Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Från vision till verklighet

 
Idag skriver jag en krönika i GP om visionerna för Älvstaden. Ända sedan jag började engagera mig i stadsplanering för många år sedan och började gå på seminarier och föreläsningar så har jag hört detta mantra om "visioner". "Det saknas visioner", "Vi behöver fler visioner" osv osv. Jag har alltid tyckt att det varit märkligt. För mig har det nämligen alltid framstått som mer sannolikt att det är reella förändringar i lagstiftning, förvaltningsstrukturer och ekonomiska styrmedel som behövs - snarare än ännu fler fantasifulla framtidsbilder med glada människor.



Glada människor förekommer ofta i visioner


En reell förändring vore till exempel att lägga ned den s.k. "älvstrandsmodellen", som bygger på att de goa gubbarna på de stora bygg- och fastighetsbolagen delar upp staden mellan sig på hemliga möten. Istället bör vi anta en långsiktig och offentlig stadsplan, som även ger små aktörer möjlighet att vara med och konkurrera. Det fanns eventuellt något rationellt med älvstrandsmodellen när man började exploatera de mer perifera delarna av Norra Älvstranden, i en osäker tid och med lägre markvärde och attraktivitet. Men nu gäller det marken mitt i centrala staden, den mest attraktiva marken i västra Sverige.


Älvstrandsmodellen - färre spelare än Trivial Pursuit

I det här läget behöver vi inte lägga oss platt för byggoligopolet utan kan ha självförtroende nog att planera först och därefter släppa in exploatörer. Vi behöver också en modell som är mer flexibel och möjliggör en snabbare byggtakt. Och när Älvstranden Utveckling dessutom själva, utan att skämmas, redan i förväg garanterar att de tänker fylla större delen av vår nya stadskärna med introverta bostadsområden, då finns det verkligen ingen anledning att förlänga plågan.



Göteborgs framtida innerstad?

Stadsbyggnadskontoret befinner sig lyckligtvis mitt i en omfattande generationsväxling och har fått en betydligt mer vaken och insiktsfull ledning. Nu är det dags för staden själv att sätta ramarna för stadsutvecklingen. Frågan är bara om det finns tillräckligt med vilja och mod.

För fyra år sedan, strax innan vi drog igång Yimby, så skrev jag såhär efter att ha varit på ett fördrag om stadsplaneringsvisioner:

Föreningen för samhällsplanering (FFS) hade årsmöte igår hos Sweco. Mika Määttä, professor i stadsgestaltning, höll ett kortare föredrag om visioner i stadsbyggandet. Enligt Määttä ska den glesa, bilberoende sprawlstad som byggts efter andra världskriget inte ses som en olycklig slump eller som en spontant framvuxen ordning. Det är faktiskt ett direkt resultat av funktionalismens katastrofala stadsbyggnadsvisioner. Som motbild framhöll Määttä den täta blandstaden av europeisk modell. Määttä efterlyste också fler visioner i stadsbyggandet.

Även om jag sympatiserar med Määttäs syn på stadsbyggnadsfrågor, är jag tveksam om det som behövs verkligen i första hand är fler visioner. Är det något som är lätt att formulera så är det högtflygande visioner för hur vi ska leva i framtiden. Och det är inget fel med det, absolut inte. Men det som verkligen saknas i dagens stadsbyggande är konkreta strategier för hur visionerna ska förverkligas. När Mark Isitt och Anneli Hulthén debatterade på Stadsmuseet, sa Isitt att det saknades visioner i Göteborg. Hulthén svarade då, på sitt karakteristiskt syrliga sätt: "Visionerna finns i budgeten, men det är väl för tråkigt för dig". För det blev hon naturligtvis utbuad av publiken, men det är likväl sant.

