Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Krönika: Bygg blandstad på Heden!

 
Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial som uttrycker författarens personliga ståndpunkter, vilka inte nödvändigtvis är Yimbys officiella hållning i frågan. Idag publicerar vi ett inlägg av Johannes Hulter (S), ordförande i Socialdemokraternas forumgrupp för stadsplanering och infrastruktur.
Idag skriver jag på GP Debatt om hur vi i Socialdemokraternas forumgrupp för stadsplanering och infrastruktur ser på utvecklingen av Heden. I korthet så vill vi att man snabbt kommer igång med planeringen, gärna i form av en utställning liknande den legendariska utställningen ”Bo Bättre” på Norra Guldheden 1945, men med inriktningen att skapa en tät, levande och hållbar blandstad på Heden. För att förverkliga detta förordar vi att man anammar Wingårdhs och Erséus förslag till planstruktur för området.Wingårdhs och Erséus plan för Heden fullt utbyggd

Forumgruppen för stadsplanering och infrastruktur är en av sju forumgrupper med olika inriktning, tänkta som arenor för idédebatt och policyutveckling i Socialdemokraterna. Vi ordnar föreläsningar och workshops om olika frågor och tar fram underlag för framtida politik. Vår funktion är uteslutande rådgivande och opinionsbildande men tanken är att vi ska kunna ge inspiration och kunskapsmässig underbyggnad åt den formella beslutsprocessen.

Bland forumgruppens medlemmar har det funnits en mycket stark samsyn om hur Heden bör utvecklas, både vad gäller form och innehåll. Vi vill förlänga kvartersstadens struktur över Heden och koppla ihop omgivande områden med riktiga stadskvarter och gator. Det fanns ett unisont stöd för Wingårdhs och Erséus plan, där Heden gradvis och konsekvent förtätas i enlighet med omgivande rutnätsstruktur. Det finns gott om plats att kompletteringsbebygga, Heden är nästan lika stort som Haga.Vad gäller innehåll så vill vi se en mycket stor blandning av funktioner, dagens närmast monofunktionella idrottsyta ska ersättas med en stor variationsrikedom där sport och idrott är en del bland många andra. Inte minst vill vi lyfta fram vikten av mer småskalig kulturverksamhet. Vi vill också se en stor variation av bostäder, att man verkligen anstränger sig för att skapa en verkligt integrerad blandstad med plats för alla olika grupper. Vi ser också gärna att man är återhållsam med när det gäller att anlägga stora, dyra parkeringsgarage under mark.

Ett bra sätt att skapa ett samlande fokus för utvecklingen av Heden tror vi vore att initiera en ”stadsmässa” där de vägledande tankarna om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kunde få mer konkret form. Något liknande utställningen ”Bo Bättre” på Norra Guldheden 1945, men denna gång inte som ett bostadsområde för medelklassen utan som en stadsdel för alla.

Johannes Hulter (S)
Ordförande
Forumgruppen för stadsplanering och infrastruktur
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Ottosson (17 Maj 2014 11:36):
Varför måste Goteborg alltid vara testarena för nåt som initiativtagarna I hybris hoppas vara nya världsunika strukturer? Världen vet redan hur man bygger tät pulserande dynamisk blandstad, så det behövs inga testarenor med röd-gröna misslyckade Goteborgs-twistar för det. Att stadens Socialdemokrater inte vet hur det görs är en annan sak, men staden är inte ett utbildningskollo åt sossar.
 0
Johannes Hulter (17 Maj 2014 11:56):
Ottosson: Du har hälften rätt i alla fall. Vilken struktur som skapar en "tät, pulserande, dynamisk blandstad" vet vi (på Yimby) redan, det är därför vi ska utgå från Wingårdhs och Erséus plan. Men däremot kan det behövas en del experimenterande för att få in den sociala blandningen som också är en del av en levande blandstad. Det är nämligen inte helt enkelt när man bygger nytt. Vi kommer definitivt att behöva gå utanför vår comfort zone och befintliga modeller för att få in den småskalighet och variation som vi vill ha.
 0
Evert Taubes Stora Badhusgata (17 Maj 2014 16:11):
Socialdemokraterna har haft makten och chansen i 20 år. Alla höga poster innehas av socialdemokrater och har varit så under en alltför lång tid. Som medborgare, oavsett vilket parti man tillhör eller röstar på, så borde man förstå att det inte är särskilt friskt eller vettigt att ha samma styre i en stad under så otroligt lång tid i sträck.

