Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Krönika: Trafikverket vill minska bilismen

 


Trafikverket har under cirka ett år arbetat med en större kapacitetsutredning som syftar till att belysa behoven i infrastrukturen fram till 2025 och även översiktligt analysera behoven för tiden fram till 2050. Det inledande remissunderlaget pekade på en kraftig trafikökning inom samtliga trafikslag. Många remissinstanser kritiserade då det lämpliga i att presentera detta utan att ta hänsyn till uppställda klimatmål.

När en uppdaterad version presenterades i slutet av april fanns det därför anledning till nyfikenhet: Hur hade man reagerat på kritiken? Svaret blev mycket intressant. Trafikverket hade nu författat en miljökonsekvensbeskrivning där man gjort en ”back-casting” från de klimatmål som finns beslutade för 2030 och 2050 för att se vad som behöver göras för att nå dessa. Resultatet blev, som Svenska Dagbladet uttryckte det, hårdsmält, om man tänkt sig att det är möjligt att klara klimatmålen utan att göra något åt trafikvolymerna:

Trafikverket som idag lämnade in sitt slutbetänkande för framtidens transportsystem till regeringen, den så kallade kapacitetsutredningen, serverar hårdsmälta besked för vad som krävs för att klara framtidens klimatmål: en 20-procentig minskning av biltrafiken i Sverige till år 2030. För Stockholms län – där biltrafiken just nu ökar på bekostnad av kollektivresandet – är det dessutom troligt att biltrafiken måste pressas tillbaka ännu mer. Trafikverket räknar med en 25 procentig minskning till 2030. Var fjärde bil måste bort.

- Vi måste ner till samma nivå som år 1990. Problemet är vi de senaste 20 åren planerat för ökad biltrafik. Det vi måste göra nu är att vända på det – prioritera gång- cykel- och kollektivtrafik. Och i sista hand se om vi behöver göra någonting för biltrafiken, sade Håkan Johansson, klimatsamordnare på Trafikverket under ett seminarium ordnat av Naturskyddsföreningen.
Slutsatsen att något måste göras åt trafikmängderna för att klara klimatmålen har sagts av flera instanser en längre tid. Det intressanta är att den myndighet som ansvarar för planering av all infrastruktur nu kommer till samma slutsats. I det digra rapportunderlag som tagits fram inom kapacitetsutredningen talas bland annat om vikten att ”framtagna åtgärdspaket för infrastruktur kombineras med paket inom samhällsbyggnad för att förtäta och bygga om områden i städerna så att de blir mer transportsnåla”.

Kapacitetsutredningen ska ligga till grund för en uppdaterad nationell transportplan som beslutas under nästa år. Höstens debatt som kommer att föregå beslutet kommer att bli mycket intressant att följa. Kan det vara så att vi nu närmar oss tidpunkten då samhället mer aktivt börjar arbeta för att skapa en mer hållbar stadsplanering och låter beslutade klimatmål styra hur mycket trafiken tillåts öka?

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Denna artikel är publicerad både här och på Yimby Stockholm.
Kommentarerna nedan är från båda dessa siter.
 0
Olle Jansson (14 Maj 2012 09:03):
Läste - som vanligt mot bättre vetande - läsarkommentarer till ovan refererade SvD-artikel. Jag hoppas att de är mindre aggressiva i trafiken än i text för det finns en hel del frustrerade storstadsbilister där ute som inte verkar ta sådana idéer med ro.
 0
Adrian (14 Maj 2012 10:46):
Olle Jansson// Nu har jag inte läst kommentarerna, men är det så konstigt att bilister reagerar negativt på att man bestämmer sig för att var fjärde bil ska bort?

Jag kör själv bil i jobbet (alltså inget jag väljer att göra, utan blir tvungen) och hade givetvis tyckt det var underbart ifall jag var ensam på vägarna. Nu är så inte fallet, och det är något man måste ha i baktanke innan man tar förhastade beslut, något som börjar bli allt vanligare vad gäller frågan bilism, miljö och framför allt Göteborg.

Jag menar, jag är inte dummare än att jag också inser att det hade varit mycket bättre ifall så många som möjligt åkte kollektivt, men då bör man få de som åker bil idag att välja att åka kollektivt istället för att som tidigare varit metoden, tvinga dem till att sluta åka bil.

Göteborg är ju tyvärr ett perfekt exempel på hur infrastruktur ej bör göras. En stad som är väldigt glesbygd, utsprid på ett stort område, med ganska låg kapacitet i kollektivtrafiken, i en stad med nästan en miljon invånare utan tunnelbana.
 0
Olof Antonson (14 Maj 2012 12:36): Online
Sedan handlar mycket även om vanor och normalitet. En bekant till mig berättade om hur hon ses som lite halvsuspekt av sina kolleger då hon åker buss till jobbet (fastän hon har en ganska lång och omständlig resväg). Hon får ofta frågan om hon inte har någon bil/körkort. När hon svarar att hon faktiskt har det, men väljer att inte ta bilen till jobbet, blir följdfrågan oftast ett förvånat: "Men varför använder du den inte?!!"

Samtidigt är det flera av kollegerna som har ypperliga alternativ att ta sig till arbetet, men som ändå alltid tar bilen. En av dem åker från Stampen (precis bredvid stombuss 17) till Hjalmarbrantingsgatan på Centrala Hisingen (5 minuters resa).

