Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Kom ut ur bubblan!

 
Idag skriver jag i ETC Göteborg att det är dags att sticka hål på workshop-bubblan och börja diskutera konkreta lösningar och strategier för Göteborgs stadsutveckling. Det är något som vi i Yimby tjatat om länge.Vi trampar vatten i workshop-bubblan...

Ett oöverskådligt antal arbetstimmar plöjs varje år ner i mer eller mindre meningslösa "workshops" som inte leder någon vart, samtidigt som ingen tar tag i de konkreta och akuta frågor som är helt fundamentala för stadens utveckling.

I min text nämner jag ett uppenbart exempel: Älvstrandsmodellen. Den har rullat på i tjugo år nu och ingen, utom de närmast sörjande på Älvstranden Utveckling, verkar tycka att den fungerar. Men vilken modell ska vi arbeta efter istället? Denna centrala fråga är det så vitt jag vet inte en enda av stadens tjänstemän som arbetar med. Man verkar helt enkelt inte ha kommit på tanken att ta fram konkreta, praktiska alternativ till denna dysfunktionella stadsbyggnadsmodell.Stora Torp - stadsbyggande enligt Älvstrandsmodellen

Ett av få undantag är en intressant (men ganska kortfattad och mycket översiktlig) studie som kom tidigare i år, där arkitekten Erik Linn jämförde några olika städers skilda strategier för stadsutveckling. Det var ett blygsamt steg i rätt riktning. Men mycket mer har inte hänt. Däremot har det lagts tusen och åter tusen arbetstimmar, av såväl anställd som inhyrd personal, på att fylla workshop-bubblan med ännu mer varm luft.

Detta är ohållbart. Det är dags att sticka hål på workshop-bubblan. Det är dags att bli konkret. Fortsätt gärna att visionera. Fortsätt också för all del att "problematisera" allt mellan himmel och jord. Men lägg åtminstone en eller två arbetstimmar på att ta fram handfasta ekonomiska och administrativa strategier för blandstadsbyggande. Här och nu. I verkligheten.

Ut ut workshop-bubblan

Göteborg står inför en omvälvande stadsutveckling. De närmaste decennierna kommer staden att genomgå stora förändringar, med en kraftig inflyttning och omfattande nybyggnation. Detta har utlöst en störtflod av seminarier, föredrag och konferenser. Många hundratals forskare, studenter, handläggare, informatörer och projektanställda sysselsätts numera i en ständigt växande workshop-bubbla, vars syfte verkar vara att antingen beskriva hur bra det kan bli eller hur illa det kan gå.

På den ena workshopen pratar man om Richard Florida och visar bilder av glada barn som äter glass på soliga kajstråk. På den andra workshopen pratar man om David Harvey och kritiserar bilder av glada barn som äter glass på soliga kajstråk. Vad det däremot pratas oerhört lite om är hur vi faktiskt, rent konkret, ska se till att vi når våra mål.

Hur ska blandstaden uppnås och den gentrifierade staden undvikas? Rent konkret. Vilka praktiska förändringar av dagens stadsplanering är nödvändiga? När man lyfter den frågan så blir det för det mesta tyst. Sanningen är att de flesta i workshop-bubblan saknar ens en grumlig idé om hur man i realiteten ska kunna uppnå visionerna eller undvika dystopierna.

Det är något vi i Yimby vill ändra på. Vi vill lyfta fram konstruktiva lösningar, praktiska strategier och realistiska alternativ, istället för bara ännu fler luddiga visioner och riktningslösa "problematiseringar". En sådan handfast reform, som krävs för att förverkliga visionerna om en hållbar och inkluderande stad, är att lägga ned den så kallade "älvstrandsmodellen".

Upplägget att låta några få stora byggföretag kontrollera stadsutvecklingen bakom stängda dörrar har varit kostnadseffektivt för kommunen men har inte resulterat i den blandstad som många hade hoppats på. Istället behövs en långsiktig offentlig stadsplan för stadens expansion och utveckling. En övergripande ritning med gator, kvarter och tomter som kan bebyggas efterhand. På det viset kan vi få en mer småskalig stadsutveckling med utrymme även för kooperativ och byggemenskaper.

Förutsättningarna för ett demokratiskt samtal om utvecklingen av vår stad blir också större om medborgarna får en tydlig fysisk helhet att ta ställning till och vara med att justera. Det är många engagerade göteborgare som hellre vill delta i en konkret diskussion om stadens framtid än att halka runt bland vaga visioner och dunkla dystopier. Det är dags att sticka hål på workshop-bubblan och börja fokusera på hur vi ska åstadkomma det vi vill. Konkret. Där ute i verkligheten.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (10 Augusti 2012 14:15):
Johannes, så himla bra att du kontinuerligt tar upp detta i olika sammanhang. Du har så rätt. Det är banne mig bara att börja bygga riktig stad, det är inte ett dugg svårt om man har viljan.
 0
Niklas Öhrström (10 Augusti 2012 14:56):
Är inte detta ett problem på riksnivå? Kan blandstad verkligen uppnås med dagens PBL som uppmuntrar till stora, genomplanerade projekt snarare än stadsplaner?