Så även om du Johannes har rätt i det du skriver, så har socialdemokraterna/de rödgröna haft möjligheten tillräckligt länge, utan att lyckas åstadkomma det du/vi propagerar för. Det är dags för maktskifte i allas vårt Göteborg.
 0
Mats O. (17 Maj 2014 18:59):
Johannes, har du den socialdemokratiska partigruppen med på detta, eller representerar du bara dig själv i denna debattartikel?
 0
Björnenkramar (17 Maj 2014 20:03):
Det är tur att det inte växer träd på "heden" för då hade det vips varit en park istället för Heden och parker är svåra att bebygga ;)

Varför ingen i Yimby tagit upp återuppbyggande av de rivna kvarteren nedanför Skansen Kronan ser jag som en miss i dagordningen.
Sen gillar jag fotboll på Heden, ja all idrott.

Må idrotten skola invånaren till hälsa och välbefinnande sa någon.
Att inte kunna se glada människor, då bland annat barn i centrum som utövar sin älskade sport och höra deras glädje, ilska och sorg kommer att vara en förlust för Göteborg som stad.

Om det är något vi som stad skall vara stolta för i framtiden, så är det att vi bevarade "just denna yta" för bland annat sport.
Just saying, ni andra kan gå ner till gymmet ;)
 0
Woyland Wallin (17 Maj 2014 21:19):
För några dagar sedan hade Lindén (V) en debatt artikel i GP, där hon förespråkade ett kommunalt byggbolag, som skulle bygga det, som saknas i stan.
Nu skall "Vi" skapa en stadsdel, där alla "Tillsammans" skall träffas och trivas enligt J Hulter (S). Vi har inte de kommunala medel, att bygga det, som J Hulter vill ha.
Heden ägs av Göteborgs stad och förvaltas av Fastighets kontoret.
Kravet som finns enligt de kommunala lagar, som har med fastigheter att göra, är att marken skall generera kapital till oss Göteborgare. Vill någon bygga på Heden, måste den betala i konkurrens med andra spekulanter, på något annat sätt går det inte, att förvärva marken på.
Byggherren skall enligt sitt aktiebolag finansiera och bygga, så att han/hon kan tjäna så mycket, att företaget går med bra vinst. Denna produktion kommer att bli mycket dyr och ta mycket lång tid att genomföra, med ytterligare höga kostnader som följd. Några andra system eller regler finns inte i dagens samhälle.
Då frågar man sig, vem skall bekosta dessa nybyggnationer? Den som går igång med ett bygge där, måste ha de allra mest penningstinna kunderna i åtanke, det kommer att bli slitningar och försök, att få de på norra älvstranden att flytta till Heden.
Men vi har ju enrödgrön majoritet i stan, så man vet inte vad den kan ta sig till, de brukar ju inte alltid hålla sig till de gällande reglerna alltid.
W W
+6
Håkan Tendell (17 Maj 2014 22:42):
Att bygga stad i Göteborgs stad möter ofta motstånd, men aldrig är motståndet så stort som när bebyggelse föreslås på Heden.

Vad kan invändningarna bero på? Om det gapande såret i stadsbilden någonsin ska kunna läka och bidra till att Göteborg blir en härligare och mer välståndsbringande stad, måste invändningarna begrundas och bemötas på ett adekvat sätt.

Invändning nr 1: Heden utgör en unik luftvolym. (Göteborg har redan gott om luft. Faktiskt ända upp till 100 kilometers höjd. Där rymden börjar, slutar Göteborg.)

Invändning nr 2: Heden är en park / kan utvecklas som park. (Merparten av Göteborgs yta är redan park/äng/skog. Göteborg är en av världens grönaste städer. Vi behöver fler bostäder, inte fler trädstammar, såvida inte de bostadssökande ska erbjudas att bo i trädkojor.)

Invändning nr 3: Hus är fula, vanprydande, beklämmande att skåda. (Det är till viss del sant. Mycket av det som har byggts under de senaste årtiondena har inte varit någon fest för ögat. Tvärtom. Släta väggar, platta tak, döda murar, inga trottoarer. Men det är andra tider nu. Många stadsplanerare, arkitekter och byggherrar har blivit avprogrammerade. Deras ideal är inte längre östtysk förort 1972. Många vill nu medverka till att skapa den levande kvartersblandstaden, den pulserande, vibrerande, kokande, myllrande, livsbejakande.)

