Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Jubileumsröjningen 2021

 

I dag lanserar Göteborg & Co tillsammans med flera av fackförvaltningarna och Älvstranden Utveckling AB ett nytt förslag till Göteborgs 400 årsjubileum. Förslaget går ut på att återställa många av de klassiska gröna miljöerna i Göteborg till så som de såg ut runt 1921, 1821, 1721 eller kanske till och med 1621. Förslaget har fått namnet Jubileumsröjningen 2021.

I korta drag går förslaget ut på att rensa rent från sly och ta ner träd i de historiska miljöer som under största delen av Göteborgs historia har varit rena från just träd och sly.

Det kommer bli betydligt kargare miljöer, mer synligt berg och lite mer vindpinat. Det vi vill skapa är lite mer Bohuslän och lite mindre Halland om man så vill uttrycka det,
säger Park och Naturförvaltningens representant Moa Fältskog i pressmedelandet som Yimby har fått en förhandstitt på.
Vi gör det för alla Göteborgare. Arbetet med Vision Älvstaden visade på att alla Göteborgare längtar till de bohuslänska klipporna.

Första steget kommer vara att återställa Skansen Kronans berg – troligen till 1921 års utseende. Vid den tiden hade bristen på ved som bränsle gjort att Skansen endast hade ett fåtal vårdträd. I övrigt var berget rensat på brännbart.

Igår en väl synlig skans,

idag en skans gömd i ett förvuxet skansberg

och imorgon en återställd skans.

 

Älvstranden Utveckling AB är också med på tåget enligt kommunikatör Inge Skogbergh:

Det var i diskussioner om finansieringen av Jubileumsparken i Frihamnen som denna idé kläcktes så det passar oss utmärkt. Vi ser positivt på att Jubileumsparken till stora delar kan finansieras av försäljning av materialet från Jubileumsröjningen. Det kommer bli stora mängder välvuxet timmer, massaved, ved och ris att sälja.

Fastighetskontorets Jack Lamber menar att detta bara är början. Göteborgs stad har många fler platser och områden där staden äger marken och där detta förfarande vore genomförbart. Förvaltningarna och bolagen har redan diskuterat Renströmsparkens träd som skulle kunna delfinansiera Campus Näckrosens utveckling. Vasagatans allé är en annan självklar röjning som kan stödja utvecklingen på Heden och längs Avenyn. Nya Allén och Kungsparken lika så. Guldhedens förtätning kommer inte vara några problem då det finns rikligt med avverkningsbar skog inom stadsdelen.

 

SBK titta vidare på om det går att utnyttja jubileumsröjningen för att siktlinjeskompensera ny bebyggelse. Tanken är att då hus byggs så försvinner siktlinjer men nya skulle kunna skapas på andra ställen genom att tas ner träd som en kompensationsåtgärd. Park och naturs Moa Fältskog lyfter också fram att genom jubileumsröjningen kommer vi kunna skapa många nya unika volymer av luft i Göteborg, t.ex. som kompensation för att Hedens kommer att tas i anspråk av bebygglese.

 

Vad säger vi om detta? I det stora hela låter detta som ett helt lysande förslag! Vi får mer resurser för stadsutveckling samtidigt som troligen mer byggbar mark kommer att frigöras. Men som vanligt så är detta är inte något som kommer att genomföras i en hast.

För att vara säkra på att det blir historiskt riktigt så har det tillsatts tre parallella team med historiker som ska utreda vilken historisk tid det är mest lämpligt att återställa till. Ledare för team Gammelsmurfen är Gunnar Vedmod, professor i dåtidshistoria, och han säger att:

Tidigare har vi i en enad forskarkår haft övertyglesen att det är mer historiskt korrekt desto äldre det är – ju mer förr desto bättre. Men nya rön gör gällande att det eftersträvansvärda Göteborg kan ligga runt 1921 men årtalet är belagt med en hög grad av osäkerhet. Allt före och efter detta år är troligen förvanskningar av det historiskt korrekta Göteborg. Men vi behöver mer tid för att diskutera frågan och hitta det exakta årtalet och hur Göteborg då såg ut. Vi behöver mycket mer tid och mycket mer diskussion.

Göteborg & Co:s Frida Långstam avslutar med att förklara att denna utredning kommer att ligga till grund för framtida utredningar om det historiskt korrekta Göteborg, och är inte processen klar till 400-årsjubileumet så kan jubileumsröjningen alltid förverkligas till 500-årsjubileumet – det kommer vara här snabbare än vi tror!

Vi säger grattis Göteborg!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Olle J. (1 April 2014 08:51):
Jag vill ta starkt avstånd mot Moa Fältskogs uttalande i det första citatet. Historiskt har Hallands kustbygd varit lika befriad från skog som Bohuslän. Ljunghed är det dominerande halländska kulturlandskapet.

För övrigt är "professor" Gunnar Vedmods forskningsresultat ifrågasätt inom den internationella forskningen. Professor Geert de Kanaal vid Universitet i Lieden förordar att det sanna Göteborg bör se ut som det gjorde vid Peak-Holländer, när andelen holländska handelsmän i stadens historia var som störst, runt mitten av 1600-talet.
 0
Karl Pettersson (1 April 2014 09:24):
NEJ!

NEJ NEJ!

Bygg tunnelbana nu!
 0
Jonas Lindberg (1 April 2014 09:34):
Gick nästan på det, Inge Skogbergh blev dock för mycket! April april!
 0
Maria Ilves (1 April 2014 11:18):
*fniss*
 0
Håkan Tendell (1 April 2014 23:16):
Många vurmar för det gamla Göteborg, typ 1621, men jag kan ibland längta tillbaka till det riktigt gamla, det vill säga 1621 före Kristus. Det var en tid som präglades av direktdemokrati (eller annan organisation med snabba beslutsvägar), urban gardening slow food, baserad på barkmjöl, samt klimatneutrala transporter. Inget hus var högre än något annat: en våning var den tillåtna maxhöjden, och ändå fanns det ingen bostadsbrist. De ekonomiskt förfördelade kunde till exempel sova i svinstian eller i hönshuset. Ser fram emot den planerade Jubileumsträskparken i Frihamnen som 2021 ska ge alla turister och potentiella investerare en glimt av hur vi vill skapa det Nya Riktigt Gamla Göteborg.
 0
Krister (6 April 2014 06:38):
Vore inte fel att såga ner lite träd och sly runt Skansen Kronan!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.