Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Stadsvandring med Björn Siesjö i Centralenområdet

 
Den 23/9 samlades ett 40-tal intresserade och intressenter i Älvrummet för att gå en promenad med Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö i området omkring Centralstationen. De som deltog var representanter för bygg- och fastighetsbolag samt andra specialinbjudna, bland annat Yimby.

Illustration från SBKs Stadsutvecklingsprogram för området.

Centralen är ett område där SBK har stora planer och där det finns plats för att bygga väldigt mycket stad. Redan i nuläget rör det sig ca 140.000 människor i området varje dag. Förra sommaren skrev Yimby om tre arkitektteams idéarbete om Centralenområdet.

Det skall direkt konstateras att för Yimby-öron tänker SBK med Siesjö i ledning väldigt rätt.  Från svepande formuleringar som "Vi skall skapa Världens Bästa Stad" och "Göteborg har tills nu varit svältfödd på kvalitativ stadsbyggnad"; till mera konkreta som "Vi skall bygga tät, attraktiv blandstad från Linneplatsen till Hjalmar Brantingsplatsen", "Ett område där alla trafikslag skall mötas”, ”En stad där det är naturligt att röra sig till fots" och "Vi måste skapa gröna attraktiva gator med offentliga lokaler i bottenvåningarna" (Ett litet svagt "i alla fall i huvudstråken" smög sig tyvärr in i en bisats och påminde om att gatuträden inte växer till himmelen...)

Alla dessa Siesjö-citat är något att värma sig vid när det blåser kallt från Eriksberg. Man kan hoppas att värmen håller i sig och att de även i realiteten blir sanna när alla detaljer skall beslutas och den ekonomiska verkligheten kommer ikapp. (Tänk på erfarenheterna från bl.a. Masthugget.)

 


Vandringen började där nya Hisingsbron skall möta land. Bilden är tagen längs med nya bron. Både p-huset till höger och kontorshuset till vänster kommer att rivas och i stället skall det uppföras hus i upp till 12 våningar med offentliga lokaler på höjd med brorampen. Detta för att skapa en stadsmässighet hela vägen till älven. På samma sätt tänker SBK att hus skall möta bron på andra sidan så att hålet i stadsväven skall bli så smalt som möjligt. Detaljplanen ligger just nu för antagande i kommunfullmäktige och kan granskas här.

 

Byggnaderna bredvid bron blir lika höga som det vita bandet på Läppstiftet.

 

Stadsvandringen bjöd inte på någon diskussion om Götaledens framtid. Beslutet går ju på nedsänkning och förhoppningsvis även överdäckning. Det finns dock ett par skisser i Stadsutvecklingsprogrammet som visar hur man tänker sig att det skall ske.

 


Vi står mitt över Västlänken och ser hur den skall gå åt båda håll. Ovanpå länken föreställer sig SBK en stadsdelspark.  I Gullbergsvass räknar man med att det kan bli upp emot 30.000 bostäder, så en park kommer att behövas.  Jag är dock lite osäker på den långsmala utformningen som kan riskera att resultera i en grön barriär istället för ett attraktivt parkrum. Bergslagsbanans stationshus skall bli den norra inramningen för Bergslagsplatsen - Centralområdets norra urbana entrépark.

 

Platsen för den blivande Västlänkstationen. (Än så länge räknar alla med att Västsvenska Paketet genomförs). Siesjö tror inte att Nils Ericssonterminalen kan bevaras. ”Den byggdes på en tid då man tyckte sig ha all plats i världen” och får inte plats i en tät stad. Den nedsänkta Västlänkstationen skall bli ett monument och det planeras en arkitekttävling om utformandet.

 

Siesjö vid utställningen på centralstationen. En nyhet var att SBK räknar med att det i framtiden kommer att behövas ytterligare minst en bro till Hisingen för spårvagnstrafik, förmodligen från Stigberget.