Invändning nr 4: Göteborg behöver Gothia Cup. Gothia Cup behöver Heden. (Göteborg behöver Gothia Cup. Sant. Men är det viktigt exakt var matcherna spelas? Redan i dag spelas det väldigt många matcher i Kviberg. Andra matcher på andra ställen i stan. Invigningen på Nya Ullevi. Finalerna på Gamla Ullevi. Hela stan är delaktig i framgångskonceptet. Gothiacentret kan lika gärna flytta från Heden till närbelägna Valhalla. En konstgräsplan. Tre grusplaner. Själva centrat där ungdomarna gör roliga grejer och ledarna dricker öl kan man ha ovanpå Bergakungen. Lika nära till Liseberg. Nästan lika nära till Avenyn. Men framförallt: Väldigt nära till stadsdelen Heden: Norra Europas häftigaste stadsmiljö. Mitt i städernas stad: Göteborg!
 0
Johannes Hulter (17 Maj 2014 23:33):
Mats O: I detta fall representerar jag forumgruppen för stadsplanering och infrastruktur. Och mig själv. :)
 0
Mats O. (18 Maj 2014 09:42):
All right Johannes H!
 0
Ottosson (18 Maj 2014 17:16):
Det känns optimistiskt I överkant att tro att Goteborg ska få bättre förutsättningar för social blandning genom egensnickrade experiment. Kommer snarare göra det dyrare att bygga och förvalta när tid och pengar ska läggas på experimenterande och regleringar. Så länge inte absolut socialism införs (vilket nog förvisso är ett mål för åtminstone delar av den rödgröna majoriteten) och bostäder tilldelas medborgarna av storebror till ett av storebror subventionerat fast pris så kommer nybyggen, speciellt centrala, aldrig bli billiga. Ofta framförs att en bostad är en mänsklig rättighet. Må så vara, men det är inte en mänsklig rättighet att få en nybyggd subventionerad läghet I allra bästa läge.

Med ffa socialdemokraternas goda minne har Goteborg I snart ett sekel byggts enligt devisen att man bygger stad områdesvis. Där varje område är planerat för att vara en komplett enhet (I enlighet med resultaten från tidigare socialt bostadsexperimenterande). Mao ingen förutsättning alls för organisk stadsutveckling. Social blandning fås när ett nytt (dyrt) hus byggs bredvid ett gammalt slitet omodernt och redan avbetalat (billigt). Detta är I dagsläget väldigt svårt pga den sits Goteborg satt sig själv I genom sitt stadsbyggande, präglat av tidigare experiment med folkhem och sociala boendestrukturer. Lösningen är inte nya experiment som snart börjar krackelera och visa sina avigsidor. Lösningen är att börja göra rätt, att friare bygga kvarter för kvarter utifrån övergripande stadsplaner. Det kommer ta tid för Goteborg att bygga sig ifrån sin områdesstruktur. Men politiker måste faktiskt ibland inse att de inte är gudar som kan lösa allt direkt med lite löften och styrdokument. Pga tidigare misstag så får det helt enkelt ta tid. Vi behöver mindre visionsdriven detaljpolitik I stadsbyggnaden, inte mer.
 0
Johannes Hulter (18 Maj 2014 18:44):
Ottosson: Tja, vi får väl helt enkelt se då. Om det misslyckas och den sociala blandningen uteblir så fick du rätt och kan fira. Om det lyckas så kan vi alla fira. Men jag har svårt att se att det skulle skada att försöka, så länge man inte gör avkall på andra kvaliteter.
+1
Matthias H. (18 Maj 2014 19:47):
Jättebra artikel Johannes.
 0
Ottosson (19 Maj 2014 10:23):
Varför skulle jag fira ett misslyckande med Heden? Det är medlen vi är oeniga om. Historien visar att politisk detaljstyrning av stadsplanering I syfte att experimentiellt driva socialpolitiska visioner slutar stadsmässigt illa. Än mer riskabelt blir det av att politikerna när de väl är igång aldrig kan hålla fingrarna I styr och börjar skruva i allt fler detaljer för att få in ännu mer av sina visioner utöver den ursprungliga socioekoniska. Hux flux sitter vi med en ny -ism och det hela eskalerar till att den enformigt ska appliceras i all stadsbyggnad. Så det skrämmer mig att ifrån politiker höra ord som "testarena" om hela stadsdelar (speciellt från vänstern som i grunden ser mer politik som lösningen på nästan allt).
 0
Johannes Hulter (19 Maj 2014 10:40):
Ottosson: Men menar du på allvar att obehindrad marknadsekonomi (om den varit möjlig) hade lett till mer social blandning på Heden? Hur skulle det gå till? Låt säga att kommunen säljer marken till högstbjudande utan att ställa krav på utformning eller innehåll - hur skapar det en mer blandad stadsdel än om man ställer krav på utformning och innehåll?