För Stockholms del kan jag komma på några få exempel: Hagastaden, Årstadal och Hammarby Sjöstad. Men detta är ju bara en droppe i havet av vad som produceras i Stockholmsområdet (dessa stadsdelar motsvarar runt ett halvårs befolkningsökning). Oftast så är byggföretaget redan involverat i själva planbeskrivningen och (förmodat) näppeligen intresserade av att ta till sig av de synpunkter som kommer in.

Så detta är ju en fråga för alla Yimby-avdelningar.
 0
Mikael Van Den Hoogen (10 Augusti 2012 15:16):
Bra skrivet! Börjar bli tröttsamt att det inte händer något vettigt...
+2
Johannes Hulter (10 Augusti 2012 15:39):
Niklas: Älvstrandsmodellen är ju lite speciell eftersom man där bildar ett konsortium med utvalda byggbolag som sedan planerar och bygger området tillsammans.

PBL behöver en hel del reformer no doubt. Men så vitt jag vet finns det inga juridiska hinder för att göra en stor detaljplan som i praktiken fungerar som den gamla sortens stadsplaner. Kommunerna har ju faktiskt en enorm makt att utforma stadsplaneringen som de vill. Problemet är nog ffa att de inte utnyttjar den makten på rätt sätt. Dagens "förhandlingsplanering" är extremt exploatörsstyrd och som för att kompensera det har man lagt in en massa hinder för att bromsa. Ett bättre alternativ vore att ta kontroll över planeringen och istället ge mer frihet åt exploatörerna inom de ramar man sätter upp.
 0
Oskar (10 Augusti 2012 18:53):
Vad är anledningen att det tar en sån tid att få något gjort? Jag är en dum amatör så min fråga är ärligt ställd. Är det juridiska problem? Pengaproblem? Sedan jag flyttade hit har jag alltid hört att göteborgare tycker om att snacka men har svårt att få saker gjorda, stämmer det? Är man rädd att göra samma misstag som man gjort dom senaste decennierna eller kan någon vänlig själ sammanfatta varför tummarna aldrig kommer loss?
+3
Håkan Tendell (10 Augusti 2012 19:57):
Richard Bransons X-Prize var en tävling som i grova drag gick ut på att den privata aktör som först lyckades bygga och skjuta upp en bemannad raket i rymden över en viss höjd fick en massa stålar. Kanske borde det utlysas något liknande för Göteborgs räkning, ungefär så här:

"Den privata aktör som blir först med att lyckas få tillstånd till att uppföra en blandstadskvartersskyskrapa på minst fyrtio våningar i centrala Göteborg vinner ett pris."

Egentligen borde ju staden själv vara drivande i frågan om att bygga folklivsbefrämjande stad, (Här har ni ritningar över lediga kvarter! Kom och köp! Låt oss tillsammans bygga en sprudlande, sprakande världsmetropol i rasande takt! Vi vill ha fler invånare, fler turister, fler affärsresenärer, mer utbud, mer folkliv, fler korvstånd, fler gatuartister, fler färger på fasaderna, fler frukter i lådorna, mer variation, mer dynamik, mer av allt! Idag!) men det där drivet saknas uppenbarligen eller så är det åtminstone inte tillräckligt utbrett i de beslutande kretsarna för att få någon som helst effekt.

Jag får dock erkänna att jag inte är jätteinsatt i hur beslutsvägarna ser ut. Vem gör vad? Vem beslutar vad? Hur mycket beslutas på offentliga möten och hur mycket tros beslutas med handslag i ena handen och groggen i den andra? Tacksam om någon med insiderkunskap kan rita upp ett schema över det nätverk som i ljus eller lönndom styr byggandet i staden.

Fast egentligen är det kanske inte så intressant att fråga sig vem som gör vad? Det är ju snarare bristen på kommunal handlingskraft som är det stora problemet för stadens utveckling.

