Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Bostadsmoduler och blandstadsbaracker

 

Förra veckans största stadsbyggnadsnyhet var att Fastighetsnämnden beslutade att upplåta mark till 600–1000 tillfälliga studentbostäder i Norra Masthugget. Detta är en respons på den stora inflyttningen och det låga bostadsbyggandet som skapat ett mycket stort behov av nya bostäder i Göteborg. Läget börjar bli riktigt ansträngt och sent omsider inser nu även våra politiker att "business as usual" inte är i närheten att nå uppsatta mål, och det är mål som i sig inte är i närheten av att möta efterfrågan. Planen är att Bostadsbolaget ska bygga slutna kvarter i upp till sju våningar vid Första Långgatan / Oskarsgatan med ett system av bostadsmoduler, och det ska vara igång redan under nästa år. Ska vi bli uppgivna eller entusiastiska? Det beror på...

 

Platsen där det stora modulspelet ska spelas

 

Det är inte bara PBL

Varför har vi hamnat i detta läge? För det första var det inte helt lätt att förutse den stora inflyttningen till städerna som pågår – men nu har den pågått så länge att den ursäkten börjar bli riktigt dålig. För det andra så ger plan och bygglagen (PBL) långa ledtider med alla regler, krav på utredningar, samråd och överklagandemöjligheter. Vi dras därför med beslut våra förvaltningar, kommunala bolag, tjänstepersoner och politiker i många fall tog (eller kanske oftare inte tog) för 5 – 10 år sedan.

Men det går inte enbart skylla på PBL. För det tredje är Göteborg sämst i klassen för bevisligen levererar både Stockholm och Malmö fler nya bostäder per invånare. Detta trots att i Göteborg äger kommunen själva gigantiska arealer av mark som bara ligger där att och väntar på att få användas. Efter en period på 30 år med bostadsöverskott fram till år 2000 så verkar inte stadsbyggnadsapparaten vaknat till och till skillnad från Malmö och Stockholm har inte riktigt lyftet i bostadsproduktionen kommit till Göteborg (än). Om det är brist på satsade resurser i förvaltningarna eller ineffektiva arbetsformer som är problemet får vi nog återkomma till. Och att politikerna inte har haft modet att genomföra det färdiga förslaget på Skansberget eller att planer intill och på Guldheden har avbrutits efter närboendes protester innebär förstås färre bostäder.

 

Markreserven....

Blir det mer eller mindre protester nästa gång det planeras bostäder och verksamheter vid Skansberget?

 

Intressant är att PBL-processen inte sällan varar längre än en mandatperiod. Det är ett uppenbart demokratiskt problem att politikernas beslut under en mandatperiod i princip inte kan utvärderas förrän i nästa. Det är lätt att lova runt i framtiden och skylla tunt idag på företrädare.

Med det tidsbegränsade bygglovet skapas nu en genväg som hoppar över de långdragna PBL-processerna. Det tidsbegränsade bygglovet kan ges i strid mot gällande detaljplan och därför behövs inte något omfattande detaljplanearbete eller några samråd.

 

Studentcontainermoduler i Keetwonen, Amsterdam

Modulssystem i Zuiderzeeweg, Amsterdam

 

Bostadsmodulerna ska användas i 20 år

Beslutet i fastighetsnämnden innebar inte bara att denna mark arrenderas ut till Bostadsbolaget utan det var också ett beslut om en "modell" för hur det ekonomiska upplägget ska se ut. Tidsbegränsat bygglov kan ges på maximalt två gånger i fem år på en plats, dvs. totalt tio år kan modulerna stå på samma ställe. Ett problem är att detta ger dyra hyror då investeringen måste skrivas av på 10 år.

För att komma runt detta har fastighetsnämnden inrättat en kreativ "modell" där Bostadsbolaget köper modulerna och sedan ska kunna skriva av dem på 20 år. Detta genom att fastighetskontoret i arrendeavtalet förbinder sig att efter 10 år anvisa mark på ny plats i ytterligare 10 år. Modulerna ska alltså finnas kvar fram till år 2024 på platsen vid Första Långgatan och sedan på en annan plats fram till år 2034.

 

Moduler på Medicinareberget där man betalar 2900 kr/mån för en minitåva


 

Pros and cons

Om vi ska ta och återgå till den inledande frågan om vi ska bli uppgivna eller entusiastiska?