Sedan håller jag inte heller med om att allt var bättre före den sociala bostadspolitikens införande.
 0
Evert Taubes Stora Badhusgata (19 Maj 2014 11:16):
Låt oss säga att man skulle låta marknaden bestämma vad som skulle byggas på exempelvis en fjärdedel av Heden. Vad skulle ske då?

*Eftersom läget är så pass bra så skulle byggbolagen tryckt in så många bostäder som möjligt. Ju fler bostäder som byggs på en viss yta, desto billigare blir priset per enhet.

*Eftersom läget är centralt skulle särskilt många unga vara intresserade av att bo på Heden, varför det skulle ha byggts många 1:or och 2:or. De äldre föredrar att bo på lugnare ställen, som exempelvis Norra Älvstranden.

*Eftersom bostäder på bottenplan är svårare att sälja och därför säljs billigare, samtidigt som man kan ta höga lokalhyror i ett så centralt område i stan, så skulle byggbolagen bygga lokaler i bottenplan. Lokalhyran hade med lätthet uppgått till ca 5.000 kr per kvm/år, vilket är avsevärt mer än vad man kan sälja en lägenhet för.

Slutsats: Det är okej att marknaden tar hand om en liten del av Heden. Om det funkar i alla andra städer runtomkring vår planet (med undantag från de nordiska länderna) så funkar det nog även hos oss.
 0
Johannes Hulter (19 Maj 2014 11:31):
Evert Taube: Ja, "blandekonomi" kallades det förr, dvs. en reglerad kapitalistisk ekonomi. Det kommer naturligtvis att till stor del vara privata företag som bygger och förvaltar nya hus på Heden, inget konstigt med det. Frågan är hur vi reglerar det så att effekterna blir så bra som möjligt. Det är just för att komma fram med idéer på det området som en stadsmässa vore bra.
 0
Ottosson (19 Maj 2014 14:15):
Nej, det menar jag inte. Nu har vi I Sverige redan innan en extremt reglerad bostadsmarknad och stadsplanering. Hur kommer det sig att just Goteborg måste har mer för att kunna lyckas? Är det för att ni lärt er av testarenor på andra områden där lokala politiker trott sig kunna finna ny lösningar så mycket bättre än omvärldens? Som tex biljettsystem, kommunala arbetsmarknadsprojekt, SDN, spårvagnsköp. Varför skulle det inte funka att bygga blandstad på Heden med samma förutsättningar som omvärlden kan? Är Goteborg för bra för det? Även där sätts övergripande regelverk av politiker. Du får förlåta mig, men jag delar inte din tro på att fler Göteborgspolitiska testarenor behövs eller löser något på produktivt sätt.
 0
Gunnar Einarsson (19 Maj 2014 15:14):
Ett alternativ är att vänta med Heden tills vi har en ny regelstruktur med riktig stadsplan och tomtindelning på plats och helst en helt ny (d.v.s gammal) estetik. Att bygga i projekt typ "Bo Bättre" innebär monoexploatering och kan aldrig skapa äkta blandstad eller arkitektonisk variation.

Väntar vi kan vi dessutom greja en 100% bra stadsplanering genom utdragning av befintliga gator och 9 (eller möjligen 10) riktiga stadskvarter istället för Wingårdhs 75% 'bra' lösning med onödig park och sporadiska blåshål. Vad som krävs är en byggherre per infill och en kraftigt bantad uppsättning byggnormer, därtill ett mindre antal nya byggnormer som syftar på sluten kvartersstad, d.v.s sådana som faktiskt behövs.

Givet ovanstående kan staden dessutom gå vidare med att enbart tillåta hyresrätter i Hedens nybyggen och eventuellt avyttra tomterna till lägsta rimliga pris, vilket skulle skapa förutsättningar för den så omhuldade sociala blandningen (vilket givetvis inte skall blandas ihop med begreppet "blandstad", men det behöver jag förstås inte nämna för Johannes, som blott tycks ge uttryck för behovet av realpolitisk formuleringskonst). ;-)

