Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Om Göteborg vore mer som Olivedal...

 
Göteborg är kanske unikt på flera sätt, men ett lite mindre smickrande och positivt inslag som gör Göteborg ganska unikt är våra många centrala asfaltsöknar. Dessa är platser som består av mer eller mindre övergivna industriområden eller markparkeringar. Områden som Frihamnen, Gullbergsvass, Ringön eller Norra Masthugget består till stor del av sådana ytor. Det finns en uttalad vilja att exploatera, komplettera eller förädla dessa områden i framtiden, och man räknar som bekant med en befolkningstillväxt på 150 000 personer fram till ca 2035.

Samtidigt uttrycks från vissa håll en oro över en alltför hård exploatering, med Manhattan-liknande höghus (som vissa ogillar och andra gillar) eller kvävande täta stadsdelar som läggs i evig skugga som mardrömsscenario. Men hur mycket folk skulle det egentligen få plats på våra tomma ytor, om de skulle ha samma befolkningstäthet som, säg, Olivedal? Det hade väl inte varit så farligt, om vi hade haft mer av Olivedal i stan? Jag roade mig med att räkna på vad som skulle hända med Göteborgs befolkningsstorlek om man bebyggde den så kallade Centrala Älvstaden med en täthet som den i Olivedal -- som ju på inga sätt är en extremt tät eller oattraktiv stadsdel.

Olivedal är relativt tätt, men knappast sinnesbilden för dystopisk, överbefolkad och klaustrofobisk mardrömsstad.

Jag ska först redogöra för vilka siffror jag använt vid beräkningarna. Jag fick veta av statistikkontoret på stadshuset att primärområdet Olivedal har en ytarea på 0,51 kvkm, och utgick från befolkningen år 2012, som då låg på 11 228 personer. Det ger en täthet på ca 22 015 pers/kvkm för primärområdet. Detta kan jämföras med en boendetäthet på ca 30 000 pers/km2 för stadsdelen Eixample i Barcelona, en stadsdel som ofta lyfts fram som exempel på mycket tät kvartersstad. Vi är alltså ganska långt ifrån det i Olivedal, men låt oss se hur långt det tar oss.Riktigt såhär tätt är ju inte Olivedal, men det räcker nog en bit ändå för vår del.

Till att börja med kan vi alltså titta på vad som skulle få plats i det område som utgör huvuddelen av det man kallar Centrala Älvstaden, om ytorna ser ut som idag (men det finns såklart möjlighet att tillgängliggöra större ytor, om man fyller igen bassänger, flyttar Stenas terminal, osv). Jag sammanställer, område och befolkningsmängd enligt Olivedals täthet:

Frihamnen (med nuvarande bassänger helt intakta): 10 567
Ringön: 22 235
Gullbergsvass: 17 832
Lindholmen: 1541
Backaplan: 12 768
Norra Masthugget (utan att ta Stenas kaj i anspråk): 1541

Detta ger alltså 66 484 boende, enbart på redan hårdgjorda ytor i centrala stan med låg användningsgrad. Det är alltså ungefär ett Borås, rakt in i Göteborgs centrum, i princip utan att offra en enda kvadratmeter grönyta. Det torde vara få städer i världen där något liknande skulle vara teoretiskt möjligt. Om vi leker lite med tanken på att dessa områden redan idag hade haft Olivedals befolkningstäthet så hade Göteborg alltså varit mycket nära gränsen på 600 000 invånare.

Här är ytorna jag använt vid beräkningarna -- måhända inte helt exakta, men en fingervisning.

Centrala Älvstaden är naturligtvis inte det enda område i staden där det finns outnyttjade ytor som knappt används och som i princip helt saknar grönska. Det finns gott om stora parkeringsplatser som lätt borde kunna inhysa flera hundra bostäder med tillhörande arbetsplatser och lokaler, och andra mindre industrier eller övergivna platser. Längsmed Vallgraven finns som bekant en massa parkeringsplatser, området mellan Valhalla IP och Nya Ullevi ligger öde ungefär 363 dagar om året, och är man lite modig kan man ju alltid diskutera den stora yta mitt i stan som kallas Heden.

På liknande ytor runtom i centrum borde man kunna få in många tusen bostäder. Säg att man kan få in ca 10 000 boende till på dessa ytor, och att vi då landar på ca 75 000 nya bostäder (och tillhörande verksamheter och grönytor, motsvarande Olivedal) i centrum. Den uppmärksamme läsaren ser att av den förväntade befolkningsökningen på 150 000 människor till år 2030, utgör dessa ungefär hälften. Det kommer alltså vara növdändigt att förtäta även på platser som inte idag är asfalterade ytor mitt i centrum. Men det är ändå anmärkningsvärt hur många vi skulle kunna få plats med "gratis", så att säga.

