Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Speakers' Corner 17/8: "Staden jag drömmer om - mitt Göteborg om 20 år"

 

Även under årets upplaga av Kulturkalaset används den brända tomten i Brunnsparken för Speakers' Corner


Nu på lördag den 17 augusti står Stadsbyggnadskontoret som värd för Speakers' Corner mellan 13:00-20:00. Temat för dagen är "staden jag drömmer om — mitt Göteborg om 20 år". Varje talare har en halvtimme till sitt förfogande, och som nyss hemkommen från en drygt tre veckor lång vistelse i Tokyo, kommer jag nog oundvikligen att lyfta fram positiva exempel på stadsbyggande därifrån när jag målar upp min drömvision vid 17:30.


Talare Speakers' Corners 17 augusti på Brända Tomten:

13-13.30 Johan Zandin, Vänsterpartiet, "Hållbara städer/Snabbtåg"

13.30-14 Tina Wallenius, Miljöpartiet

14-14.30 Anneli Hultén, Kommunsty.ordf. (ca 10 minuter)

14.30-15 Agneta Hammer, Stadsbyggnadsdirektör

15-15.30 Isabella Nilsson, Museichef Göteborgs konstmuseum

15.30-16 Charlotte Holm, Folkpartiet

16-16.30 Anders Roth, Miljöchef, Trafikkontoret

16.30-17 Matilda Lindvall, Chef ADA, huvudman Business Region Göteborg

17-17.30 Maria Olofsson, Verksamhetsledare, Konstepidemin

17.30-18 Olof Antonson, Yimby Göteborg

18-18.30 Martin Wannholt, Moderaterna

18.30-19 Anders Svensson, arkitekt Stadsbyggnadskontoret

19-19.30 Björn Siesjö, StadsarkitektÅhörare under ett av talen från förra sommarens Speakers' Corner


Foton från tillställningen kommer att läggas upp kontinuerligt på Speakers' Corners Facebook-sida.

Stadsarkitekt Björn Siesjö kommer även att twittra direkt på plats under lördagen: @bjornsie


Välkomna!
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gunnar Einarsson (16 Augusti 2013 03:12):
Skulle vara kul om man fick chans att komma förbi.

Kunde man inte bygga en "tenement" på den lediga tomten förresten? Verkar ha rätt mått och bra djup. Sex våningar hög, rejält högt i tak och en framträdande gesims högst upp. :)
 0
EL (16 Augusti 2013 08:41):
http:​/​/​www.​svtplay.​se/​goteborg-​-​-​en-​resa-​i-​tiden
Här ser man hur galenskap gränsande till idioti har fördärvat Göteborg. Trenden har inte brutits på 50 år. Varför de 20 kommande ser mörka ut, särskilt när man ser byggplanerna för områden längs älven, fy.
 0
Emanuel Alfredsson (16 Augusti 2013 09:53):
Vad sägs som att filma det hela?
 0
Peter Bilist (16 Augusti 2013 11:50):
Olof: Ursäkta att jag går off-topic, men jag åkte förbi nya Sveaplan i går och noterade ett stort antal skateboardinbjudande föremål. Vad tror du kommer att hända där, du som är en auktoritet på skejtarnas livsmönster ;)

Om detta leder till en diskussion finns det säkert en bättre tråd att fortsätta i.

On-topic: Kör hårt i morgon :) Jag ska försöka komma dit och lyssna.
 0
Olof Antonson (16 Augusti 2013 13:51): Online
@Emanuel: Ja, vem vet ...

@Peter: Apropå Sveaplan, så finns det många likheter med Esperantoplatsen. Förhoppningsvis ballar det inte ur på samma vis, men vad jag har förstått (från en pålitlig källa) har det redan riktats en del klagomål från de boendes sida till staden om att skateboardåkare är där "hela nätterna". Detta har jag lite svårt att tro på, men däremot kan nyhetens behag, långa ljusa sommarkvällar och ledighet mycket möjligt ha gjort att aktiviteten på platsen ökat markant. Frågan är hur man i så fall går vidare vid en eventuell konflikt? Finns det förtroendekapital för en dialog efter Esperanto?
 0
Olof Antonson (16 Augusti 2013 14:04): Online
Ny information från Speakers' Corner Göteborg:

"Vi välkomnar Mats Arnsmar, ordförande i Byggnadsnämnden samt Rasmus Heyman, projektledare ADA, välkomna som nya talare till Brända Tomten på lördag. Här är hela programmet:

