Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yimby i P4: Bygg tätare och snabbare i Frihamnen

 
Idag har Sveriges Radio P4 Göteborg ett inslag på nyheterna där Yimby framför att Frihamnen måste bygga tätare för att blandstaden ska fungera. Vi kritiserar den låga boendetäthet som planeras över stora områden i Frihamnen. Senare under dagen förväntas svar från politikerna.

Programplanen för Frihamnen med 3-5 våningar och 6-8 våningar över stora delar av området.

Vi är på intet sätt ensamma i vår kritik. Flera tunga remissinstanser som förvaltningar har uttryckt att det byggs för lite för att få ihop ekonomin. Flera politiker i nämnder har lagt tilläggsyrkande om att det behöver byggas fler bostäder i Frihamnen. Vi kommer att återkomma till detta framöver.

Som sägs i inslaget finns risk att resultatet blir som i Sannegårdshamnen om bebyggelsens hålls vid 3-5 våningar resp. 6-8 våningar.

 

Läs det vi har skrivit tidgare för att få en fördjupad bakgrund.

Frihamnen: Programplanen

Frihamnen: Ett nytt Skeppsbrohaveri

Frihamnen: Blandstad vs ibland stad.

Yttrande över Program för Frihamnen och delar av Ringön.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans-Olof Hansson (3 Oktober 2014 11:52):
Det är stor skandal att det skall gå så långsamt! Dessutom både för glest och för lågt. Så kan vi inte ha det. Det måste byggas mer, högre och snabbare!

En grundnivå skulle kunna var 4.500 bostäder/år. Med dagens kö så borde den takten egentligen dubblas under 5-10år. Efter det så kan den sänkas. Byggtakten skall vara i en nivå så att kön i alla fall inte ökar varje år. Bostadskön måste betas av!
 0
bahnhof (3 Oktober 2014 14:42):
Vem ska bygga dessa bostäder?
Byggbolagen går helt på efterfrågan och betalningsvilja. De bedriver ingen välgörande allmännytta.
Och då gäller det att det underlaget existerar.
Hur stort är det underlaget i Göteborg?
 0
Patrik Höstmad (3 Oktober 2014 15:47):
Fastighetsägarna talar om en rimlig byggtakt på 4500 bostäder per år utifrån efterfrågan och kapacitet (och då är detta säkert i underkant eftersom de troligen inte är intresserade av att det byggs så mycket att priserna stagnerar - de vill nog gärna se en trend med en svag ökning).
+1
Hans-Olof Hansson (3 Oktober 2014 16:01):
Att det skall vara en rimlig kö ät nog de flesta överens om. Med dagens köer så måste man nog faktiskt tänka sig att bygga mycket mer så att kön faktiskt reduceras kraftigt. Det fungerar säkert bra utan att priserna faller så mycket att byggarna blir ointresserade.

Nu tar det antagligen fyra år innan man lyckas ramla upp takten till ens 4500 bostäder. Det är dags att börja nu!
 0
Hans H (3 Oktober 2014 16:31):
Det kommer antagligen vara en kö till centrala bostäder långt efter att man har tillräckligt med bostäder åt göteborgarna. Så eventuella problem med att bygga "för mycket" kommer inte uppstå i Frihamnen, utan på de platser där få vill bo. Men Göteborg kommer bli attraktivare och fler kommer flytta hit om man bygger en trevlig stad i lagom skala (dvs som Linnéstan eller tätare), så det är till och med möjligt att det blir en större bostadsbrist om Frihamnen blir ett lyckat projekt. Men det är ju inte en anledning till att göra Frihamnen urvattnad.
 0
Hans H (3 Oktober 2014 19:43):
Och svaren blev:
"Det kan bli väldigt dyra bostäder även om vi bygger i stora volymer. Grund och förstärkningsarbetena riskerar att bli mycket omfattande om vi bygger för högt och för tätt", Mats Arnsmar (S)

"Området är dessutom väldigt känsligt för översvämningar, därför är exploateringen i grunden inte så hög som Yimby och andra önskar.", Tina Wallenius (MP)

"Jag är inte främmande för att bygga mer stad på Frihamnen. Blir det inte tekniskt för svårt eller för dyrt så ska vi göra det", Kjell Björkqvist (FP)

http:​/​/​sverigesradio.​se/​sida/​artikel.​aspx?​programid=​10​.​.​

Jag tänker ignorera Tina den här gången, det låter som om man har kortat ner ett längre resonemang så att det har blivit logisk gibberish.

Men övriga svar tolkar jag som att man är rädd för att det inte finns ekonomi i att bygga högt. Stämmer det? Blir det billigare markarbeten utslaget per kvadratmeter av att bygga lågt på platsen?

Och går det att ändra i planerna så att markarbetena blir billigare? Exempelvis fylla igen mer av hamnbassängerna?
 0
Krister Malmqvist (4 Oktober 2014 08:02):
Om vi bygger för snabbt ökar skuldberget. Det finns risk att Sverige får sänkt kreditvärdighet. Speciellt gäller detta om vi enbart bygger bostadsrätter som säljs till högstbjudande.
 0
Hans-Olof Hansson (4 Oktober 2014 08:44):
Det blir ju ingen skillnad alls. Antingen så hamnar skulden hos bolaget som äger huset eller hos de privatpersoner som köpte lägenheterna!
 0
Krister Malmqvist (4 Oktober 2014 08:44):
SGI:s kartläggning visade också att det är nödvändigt att öka tappningen i Göta älv i framtiden, när nederbörden ökar allt mer. Vi förbereder oss för de högsta flödena på flera tusen år. Det kräver dock att man vidtar åtgärder för att stabilisera hela sträckan på båda sidor av älven. Med de insatserna skulle man kunna åtgärda alla områden med hög risk redan idag och dessutom ta höjd för att klara framtida klimatförändringar.

Hus, vägar, broar och andra anläggningar som vi bygger nu kommer att finnas kvar under lång tid. Under tiden kommer klimatet att förändras dramatiskt. Havsnivån kommer att vara omkring en meter högre och nederbörden kan enligt de senaste scenarierna vara upp till 40 procent högre än i dag i stora delar av vårt land.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.