Mycket gott görs naturligtvis, det medges, men var finns passionen? Var finns glöden och modet att säga: "Nej, det måste inte få ta tid att bygga stad! Vi måste inte skynda långsamt! Vi måste inte vara mediokra! Vi kan skapa något fantastiskt. Fullkomligt magiskt! Inom fem år! Byggkranarna är redan på väg med båt från Kina. Vi beställde dem i morse."
 0
<<krster>>> (11 Augusti 2012 08:46):
Ett misslyckat bostadsområde uppstår om man försöker men inte uppnår önskat resultat. Med den massiva kritik som miljonprogrammet fått har resultatet blivit att ingen vågar "sjösätta" några nya stadsplaner utan bollar hellre över beslutet till någon annan. Beslutsångesten är alltså orsaken till att det går decennier från förslag till genomförande.
+1
Jan (11 Augusti 2012 09:00):
Det säkraste sättet att undvika att man gör något fel är att inte göra något överhuvudtaget.
 0
Krister (11 Augusti 2012 09:26):
Hur går det med rivningen av Centralgaraget i hörnet Eklandagatan-Viktor Rydbergsgatan? Det skulle byggas 135 lägenheter på platsen, enligt byggnadslov sökt år 2005. Är byggnadslov beviljat?
 0
Mikael Kreutz (11 Augusti 2012 10:59):
Krister: Överklagat så klart, riksintresset Johanneberg och allt det där. Att medborgare ska ha någonstans att bo är uppenbarligen inte något riksintresse.
 0
Patrik Höstmad (11 Augusti 2012 11:07):
Väl formulerat Johannes!

Ett huvudproblem är att ingen politiker i fullmäktige eller nämnder tydligt driver denna fråga som sin. Alla verkar vara nöjda med ett lagom förvaltande av sakernas tillstånd. Möjligen någon pliktskyldig debattartikel då och då där vaga visioner blandas med något (lågt) satt tal på antal bostäder som mål. Vem blir den som tydligt och envetet vågar ifrågasätta Älvstrandsmodellen och driva vårt framtida stadsbyggande i en bra riktning?
 0
Mats O. (11 Augusti 2012 11:08):
Alla dom här överklaganden måste ju fördyra byggkostnaden per kvadratmeter för nya projekt ?

Dom högre kostnaderna läggs sedan på dom boende i dessa nya lägenhet när dom byggs efter 10 års överklagande i olika instanser - dvs högre hyror eller insatser.

Ett litet fåtal kverulanter har alltså möjligheten att sabba den samhällsekonomiska nyttan för det stora flertalet ganska rejält.
+2
Matthias H. (11 Augusti 2012 20:15):
Hehehe, ett sätt att hindra överklagan kunde ju vara att i planer med höghus ange att x antal våningar kommer byggas men om planen överklagas kommer x + y våningar (under förutsättning att överklagan avslås) att byggas för att kompensera tidsspillan (som alltid är förenade med extrakostnader). Då skulle man nog få bort en del av överklagandena. Resonemanget kan ju faktiskt gälla alla nya planer...
 0
Alexander Åkerman (13 Augusti 2012 15:18):
Workshops är ju definitionen av nytänkande stadsutvecklingsarbete... Eller nja. Workshops fungerar utmärkt som inspiration och idésprutor när det är dags att fräscha upp torg, parker och stråk i staden. Stadsutveckling i det lilla formatet.

Men som underlag för demokratiska beslut om hur staden/stadsdelar ska byggas i stort är de antagligen helt meningslösa (finns kanske vissa undantag?). "Hur den blandade staden ska uppnås och den gentrifierade undvikas" är en alldeles för komplex fråga att hinna med under en workshop.
+1
Johannes Hulter (13 Augusti 2012 15:32):
Jag har inget emot workshops i sig, utan mer vad de kommit att symbolisera - en självgående blajindustri.

Drog man däremot ihop ett gäng taggade personer med olika kompetenser inom stadsplaneringsfältet och med ett tydligt mål, tex att hitta konreta vägar runt hindren för blandstadsbyggande, så tror jag att man skulle kunna göra enorma framsteg. Sådana workshops skulle jag inte ha något emot.

Jag tror det är det som krävs för en meningsfull workshop, en tydlig riktning/målsättning som ram och fokus på konkreta lösningar.
 0
Mattias Bolander (14 Augusti 2012 15:29):
Vet inte om det här är gammalt, men det dök upp i min mail i dag...

Göteborgs stad föreslår att man antar älvstadsvisionen:

http:​/​/​korta.​nu/​y92bj

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige;
1. Kommunfullmäktige antar "Älvstaden - vision och strategier" i enlighet med vad som redovisas i bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande
2. Kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder och styrelser att lägga Vision Älvstaden till grund för sitt fortsatta planerings- och genomförandearbete
3. Kommunfullmäktige förklarar uppdraget till kommunstyrelsen "att svara för ledning och samordning av Vision Centrala Älvstaden"
+2
Hannes Johansson (14 Augusti 2012 19:48):
"Medborgardialog, skolprojekt och expertworkshopar pekar i samma riktning. Älvstaden ska vara tillgänglig för alla oavsett bakgrund, staden ska formas med mötesplatser av olika slag och dessa ska inbjuda till aktiviteter."

Nej men det var ju för väl att man fick ägna sig åt att under två år komma fram till de slutsatserna. Annars hade man kanske gjort precis tvärtom och nekat t. ex. buddhister inträde i de nya stadsdelarna.
+1
Matias Viström (15 Augusti 2012 21:39):
Älskar dina illustrationer med kommentarer, Johannes. Skrattar högt här i soffan. Och du har rätt. I allt.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.