13.00 Johan Zandin, Vänsterpartiet, "Hållbara städer/Snabbtåg"
13.30 Tina Walldenius, Miljöpartiet
14.00 Anneli Hultén, Kommunstyrelsens ordförande
14.30 Agneta Hammer, Stadsbyggnadsdirektör
15.00 Isabella Nilsson, Museichef Göteborgs konstmuseum
15.30 Charlotte Holm, Folkpartiet
16.00 Anders Roth, Miljöchef Trafikkontoret
16.30 Mats Arnsmar, Socialdemokraterna, Ordf. byggnadsnämnden
16.45 Rasmus Heyman, Projektledare ADA
17.00 Maria Olofsson, Verksamhetsledare Konstepidemin
17.30 Olof Antonsson, Yimby Göteborg
18.00 Martin Wannholt, Moderaterna
18.30 Anders Svensson, arkitekt Stadsbyggnadskontoret
19.00 Björn Siesjö, Stadsarkitekt"
 0
Mats O. (17 Augusti 2013 09:12):
Politiker som driver "nya cykelbanor" som sitt främsta politiska mål gör det främst för boosta sitt ego som en god och fin människa, ja till och med lite finare än andra människor.

På det hela taget gör inte nya cykelbanor i centrum varken till eller från, bilar och bilköer kommer att bestå. SUV-folket med sina 4-miljoners bostadsrätter i Vasa och Linné kommer att fortsätta ta bilen när dom ska köpa ekologiskt frukostbröd på Alvar&Ivar eller skjuta barnen till Samskolan eller Sigrid Rudebäcks.
 0
Mats O. (17 Augusti 2013 09:14):
Skjutsa barnen...

Man ska inte skjuta barn !
 0
Johannes Westlund (17 Augusti 2013 12:28):
Mats O: Vilken konstruktiv kommentar... I innerstaden ligger hushållens bilägande på 40 procent. Ifall hushållen innehåller i genomsnitt 2 personer innebär det ett bilägande på 20 procent jämfört med 50 procent nationellt (vi har ca 4,5 miljoner bilar nationellt). De flesta bilarna i Göteborg har nog inte "hemmagarage" i Vasa och Linné...

Ett annat skäl att diva nya cykelbanor som ett viktigt politiskt mål är att det förbättrar förutsättningarna för cykling. Detta har i sin tur potential att minska biltrafiken vilket minskar buller och giftiga utsläpp och gör staden mer trafiksäker och tillgänglig. Det förbättrar också folkhälsan och avlastar därmed sjukvården. Beräkningar visar att den som börjar cykla får minst 10 gånger så stora hälsoförbättrande effekter jämfört med de möjligtvis fler skadorna. Så det är ju bra att en del politiker driver cykelfrågorna. Det är av stort allmänintresse. Ju fler politiker som är *ute och cyklar*, desto bättre för staden! Du tycks mest vara ute och köra bil.
 0
Mats O. (18 Augusti 2013 09:35):
Re Johannes W

Ja det är jättebra att det byggs fler cykelbanor i centrala Göteborg -för dom som cyklar i centrala Göteborg.

Det är naturligtvis enklare för det rödGRÖNA styret att besluta om fler cykelvägar i centrum än att ta itu med dom mer komplicerade frågorna, som att bygga mer stad i Göteborg. Man fattar icke-beslut och bordlägger frågor om bostadsbyggande i Masthugget, Skanstorget och förtätning av Guldheden. Man vill ju inte riskera att att tappa röster när folk inte vill att det byggs i närheten av deras bostadsområden.

För övrigt noterar jag att många av dina inlägg när det kommer till cykling mest mynnar ut i ett moraliskt imperativ om att en viss sorts livsstil är att föredra framför andra.
Vad blir nästa steg ? Alla ska regelbundet motionera och äta ekologiska grönsaker ?
 0
Gunnar Einarsson (18 Augusti 2013 10:08):
Ja, det där med nya cykelbanor överallt fattar inte riktigt jag heller. Vad är det för fel på de som finns? I generationer har göteborgare dessutom lärt sig att cykla i blandtrafik från 10-årsåldern och uppåt. Utan hjälm.