Frågan är om inte Heden förtjänar det.
 0
Sven Renquist (19 Maj 2014 18:57):
Bra förslag om att arrangera en bomässa. Vi hade en (typ 2005?) som egentligen mot verkade sitt syfte. Syftet är ju att visa branschfolk o allmänhet det senaste, nått som sticker ut och inspirerar. Och gärna bidrar till stadens varumärke. Göteborg visade däremot upp att byggandet är väldigt slätstruket och stereotypt här. T.o.m i jämförelse med det man sett på tidigare års mässor i mindre städer som Borås, Helsingborg, Malmö, Örebro och Karlskrona.
 0
Johannes Hulter (19 Maj 2014 20:21):
Gunnar: En rimlig definition av "blandstad" innefattar social blandning (tillsammans med funktionell och estetisk), så det är inte bara formuleringskonst: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​12/​0​4/​vad-​ar-​blandstad_​3134.​html

Din plan för Heden tycker jag också låter bra, tror vi tänker likadant. Men W&E:s förslag är en bra kompromiss tycker jag. Jag är pragmatisk. :)
 0
Hans Jörgensen (19 Maj 2014 22:15):
Det har alltså blivit två parallella diskussionsämnen (typ "hur kan vi motivera förtätning av Heden", respektive "testarena för social blandning"), båda intressanta på sitt sätt tycker jag. Och båda är som sagts utmaningar.
På temat testarena (ett något vagt begrepp) skulle också kunna läggas in arkitekternas återupptäckande av arkitektur. Om man får sticka ut hakan och det brukar ju hända här på bloggen.
Alltså, här skulle praktiserande och studerande arkitekter kunna prova på att bygga något som har klassiska estetiska värden (i brist på bättre benämning) eller kanske mer specifikt förfunktionalistiskt. Det behöver inte enbart vara sådant, men det skulle vara tillräckligt revolutionerande om ett sådant inslag komme till. Utmaningen är inte liten; hur kan vi bygga stad så som de allra flesta uppfattar tilltalande, med bra kvalitet, med gedigna material, och med dagens "krav" (fast en del normativa och även ickenormativa krav hade man kanske viljat kunna stryka), och allt tillråga till en attraktivt låg kostnad? Eftersom (en del) arkitekter i alla fall ibland tycks söka rejäla utmaningar, så borde det vara lockande. Den sortrens testarena skulle jag också vilja se (och den sociala bleve inkluderad samtidigt).


Nu till det här med ekomomi och diskussionen om marknadsekonomi i samband med byggande som jag inte fattar:

Varför måste en bit mark bli dyrare för att den ligger centralt, när det är kommunen som säljer? Alltså om göteborgs stad äger X hektar på Heden, varför måste den säljas dyrare än samma yta i t ex Kärra?
Det är väl där kommunen har en roll att spela, dvs att skapa förutsättningar till låga kostnader i byggandet för den som köper marken samtidigt som den aktören kan få god ekonomi och inte behöva kompromissa med kvalitet.
Kan någon förklara eller har jag missuppfattat något fundamentalt?
 0
Matthias H. (19 Maj 2014 23:33):
Hans, det är nog ett riktigt antagande och som du säger, oerhört viktigt att kommunen ställer krav som inte får kompromissas bort
 0
Peter Bilist (19 Maj 2014 23:50):
Hans:

Om du och jag var två byggherrar som ville investera genom att bygga, så får du gärna ta tomten i Kärra, så bygger jag på Heden. Om några år så ses vi på en schysst restaurang, för att jämföra vem som fått störst avkastning.

Jag bjuder ;)
 0
Mats O. (20 Maj 2014 13:31):
Problemet med subventionerade hyreslägenheter i attraktiva områden är ju att dessa lägenheter inte har någon större omsättning.

Det är kul för dom, några 100?, som skulle få ett förstahandskontrakt på en sådan ny hyreslägenhet mitt i den nya socialdemokratiska testarenan Heden men mindre kul för alla dom 10.000-tals som inte får möjligheten.
 0
Johannes Westlund (20 Maj 2014 16:56):
Intressant att ordet "testarena" blir så diskuterat. Jag ser det som ett sätt att sälja in precis det vi alla här verkar vilja ha: blandstadsbyggande. Samma produkt, en annan förpackning och marknadsföring.

I själva verket är insäljningen av "test" genial. Eftersom blandstad nu är det oortodoxa, ovanliga och nya så måste man bygga acceptans för det nya paradigmet. Det bästa sättet är att visa att det fungerar. Also known as "testa". Att bygga acceptans för det är lättare än att riva ner hela den modernistiska ideologin i ett alexanderhugg. Vi testar med Heden. De konservativa kan känna sig lugnare, det är bara ett test. Och vi kan känna oss jätteglada för vi får möjlighet att visa hur mycket bättre vår idé är. Och utifrån detta bygga acceptans för att ta det från tester till att institutionalisera det. Vilket kan ses som ett viktigt mål. Att blandstaden blir default.