Det är ju jättepositivt att 600–1000 bostäder kommer fram snabbt. Det är en halv årsproduktion. De senaste fem åren har kommunen leverat ungefär 1800 nya bostäder per år. De studenter som står i kö för en bostad tackar förstås hellre ja till en bostadsmodul än möts av beskedet att bostäder inte finns. Framförallt är bostadsmodulerna ett bättre markutnyttjande än dagens bilparkeringar.

Samtidigt leder den tagna genvägen i PBL till ett minskat medborgarinflytande då samrådet där vi kan ge yttranden utgår. Det är inte längre en liten förskolebarack vi talar om. Inte ens en massa förskolebaracker jämt fördelade över staden. Det är bebyggelse som kommer att dominera stadsbilden och stadslivet.

 

Kvartersstora modulsystem i sju våningar vill vi kanske ha möjlighet att ha synpunkter på? Foto från Göteborg idag i verkligheten.

 

Det finns en uppenbar risk att lösningen skapar en större misstro mot att förvaltningar och politiker kan hantera bostadsfrågan och medborgarinflytandet. Dessutom kommer planering och iordningställande ta resurser från förvaltningarnas ordinarie utvecklingsarbete och planarbete. Förvaltningars resurser läggs på något temporärt istället för att skapa något mer beständigt. Problemet löses inte utan skjuts framåt i tiden, men modulerna ger helt klart lite mer andrum.

 

Förskolebristen är redan temporärt hanterad med tidsbegränsade bygglov och moduler

 

 

Utförandet kommer att avgöra

Det finns både för och nackdelar och till sist är det utförandet som kommer att avgöra hur detta kommer att tas emot. Får vi hög boendestandard, en intressant varierad arkitektur och ett attraktivt stadsliv så kommer våra driftiga och kreativa politiker få ovationer. Men blir det låg boendestandard, en trist monoton arkitektur eller ett obefintligt stadsliv så kommer kritiken komma. Var så säker.

Vad gäller boendestandarden så har Ulf Kamne (mp) lovat att det kommer att bli bra bostäder och på Twitter har han medelat att barackerna i Västnytts inslag inte har något med de planerade modulerna att göra. Det finns exempel på utföranden som inte ser helt förskräckliga ut, t.ex. vid Rännvägen på Chalmers. Tittar vi utanför stan så finns det exempel på arkitektur som kan vara betydligt mer intressant än nyfunkis eller beiga punkthus vid Eriksbergsdockan.

 

Studentmoduler vid Rännvägen Chalmers. Insynsproblem?

Tillfälliga studentmoduler i Lund

 

Frågan är om det inte är stadslivet som är den största farhågan. Komplexet kommer att stå utmed Första Långgatan och längs ett av de få stråken som kopplar Masthugget och Majorna. Det är nära till kapacitetsstark kollektivtrafik. Att inte bygga med verksamhetslokaler här vore förödande för det lokala stadslivet men också för kopplingen. Redan idag ligger Kostern längs Första Långgatans södra sida och vänder sig bort från gatan med ett stängt bottenplan. Att möta upp detta på norra sidan med ännu fler byggnader som inte bjuder något till trottoar och gata kommer radera ut en mycket stor potential till stadsliv. Till det kan vi lägga behovet av föreningslokaler, pubar, butiker, träningslokaler, mm som studenterna kommer ha.

Är inte det starka argument nog så går det alltid att ta fram den politiskt beslutade översiktplanen. Där står att vi ska bygga blandstad med aktiva och attraktiva gator, det är inte så mycket att jiddra om, det ges liksom inget undantag för tidbegränsade modulbyggen.

 

Kostern

Kopplingen till gatan ur barnperspektivet utanför en av stadens alla tillfälliga modulförskolor.

 

Med detta framfört så är det väl värt ge det en chans? Vi får här ett fullskaleförsök på om detta blir bra eller inte. Blir detta bra – med hög standard, variation och verksamhetslokaler – så har vi ett flexibelt sätt att skaffa fram boende i väntan på den ordinarie PBL-processen. Blir det dåligt så vet vi att det inte fungerar.

Till sist måste vi vara mycket klara med att detta inte är lösningen på det låga bostadsbyggandet i Göteborg utan endast en lindring av symptomen. Se nu till att samtidigt sparka igång stadsbyggnadsapparaten så att den börjar mata blandstad.

 

Get inspired!