Jag vet även flera exempel från Öckerö där personer arbetar och bor på samma ö, men ändå tar bilen varje dag! En restid som handlar om 3-5 minuter med cykel och 10 om man går. Mycket kan nog tillskrivas en sorts amerikaniserad livsstil.
 0
Erik Sandblom (14 Maj 2012 16:37):
@Adrian
Att var femte bilist ska bort innebär ju samtidigt att 80% av bilisterna blir kvar :)

Om man ser på vilka resor som görs kan man få en bild av svårigheten. 40% av bilresorna i göteborgsregionen är kortare än sex kilometer, vilket tar 20 minuter att cykla. Källa Resvanor i Göteborgsregionen 2005, sidan 10. Så jättesvårt tycker jag inte det borde vara.
http:​/​/​www2.​trafikkontoret.​goteborg.​se/​resourcelibrary.​.​
 0
Vectoor (14 Maj 2012 21:22):
Ja, det låter som grymt bra nyheter. Det viktigaste är att staden inte tillåts spridas ut mer än den redan är, vi måste förtäta. Cykel och gång banor är givetvis jättebra, och sedan det självklara. Stor utbyggnad av kollektivtrafiken. Vagnarna är redan ofta proppfulla under morgonrushen, kapaciteten måste upp, hastigheten, bekvämligheten och täckningen av staden.
+5
Tore Kullgren (15 Maj 2012 13:00):
När Vägverket och Banverket var separata myndigheter, fram till 2010, konkurrerade de om statliga investeringsmedel. Vägverket drev igenom Förbifart Stockholm.

Stöder Trafikverket Förbifart Stockholm idag? Eller ska man låta projektet vänta, och satsa pengarna på spårtrafik i stället?
 0
Gluff (15 Maj 2012 16:14):
"Var fjärde bil måste bort."

Undrar när bilavdragen för folk (som både bor och arbetar) i storstadslänen ryker?

Om det nu är så att invånare i Stockholms län är bland landets mest flitiga att göra avdrag för bilåkande till och från arbetet, så torde detta betyda att antingen behöver folk bil i tjänsten i väldigt stor omfattning, eller också är kollektivtrafiken väldigt dålig (ja, helt enkelt så pass dålig att avdrag kan medges).

Eller gör folk avdrag som egentligen inte skulle hålla en granskning?

Det torde säga sig självt att bilåkandet drivs upp av Förbifart Stockholm, men den mest begränsande faktorn kanske är invånarnas ekonomiska utrymme för att använda den. Att välja en snabbare men kanske 10 km längre sträcka varje dag kan tänkas vara ett val för folk i högre inkomstskikt alternativt företagare eller folk som kan dra av.

Att Vägverket ville bygga den så pass perifert kanske var av närmast symmetriska skäl då dragningen passar in med Norrortsleden och Södertörnsleden i respektive ändpunkt. De slipper också nimby-bråk med brommabor.
 0
Erik L (15 Maj 2012 16:15):
Jag undrar om vi inte står inför en kommunikationsteknisk revolution? Kanske redan om 10-20 år!

http:​/​/​www.​ted.​com/​talks/​lang/​en/​sebastian_​thrun_​googl.​.​

Med fordon som kör sig själva i stället för som nu när varje fordon har en förare. Om det är så, så är det svårt för trafikverket att göra förutsägelser för framtidens trafik och hur vägnätet ska användas. Och därigenom vilken roll kollektivtrafiken skulle kunna ha. Jag har ju inte läst rapporten, kanske har de studerat frågan?
 0
Henrik Nilsson (15 Maj 2012 16:39):
Jag håller med Adrian helt och hållet. I Göteborg har man försökt att aktivt sabotera för biltrafiken för att på så sätt göra så att det tar längre tid att åka bil än spårvagn. Problemet för beslutsfattarna är att det fortfarande går fortare med bilen är med spårvagn/buss. De senaste exemplet på detta vansinne är Övre Husargatan. Nu försöker man tvinga bort bilåkarna genom att pungslå dessa med skatt istället.

Varför tjatar vi om "klimatmålen" i Sverige när det bara i Tyskland finns ett kolkraftverk som släpper ut mer per år än hela den svenska bilparken? I takt med att oljepriset går upp kommer alternativa bränslen komma, det kan vi alla vara säkra på.

Man undrar om det finns nån på "Trafikverket" som framställt en kalkyl på de samhällsekonomiska kostnaderna som uppkommer iom att folk kommer få spendera mer tid för att komma till arbetsplatsen?
 0
Jan Wiklund (15 Maj 2012 16:51):
Henrik: Klimatmål handlar om utsläpp per person. Att tyskarna är fler än vi minskar inte vårt ansvar. Eller menar du att Island ska ha rätt att släppa ut lika mycket som Kina (eller Kvikkjokk lika mycket som Stockholm), bara för att två länder (eller två orter) måste vara samma sak?

Jag är självfallet överens med dig om att det är helt verkningslöst att försöka tvinga bilister att överge sin livsstil utan att det finns något annat istället. Och jag är förmodligen överens med dig om att detta är svårt. Men bara för att det är svårt är det inte desto mindre nödvändigt. Inte bara av energiskäl utan av kostnadsskäl. Vi har haft energirea under hela oljeepoken, vilket har gjort resande orimligt billigt. Vad som än kommer efter kommer att bli dyrare.

Trafikpolitiken bör utgå från att skapa alternativ till bilen. Och stadsbyggnadspolitiken bör utgå från att göra resande onödigt. Båda dessa bör pågå samtidigt. Framför allt ska man, som Trafikverket möjligen har insett, inte planera för en trafikökning som är ekonomiskt vansinnig.
 0
Alexander Åkerman (15 Maj 2012 16:59):
Men vad kan vara alternativet till minskad bilism? Skenande bensinpriser gör att kostnaderna höjs till smärtgränsen. Realistiska alternativ till bensin och diesel finns ej idag och även om tekniken skulle finnas så återstår frågan om vem som ska betala för att ersätta dagens fordonspark? Staten?