Sen borde man i praktiken bygga i ett normalt rutnät och inte ha konstiga diagonaler. Men det är detaljer. Det viktiga är att man kommer igång och bryter Hedens över 100 år långa långbänk.
 0
Sven Renquist (20 Maj 2014 17:57):
Jag har ett förslag till ett socialdemokratiskt stadsbyggnadsexperiment. Låt personer som har utbildning eller intresse för stadsbyggnadsfrågor ta hand om de ledande posterna, t.ex ordförandeklubban i Byggnadsnämnden. Idag spelar det ingen roll hur mycket arkitekter vurmar för blandstad osv om politikerna ändå inte förstår att implementera idéerna.
 0
Hans Jörgensen (20 Maj 2014 22:08):
Peter:
Frågan gällde inte vilken mark en byggare vill köpa, utan varför kommunen tycks behöva maximera sin intäkt vid försäljning.
Det enkla svaret är väl att kommunen vill hitta lättförtjänta intäkter. vilket kan motiveras av t ex bättre ekonomi, bättre välfärd eller ev. sänkt skatt.
Men för byggandet så borde det resultera i högre slutkostnader, dvs det blir svårare att skapa rimliga boendekostnader.

Observera att det här inte alls handlar om att skattesubventionera byggande, utan enbart att skapa bästa möjliga förutsättningar för byggare & arkitekter att skapa kvalitativa och stadsmässig bebyggelse till en vettig kostnad. Om all tomtmark vore lika dyr/billig över hela stan (nåt slags självkostnadspris), då skulle vi få en mer renodlat efterfrågestyrt byggande (som du alltså är inne på). Marknadsekonomi eller vad det kallas.

Låt säga att Hedentomter säljs ut till fyndpriser. Det kommer förstås bli attraktivt att bygga och (förhoppningsvis) kan inte alla aktörer i kön få bygga där. Samtidigt kan kommunen ställa tuffa 'kvalitetskrav' och ändå (förhoppningsvis) möjliggöra ett relativt stort antal byggare (alltså fler än the big five). Konkurrensen mellan byggare kan, i bästa fall om jag får gissa, leda till att det även är möjligt att pressa slutkostnader (boendekostnader).
Det skulle kanske kunna kallas "kvalitetsstyrd marknadsekonomi". I ett läge med bostadsbrist måste olika former av reglering av marknaden ske (anser jag), eftersom marknaden inte är i balans, och just bostadsmarknaden kanske till sin natur aldrig kan hamna helt i "balans". Men reglering bör inte göra det svårare än nödvändigt för byggaktörerna, och reglering behöver inte ske genom skattetransaktioner, utan då ser jag nog hellre i första hand alltså kvalitetskrav.

Sen handlar det här inte bara om 'bostadsmarknaden'. Utan om stadsbyggnad och det är inte nån köp-och-sälj-marknad. Det handlar om vad vi göteborgare vill ha för stad. Det är det vi har kommuner till, att förverkliga det allmännas olika önskemål.


Om det är så "enkelt" som jag spekulerar om här, då handlar avvägningen för kommunen mellan att maximera sina intäkter vid markförsäljning vs. att skapa möjligheter till kvalitativ blandstad som så många som möjligt har råd att efterfråga.
 0
Mats O. (20 Maj 2014 22:09):
Nja, det känns lite elitiskt Sven.

"Intresse för stadsbyggnadsfrågor", måste man gått arkitektlinjen på Chalmers för att platsa då?

Mats Arnsmar (s) har fått ett förtroende från sina väljare att representera dom i stadens styre. Så ser vårat politiska system ut.
 0
Sven Renquist (20 Maj 2014 22:41):
Mats, får jag föreslå ett experiment för dig också? Ta en öl med hipstrarna på Andra långdagen. Utbrist "PREFAB ÄR FULT!" Svälj din missunsamhet. Och ifrågasätt hylladet av det mediokra som om det hade ett egenvärde. Då tror jag även ditt liv blir lite roligare!
 0
Mats O. (21 Maj 2014 06:48):
Sven, jag ogillar "expertstyre" helt enkelt. Vill inte, och tror inte, att exempelvis ett gäng konstnärer och kulturarbetare skulle vara dom som vet vilken kultur som är bäst för göteborgarna.

