Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Göteborgare gillar höga hus

 
Åtminstone gör en hel del av oss det, och om man ska tro den undersökning som DirektPress Göteborg gjorde nyligen så är höghusgillarna i majoritet. Undersökningen gjordes dels genom att gå ut på stan och fråga invånarna, och dels genom en webbenkät, vilket resulterade i drygt 500 svar totalt. Man kanske inte ska dra några definitiva slutsatser om den totala distributionen i staden utifrån denna undersökning.

Helt klart är i alla fall att resultatet stöder den tes som ibland uttryckts av Yimby: Nejsägarna är inte i en så förkrossande majoritet som en del vill göra gällande. Endast 21% av de som svarade var odelat negativa till fler höghus i Göteborg. 42% var odelat positiva till fler höghus, 22% svarade "ja, men inte för många" och 13% svarade "ja, men bara i city".

I artikeln frågas också Göteborgs nye stadsarkitekt Björn Siesjö om sin inställning till höga hus, och hans svar kunde knappt vara mer överensstämmande med den ståndpunkt Yimby vid ett flertal tillfällen tagit: själva höjden på ett hus är av underordnad betydelse. Tvärtemot den allmänna uppfattningen har nämligen inte Yimby någon slags fanatisk förkärlek till höghus. Det relevanta är inte precis hur många våningsplan man ska få lägga på varandra när man bygger - det relevanta för Yimby är vad byggnaderna tillför staden. Höghus eller bredhus är med andra ord en irrelevant frågeställning.Nordstan före/efter

Om man ändå ska se förbi de stadsmässiga effekterna av byggnaderna kan man ändå konstatera att det uppenbarligen finns människor, i Göteborg precis som i de flesta städer, som gillar höghus. Och det finns andra som inte gör det. Om man ska enbart anpassa sig till personliga estetiska preferenser kan man alltså resonera om att det finns lika bra anledningar till att bygga fler höga hus som att inte göra det: en del människor tycker om det.

Den för mig intressanta frågan här är egentligen den om maktförhållandet mellan de som vill att det ska byggas högre, och de som vill förhindra det. Vi kan en gång för alla konstatera att alla har samma rätt till en åsikt. Men vilka möjligheter finns det att påverka för högre bebyggelse, i förhållande till de möjligheter som finns att förhindra ett bygge? Det vi ser gång på gång i Göteborg är att byggherrarna redan på förhand tar höjd för de överklaganden som (bokstavligt talat) kommer som brev på posten så fort man vill bygga över fem, sex våningar, och stubbar av sina höghus redan på ritbordet.

Men vilken röst har de som däremot vill se högre hus, och framför allt: vilken röst har de som i framtiden kommer bo i de hus vi bygger, och som kanske hellre bor i ett kvarter där husen inte har blivit hyvlade i en rät horisontell linje runt femvåningsgränsen? Då talar jag inte ens om de praktiska fördelarna som ett högre hus kan innebära, som den uppenbara effekten att man får ett större antal bostäder och lokaler. Och visst finns det ekonomiska förhållanden som påverkar husens höjd, men listan på detaljplaner där man har fått hugga av högre hus ett antal våningar efter långdragna överklagningsprocesser kan göras lång.Otterhall nutid/alternativ nutid

Det är helt klart ett intressant problem att hitta en balans mellan den enskilde invånares rättigheter att påverka den omgivande stadsbilden, och dennes egenintressen som motsätter sig en lång rad andra intressenter (som övriga boenden i närheten och i övriga staden, byggherrarna och framtida boende). Jag tror inte vi har hittat den balansen än.

Jan Jörnmark skrev härom dagen i GT om det nyligen invigda posthotellet, och tog också upp frågan om höghus i Göteborg. Det citat han använder där från ett yttrande av länsstyrelsen över planen för posthotellet är för mig personligen på gränsen till stor komik och hur som helst ganska talande för vilken nivå debatten tycks mig ha legat på i Göteborg. Man får väl hoppas att debatten kan lyfta sig lite från och med nu, och det bådar ju gott att vår stadsarkitekt åtminstone verkar ha en sund inställning till frågan. För er som missade Jörnmarks artikel och inte följde länken tidigare i stycket, presenterar jag här det citat som användes i artikeln.


Den 'befästa handelsstadens' lugna inneslutning kan fortfarande anas i blickfånget från Kämpebron. Från denna punkt finns en unik möjlighet att i tanke och fantasi göra sig en föreställning om stadens ursprungliga inneslutning och historiska utveckling som accentueras i gryning och kvällning.

I vissa stunder uppträder ett närmast meditativt lugn som underbyggs av den obrutna taklinjen som sluter stadsrummet åt öster med en vilsam horisontalitet som ramar in himlavalvets ljusspel som en kvalitet i stadsbygget.

Upplevelsen av inneslutning är starkt beroende av Posthusets visuella funktion som neutral murvägg i blickfånget.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (30 Januari 2012 08:19):
Bra Hannes! En intressant sak med denna fråga som jag konstigt nog inte tänkt på förrän du tog upp det här är asymmetrin i anspråk mellan höghus-nimbys och höghus-yimbys.

De som är mot vill ju att *inga* hus får vara höghus, men vi som är för säger ju inte att *alla* hus ska vara höghus, bara att *några* hus ska få vara höghus. Anti-falangen är alltså oerhört mycket mer dogmatisk och har mycket större anspråk än vi som är för.

