Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Attraktiv stad är ingen slump - utan ett val

 
Extra! På tisdag 18/2 hålls flera arrangemang för den stadsbyggnadsintresserade i Göteborg:

Under parollen "Finns det plats för kultur i nya Kvillebäcken?" anordnar Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH) en kvartersvandring. Samling vid Lantmätaregatan 5  klockan 18:00. Vandringen förväntas hålla på i ungefär en timme.

Senare på kvällen hålls Pecha Kucha på Park Lane. För Yimby Göteborgs räkning kommer Olof Antonson att tala om stadsbyggande. Det drar igång vid 20:20, men insläpp börjar redan vid 19:30. Gratis inträde.


Flygfoto över dagens Olivedal

Vad är det som gör att vissa stadsdelar sprudlar av liv och rörelse medan andra tycks ha sjunkit ner i en djup törnrosa-dvala? Den frågan är på många sätt Yimby's kärna. Jag kommer ihåg när jag var på min första stadsvandring, nummer 23 som nätverket arrangerade. I fokus stod ett förslag från arkitektkontoret Inobi för Guldhedsgatan. Med oss hade vi Fredrik Rosenhall, en av kontorets arkitekter. Något av det första Rosenhall sa när vi stod vid Kapellplatsen var "Här slutar innerstaden". Gränsen är knivskarp. Nedanför finns stadsliv och rörelse under dygnets alla timmar. Ovanför är det nästan helt öde. Det handlar inte bara om tätheten. Jag fick lära mig att man kan se skillnader på hur lätt eller svårt det är att få lönsamhet i serviceverksamhet även om man korrigerar för kundunderlaget. Själva strukturen har en enorm inverkan.

Strukturer uppstår inte av en slump utan är naturligtvis planerade. Om målet är att uppnå en attraktiv stadsmiljö, vilket till exempel är en viktig målsättning i Göteborgs Översiktsplan, finns bra och dåliga strukturer. För att illustrera detta tänker jag studera en av Göteborgs mest stadsmässiga och attraktiva stadsdelar: Olivedal. 

Låt oss ta avstamp i Göteborgs Översiktsplan. I den står det att det ska byggas och utvecklas centralt. Bebyggelse ska koncentreras och blandas. Det ska finnas förutsättningar för liv och rörelse dygnets alla timmar. Förtätning återkommer ständigt som ett viktigt verktyg. Med andra ord: vi ska bygga stadsmässigt.

Föreställ dig nu att Olivedal inte finns. Vi står med denna enormt strategiska mark och ska få planera den framtida utvecklingen i området. Vi har nästan ett blankt papper, det är nästan bara befintlig natur att ta hänsyn till. Ungefär som på bilden nedan. Hur hade vi ritat stadsmiljö där idag?

Karta över Olivedal innan stad byggdes där

 

För att bringa klarhet i den frågan är det kanske rimligt att snegla på de planer som görs för likannde centrala områden som utvecklas idag. Ett exempel ur högen är Götaverksgatan på Lindholmen. Eller min personliga favorit, Synvillan i Stora Torp. Båda två är typiska exempel på mycket centrala utvecklingsområden som mycket väl skulle kunna jämföras med Olivedal då det begav sig. Så rent konkret, utifrån det vi ser planeras idag, skulle man kanske kunna tänka sig att Olivedal hade blivit något i den här stilen:

 

I detaljplanen skulle man kanske kunna läsa något i stil med:

Förslaget utgår i från ÖPs riktlinjer om att skapa en attraktiv och tillgänglig blandstad för alla Göteborgare. Därför föreslås blandade upplåtelseformer med flerbostadshus såväl som stadsradhus. Med hänsyn till områdets karaktär och framtoning föreslås en uppbruten kvartersstruktur med lameller och punkthus. Detta tillåter ett utforskande av nya rumsligheter samtidigt som det spelar väl mot stadsmässigheten i området. Ytterligare exploatering av området är inte lämpligt då det kan inverka negativt på områdets värde och kvaliteter.

I området finns mycket attraktiv naturmark och tillgången på grönområden är mycket god. Närliggande Slottskogen och Ängårdsbergen erbjuder de boende god tillgång till grönska. Dessutom föreslås att en ytterligare park skapas runt Risåsberget. Bäcken utgör ett rekreativt nav och är också en viktig ekodukt för djurlivet i staden. Föreslagen bebyggelse är anpassad för att ta hänsyn till dessa kvaliteter.