De politiskt förankrade visionerna finns faktiskt i budgeten och i översiktsplanen. Vi har politisk enighet om att bygga tät, integrerad blandstad. Det tycker jag är en strålande vision. Problemet är att man också måste formulera konkreta strategier för hur den visionen ska förverkligas. Hur ska det gå till, rent praktiskt? Vilka politiska beslut krävs för att vi ska nå dit? Vilka ekonomiska, tekniska och juridiska system behövs för att visionen ska bli verklighet? Behöver vi en tvingande "kodning" av framtida exploatering (maxnivå för antalet p-platser, miniminivå på exploateringstal, antal lägenheter, våningar, lokaler etc)? Utan konkreta strategier kan vi hålla på och rita blandstadsvisioner tills oljan tar slut innan något kommer att hända.

Ett exempel på en konkret åtgärd presenteras av Anders Hagson, som skrivit en studie om handelsetableringar. Sådana konkreta strategier är förstås mycket effektivare än fler familjen Jetson-fantasier. Men också betydligt obekvämare. För ska man ta ställning till dem så tvingas man börja argumentera rationellt.

Det hinner hända mycket på fyra år. Men det hinner tydligen också hända mycket lite. Förhoppningsvis blir nästa fyra år fyllda av lite mindre prat och lite mer action...

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Johannes Hulter (7 Juli 2012 08:55):
Killen vid 0:46 har fattat grejen... :)
 0
Håkan Tendell (7 Juli 2012 13:26):
Tack vare skräckexemplen från Hisingen har många i ledande ställning förmodligen fått upp ögonen för hur värdefull stadsmark kan förstöras. Det är kanske det enda positiva med att bebyggandet av Södra älvstranden har dragit ut så på tiden. Nu finns möjligheten att göra rätt. Vid Skeppsbron, i Norra Masthugget, i Gullbergsvass.
http:​/​/​www.​flickr.​com/​photos/​pompidom/​2691836297/​
Så skall det se ut!
 0
Mats O. (7 Juli 2012 15:31):
Ja läget för stadsbyggande i Göteborg verkar mera dunkelt än handlingen i den Tjeckoslovakiska filmen "Zert" från 1969.

http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​cXDLIgOLdvI
 0
Krister (7 Juli 2012 18:45):
Antalet aktörer med tillräckligt kapital för att nyproducera lägenheter och lokaler är begränsat. Riksbyggen, HSB och några privata fastighetsbolag som Wallenstam kan också vara intresserade. På grund av rådande konjunkturläge har intresset för att bygga nya bostadsrätter minskat. Att bygga hyresrätter intresserar inte någon eftersom det ger minusresultat. Därför finns inga påtryckningar på Stadsbyggnadskontoret att påskynda planläggningen. Om vi får bättre konjunkturer kommer nog planläggningen åter få fart.
+1
Hans-Olof Hansson (7 Juli 2012 22:11):
Visionerna är av det slaget att alla kan hålla med dem och ingen vara emot. Men, de har ingen riktning eller mål. De ger ingen vägledning vart man vill, allt är med. Det är som när man skall börja ett projekt och har alla möjligheter öppna. Problemet är att det inte är i början. De har hållit på länge nu. Inte kommit närmare målet utan bara breddad möjligheterna. Det går med andra ord bakåt och de är längre från att börja bygga nu än vad de var när de startade! Verkligen inte bra!
 0
Alexander Åkerman (9 Juli 2012 22:40):
Jag är en sådan prick som tror att visioner, mål och ambitioner är fantastiska drivkrafter. Men det är bara att kolla på visionerna i vilken översiktsplan som helst och inse hur urvattnade visioner kan vara. De visioner som tas fram i översiktsplaner är gjorda på ett sätt att det är omöjligt att säga om de lyckats eller misslyckats. Det är politisk feghet!

Som Ola Andersson sa i "behöver vi en stadsminister": Visioner behöver strategier och strategier behöver sättas i verket...
 0
Johannes Hulter (9 Juli 2012 22:44):
Alexander: Javisst, "En vision är inget utan en plan och en plan är inget utan handling" om jag inte missminner mig. Det är inget fel på visioner. Men det är som sagt inte just det vi lider brist på för tillfället...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.