Det enda vettiga är att planera våra städer så att så få som möjligt blir beroende av bilen. Bil får folk gärna åka ändå, men på stadens premisser!
 0
Jan Wiklund (15 Maj 2012 17:28):
Alexander: Det är en rimlig hållning.

Fast under de kommande 50 åren eller så kommer vi att få dras med utspridda förorter men måste minska biltrafiken ändå, av ekonomiska skäl. Vi får bygga en massa snabba spårförbindelser som är tillräckligt bra för att även bilister ska välja dom, och koncentrera den kommande stadsbygden runt dessa linjer.

Fast lite direkt utträngning av biltrafiken behöver inte vara fel, om man tänker sig det hela som Jane Jacobs gör: http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​12/​0​2/​erosion-​av-​stader-​eller-​u_​.​.​

Det är ju inte helt nödvändigt att t.ex. halva Stockholms yta avsätts för biltrafik.
 0
Anders Bengtsson (15 Maj 2012 20:29):
Oavsett klimatmålen, så behöver en prioritering göras. Skälet är att ytrymmet i centrala staden är i princip fast och det finns nu behov av att mer rejält prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Trycket på innerstan ökar konstant.

Då måste bilarna prioriteras ned. Frågan blir naturligtvis hur. Gör man det med avgifter är det inte säkert att det över tid minskar volymerna. Jmfr biltullarna.

Bättre ta bort en massa p-platser längs gatorna. Tillåt varutransporter, kollektivtrafik, taxi och rörelsehindrade att köra inom tullarna. Då blir minskningen större och mer permanent. Kan även kombineras med de diskuterade "gångfartsgatorna" ändå.

Drastiskt? Javisst, men ingen riktig ändring nås förrän det tas krafttag i stället för småduttande. Säg alltså nej till massbilism i stadskärnan. Och så måste förstås kollektivtrafiken byggas ut rejält.
 0
Hans-Olof Hansson (15 Maj 2012 20:36):
Nej, "Vägnätet är inte färdigbyggt".

Jag håller med Ulla Hamilton från SVD-artikeln:
? Jag tycker att man gör det lite enkelt för sig genom att konstatera att det inte behövs fler vägar. I ett växande Stockholm behövs det mer kollektivtrafik på vägarna, och förbifarten behövs också, säger Ulla Hamilton.

Biltrafiken kommer aldrig att minska räknat i absoluta tal så länge vi har ett samhälle med ökande befolkning, nya bostäder och verksamheter. Räknar man däremot i relativa tal och per person så kan den minska.

Det är i den relativa minskningen som det finns en möjlighet att göra något. Det innebär bland annat att man bygger kollektivtrafik snabbare än vad man bygger vägar. För Göteborgs del så innebär det en satsning på Västlänken och pendeltåg. Göteborg har en kollektivtrafikandel på 25% att jämföra med Stockholms 40%. Göteborg måste bli bättre. Men även Stockholm behöver förbättra sin infrastruktur.

Nästa sak man kan göra för att sänka den relativa andelen bilåkande är förtätning av bebyggelse. Det innebär fortfarande mer vägar och mer trafik. Men andelen sjunker.

För den biltrafik som oundvikligen blir kvar så skymtar en lösning som radikalt kommer att minska dess utsläpp. Det är de rena elbilarna, och inledningsvis även hybriderna. För 2011 så lär de ha nått en andel av 0.8% vilket inte låter så mycket. Men, det är trots allt väldigt många fordon. Vi har bara sett början av detta än. Under en övergångsperiod så förbättrar även etanol-bilar läget. Men framför allt så gör etanolinblandningen i bensinen så mycket mer för de minskade utsläppen än de rena etanol-bilarna.
 0
Karl (15 Maj 2012 21:11):
Hansson: Jodå, biltrafiken kommer att minska kraftigt i absoluta tal, av rena energiskäl. Även om det är vanskligt att göra förutsägelser gissar jag att privatbilismen mer eller mindre kommer att upphöra i större delen av landet under vår livstid. Under alla omständigheter kommer den inte längre vara ett pendlingsalternativ.

Även om detta initiativ från Trafikverket i princip är bra verkar man ännu inte vara redo för de radikala åtgärder som kommer att krävas. Jans förutsägelse om en massa snabba spårförbindelser är trevlig, men då bör vi börja det arbetet nu (egentligen borde vi givetvis har börjat för länge sen). Annars lär de förorter som inte redan har spårförbindelser snarast få trafikförsörjas av överfulla matarbussar under en lång tid framöver.
 0
Jens Ekengren (15 Maj 2012 21:18):
Hansson: Problemet med bilen är inte bara hur den drivs, utan också att den tar stor fysisk plats. Ibland är det bra - när man krockar eller faktiskt har mycket att transportera - men för det mesta, gissningsvis sådär 22 timmar per dygn, är den där storleken bara något som måste stå någonstans.
 0
Sven R (15 Maj 2012 22:55):
Jens, framtidens bilar kommer att vara ihopfällbara.
 0
Henrik (16 Maj 2012 09:20):
@ Jan Wiklund

Jag vet att det handlar om utsläpp per person. Det hindrar dock inte att marginalnyttan för åtgärder i Sverige är otroligt liten jämfört med om vi satt in samma mängd pengar i exempelvis Kina. Hade Sverige erbjudit sig att byta ut det där gamla kraftverket i Tyskland hade vi gjort mer för klimatet än att dilla om något som ur ett globalt perspektiv knappt är ett avrundningsfel.