Kollektivtrafikstillgången i området bedöms vara god. Därför föreslås att parkeringsnormen sätts något högre än normalt. Parkering bör annordnas på tomtmark. Lastplatser och besöksparkering kan annordnas på gatumark. Mot Övre Husargatan måste med hänsyn till bullersituationen anläggas bullerskydd i form av en jordvall samt plank.

Nu kanske någon börjar fundera på om jag inte överdriver en smula. Så kanske bör man göra en "reality check"? Så här ser planen för Synvillan ut:

 

Nu valde inte dåtidens stadsplanerare att rita den här typen av struktur, som vilken vanlig människa som helst skulle kalla "förort". De valde att rita en annan struktur, och bevisligen blev den strukturen väldig attraktiv. Bevisligen skapade den strukturen det där stadslivet som Göteborgs översiktsplan säger sig vilja skapa.

 

Så nu har vi gått ena vägen. Vi har tittat på ett stadsmässigt område och försökt tänka oss hur detta hade planerats om det planerats idag. Det går naturligtvis att gå åt andra hållet och titta på ett område som inte planerats att vara stadsmässigt och försöka förstå hur det området hade kunnat göras stadsmässigt. Låt oss titta på Synvillan i Stora Torp. Hur hade man kunnat göra istället?

Dagens plan som finns på bild en bit upp är ett område som sluter sig och vänder sig bort från omvärlden. Den obligatoriska gräsremsan mot vägen, och så ett bullerplank för att ytterligare förstärka enklavkänslan. "Enskilt område - överträdelse beivras". Det är upplevelsen. Visst är i alla fall gatorna allmän mark, i teorin.

En stad karaktäriseras istället, som vi kan lära oss av Olivedal, utav områden som öppnar upp och sträcker ut armarna för att forma kopplingar till andra delar av staden. Det finns ett finmaskigt gatunät som binder samman. Fastigheterna möter upp gatorna och bildar slutna kvarter. Det finns målpunkter så att även människor som inte bor där själva får anledning att besöka. Det finns rum som är offentliga inte bara i teorin utan som också i praktiken nyttjas av många som inte hör hemma i stadsdelen. Det sker ett ständigt utbyte mellan stadsdelarna. Det är inte bara de boende som åker till jobbet och kommer hem igen på kvällen.

Med utgångspunkt i detta skissade jag upp ett stadsmässigt förslag för Synvillan. Man kan säga att jag hade Olivedal för ögonen och försökte skapa något liknande i Stora Torp;

 

Ett första steg ungefär inom det planområde som detaljplanen för Synvillan rör. En förberedelse för att växa över Delsjövägen och in i Bö. I ett andra steg kan detta få fullbordas och stadsdelarna kopplas samman:

Synvillan - steg 2

 

Och genast börjar det ju faktiskt likna Olivedal. Jag beräknade att den här planen skulle ge cirka 15 000 bostäder på 70 kvadrat. Men varför stanna där? "The sky is the limit" tänkte jag och ritade vidare ett steg 3 - där staden får växa vidare och koppla ihop sig med Munkebäck. Då skapas ett sammanhållet urbant stråk från Sankt Sigfridsplan hela vägen till Munkebäcksmotet. 

Synvillan - steg 3

 

Jag slås alltid av potentialen i Göteborg. Tänk vilken stad vi skulle kunna bygga! SBK och Älvstranden Utveckling AB, det är självklart tillåtet att sno dessa planer rakt av och lansera dem som era egna. Steal with pride!