I vilket fall lär problemet lösa sig självt. Cyklar torde gradvis ta över gaturummet i takt med att allt färre får råd med bil. Även om man kan se cykelbanor som något positivt, så finns risken att man bygger in sig i något som i framtiden inte behövs, eftersom cyklister etc ändå kommer att äga gatorna tids nog.
 0
Matthias H. (19 Augusti 2013 11:04):
Hur blev dagen i lördags, gick det bra Olof?
 0
Olof Antonson (19 Augusti 2013 11:54): Online
Jo, det gick väl rätt bra. Pratade lite om vikten av att bygga ihop staden, både vad gäller att laga hål i stadsväven, förbindelser över älven och kollektivtrafik -> bygga tät stad på Hisingen där det finns mycket mark. Innerstaden måste växa över till andra sidan älven. Att staden måste vara tydligare och sätta större krav mot de stora byggbolagen, och vikten av att arbeta för/stödja småskaliga alternativ som byggemenskaper eller egnahem i en urban struktur för att bryta monotonin med de stora skokartongerna. Kanske skulle man kunna viga vissa kvarter för detta när man bygger en ny stadsdel? Bryta ned skalan så att andra aktörer än de allra största får chansen?
 0
Matthias H. (19 Augusti 2013 11:56):
Var det andra talare som var inne på dessa nödvändiga saker i sina tal också?
 0
Olof Antonson (19 Augusti 2013 13:33): Online
Ingångarna på ämnet var ganska olika, och mer eller mindre abstrakta, men av det jag hörde så var det flera stycken som talade om vikten av konkret stadsbyggande, förtätning osv.
 0
Gunnar Einarsson (20 Augusti 2013 07:45):
Egentligen borde man hålla något slags föredrag för byggnadsnämnden/SBK/Siesjö om vikten av stadsplanelagt tomtuppdelat byggande i slutna kvarter med lokalyta (sådär, nu fick jag väl med allt?) som förutsättning för en varierad och levande innerstad, eftersom detta är något berörda parter verkar sakna i sitt mentala universum.

Föredragningen borde vara ytterst konkret framställd med kvarters- och måttskisser ner till gatubredd och enskilda tomtarealers längd mot gatan som de förekommer i stenstaden.

Egnahem och byggemenskaper är bra, men utan ett fundamentalt nytänk på djupet riskerar de att bara bli plåster på ytan i efterhand.

Finns det förresten någon som har träffat och talat med Siesjö? Är han på vår sida i ovanstående?

I slutändan handlar väl allt om att nämnda organ måste svälja stoltheten och acceptera att 1800-talet gjorde saker bättre än nutiden och därför bör bli vägledande som ideal.
 0
Olof Antonson (20 Augusti 2013 10:21): Online
Siesjö tog bland annat upp problematiken med att vi har en landsbygdsminister samtidigt som Sverige i stor utsträckning är ett urbaniserat land. Detta speglar inte verkligheten: Varför finns det ingen stadsminister?

Det tar ett tag att svänga runt den här skutan, Gunnar, men de flesta som var där och talade upplevde jag hade liknande tankar om stadsbyggande som vi brukar lyfta fram här.
 0
zoo (20 Augusti 2013 10:53):
J. Olivergrens, i mitt tycke fruktansvärt fula, tegelhög vid sidan av brända tomten påminner med sina äldre inkilade byggnadsdetaljer om det fantastiska Grand Hotel Haglund som tidigare låg på platsen.
Tänk om det funnits kvar idag. Afternoon-tea i den vackra lobbyn omgiven av ståtliga palmer, det vore en riktig höjdare.
R.I.P.
 0
Olof Antonson (20 Augusti 2013 11:16): Online
Håller helt med om den gamla hotellbyggnaden, den var magnifik, men samtidigt framstår Olivegrens försök att bryta ned byggnadsvolymen i flera enheter som behjärtansvärt på många sätt. Ohederligt enligt somliga, men på något sätt har jag kommit att tycka om den mer och mer. Antagligen har det att göra med att det som byggs idag oftast är ännu värre ...
 0
Gunnar Einarsson (21 Augusti 2013 22:55):
Tja, det finns väl som sagt gradskillnader i helvetet. Om man säger så här, jag kommer inte att känna saknad om Olivegrens komplex revs i morgon.

Även i det gapande hålet stod det ett vackert hus från 1880-talet och det sägs att i alla fall fasaden hade kunnat räddas efter de två mordbrännarnas framfart år 2005, fast man var för seg med att sätta in åtgärder. Det dröjde visst med uttorkning efter släckningsarbetet så mögel hann sprida sig och Sigillet Fastighets AB beviljades således rivningslov.

Göteborg...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.