Vi är nu inne i en fas i Sverige där vi redan gjort de enkla "klimatsakerna". Ska vi fortsätta sänka våra utsläpp kommer vi behöva lägga ut exponentiellt mer pengar för att uppnå samma nyttoeffekt. Dvs kostnaderna stiger exponentiellt för att hålla nyttan med åtgärderna konstant.

Personligen tycker jag det finns viktigare saker att ta tag i än "klimatmålen".
 0
Jan Wiklund (16 Maj 2012 11:32):
Tyskarna har lämpligen resurser att ta hand om sina problem. Så tar vi hand om våra. Jag tror att det fungerar bäst på det sättet. Var och en sopar rent framför sin dörr.

Att minska på trafiken fixar ju dessutom inte bara ett problem. Förutom att dra vårt strå till klimatstacken gör vi oss mer stryktåliga när energipriserna ökar.

Och om vi fokuserar på yimbys paradgren minska avstånden och därmed resbehoven minskar vi dessutom en massa andra kostnader.
 0
Erik Sandblom (16 Maj 2012 12:51):
Umeå universitet: Bilpendling ökar risken för hjärtinfarkt
http:​/​/​www.​medfak.​umu.​se/​om-​fakulteten/​aktuellt/​nyhets.​.​
De som regelbundet åker bil till arbetet löper drygt 70 % högre risk att drabbas jämfört med de som promenerar, cyklar eller tar bussen till arbetet.
 0
Hans-Olof Hansson (16 Maj 2012 13:55):
Det vill säga, brist på motion är dåligt? Ja, det kommer ju inte som någon stor överraskning.
 0
Fredrik Svensson (16 Maj 2012 16:53):
"Correlation does not imply causation" som det så fint heter på engelska.
 0
Sven R (17 Maj 2012 04:09):
En annan undersökning visade nyligen att bilägare är friskare än folk utan bil. Bilen hjälper folk att leva ett aktivt liv. Det blir lättare att ge sig ut på utflykter och aktiviteter.
 0
Niklas S (17 Maj 2012 10:19):
Målet måste vara att öka alternativen (gång/cykel/vagn/mm) snarare än att minska bilismen. Med andra ord: planera och bygg för alternativen, snarare än att begränsa bilismen med avgifter.

Med alternativen följer minskningen.
 0
Daniel Bergqvist (17 Maj 2012 11:49):
@Niklas S: det är ju det vi gör, eller iallafall försöker göra. Men så länge bilanvändningen är relativt billig tenderar pendlare att se större nytta i fortsatt användning än att byta över. Bilismen begränsas inte med avgifter och skatter. Betalar du mer kan du åka precis som vanligt, det är det goda med trängselskatter. Vad som däremot begränsar bilismen är tex färre p-platser, bussfiler m.m
 0
Hans-Olof Hansson (17 Maj 2012 12:27):
Fredrik Svensson (I går 16:53):
"Correlation does not imply causation" som det så fint heter på engelska.


Sant. Så vad är då orsaken, egentligen? Bilåkandet, eller bristen på motion?
 0
Hans-Olof Hansson (17 Maj 2012 12:54):
Att bilen tar plats när den står still är inget problem. Inte i vårt glesa land. När den anväds för pendling, så kan det bli trångt. Det kan man lösa med mer vägar, men det har nått vägs ände och är ingen framkomlig väg för att lösa trängselproblemet.

Åtestår mer kollektivtrafik. Det fungerar utmärkt i tätt befolkade områden och det är också det man gör i ökande utsträckning. Det fungerar mindre väl i glest befolkade områden och där man behöver förbifarter. Exempel på båda är Västlänken i Göteborg och Förbifart Stockholm. Båda behövs för att lösa problem på respektive ställen.

Man kan ha politiska eller miljömässiga skäl till att vilja minska biltrafiken. Men i stort så kommer inte det att ha någon betydelse. Påverkan av en lågkonjunktur är långt mycket större, men bara tillfällig. När ekonomin återhämtat sig så återgår också nivån av biltrafiken.

En ökad andel av kollektivtrafik per person minskar bilåkandet, men det kompenseras mer än väl av att vi blir fler människor. Bilåkande i absoluta antal mkörda kilometer minskar därför inte utan fortsätter att öka. Men långsammare än den hade gjort utan den utökade kollektivtrafiken. Så, i relativa tal så kommer vårt bilåkande att minska. Men det gör den inte i absoluta tal.

Vad gäller utsläpp från biltrafiken så löses det genom övergång till fossilfria bränslen. I närtid innebär det kanske mestr etanol men i en framtid sannolikt som rena elbilar.

Nej, privatbilismen kommer inte att dö. Att inte ha bil fungerar knappt ens i en stad och inte alls så fort du kommer utanfölr den. Framtiden för bilen är fortsatt ljus.
 0
Niklas S (17 Maj 2012 13:09):
@Daniel B: Jag ser nog trots allt trängselskatt som en begränsning (som man kan köpa sig fri från).

Jag ser även bussfiler som ett sätt att öka alternativen... vi definierar nog saker olika. Tycker också att det ekonomiska perspektivet där stadens invånare ses som rationella nyttomaximerare är lite trist.