 

Polhemsplatsen. Västgötabanans stationshus kommer förmodligen tyvärr att rivas för att ge plats för Bangårdsviadukten. (Här kan man förvänta sig protester…!) Viadukten kommer att gå som en ramp upp över det som nu är en trafikplats, men kommer att byggas in med hus på båda sidor för att göra även den till en stadsgata. Stampgatan 10 (Huset med väggmålningen från FriidrottsVM) skall däremot bevaras för att kunna ingå som en del av kvartersstaden. Stampgatan är för övrigt ett annat ställe som SBK funderar på att bygga om för att skapa det cykelstråk som saknas öst-väst i staden förbi Drottningtorget och Brunnsparken.

 

Odinsgatan – ett lyckat exempel på stadsomvandling.

 

Och sedan slutar vi på det ställe Björn Siesjö poetiskt beskriver som det som skall bli "Göteborgs Bultande Hjärta"; Nils Ericssonsgatan som i nuläget är ett totalt trafikförstört ställe med alldeles för många glömda och oplanerade ytor. När den nya bron och Bangårdsviadukten har uppförts har detta ställe potential till att enligt stadsutvecklingsprogrammet bli "ett av stadens främsta stadsrum och mötesplatser" – en knutpunkt för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Nordstans butiker kan naturligt rikta sig utåt och platsen kommer att inramas i norr av tät, hög centrumbebyggelse.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Sven R (29 September 2014 09:37):
Bra rapport! Intressant att höra att Nisse-terminalen förmodligen kommer att tas bort. Jag har alltid tyckt att den slösar med yta på ett sätt som inte funkar mitt i en storstad. Det fina i kråksången är ju att den är byggd som ett mekano. Så det borde vara möjligt att återuppförta den någon annanstans.
+2
Sven R (29 September 2014 11:44):
Jag har hela tiden antagit att spårvägen mot Hisingen kommer att får ett nytt hållplatsläge precis vid en av Västlänkens uppgångar, kanske t.o.m integretat i en stationsbyggnad så bytet sker helt väderskyddat. Det hade varit ett stort lyft för komforten. Lämpligen ordnas denna hållplats genom att dagens hållplats Nordstan flyttas norrut.

Nu har man ju bestämt att spårvägen ska gå på en lång ramp ända från dagens hållplats till den nya Hisingsbrons brofäste norr om Götaleden. Så min föreslagna hållplats skulle då hamna uppe på rampen. Inte optimalt men den skulle lätt kunna nås via rulltrappor direkt från underjorden.

Men i planbeskrivningen hittar man ingen info om koppling spårväg-Västlänk. Jag kollar i utställningsutlåtandet men inget där heller. Det där borde väl vara en huvudpunkt i planeringen? Efter en googling hittar jag denna bild:

http:​/​/​infrastrukturvastsverige.​files.​wordpress.​com/​20​.​.​

Värdelöst! Man bygger en Västlänk för 20 miljarder men man ska promenera 170 meter i regn och snålblåst till spårvägen???? Räknat från den stora ringen på illustrationen (ungefär mitten av tåget) tillkommer i snitt 160 m promenad på plattformen. Alltså totalt 330 meters promenad för att byta. Hade man lagt hållplatsen rätt så skulle man inte behövt gå mer än några tiotals meter.
 0
Göran Åhman (29 September 2014 11:53):
Tack för en bra rapport om vandringen :-)
På det stora hela kan man ändå känna hopp inför framtiden vad gäller centralenområdet. Vad gäller koppling VL- nord/sydlig spårvagn är det mindre bra förstås. De skisser man sett visar ju på bra kopplingar till en ny öst/västlig spårvagn i Bergslagsgatan.
 0
Hans Jörgensen (29 September 2014 13:25):
En nyhet var att SBK räknar med att det i framtiden kommer att behövas ytterligare minst en bro till Hisingen för spårvagnstrafik, förmodligen från Stigberget.