Raines Court i Stoke Newington, London

Från tråden "Shipping containers used as housing?" på forumet Skyscrapercity

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (4 November 2013 10:23):
Bra inlägg som visar på både problemen och möjligheterna med den här lösningen. Yimby borde nu stenhårt pressa på om publika lokaler i botten. Om de ska stå här 10 år så kommer det att påverka potentialen för stadslivet starkt under lång tid.
 0
Daniel K (4 November 2013 10:32):
Tack för bra och välskrivet inlägg. Den hopplöshet jag kände när modulerna först presenterades har minskat något nu. Jag hoppas verkligen den optimism som förmedlas här blir sanning. Tyvärr så har jag svårt att se något annat än monotona skolådor och ännu ett övergivet område framför mig men ska försöka hålla optimismen uppe tills vi ser mer av planerna.
+1
Robin Andersson (4 November 2013 11:02):
Jag tycker att det viktigaste är att varje kommun har ett stadsbyggnadsprogram som ställer krav på samtliga byggprojekt och varje byggnads performativa arkitektur. Det är viktigt att alla byggprojekt är delaktig i att förbättra helheten. Idag är det ofta tvärtom om, där byggnader som optimeras för en funktion (bostadsfunktionen) istället suboptimerar för staden som funktion.

Med det sagt, så tycker jag att det är jättebra att man bygger mer provisoriska byggnader. De behöver inte vara estetiska skönheter, även om de inte ska vara direkt fula (ur ett objektivt perspektiv). Jag tror till och med att det kan vara lösningen på ett stort problem som finns inom stadsbyggnadsprocessen. Nämligen problematiken med en för homogen byggnadsålder.

Rationell stadsutveckling innebär att man bygger ut större områden åt gången. För kommunen handlar det om att utnyttja infrastrukturen på bäst sätt, dvs. får byggherrar att bygga så fort som möjligt, så att gator, skolor och annan kommunal service kommer igång så fort som möjligt när de väl är utbyggda. För Byggherrar handlar det om skalfördelar.

Genom att låta bebygga några fastigheter i varje kvarter med provisoriska byggnader, som ändå bidrar med stadsliv och underlag till stadsdelen, så kan man sedan ersätta dessa byggnader med mer permanent bebyggelse efter 10-20 år, och på så sätt få en större variation på bebyggelsen ålder.
+2
Michael Hjortstierna (4 November 2013 14:29):
Förstår inte detta med tillfälliga lösningar, är det bara för att skynda på/åsidosätta PBL?
Det är väl knappast så att efterfrågan av bostäder kommer att minska. Provisoriska byggnader har ju en förmåga att bli permanenta, gillar inte grejen alls.
+1
Daniel Bergqvist (4 November 2013 17:46):
Det är bara s.k "bostadssökande" (ofta personer som anser sig bostadslösa för att de inte kan på i centrum) som tycker att denna idé är bra.

Givetvis skall man inte ha en lag som möjliggör så många smitvägar. Gör om PBL och ta dessutom bort möjligheten till tillfälliga bygglov om det inte är särskilt viktigt för en verksamhet eller funktion.
+1
Alexander Åkerman (4 November 2013 18:55):
I Uppsala (och andra universitetsstäder) finns det en problematik att universiteten/akademiska hus har stora markreserver för att kunna tillgodose mark till framtida lokalbehov. Troligtvis kommer det dröja minst några decennier innan marken kommer till användning, om den överhuvudtaget kommer att användas någonsin. I detta fall skulle temporära/nedmonterbara modulbyggen kunna spela en viktig roll i att fylla de hål i stadsväven som markreserverna utgör idag.
 0
Patrik Höstmad (4 November 2013 20:21):
Det är inte bara bostadssökande som skulle välkomna fler bostäder – om än temporära - i området. Jag som bor några kvarter ifrån tar hellre ett tillskott på 1000 bostäder i mitt närområde (förutsatt ett bra utförande!) än ytterligare 10 år med ytor av halvfulla bilparkeringar. Bostäderna kommer att ge ett stöd för handeln och därmed det lokala utbudet. Det kommer att bli mer liv vid ett ganska tomt Masthuggstorg. Dessutom finns det potential att en ganska ödslig sträcka kommer att bli tryggare. Nyckeln ligger utförandet och ffa i att det blir verksamhetslokaler.