Står dock i inlägget att Trafikverket säger att dom ska börja prioritera gång, cykel, och kollektivtrafik. Jag tycker det är helt rätt och hoppas se resultaten av detta någon gång också. Stadsbanan, linbana över älven, lågbroar, skyttelfärjor, brt var det passar, osv... det är bara att sätta igång.
 0
Niklas Öhrström (17 Maj 2012 13:45):
Signatur: Hansson:

"Att bilen tar plats när den står still är inget problem. Inte i vårt glesa land. När den anväds för pendling, så kan det bli trångt. Det kan man lösa med mer vägar, men det har nått vägs ände och är ingen framkomlig väg för att lösa trängselproblemet. "

Sverige är inte glest överallt. Plats är en brist i städerna. Att bilar tar plats när de inte används är ett problem eftersom man måste ordna med plats. Sådant driver upp p-talet och tvingar byggare till att bygga onödigt många parkeringsplatser. Detta leder till högre byggkostnader och därmed boendekostnader. Boende i kvarteret utan bil finansierar därmed de som använder bil.

Genom att få ner p-talet kan man bygga betydligt billigare (0,4 miljoner extra kan det idag kosta per lägenhet).
 0
Daniel Bergqvist (17 Maj 2012 13:49):
@Niklas S: det beror ju på vem du frågar? Eller utgår du ifrån dig själv? Skillnader i budgetar och preferenser ger olika svar. För den stora massan finns betalningsvilja för att fortsätta trafikera gator och vägar. Vissa kan till och med se det som ett sätt att köpa sig mer trafikutrymme. Vissa kan pga begränsad budget eller låg nytta välja andra färdmedel - alla agerar inte likadant.

Till skillnad från all mjuk terminologi om sociala och ekologiska faktorer tycker jag det ekonomiska perspektivet på människors beteenden och val är rationellt - så länge man ser till alla modellers begränsningar.
 0
Karl (17 Maj 2012 14:22):
Hansson: Vad som 'fungerar' eller ej är inte relevant överhuvudtaget. Det är en enkel fråga om sinande resurser. Kanske kommer en begränsad och massivt subventionerad form av privatbilism överleva i glesbygden, men i städerna lär det vara slut med bilpendlingen för gott inom ett par decennier.
 0
Niklas S (17 Maj 2012 14:34):
@Daniel B: Frågar vadå? Jag har inte sagt att det ekonomiska perspektivet är helt igenom fel, bara att jag tycker det är trist. Så klart har det sin plats i debatten men jag skulle nog gärna se mer "mjuk terminologi" också. Valet att köra bil baseras på bra mycket mer än enbart plånboken, det handlar även om värderingar, attityder, status, osv. Men, framförallt handlar det för många om bristen på alternativ, folk är mer eller mindre tvingade till att köra bil på grund av hur staden är byggd... en tätare stad byggd för den som går, cyklar, och åker kollektiv skulle antagligen minska bilåkningen och därmed trängseln mer än vad trängselskatten gör.
 0
Olle Jansson (17 Maj 2012 15:58):
Adrian: Jag tror la inte att jag påstod att det var konstigt att de var/är frustrerade. I några städer i Sverige verkar det ju vara ett rent h-vete att vara bilist. Däremot var det ju en hel del rätt aggressiva kommentarer som kanske var föga konstruktiva.
 0
Daniel Bergqvist (17 Maj 2012 17:45):
Niklas S: "Valet att köra bil baseras på bra mycket mer än enbart plånboken, det handlar även om värderingar, attityder, status, osv. "
Ja? Sådana faktorer sammanfattas av individens preferensen. Ekonomi är mer än siffror :)
"Frågan" = hur man ställer sig till trängselskatt och dylika instrument. Individer betraktar den på olika sätt; för vissa har den en begränsade effekt, för andra inte.
 0
Daniel Bergqvist (17 Maj 2012 17:52):
@Niklas s: "en tätare stad byggd för den som går, cyklar, och åker kollektiv skulle antagligen minska bilåkningen och därmed trängseln mer än vad trängselskatten gör."

Låter vackert, men det är fullkomligt orealistiskt att tro på signifikant effekt i det korta perspektivet. Förtätningen går långsamt, byggproduktionen likaså. Effekten av trängselskatt beror på hur systemet upprättas och vilka prisnivåer som gäller.
 0
Hans-Olof Hansson (17 Maj 2012 17:57):
Niklas Öhrström (I dag 13:45):

Det är sant, det är lite trängre på vissa ställen än andra. Men att ordna plats för bil är något som man får ta i alla fall för sverige i övrigt är så glest. Även om man kan åka med den annordnade kollektivtrafiken så är det i praktiken omöjligt att "åka på tvären" mot den. Ingen kollektivtafik kommer att gå överallt. Därför behövs bilen även fortsättningsvis för framkomlighet och frihet att röra sig som individen vill.
 0
Niklas S (18 Maj 2012 11:38):
@Daniel B: Långsiktiga lösningar är just precis det som behövs och krävs för förändring, då kommer också effekterna som en följd. Rom skapades inte på en dag det är jag medveten om. Det är därför det är viktigt att sätta igång!

Angående trängselskatten: Finns det inte en risk att att den gör det mer attraktivt att bo i kranskommunerna eftersom dom initialt får kortare restider med bättre flyt i trafiken? Skatten drabbar inte dessa bilister då den är avdragsgill. Alltså, fler bosätter sig utanför och pendlar in med bil och så slår vi i kapacitetstaket igen. Mer bilism och mer utglesning typ.
 0
Daniel Bergqvist (18 Maj 2012 12:32):
@Niklas S: avdragsrätten är ett "problem" som inom tid bör omformuleras. Det är möjligt att vissa finner det attraktivt att bosätta sig utanför GBG kommun pga trängselskatten. Jag tror däremot det kommer vara svårt att skilja en sådan utveckling från andra faktorer (tex bränslekostnader, graden av alternativa färdmedel, bostadstrender, inkomstutveckling m.m).
Jag tycker det är oerhört viktigt att stimulera tät stadsstruktur, men om vissa individer vill bosätta sig i Kungsbacka kommun ser jag inget problem med det. Det centrala är att på sikt låta trafiktillväxten ske i kolltrafiken.
 0
Hans-Olof Hansson (18 Maj 2012 13:21):
@Niklas S
Syftet med trängselskatten är att begränsa biltrafiken till dagens nivå. Man talar om en marginell sänkning med 1%. Den är ju inte tillräcklig för att stimulera mer bilpendling och bosättning i nkranskommuner.

