Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Videoföreläsning: Vykort från Utopia

 


Den 18 september höll arkitekten Ola Andersson en föreläsning i Göteborg kring sin bok Vykort från Utopia (som vi uppmärksammade i en studiecirkel förra våren). Arkitektnätverket Archileaks stod bakom arrangemanget, och för oss som inte kunde närvara filmades tillställningen.

Videoklippet är omkring två timmar långt, och ungefär hälften av tiden upptas av Ola Anderssons föreläsning. Den resterande delen utgörs av ett panelsamtal kring boken, urbanitet och att bygga stad i allmänhet. Utöver författaren själv medverkar även:

Anna-Johanna Klasander, Arkitekt WHITE

Bengt Carlsson, Universitetslektor stadsbyggnad, CHALMERS

Cecilia Strömer, Chef stadsutvecklingsenheten, Park & Natur


Yimbys studiecirkel om Vykort från Utopia i sin helhet:
1. Introduktion
2. Utopier och arkitekter
3. Medborgarnas stad och maktens anläggningar
4. Fallet Stockholm
5. Vår stad

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans Jörgensen (26 Oktober 2013 10:56):
Tack för att vi fick se det här!
Bra initiativ med archileaks.

Tycker diskussionen hamnade i en springande punkt för det svenska stadsbyggandet: hur ska vi bygga om stadsområden från efterkrigstiden så att vi tillför urbana värden, utan att ta ifrån de andra kärnvärden som dessa områden har.

Det är där som utmaningen ligger för våra arkitekter och planerare tror jag. Inte i hur man skapa nya förbättrade varianter av funktionalismen, eller hur hjulet kan uppfinnas på nytt med intressanta rumsligheter, eller ikonbyggnader. Jo vi behöver ikonbyggnader också, och vi behöver intressanta rumsligheter, men om de utförs som enskilda projekt är det inte stadsplanering. Gatunätet är ett nyckelord. Är inte det en nog så spännande uppgift att ta sig an; hur vi kan hantera byggda och halvbebyggda områden så att de ges en urban struktur. Det är det hjulet som ska uppfinnas i så fall.
 0
Håkan Tendell (26 Oktober 2013 23:30):
Spontant känner jag efter att ha lyssnat på denna debatt att Göteborg skulle ha mycket att vinna på att bygga samman stadsdelarna, inte bara från kärnan och ut via tentakler, utan också genom att förbinda tentaklernas spetsar med varandra med kvartersstad.

Stadskärnans förtätning är prio 1, inget snack om saken, men låt säga att om vi bör lägga 80 % av resurserna (tid, energi, kommunala medel) på det, hur bör vi då fördela resterande 20 %?

Det finns ju den här visionen om att förtäta längs stråken mellan stadskärnan och knutpunkterna samt i själva knutpunkterna, men skulle man kanske kunna vinna än större fördelar inom en snar framtid om man prioriterade att byta ut resurserna för förtätning i knutpunkterna till förtätning i stråken mellan knutpunkterna? Att så att säga bygga ihop staden till ett sammanhängande kvartersgatunät (om än med väldigt stora hål mellan stadskärnan och den yttre stadsringen)?

Kanske skulle det räcka med att den yttre stadsringen bestod av kvarter på varsin sida av en enda (något sick-sackande)gata (med korta tvärgator). Då skulle man fritt och tryggt kunna flanera mellan alla delar av staden, ständigt befinnande sig i riktig stadsmiljö (bortsett från i själva stadsdelsöarna (de miljonprogramsstrukturerade. Folk skulle i större utsträckning än tidigare mötas över stadsdelsgränserna (gränserna skulle nästan suddas ut) vilket är positivt i sig, och det skulle också leda till (som det påtalades i debatten) en ökad diversifiering av utbudet av butiker och restauranger eftersom det potentiella kundunderlaget skulle öka av den ökade rörligheten. Att förtäta en stadsdelsö på 10.000 invånare med 2.000 invånare ger en stadsdelsö på 12.000 invånare. Men att förtäta med 2.000 invånare mellan två stadsdelsöar på vardera 10.000 invånare ger ett sammanhängande gångtrafikantsamhälle på 22.000 invånare.

Därefter skulle det vara läge att dels satsa på förtätning i knutpunkterna, dels bygga på lager efter lager i stadskärnans ytterkant så att stadskärnan en gång i framtiden skulle lyckas växa ihop med stadsringen och på så sätt fullborda den nästan fullkomligt sammanhängande storstaden Göteborg där inget skulle kunna kallas vare sig kärna eller förort, utan bara stad.
 0
Patrik Höstmad (27 Oktober 2013 21:02):
Hans och Håkan, förslaget Guldhedsstaden ligger väl lite i linje med vad ni båda efterfrågar. Stadsmässig förtätning utmed gatan mellan Landdala och Sahlgrenska.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​13/​0​2/​kunskapsstraket-​guldhedss_​.​.​

Vi ifrågasatte strategin att fokusera på knutpunkter i vårt remiss svar på Utbyggnadsplaneringen och Trafikstrategin. Men där sa vi väl egentligen att börja inifrån och arbeta er utåt med rutnätstaden istället för att dutta kring lätt isolerade knutpunkter.
 0
Patrik Höstmad (27 Oktober 2013 21:08):
Den här bilden illustrerar tydligt att det går att skapa urbana stråk även i en stad med relativt få invånare och relativt låg total befolkningstäthet. Sedan hur väl stråken fungerar map kundunderlag och utbud är en annan fråga. Där behövs tätheten.
http:​/​/​www.​thehistoryman.​com/​sitebuildercontent/​sitebu.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.