Okej, så hur skulle Göteborgs befolkningsmängd se ut om hela centrala Göteborg hade samma täthet som Olivedal? Först får vi definiera vad "centrala Göteborg" innefattar. För det här exemplet definierar jag det som primärområdena 417, 415, 402, 103-105, 107-118 enligt kartan som finns att hämta här på Göteborgs webbsida. Det rör sig alltså ungefär om Backaplan i nordost till Majorna-Linné i sydväst. Detta är en ytarea på 20.92 kvkm. Så vad blir då svaret?

H
ela 460 553 invånare i centrala Göteborg, om tätheten var som i Olivedal! Snudd på hela Göteborgs nuvarande befolkning. Man ska också komma ihåg att Olivedal har relativt jämn befolkning över dagen. Det vill säga: det är inte bara många som bor i Olivedal utan det är även relativt många som arbetar där, vilket gör det till ett av de bättre exemplen på blandstad vi har här i Göteborg. Primärområdet skulle kunna fungera som en benchmark: när vi ska bebygga våra centrala ytor bör de byggas åtminstone lika tätt som Olivedal.

Inom detta område skulle man få plats med nästan hela den nuvarande befolkningen, om tätheten var som den är i Olivedal.

För att få ytterligare perspektiv på Göteborgs gleshet, kan vi jämföra den med andra europeiska städer i ungefär samma storleksordning, som placerar sig mellan plats 50 och 60 på en lista av Europas största städer. Man ser då att Göteborgs täthet är lägre än den för Hannover, Haag, Bradford, Nuremburg, Duisburg, Antwerpen, Edinburgh, Dresden, Dublin och Leipzig. Ja, vi kommer faktiskt sist i täthet bland alla städer på placering 50-60 i listan, som alltså alla är städer i Göteborgs storleksordning. Några av städerna är flera faktorer tätare, om man ska tro siffrorna på Wikipedia-artiklarna (notera att åren som mätningarna gjorts varierar mellan de olika städerna, men det är inte troligt att det varierat så mycket under ett par år att Göteborg skulle ha klättrat någon placering, eftersom man ligger klart efter närmsta stad i täthetslistan). Det går alltså att bygga tätt även i en stad runt 500 000 invånare, som Göteborg. Man kan med andra ord inte vifta bort glesheten med att "Göteborg är faktiskt ingen storstad".Antwerpen är en hamnstad som har ungefär lika stor befolkning som Göteborg, och ungefär dubbelt så hög befolkningstäthet.

Göteborg känns förvisso kanske inte alltid som en storstad, men både befolkningsmässigt och framförallt ytmässigt är Göteborg en stor stad, en tillräckligt stor stad för att mycket stora urbana värden borde kunna uppstå här i långt högre utsträckning än idag. För mig tycks det som om det vore bäst för alla om Göteborg skakade av sig mindrevärdeskomplexen, tog sig ur identitetskrisen och insåg att Göteborg gör bäst i att försöka utnyttja och välkomna de styrkor och fördelar som en stor stad kan ha. Styrkan ligger inte i våra underbart öppna och centrala parkeringsöknar eller vår alldeles unikt platta skyline, men däremot skulle vi kunna hämta ut mer av en storstads styrka: diversitet, intryck, dynamik, närhet, möten, kreativitet. Vi behöver bli tätare. Och det kan vi bli utan att förvandla staden till ett skugglagt Manhattan -- tänk mer ett lite större Olivedal.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Harald Freij (2 September 2013 10:11):
Mycket bra! Hur åskådliggörs de här enorma gråområdena för dem som tror att motsatsförhållandet står mellan tätt och grönt?
 0
Matthias H. (2 September 2013 10:46):
Jätteintressant Hannes, tack.
+1
Patrik Höstmad (2 September 2013 10:46):
Hade man byggt sådär tätt så hade ingen haft längre än en liten kort promenad till den omgivande naturen....
 0
Jens Ekengren (2 September 2013 12:14):
Men var ska vi få plats med motorvägarna? Varför tänker ingen på baaaaarnen? ;)
 0
Hans H (2 September 2013 14:11):
Bra illustration över tätheten i Göteborg. Men jag vill bara lägga in en kommentar om att problemet med att bygga för tätt (dvs manhattanskräcken) kan delas upp i två delar, en konkret och en subjektiv.

Rent konkret blir hög täthet ett problem först den dagen effekterna av tätheten skapar ett problem för staden som helhet rent praktiskt. Det går att räkna på, och är ett förhållandevis lätt problem att ställa upp rent logiskt.

Vad gäller det subjektiva problemet med för hög täthet så finns det ett problem den dagen som det finns få som uppskattar tätheten och dess effekter i de tätaste delarna.
Dvs att någon, eller många, ogillar ett område med hög täthet är inte så relevant, eftersom de helt enkelt kan låta bli att vistas där. Ett riktigt subjektivt problem finns först när det inte finns många som verkligen uppskattar tätheten och effekterna av tätheten i ett område och tvingas att bo eller vistas där ändå.