Den stora vinsten från trängselskatten är istället att den investeras i att bygga upp ett kraftfullt pendeltågsystem. Man skall alltså åka tåg istället för bil och all framtida ökning av pendling skall hamna på räls och inte väg.

Vad gäller ökad bosättning i kranskommuner så är det inget som går att hindra. Kranskommunerna har sin egen rätt och skyldighet att förse sina medborgare med bostäder. Sammantaget ökar kranskommunerna minst lika mycket, om inte mer, som vad Göteborg gör. Därför får man istället inrikta sig på att ta hand om den ökande befolkningen och med det den ökande pendlingen. Man har helt enkelt inget annat val.
 0
Niklas S (18 Maj 2012 15:44):
@Signatur: Hansson: På transportstyrelsens webbplats står följande: "Syftet med en trängselskatt är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg, men även att medfinansiera infrastruktursatsningar...". Jag tolkar förbättra framkomligheten som att trafiken ska flyta på. Dom säger ingenting om begränsning till dagens nivå. Men om det förhåller sig så som du säger och beslutsfattare känner till detta så förs medborgarna medvetet bakom ljuset (iom hur syftet är formulerat)?.

Håller med om att västsvenska paketet till stora delar utgörs av bra satsningar. Finansieringsmodellen är jag mer tveksam till.

Göteborg ska inte hindra kranskommunerna på något sätt. Men Göteborg bör däremot fokusera på att erbjuda en attraktiv stad som gör att människor vill bosätta sig där. Vad som gynnar Göteborg är den typen av satsningar som Trafikverket pratar om (gång/cykel/kollektivtrafik).

Som det ser ut idag, och har gjort ett bra tag, sackar Göteborg efter Stockholm och Malmö. Något som spås fortsätta. Den här trenden behöver brytas!
 0
Hans-Olof Hansson (18 Maj 2012 16:50):
@Niklas S
Syftet är fortfarande som formulerat. Det är främst avgiften är satt på en sådan nivå att bilpendlingen inte omöjliggörs. Det står att läsa på Trafikverkets sidor i frågan

Framkomligheten handlar om att biltrafiken inte skall växa okontrollerat och att erbjuda alternativ till bilpendling. Det betyder i praktiken att hålla biltrafiken strax under eller på dagens nivå. Det betyder inte att man skall bygga mycket väg för att kunna komma fram.

Ser man på projekten så är det egentligen bara Marieholmstunneln som är ett nytt projekt. Den har mycket stor effekt runt Tingstadstunneln och Olskroken. Effekten avtar dock relativt snabbt och effekten sträcker sig max ca. 1mil bort. Ser man två mil bort så märks den inte alls. Den påverkar alltså framkomligheten runt en viktig knutpunkt men ökar inte kapaciteten i sin helhet för vägsystemet. Den är dock väldigt viktig för just den central knutpunkten.

Att Göteborg halkar efter håller jag helt och hållet med om! Vi behöver mer, mycket mer! Jag har skissat på lite av vad vi behöver i min skiss Stadsbana XL som finns publicerad bland annat i tråden om Västlänken.
 0
Henrik (19 Maj 2012 12:31):
Det paradoxala i Göteborgs strategi med skatterna som ska "öka flytet i trafiken" är att man samtidigt saboterar för biltrafiken genom projekt som att ta bort två filer från Övre husargatan. Antingen har man inte tänkt korrekt eller är det nån som blåljuger om Göteborg stads verkliga syften.
 0
Hans-Olof Hansson (19 Maj 2012 16:08):
@Henrik
Målet att öka flytet i trafiken är inte begränsat till bilarna. Genom att flytta bilister till buus så kommer bilisterna fram fortare, de som är kvar alltså. För att bussåkarna skall komma fram, och ändå fortare, än bilisterna så skapar man egna bussfiler. Då susar bussen förbi alla bilarna. Jo, det går ihop.
 0
Daniel Bergqvist (20 Maj 2012 00:17):
@Henrik: jag får ofta höra just det argumentet. Märkligt nog finner jag att rationella tänkande varelser inte alltid förstår hela sammanhanget. Jag undrar om för mycket bilkörande till/från jobbet leder till ökad dumhet? Eller vill min missförstå?
 0
krister (20 Maj 2012 11:05):
Trängselskatten fungerar som en slags tull för de som bor utanför zonen. Tullen är satt på en nivå som skall ge maximal intäkt för staden. Sätts den högre minskar inflödet av trafik för mycket. Även P-avgifterna har samma syfte och funktion.
Tyvärr medför höga p-avgifter och trängselskatt att nyetableringar av företag inom handel och tjänster tenderar att välja platser utanför zonen. På detta sätt minskar intäkterna för kommunen. I förlängningen kan detta innebära att kommunens gamla centrum blir mindre attraktivt och externa köptempel vinner marknadsandelar.
 0
Daniel Bergqvist (20 Maj 2012 11:30):
@Krister: givetvis kan trängselskatten ha sådan effekter du beskriver, men till vilken grad? Och hur skall du särskilja dem från andra faktorer?
 0
EL (20 Maj 2012 13:25):
Biltullarna kommer att få ner trafiken i centrum till en viss del. Men tullstationerna skulle kompletteras med en yttre ring också så att långpendlarna avskaffas, dvs de från Kungsbacka, Kungälv, Surte, Lerum o.s.v. Det skulle ha bättre effekt.
 0
Krister (20 Maj 2012 14:15):
Till EL:
En extra tullmur runt Frölunda Torg, Allum, Sisjön etc?
Eller vad menar du?
 0
EL (20 Maj 2012 17:19):
Krister Ja exakt var de skall vara har jag inte tänkt ut. Ett förslag Österut gränsen mot Partille, söderut gränsen mot Kungsbacka norr mot Kungälv, NO mot Ale kommun. Går det i stan kan de väl vara var som helst.
 0
Centrumbo (20 Maj 2012 17:45):
Vet inte om det handlar om livsstil direkt, åka kollektivt är knöligt och jobbigt helt enkelt. Tänk själv hur det är under rusning, vagnarna är proppade med folk, man får stå tryckt mot rutan, folk pratar i mun på varandra, hostar och snyter sig i ansiktet på varandra. Antingen för varmt eller för kallt och ofta stopp och förändrade körvägar.