Vad gäller PBL så är detta ett symptom på att PBL inte riktigt fungerar. Det är för långa processtider i en allt mer föränderlig värld. Om man ska överdriva för att göra en poäng: Det går inte ha processer på 5-10 år som ska svara mot behov i en kvartalsekonomi. Jag ser detta som ett led i det kommande urholkandet av nuvarande PBL som förhoppningsvis kommer driva fram en reform av PBL som ger en både snabbare och mer rättssäker process, aka förhandsplanering.
 0
Krister (5 November 2013 07:02):
Risken är att dessa temporära tillstånd p.g. av protester från hyresgästerna kommer att förlängas eller kommer de att ersättas av permantent byggnadslov när tillstånden går ut. Då får vi förslumning, bristande underhåll m.m. Hur rimmar detta med visionen om Norra Masthugget med arkitekttävlingar, utställning i älvrummet medborgardialog. Det kan vara ett sätt att skjuta besluten på framtiden att bygga tillfälliga baracker för studenterna istället för att sätta ner foten och bygga permant.
 0
Krister (5 November 2013 07:08):
Det tomma kvarteret vid P-arken har nu varit under projektering i 10 år. Skanska äger marken men av olika anledningar har ännu inget byggnadslov beviljats. Dock har man ställt upp ett antal containrar. Kanske blir det även här tillfälliga bostadsbaracker?
 0
Robin Andersson (5 November 2013 07:54):
Jag tycker naturligtvis att det måste utformas ett regelverk, eller ännu hellre skapa en situation där incitamenten styrs så att man bara vill ha igång dessa temporära byggnader i typ 15 år. Att man som byggherre sedan "tjänar på" att ersätta dem med "permanenta" byggnader efter det.

Detta kan ses som en kompromiss mellan den rationella storskaliga utbyggnaden av staden och behovet av levande stadsdelar med en varierad bebyggelseålder.

Ett sätt att hantera detta är att kommunen fortsätter att äga marken där de temporära byggnaderna uppförs. Marken säljs sedan efter 15 år för mer permanent bebyggelse. På så sätt har kommunen makten att dels utforma den temporära bebyggelsen, men också att styra när detta ska ske. Bonus är också att marken lär vara betydligt mer värd efter 15 år - dvs. om kommunen har lyckats få till en attraktiv och levande stadsdel.
 0
Robin Andersson (5 November 2013 07:57):
Krister: Absolut är det en risk. Samtidigt är ju risken kanske ännu större att en tom markreserv inte bebyggs alls på grund av grannarnas överklagan. Finns det redan (temporär) bebyggelse på platsen så blir ju inte en ombyggnad av platsen en lika stor förändring för kringboende.
 0
Mats O. (5 November 2013 12:32):
Jag tror att det här kommer att bli jättebra. Dessutom kommer ju inte husen att se ut som några baracker som blivit staplade på varann, en del tycks tro det.

Däremot är det eviga mantrat om "studentbostäder" lite tjatigt. Visst, studenter är ju en röststark grupp inför kommunalvalet så det är väl därför dom är högprioriterade av politikerna. Men det finns ju mängder av människor som söker bostad i Göteborg. Till det har vi alla som akut bostadslösa samt exempelvis EU-medborgare som sökt sig till Göteborg.
 0
Michael Hjortstierna (7 November 2013 22:32):
Mig veterligen finns det ju inte ens en plan över området, då klart att då tar det ju ännu längre tid, med eller utan PBL. Nej till tillfälliga bostäder och ja till en kvick plan. Det är ju inte raketforskning, en fin kvarters- och blandstad så är planen klar för utställning =)
 0
 0
Michael Hjortstierna (7 November 2013 22:54):
Bara att köra ju =D
 0
Patrik Höstmad (7 November 2013 22:59):
I Älvstadens värld så ska barackplatsen byggas ca 2025 och Stena-området 2030.
http:​/​/​alvstaden.​goteborg.​se/​omradet/​#Södra%20​Älvstran.​.​
 0
Patrik Höstmad (9 November 2013 17:25):
Jag läste lite om tidsbegränsat bygglov på Boverkets hemsida och hittade följande
"Tidsbegränsat bygglov ska inte ges: ... för en byggnad eller anläggning som ska uppföras på ett sådant sätt att det är såväl praktiskt som ekonomiskt orimligt att riva den efter några få år. Det är exempelvis inte lämpligt att uppföra en komplicerad byggnad på mark som kräver omfattande och dyr grundläggning som pålning. Det är oftast inte rimligt att riva en sådan byggnad efter några få år. (Didón m.fl. (2011). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts Juridik)"