Beträffande ditt föslag om öldrickning på Andra Långgatan avstår jag. Jag har inget behov av att känna mig cool och delaktig i stadens folkvimmel genom att dricka öl från ett multinationellt danskt ölföretag för 49 kr/halvlitern.
Jag snörar hellre på mig kängorna och promenerar i Änggårdsbergen, gratis är det också och annalkande bukfetma slipper man.
 0
Sven Renquist (21 Maj 2014 09:11):
Mats: Ju mer man vet desto mer vet man hur lite man vet. Det handlar inte om att bestämma mer än nödvändigt åt folk utan att förstå processerna i det man har ansvar över.

Trevligt att du promenerar. Då bygger du ju din identitet på något du gillar. Om man läser dina inlägg här blir det tydligt att du definierar dig utifrån vad och vilka du inte gillar. Gammalt arbetarklasstänk. Till slut blir det nästan som du koketterar med det. Jag vet inte, för egen del verkar det urtrist att väva in sig i en kokong av muggig jantelag.
 0
Peter Bilist (21 Maj 2014 15:24):
Hans: Jag tycker nog att svaret finns inbäddat i mitt inlägg. Kommunen ska inte sälja ut sina/våra tillgångar till underpris.
 0
Hans Jörgensen (21 Maj 2014 21:20):
Peter, visst syns ju olika fördelar med de olika synsätten. Det kan ju vara (är idag) en bra intäktskälla att sälja mark, för att t ex täppa till några av alla kommunala kostnadshål.
Men frågan är vilken väg som är bäst att gå ur stadsbyggnadssynvinkel.
Det kan ju också finnas andra bekymmer med att lösa närmast kroniska kommunala kostnadsproblem med att jaga nya fiffiga intäkter, istället för att fokusera på att förbättra organsiationen och kommunla verksamheten. Men det är utanför ämnet och inte något jag har input i ändå.
Dessutom borde väl inte kommunen medverka till uppblåsta fastighetspriser och leka affär i bostadsbubblan.

Jag tycker nog inte heller marken ska säljas till underpris, men däremot till ett adekvat pris, ett slags bruksvärde. Hur det tas fram har jag ingen aning om. Kanske genom att försöka beräkna värdet idag genom att värdera dagens funktioner (p-platser, evenemangsytor).

Ett sätt att skapa blandade prisnivåer skulle vara att sälja olika markplättar av Heden till olika pris. Kanske då att de delar som värderas mest (kanske mark med dagens p-platserna) säljs dyrare och därmed ger hygglig intäkt till staden. Andra plättar kan säljas billigare och därmed ge förutsättningar för billigare bostäder. Utan att kvalitén för den skull behöver stå tillbaka. Det svåra blir kanske att se till att byggaktörerna inte lägger på överpriser i slutändan i alla fall, och därmed blir vinnare på kommunens (och invånarnas/skattebetalarnas) bekostnad. Eller så försöker man få en deal kring det i ett tidigt stadie, en deal som borde syfta till att alla blir vinnare. (Kommunen får sälja mark till ett hyggligt pris, byggaktören får bygga med hygglig men inte extrem vinstmarginal, boende vinner på rimliga hyror, staden vinner på kvalitativt byggande och en stad baserat på stadsmässig kravspec.)

I den bästa av världar!
+1
Johannes Hulter (21 Maj 2014 21:26):
Men det är väl bara för kommunen (vi) att bestämma oss för vad vi vill ha byggt på vår mark? Den som betalar mest för att få göra det får jobbet. Inte den som betalar ännu mer för att göra något annat.
 0
Peter Bilist (21 Maj 2014 22:06):
Johannes: Jag säger inget annat.
 0
Mats O. (21 Maj 2014 22:16):
"andra plättar kan säljas billigare"

Vem skulle få köpa dessa billigare tomter på stadens bästa mark?
 0
Johannes Westlund (22 Maj 2014 03:55):
Markprissättning kan man göra mycket med. Något annat intressant man kan laborera med är tomtstorlek. Om det blir 5 stora tomter eller 50 små tomter har rätt stor inverkan på vilka som kan vara med och bygga.
 0
Anders Eriksson (22 Maj 2014 22:01):
Om man inte kan eller vill komma på något eget, så har man ju en fantastisk möjlighet att kopiera något (hämta inspiration) från någon annan storstad. Bara att lägga ytkonturerna över en stadskarta och fokusera på något som man skulle vilja ha i Göteborg.