Häromdagen berättade en bekant som åkt mellan gamlestadstorget och centralstationen att 3 drogpåverkade män lekt med en pistol, på vagnen!! Och så förväntar sig folk att man vill välja kollektivtrafiken farmför bilen!!

Bor vid stampen och jobbar i Masthugget, tar själv bilen till jobbet (gratis jobbparkering) och skall man in till centrum på nått kort ärende så ställer man den vid Trädgårdsföreningen. Eftersom jag har miljöbil så får jag stå där gratis i 2 timmar.

Ser fram emot tullarna eftersom jag både bor och jobbar inom dem så blir det mindre trafik.
 0
Mats O. (20 Maj 2012 18:41):
@ Centrumbo

För det första är fullkomligt tokigt att du har fri jobbparkering.
För det andra får vi hoppas att Göteborgs stad så snart som möjligt avskaffar dom så kallade "miljöbilarna".
 0
Centrumbo (20 Maj 2012 21:40):
@ Mats O.

Dem avskaffas i juni, men har förnyat mitt precis så det gäller fram till 2015 :-)
 0
Maria (21 Maj 2012 10:37):
Speglar kommentarerna här Yimbys åsikt?
 0
Matthias H. (21 Maj 2012 10:59):
Maria, ärligt talat, sluta generalisera. Dra inte alla över en kam, då gör du det enkelt för dig. Du måste väl se att folk har olika åsikter härinne. Är det någon du vill ta en diskussion med så gör det. Det finns så många trådar o debatter härinne och i varje fall har inte jag tid att sätta mig in i alla dom eller ha en åsikt överallt.
 0
Mats O. (21 Maj 2012 11:04):
Maria

Vad Yimby tycker står i rutan till höger.

Inläggen i dom olika trådarna och debatterna är varje enskild persons åsikt. Vart vill du komma ?
 0
Maria (21 Maj 2012 11:06):
Ursäkta, det var bara en fråga. Som utomstående har jag svårt att förstå vad Yimby står och inte står för.
 0
Daniel Bergqvist (21 Maj 2012 12:05):
@Maria: har du lika svårt att förstå vad Trafikverket vill?
 0
Johannes Hulter (21 Maj 2012 12:49):
Maria: som du märker kan vem som helst, tex du, lämna kommentarer här. Kommentarerna avspeglar alltså bara kommentatorernas subjektiva åsikter.
 0
Johannes Hulter (21 Maj 2012 12:59):
Maria: Som du kanske inser så hade motsatsen varit omöjlig. Då hade tex du kunnat skriva vad som helst och så hade det automatiskt blivit nätverkets åsikt. Men du menade kanske om nätverket hade tagit ställning för de åsikter som uttrycktes? Yimbys program är ganska generellt, du kan läsa pm det under"om oss".
 0
Maria (21 Maj 2012 13:18):
Ja, det menade jag Johannes Åsberg. Förstår förstås att vem som helst kan skriva här. Men ni verkar rörande överens i denna fråga.
 0
Johannes Hulter (21 Maj 2012 13:27):
Maria: ok, vad tycker du själv då? :)
 0
Maria (21 Maj 2012 16:11):
Min åsikt i frågan är väl klar sedan tidigare? Tycker bara det är konstigt att Yimby inte har någon åsikt i frågan när ni gång på gång diskuterar den.
 0
Olof Antonson (21 Maj 2012 16:17): Online
@Maria: Nej, jag tror inte att din åsikt är klar sedan tidigare. Jag tycker mer att du ständigt ifrågasatte vad andra skrev snarare än att komma med egna ståndpunkter (som jag dock misstänker ligger nära "Centrumbos" uppfattning).
 0
Maria (21 Maj 2012 16:22):
Var och en får tycka som man vill. Det har jag inget åsikt om.
 0
Jakob (22 Maj 2012 12:52):
Det kommer knappast att finnas några mängder bränsle kvar till privatbilism år 2030, så utsläpps-problematiken löser nog sig självt.
Det är inte så att oljan kommer ta slut, det är den billiga oljan som håller på att ta slut, och det är tillräckligt stor problem. Det blir inga el-bilar utan billig olja...
 0
Mats O. (22 Maj 2012 13:19):
Ja, boulevardisering av Högsboleden är nödvändig men detta arbete skulle påbörjats redan för 10 år sedan.