Med tanke på att det bara varit skjul i högst tvåvåningar på platsen tidigare så lär nog en mycket omfattande pålning behövas om man tänker sig gå upp till sju våningar med modulerna. Och det är praktiskt orimligt att riva efter några få år, eftersom man gör upplägget med arrendet på totalt 20 år. Undra om upplägget kan stöta på juridisk patrull? Vi får hoppas man börjar med att kolla upp detta så vi inte hamnar i ett Skeppsbronläge när allt är färdigplanerat.

http:​/​/​www.​boverket.​se/​Vagledningar/​PBL-​kunskapsbanken.​.​
 0
Christopher (11 November 2013 23:59):
Håller med Michael Hjortstierna. Hur kommer man egentligen att se på husen om 10 år när bostadsbehovet förmodligen är ännu högre än vad det är idag? Jag är livrädd för att dessa (förmodligen ganska fula) byggnaders öde kommer att bli detsamma som Lisebergshotellet, det vill säga stå kvar på tok för länge och bli en nagel i ögat som sänker områdets helhetsintryck.

Tycker också det är märkligt att man väljer att upprätta baracker längs en av stans i framtiden kanske mest attraktiva gator/stråk. Varför inte nyttja marken till riktig kvarterstad och istället upprätta barackerna på någon öde asfaltsyta i Olskroken eller utanför Sahlgrenska, där det inte gör så mycket om de bli kvar för länge?
 0
Johannes Westlund (12 November 2013 01:54):
Jag tycker Daniel Bergqvist registrerar sig på Boplats Göteborg och söker lägenheter i de centrala områdena Angered, Bergsjön och Frölunda. Och sen kan du rapportera tillbaka när du får erbjudande om kontrakt. Du som tror att det finns "bostadslösa" som klagar för att de inte får förstahandskontrakt i Linné eller Vasa på momangen. Jag hoppas finnas kvar här om de ca 2 år det tar.

Helt seriöst så äcklas jag av ditt uttalande. Det är pinsamt uppenbart att du inte har haft bostadsproblem.
 0
Krister (12 November 2013 07:49):
En av anledningarna till att man vill bygga tillfälliga baracker på södra älvstranden är följande:

Fyrtio procent av befolkningen bor idag i någon av Sveriges storstäder, där bostadsbristen är som störst. Största brist är det på billiga hyreslägenheter i centrala stadsdelar. Tyvärr finns ingen möjlighet att tillfredställa denna efterfrågan. En möjlig lösning är att med subventioner stimulera byggandet av hyresrätter i likhet med vad man gjorde för 40 år sedan. Då fick bostadsektorn mer stöd än vad man tog in på fastighetskatten. Idag är förhållandet omvänt. Fastighetsskatten är en kassako för staten inga generella bostadssubventioner finns kvar. Detta har medfört att byggandet av hyresrätter i stort sett har upphört. Man försöker i byggloven tvinga hyresvärdarna att åtminstone bygga 25% hyresrätter men dessa får så höga hyror att det är svårt att få dem uthyrda. Bostadsrätterna däremot går relativt lätt att sälja med vinst. Att bygga tillfälliga bostäder gör att man kan bortse från en del kostnadskrävande regler och på så vis få en billig hyra.
 0
Mats O. (3 December 2013 20:38):
Undrar om det blir företaget Modular Living AB som får i uppdrag att leverera bostadsmodulerna ?

I så fall bör nog regnkläder ingå i hyran.

http:​/​/​www.​mitti.​se/​?​p=​62211
+1
Patrik Höstmad (5 Augusti 2014 16:11):
Bostadsbolaget har presenterat en konceptskiss över studentbostadsmodulerna vid Masthugget. Inte helt oväntat får två rader med moduler bilda två lameller. Optimerat för att inte störa utsikten från Nya Masthugget och Kostern. Kopplingen till de väl trafikerade öst-västliga stråken blir troligen dålig då lamellerna inte står längs utan tvärs gatorna och möter således gatorna med kortsidan. Utifrån det lilla som kan läsas i av skissen så ser det inte så bra ut. Tyvärr. Kom igen nu. Hur svårt kan det vara att arbeta utifrån de offentliga gatorna istället för utifrån de privata vardagsrumsfönstren?

https:​/​/​www.​bostadsbolaget.​se/​Nyproduktion/​Studentbost.​.​
+2
Ragnar L (5 Augusti 2014 20:14):
Fy katten vad tråkigt! Är det så här norra Masthugget kommer att bli i praktiken? Provisorier har en förmåga att permanentas......
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.