(Och att man tvingas att bo eller vistas i ett för tätt område ska då även ställas till hur det är att vistas eller bo i andra områden... såsom Bäckebol, Mölndalsvägen, Torslanda, Angered eller andra ställen där folk idag tvingas att vistas, fast än att miljön i vissa avseenden inte är optimal... ur ett rent subjektivt hänseende)
 0
Hannes Johansson (2 September 2013 14:26):
Hans H: Kan vi inte ta och roa oss med att räkna på hur hög tätheten kan bli innan det blir ett problem för staden som helhet? :)
 0
Matthias H. (2 September 2013 16:24):
Ja Hans, håller med Hannes där. Vi behöver nog inte höja något varningens finger på länge än över risken att något blir för tätt. Om Göteborg sett ut som Barcelona och vi från det skulle föreslå ännu mer täthet, då kanske det funnits en risk att folk börjat tycka att det blir för tätt men med ett Göteborg som i princip har några kvarter och så kommer det en park och så några kvarter och så kommer det en stor gräsplätt och så några kvarter och så kommer det en stor markparkering osv osv så är risken noll i dagsläget.
 0
Matthias H. (2 September 2013 16:24):
Hoppas jag skulle jag kanske tillägga.
 0
Mikael Van Den Hoogen (2 September 2013 18:36):
Helt klart intressant. Håller med Hans H, tycker något det blir skrämmande med en tät levande blandstad finns det ju tusen ställen att flytta till.
+1
Hans Jörgensen (2 September 2013 22:42):
Intressant med jämförelser med "liknande" städerna i Europa. Skillnaden märks också på att de flesta av de på plats 50-60 känns som små storstäder, medan Gbg oftare känns som en förvuxen landsort.
(Nåja, sett till stadens mjukvara, dvs utbud av olika slag, tror jag nog Gbg har ett utbud värdigt en större stad, till exempel nöjesscenen och butiksutbud, eller så är jag bara hemmablind :)

Men det är inte så konstigt. Vi får precis den stad vi ger förutsättningar och bygger. Under efterkrigstiden har väl byggts högst några områden som kan betraktas som stadsmässiga, och de tycker jag faktiskt vi hittar kring norra Älvstranden, dvs (Östra) Eriksberg, Östra Kvillebäcken och möjligen Porslinsfabriken. Då inte hänsyn tagen till lokaltätheten som är bristfällig i alla exempel, och det finns väl en del övrigt att önska vad gäller stadsmässsigheten, men det är ju lite intressant att det mest lyckade området utanför befintlig innerstad planerades och byggdes för omkring 20 år sen... Tills nu då, förhoppningsvis, med östra Kvillebäcken.


Men annars är det mest såna här planer och förverkliganden vi sett:

http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​fastighetskontoret/​etjans.​.​

Det påminner om det mesta som byggs även i grannkommunerna. Göteborgs kommun visar inte sig så mycket mindre bonnig än sina kusiner från landet. Dessa visar förresten rätt hyggliga försök till (småstads)förtätning i sina centrum, till exempel Kungälv, Kungsbacka och Mölnlycke.
+1
Håkan Tendell (2 September 2013 23:36):
Gärna fyrtio eller fyrahundra nya kvarter Olivedal, helt ok med mig, men någonstans hoppas jag att man kan klämma in några kvarter Blade Runner också (så att stan åtminstone får ett gathörn dit solen aldrig når)(Jag håller tummarna för området vid Centralstationen)
 0
Johannes Westlund (2 September 2013 23:45):
Tror Lindholmen är ganska felaktig. Känns som att t ex hotellet är markerat som "gråyta", vilket inte är helt rättvisande. Men i övrigt ser det rätt ut :)
 0
Hannes Johansson (3 September 2013 00:29):
Johannes W: Ja, give or take 100 kvm... ;)
 0
Johannes Westlund (3 September 2013 00:35):
Jo, det gör ju inte särskilt mycket för poängen i stort. Mer en anmärkning för korrekthetens skull. Cyklar genom många av de uppräknade områdena nu för tiden: Lindholmen, Frihamnen och Ringön. Det känns ju inte direkt som att man befinner sig helt nära Sveriges andra största stads viktigaste politiska respektive kommersiella torg.
 0
Daniel Johansson (10 September 2013 00:47):
Bara för att hålla ordning på fakta; visst ska det vara 75 000 nya boende, och inte bostäder?
 0
Hannes Johansson (10 September 2013 09:50):
Daniel: Just precis, boende ska det vara, inte bostäder. Jag ska korrigera så fort jag får möjlighet.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.