Mellan Pennygången och Högsboleden ligger ett dåligt utnyttjat markområde, mest gräsytor, p-platser, vägar och bensinstation. Här hade varit lämpligt att förtäta i rutnätsstil, kvadratiska hus med gårdar. För att bättre markera samhörighet med Pennygången bör husen vara 3-4 våningar, betong i bottenplan och trä i vån 2-4. Alltså lite landshövdingehus 2.0

Jag tänker mig att "Kungsladugårdskänslan" ska fortsätta ända fram till Pennygången. En spårvagnslinje bör också ansluta från Marklandsgatan.
 0
Mats O. (22 Maj 2012 13:20):
Oj det hamnade i fel tråd

sorry
 0
Maria (23 Maj 2012 14:56):
Ska jag förstå det som så att det bara är när Jesper Hallén,
Hannes Johansson eller Johannes Åsberg som uttalar sig som Yimbys åsikter kommer fram? Eller kanske inte ens då?
 0
Olof Antonson (23 Maj 2012 15:19): Online
 0
Johannes Hulter (23 Maj 2012 15:21):
Maria: Återigen, vad Yimby står för framgår med all önskvärd tydlighet i faktarutorna som du redan hänvisats till. När vi samordnare uttalar oss så gör vi det mot bakgrund av de programförklaringarna och de yttranden som alla medlemmar har möjlighet att vara med och skriva tillsammans på forumen. Du hitta dem om du klickar på "Arkiv" och "Yttranden". Många kontroversiella frågor avstår vi från att ta ställning till, bla frågan om marknadshyror. När vi sätter rubriken "Krönika" på något så markerar det att inlägget inte nödvändigtvis håller sig inom ramarna för nätverkets ståndpunkter.
 0
Maria (24 Maj 2012 08:31):
Tack för klargörandet, Johannes Åsberg. Så ni samordnare uttalar er aldrig utanför er allmänna programförklaring? Kan det inte upplevas som "konstigt" att låta bli att ta ställning i kontroversiella frågor? Som utomstående upplever åtminstone jag det som det finns en majoritet bland de som skriver här för mer långtgående programförklaringar.
 0
Johannes Hulter (24 Maj 2012 10:05):
Maria: Vi uttalar oss om specifika sakfrågor om det är uppenbart vad "yimby-linjen" är och vad det finns konsensus i nätverket om. Frågor som är kontroversiella i nätverket undviker vi att uttala oss om. Ett exempel är Västlänken, där det råder delade meningar i nätverket. Därför tar vi inte ställning varken för eller mot. Men skulle det genom diskussion uppstå konsensus i framtiden så skulle vi troligen uttala oss om det. Är det tydligare?
 0
Maria (24 Maj 2012 12:34):
Tack igen för förtydliganden, Johannes Åsberg.
 0
Johannes Hulter (24 Maj 2012 12:37):
Maria: Varsågod! :)
 0
Krister (30 Maj 2012 07:43):
Även Yimby är fast i tillväxtfällan. Alla propagerar för ökad tillväxt i Gbg, En informell tävling pågår hela tiden mellan de 3 tillväxtregionerna i Sverige om vem som ökar mest. Gbg är grymt besviket på att både Stockholm och Malmö visar högre tillväxt än Göteborg. Samtidigt pågår en avfolkning i övriga regioner i Sverige kontinuerligt. Sjukhus läggs ner, posten lägger ner, kommunal service minskar, fabriker slår igen etc.
Jfr med Norge där man slåss för en levande landsbygd även utanför storstäderna!
 0
Jan Wiklund (30 Maj 2012 09:55):
Krister: Det är ju inte konstigt att den som bor i en stad gärna vill att den staden ska leva bra i framtiden, så att man själv ska ha bra möjligheter till jobb etc.

Men även jag stör mig lite på det lättvindiga likställandet mellan "tillväxt" och "bra". Det finns en massa köproblem med alltför stor tillväxt - bostadsbrist till exempel. Planerandet hinner aldrig ikapp.

Rimligen borde man engagera sig för någon sorts kvalitativ tillväxt - bättre istället för mer. Mest okontroversiellt i yimby-kretsar torde vara att vi gärna ser mer stad men inte särskilt gärna fler förorter. Och sånt kan vi ju faktiskt åstadkomma bara med hjälp av den naturliga folkökningen, eller hur?
+1
Tore Kullgren (30 Maj 2012 21:33):
Sverige har en folkökning genom födelsetal och invandring, så storstädernas tillväxt sker inte på glesbygdens bekostnad.

Att fabriker slår igen, är inget unikt för glesbygden. Även i Stockholm fanns i början av 1900-talet massor av industrier som är borta idag, eftersom Sverige har övergått till att vara en tjänsteekonomi.
 0
Jan Wiklund (31 Maj 2012 07:56):
Tore: Jag tror inte heller du kan neka till att stora delar av landet stagnerar ekonomiskt, och att den ekonomiska utveckling som finns i stort sett sker på sådär sju platser.

Till viss del är detta ofrånkomligt - synergieffekter gör att det är fördelaktigare att etablera något där det redan finns något annat. Men det finns också en hög grad av "fusk" involverat - de personkretsar som dominerar på de dominerande platserna dominerar också i landet som helhet, och de är lika egoistiska som alla andra och ser till att de själva och deras verksamheter gynnas.

Detta är inte otvetydigt bra för någon (utom dem själva). Inte för de landsändar som stagnerar, och inte ens för oss i storstäderna som drabbas av köfenomen, typ bostadsbrist.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.