Strålande nyhet!
Förutsatt att det ges en hög prio och börjar planeras snart.
Då är vi bönhörda.
 0
Daniel Andersson (29 September 2014 13:32):
Det finns plats för två parker och stora väderexponerade torgytor, men inte för en terminal i glas som också kan fungera som mötesplats och vinterträdgård? Lite ologiskt argument i mitt tycke. Det är snarare asfaltsytan där bussarna kör utanför terminalen som tar upp plats och är en barriär för gående. Sen kan det förstås också vara svårt att få ihop VL-stationen med befintlig byggnad.
 0
Annette Vejen Tellevi (29 September 2014 13:40):
Tyvärr ingen tidsplan för Stigbergsbron. Ytterligare en bro verkade dock vara en bricka i pusslet för att få kollektivtrafiken till att fungera med den nya låga Hisingsbron och flera broöppningar.
 0
SvenG (29 September 2014 13:45):
Sven R kommenterar: Man bygger en Västlänk för 20 miljarder men man ska promenera 170 meter i regn och snålblåst till spårvägen?
Till det vill jag bara lägga att detta bara är ett exempel på hur dåligt genomtänkt det är med integrationen mellan lokaltrafiken och Västlänken i nuvarande utformning.
 0
Sven R (29 September 2014 14:00):
SvenG: Vilka fler exempel tänker du på då?
 0
John Johansson (29 September 2014 14:33):
Sven R: Hållplats uppe på rampen hade möjligtvis varit praktiskt för Västlänksresenärer (bortsett från det opraktiska i att ha en hållplats i lutning), men ganska opraktiskt för de flesta andra resenärer. Västlänken är viktig, men inte så pass viktig att hela kollektivtrafiken kan stöpas efter dens behov. De som vill undvika väder och vind kommer kunna gå upp i stationens mittuppgång och gå genom Nils Ericsson-terminalen (eller eventuell byggnad som ersätter den) och centralhuset.
 0
Sven R (29 September 2014 15:39):
John, jag kan inte hålla med dig om att hållplats uppe på rampen hade blivit så väldigt opraktiskt. Jämför med Hjalmar Brantingsgatan där hållplatserna ligger upphöjda på broar. Och där finns varken väderskydd eller rulltrappor.

Jag hoppas det inte bara är slapphet som gjort det så här. En orsak till lösningen skulle kunna vara att rampen måste stå klar innan VL-stationen. Den måste då byggas en bit ifrån det öppna schaktet. Men det är bara en gissning.
 0
John Johansson (29 September 2014 16:18):
De upphöjda hållplatserna längs med Hjalmar Brantingsgatan ÄR opraktiska. De har visserligen ändå ett visst existensberättigande i och med att de möjliggör planskild kollektivtrafik, men hållplatserna hade varit mer tillgängliga för fotgängare om de hade legat i markplan. I ramperna till Hisingsbron hade hållplatserna dessutom hamnat i kraftig lutning och kollektivtrafiken hade ändå inte blivit mer planskild.
Men det var egentligen inte främst det upphöjda läget jag syftade på utan det faktum att den avståndsvinst som Västlänksresenärer eventuellt skulle göra på att hållplatsen flyttades skulle förtas av en motsvarande avståndsförlust för resenärer som kommer från Centralen, Nordstan eller Drottningtorget.
Jag håller dock med dig om att den föreslagna lösningen inte känns helt optimal, men jag ser ingen uppenbar "quick fix" som skulle vara entydigt bättre.
 0
Sven R (29 September 2014 23:34):
Avstånd är en parameter. Men det handlar om upplevd reskvalitet och stadmiljökvalitet också. När man reser med Västlänken så kommer man uppleva en sekvens av ljusa, varma och fräscha rum. Om denna sekvens kan hållas obruten över till spårvägen så skulle det betyda oerhört mycket folks vilja att resa kollektivt.

Tyvärr ser jag inte att man tagit detta på allvar. Man borde egentligen undersöka om inte Nils Ericsongatan helt eller delvis kan väderskyddas, så att man får en obruten sekvens av inomhusrum mellan Östra nordstaden och rescentrat också.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.