Hur som helst är det hela i själva verket mycket enkelt. Om man vill skapa stad måste man planera stad. Det går självklart inte att planera förort och få levande urban stad. Attraktiv stad tillkommer inte av en slump, att skapa det är ett val. Just nu görs varje dag val efter val av tjänstemän och politiker som direkt strider mot ambitionerna i översiktsplanen att skapa en attraktiv, levande och stadsmässig stad. Det går naturligtvis att göra annorlunda. Det går att planera stad.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+6
John Johansson (17 Februari 2014 01:24):
Tänk vilka siktlinjer vi kunde haft i Olivedal! För att inte tala om alla spännande rumsligheter.
+1
Christopher (17 Februari 2014 01:49):
Jättebra skrivet! Linnégatan är ju utan tvekan en av stadens mest populära gator, både att bo i och att vistas i. Precis som du skriver så hade den förmodligen aldrig funnits om samma område planerats idag. Man kan ju undra över hur många liknande gator som borde däremot ha funnits idag, men som aldrig blev till tack vare alla våra kära stadsplanerare.
 0
Anders Norén (17 Februari 2014 21:57):
Inte 15 000 bostäder, väl? 1500 ska det väl vara? 15 000 på ca 20 kvarter blir ju 750 bostäder per kvarter.
 0
Daniel Ohlvin (18 Februari 2014 02:32):
Det är jättemörkt på alla våningar utom vindsvåningarna i Olivedal. Ingen vill bo så. Dessutom är det svårt med parkeringen. Som tur är har staden som föresats att aldrig upprepa det episka misstaget Olivedal.
 0
Mats O. (18 Februari 2014 07:16):
Vet inte om du försöker trolla Daniel, men uppenbarligen vill väldigt många människor bo i täta stadsdelar som Olivedal.
+2
Henrik (20 Februari 2014 17:24):
Jag är glad att Yimby finns och orkar fortsätta debattera. Själv börjar jag helt tappa intresset för ämnet - det känns bara hopplöst. Oftast byggs inget alls eftersom hela landet verkar ha fastnat i en byråkratisk labyrint som gjort alla inblandade totalt handlingsförlamade. Och när det väl byggs så blir det oftast fula, stadsfientliga byggnader som får miljonprogrammet att kännas riktigt underskattat. Nej, vill man ha en riktig stadsmiljö får man nog även i fortsättningen hänga i de stadsdelar som byggdes för 100 år sedan.
+3
Håkan Tendell (21 Februari 2014 19:40):
Vi lever i en brytningstid. Resterna av miljonprogramstänkandet lever kvar här och var. Kanske kommer det att dröja tre, fyra år till innan den allra sista planen för Göteborgs befläckande spikas. Samtidigt planeras det för levande stad på flera fronter.

Skyskrapan Karlavagnstornet på sextio våningar vid Lindholmen ska i sig och runt om sig generera tät och dynamisk blandstad.

Detaljplanen för nya härliga Gamlestadstorget antogs den 6 februari.

Och här ett dokument från den 12 februari där man kan studera planerna för den framtida höga pulsen i den nya stadskärnan vid Centralstationen: http:​/​/​regioncity.​se/​templates/​resources/​WS2_​Horisonte.​.​

Stadsvänner lär behöva fortsätta missionera på gator, på krogar, i medier med mera innan stadsmässighet är grundbulten i varje ny göteborgsk plan, men visst är det skönt att också stanna upp en stund och njuta av de frukter som efter många års samlade insatser nu skördas?

Det gör ont att beskåda miljonprogrammets sista ryckningar, såsom Stora Torp, men vem vet: År 2029 kanske ett antal drönarbulldozers larvfötter smular ned området till stoft därför att 2027 års översiktsplan inte tillåter förortskaserner inom en mils radie från fontänen på Hedens Torg.
+2
Olof Franzén (21 Februari 2014 21:29):
Siktlinjer och rumslighet i all ära, men jag tycker Nya Olivedal saknar något. Varför inte komplettera området med ett kunskapscentrum, någon ikonbyggnad i världsklass, en ny arena och ett upplevelsecentrum? Ursäkta ironin, kunde inte låta bli ;)
+1
Hans Jörgensen (21 Februari 2014 22:03):
Håkan:

Men först ska Heden permanentas i en manifestation av glesa strukturer. Det kommer se fantastiskt ut från flygplanen som svänger in eller ut från Landvetter, och däruppifrån kan man utbrista: "Vad unikt med en så stor ledig yta så centralt, den måste vi gå och titta på när vi landat och kört de 20 kilometrarna genom skogen".
 0
Krister (22 Februari 2014 08:06):
Om man skär av hörnen i en rektangel får man en oktagon.
Om 4 oktagonala kvarter möts får man ett torg där kvarteren möts. I dessa hörn kan man ha kvartersbutiker. Alltså bör kvarteren ha oktagonal form! Detta upptäcktes redan på 1600-talet i Europa och Sverige.
 0
Krister (22 Februari 2014 08:56):
Instruktion hur man konstruerar oktagonal kvartersstruktur:
(Sim City)
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​Z78wEDNy4aE
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.