplettera rejält, inte bara lite...
 0
Krister Malmqvist (22 November 2014 07:35):
Torget planerades på den tiden då mamma var hemma med barnen och pappa arbetade. Mamma hade ingen bil och handlade på Radiotorget. Idag arbetar både mamma och pappa och barnen är på dagis. Handlar gör man på hemväg från jobbet och då oftast med bil. Då vill man inte springa runt i olika affärer utan väljer en lite större butik som har både fisk, livsmedel tvättmedel etc. Därför har bostadsbolaget rätt i att det är inte möjligt att blåsa liv i Radiotorgets butiker. Lika bra att riva och bygga bostäder.
 0
Einar Hansson (22 November 2014 08:08):
Hej!
Jag är gammal Frölundabo, har skrivit böcker om Frölunda och Högsbo och uppskattar det välbevarade och luftiga Järnbrott som dessutom har pionjärhuset med solvärme och fina förtätningar i den norra delen. Det är tydligen dags att göra ett program för en utbyggnad av Dag Haammarskjölds boulevard, där ett vitalt Radiotorget med bevarat Forum och nya butiker skulle ligga bra till som ett fint stadsdelscentrum för just många nya boulevardbor. YIMBY bör vara för helhetssyn på stadsområden lika väl som för punktförtätning.
 0
Mats O. (22 November 2014 10:15):
Ärligt talat, många av dom här affärerna och näringsverksamheter vid externa småtorg har inte varit lönsamma dom senaste 20-30 åren. Oftast är det samma historik med täta ägarbyten, nedläggningar, omstart osv.

Risken med för många tomma lokaler (i kombination med oseriösa fastighetsägare) är att man får en situation som i Kortedala eller gamla Backaplan/Kvillebäcken där olika "etniska föreningar" hyr in sig och som sedan sysslar med mindre trevliga och mindre lagliga verksamheter.

Säger som Krister, riv och bygg nya bostäder.
 0
Ragnar Lind (22 November 2014 11:39):
Nej, att hålla på och riva och mota bort verksamheter som faktiskt fungerar är ingen bra ide. Det är att förstöra. Verksamheterna kring torget är trots allt inte så få (och här är Mehrans och fiskaffären kronan på verket!).
Men torget behöver ju förstärkas och stödjas. Patriks förslag här ovan kan bli hur bra som helst, kort sagt trivsam stadsmässighet. Men det gäller förstås att inte klampa in med vad som helst (och här är mitt skräckexempel och farhåga det man ser från vagnen på Högsbogatan strax efter Marklandsgatan!).
+1
Patrik Höstmad (22 November 2014 13:08):
Det på Högsbogatan är ett skräckexempel. De har tagit ett grönområde och byggt sex identiska punkthus utan att skapa andra kvaliteter än bostäder. Gatan möts av markparkering och gräsplättar. Stråket mellan Kungsladugård och Högsbo har knappast stärkts. Ska man ta sig till närmast livsmedelsbutik får man traska 400-600 m till Axel Dahlströms genom en slydunge alternativ utmed en gata som har en ledutformning inte kantas av annat än grönska. Vid längre sträckor än 400 m blir bilen ett attraktivare alternativ - för de som har.
+1
Gunnar Einarsson (22 November 2014 13:36):
Brukar aldrig försvara funkis, men miljön runt torget är verkligen genuin. Var där på cykeltur i somras och drack en läsk. Vi slogs av hur äkta allt på Radiotorget fortfarande kändes, kanske särskilt i dessa tider när miljonprogrammets monstrositet hela tiden skall kompletteras med nya och värre monstrositeter.

Sanningen är ju att hela området Högsbo-Flatås-Kaverås-Järnbrott-Frölunda-Tynnered är att betrakta som en enda stadsmässig och arkitektonisk katastrof. Varför då gå in och peta på ett enskilt litet torg och fördärva en av få ganska ursprungliga funkismiljöer?

Och Dag Hammarskjölds boulevard är ju trevligt att visionera om, men det låter sig sannolikt inte göras under innevarande sekel. Att stadsutveckla i anslutning till Linné är en sak, men så här långt ner? Befolkningsunderlaget existerar inte, och om det tillkom så skulle kommunen bara gå i konkurs flera gånger om. Alltså får det nog tyvärr läggas på hyllan för överskådlig framtid.
 0
Per H (22 November 2014 18:03):
Den där "Boulevarden" ser bara löjlig ut bland övrig mestadels trevlig bebyggelse! Och som sagt väldigt långt söder om stan!
 0
Ragnar Lind (27 November 2014 00:15):
Att riva Forumhuset för att bygga en 14-våningsmonstrisitet a la Högsbogatan ger ingenting gott till Radiotorget. Tvärtom, det drar ifrån och slår sönder, och det i alla bemärkelser.
Radiotorget har en atmosfär, något som inte kan definieras eller direkt går att peka på. Lite ovanligt för torg från den här tiden. (Men jag känner samma inför Trätorget i Björkrkärr). Något jag faktiskt vill kalla "stad". Men denna atmosfär behöver förstärkas och förtätas. Monstrositeter göre sig som sagt icke besvär, men gärna förmodernism, landshövdingehus och 50-tal i tegel. Detta enligt principen om enhetlig variationsrikedom, eller varför inte variationsrik enhetlighet.
Sedan får vi inte glömma att det behövs arbetsplatser och verksamheter också.
Rätt utfört kan det bli riktigt bra.

Vad gäller Boulevarden, så har bestämt HSB ett projekt på gång mellan Flatås och leden. Dock ser det ut att bli ett skivhus i tidstypisk grå neo-miljonprogramstil, som bidrar till varken boulevard- eller stadskänsla i området....
 0
Krister Malmqvist (27 November 2014 06:36):
Befintliga torg som planerades för 50-60 år sedan har låg chans att bli attraktiva.
Arkitekter och stadsplanerare som nu är verksamma utbildades för 20-30 år sedan. Då gällde funktionalismen. Unga uppstickare i arkitektkåren med annorlunda idéer, får inte igenom sina förslag om de inte överensstämmer med gällande konvention.
Därför får vi räkna med att det tar 20 år till innan några nya ideér förverkligas i praktiken. Även trafikplaneringen har trögheter som förhindrar nya idéer.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.