Ser det så festligt ut, det som föreslås? Nej, just det.
 0
Hans Jörgensen (22 Maj 2014 22:24):
Mats O: jag lekte med tanken på differentierade priser för olika delområden av Heden, i syfte att differentiera slutpriset för boende. Dvs för den byggaktör som köper en billigare plätt skulle så att säga slutkostnad till kund/hyres förväntas bli lägre.
Vem som skulle få köpa? Den som uppfyller stadens krav, som Hulter nämnde.
Vad jag skisserade var att få en drivkraft till lägre slutkostnader, men hur det ska säkerställas vet jag inte riktigt. En lösning kanske är att det ingår i kravbilen, dvs staden kräver t ex en maxhyra/kostnad. Frågan är om det är rimlig nivå på styrning.
 0
Hans Jörgensen (22 Maj 2014 22:41):
En annan tanke kunde vara att den som får en billigare tomt, krävs på motprestation i form av ett "extra högkvalitativt" byggande. T ex då stort inslag av hantverksmässighet, gedigna material som annars inte används idag (t ex äldre tiders typ av tegel eller stenmureri eller träbyggnation), expressiv arkitektur eller liknande.

Fast då kanske det börjar lukta lyx och inte främst social blandning. Men det kunde vara roligt att se sådana försök också.
 0
Krister (24 Maj 2014 06:27):
Råd från byggbranchen:
Själva grundbulten i chefsutbildningen
"Bygg billigt och sälj dyrt!"

En annan devis lyder:
"samarbeta med kommunens tjänstemän"
(säg aldrig emot dem)

Slutligen:
"Kommentera aldrig Yimbys uttalanden"
Man vill fatta besluten ihop med kommunen utan inblandning från "utomstående"
 0
Håkan Tendell (24 Maj 2014 16:07):
Har just varit inne på http:​/​/​minstad.​goteborg.​se och vräkt kvartersstad över Heden (om ni vill se, leta efter markeringen som säger "Göteborg: Europas New York").

Genom den där kommunala sajten kan man verkligen måla upp bilder för de politiker och planerare som besöker sajten för att få inspiration (så är det ju också tänkt). Jag var tvungen att gå med i Facebook för att kunna bebygga staden, men det var det värt.

Tips: Gör inte som jag. Jag började bygga ett par skyskrapor i trakterna av Götaplatsen innan jag fick kläm på hur man ska kombinera segmenten utan att de hamnar på sniskan. Det är kanske bättre att träna på något mer undanskymt ställe.
 0
Gunnar Einarsson (2 Juni 2014 08:05):
Peter Bilist (20 Maj 23:50):
"Om du och jag var två byggherrar som ville investera genom att bygga, så får du gärna ta tomten i Kärra, så bygger jag på Heden. Om några år så ses vi på en schysst restaurang, för att jämföra vem som fått störst avkastning.

Jag bjuder ;)"

Ja, men det är väl det som är poängen. Med ett enhetligt tomtpris så kommer det att byggas på Heden och inte i Kärra, eller i alla fall inte byggas i Kärra förrän det har byggts på Heden. Du får en spontan mekanism för koncentration till centrum och framväxandet av tät blandstad. Staden byggs inifrån ut där efterfrågan på bostäder är som störst, alltså precis det vi är ute efter.


Mats O (20 Maj 20:31):
"Det är kul för dom, några 100?, som skulle få ett förstahandskontrakt på en sådan ny hyreslägenhet mitt i den nya socialdemokratiska testarenan Heden men mindre kul för alla dom 10.000-tals som inte får möjligheten."

Med en bra stadsplan (en förutsättning för övrigt), så lär det inte handla om några hundra utan snarare 1000-tals lyckliga hyresgäster på Heden. En enkel uppskattning på 9 kvarter genom fullföljt rutnät ger i själva verket uppemot ett hundratal fastigheter/tomter av Linnéstadstyp.
 0
Peter Bilist (7 Juni 2014 22:09):
Gunnar: Vem ska gynnas och få köpa central tomtmark till underpris?
 0
Peter Bilist (7 Juni 2014 22:11):
Det är inte för höga tomtpriser som förhindrar byggande, det är politiska fingrar, som rotar överallt, som är problemet.
 0
Krister Malmqvist (5 Oktober 2014 12:59):
Göteborgs stads Parkerings AB
Omsättning: 333 973 tkr, rörelseresultat 64 164 tkr. Landets mest lönsamma i sin bransch. Förvaltar 39 000 p-platser i Göteborg. av dem är ca 8 000 egna, 13 000 drivs på arrenderad kommunal mark och övriga förvaltas på uppdrag av i huvudsak kommunala bolag och förvaltningar.
20 kvadratmeter parkeringsplats kan ge mer omsättning och vinst än hyran för en tvåa
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.