Det hela är mycket märkligt, vem skulle vara så obstinat så att de tex krävde att *inga* hus skulle få vara röda? Det är ju knappast en dogmatisk inställning att tillåta hus att vara röda...
+1
Olof Antonson (30 Januari 2012 13:13): Online
Inga röda hus! Göteborg är inte Bullerbyn!
+1
Patrik Höstmad (30 Januari 2012 20:54):
Hannes: Bra sammanställning och reflektioner!

Sitter det en ensam poet på länstyrelsen och skriver fritt från hjärtat? Lägg ner!
Allvarligt: Någon som vet hur processen fungerar som leder fram till länsstyrelsens yttranden? Jag är nyfiken.

På temat dåliga/obefintliga motiveringar till ställningstaganden: När nu stadsbyggnadskontoret presenterat tre fint funktionsseparerade förslag för Skanstorget, så låter det som förslaget med bostäder endast är till för att kunna avisas direkt. I metro idag framgick att ansvarig planarkitekt/handläggare tyckte något i stil med att det kan inte bli fråga om många bostäder och att de egentligen inte var nödvändigt med bostäder på Skanstorget eftersom det redan bodde 10000-20000 i närområdet. Det är väl inget argument? Med samma argumentation kan vi ju hävda att vi inte borde bygga något i Göteborg överhuvud taget för det bor ju redan 650000 personer här. Bättre att bygga i Kungälv, där bor inte alls lika många....
 0
Matthias H. (30 Januari 2012 21:58):
Patrik, jag läste också det och tänkte likadant. Hur i h-te kan man säga en sån sak? Helt otroligt dumt argument.
 0
Johan (30 Januari 2012 22:19):
Jag tänkte också precis så när jag läste dagens Metro. Ovanligt korkat argument.
 0
Patrik Höstmad (31 Januari 2012 09:27):
Här kommer ett ordagrant utdrag från texten om Skanstorget från Metro 30/1:
"-Det går att bygga bostäder med vissa restriktioner gällande buller och så vidare, säger Emir Aganovic, en av de ansvariga utredarna.
Samtidigt påpekar han att det inte är så många bostäder som kommer att få plats på den åttio gånger hundra meter lilla torget.
-Och runt omkring finns redan 10000 lägenheter och det bor sammanlagt 20000 personer i Haga, Annedal och Olivedal."
+1
Johannes Hulter (31 Januari 2012 10:33):
Det var den tjänstemannen jag lyssnade på här: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​0​3/​skanstorget_​831.​html

Detta visar också tjänstemännens centrala roll och hur de mer än gärna kör sin egen agenda i planprocessen. Förhoppningsvis kan vår nye stadsarkitekt ta kontroll över renegade-funktionalister på SBK och annorstädes... :)
 0
Sven R (31 Januari 2012 20:50):
Jan Gehl skrev ju en bok som hette "Livet mellem husene". För att åstadkomma detta behöver man: 1. Folk. 2. Verksamheter. 3. Sköna/ändamålsenliga stadsrum. Punkt 1 är inget problem för Skanstorget till skillnad från t.ex förortstorg vars problem bygger på undermåligt kundunderlag. Så jag förstår precis vad tjänstemannen menar. Skanstorget skulle mycket väl kunna bli ett levande torg bara genom att man återuppför basarbyggnaden. Och det är det jag förespråkar. Jag tycker det är trevligt att skärningarna mellan stadsdelarna får förbli öppna platser.
+1
Matthias H. (31 Januari 2012 21:38):
Sven, jag tycker om långa gator med hus på båda sidorna vilket Göteborg har väldigt ont om. Alldeles för mycket i Göteborg är uppbrutet och därigenom bl a har vi en väldigt gles stad enligt mig. Själv har jag ingen relation till hur Skanstorget såg ut innan det blev parkeringsplats, på bilder kan jag se att det såg mycket trevligare ut än parkeringsplatsen.

Min önskan om en tätare stad och en Övre Husargata utan detta gap gör att jag därför vill jag ha in en skiva som går längs med Övre Husargatan från 7-8 våningar i söder till 3-4 våningar mot Haga. En portal på kanske 5x5 meter får gärna byggas i mitten på denna skiva så att man därigenom kan gå in till den eventuella basarplatsen/piazzan. Sen kan man kanske bygga mer hus än det, t ex i vinkeln mot söder med 7-8 våningar och mot Haga med då 3-4 våningar. En basarbyggnad skulle nog lätt kunna få plats ändå på den öppna ytan därinne.
 0
Håkan Tendell (31 Januari 2012 22:25):
Det var ett trevligt resultat att ta del av. Nu kan man slappna av. Folkopinionen har vänt. Staden har befriats från det ok som så ofta tyngt ner det som velat växa sig högt och fritt. Nu kan man se fram emot ett framtida Göteborg med blomstrande arkitektur där högt och lågt och gult och grönt blandas till en ständigt överraskande stadslandskapsorgie där Moulin Rouge möter Blade Runner eller vad som helst. Tack alla som i olika sammanhang har förespåkat mångfalden.

http:​/​/​gt.​expressen.​se/​nyheter/​1.​142920​6/​debatt-​gotebo.​.​
+2
Olof Antonson (31 Januari 2012 23:53): Online
Att konstruera ett resonemang kring upplevda skönhetsaspekter i Brunnsparken framstår för mig som ett tecken på totalt vansinne. Det är en plats jag dagligen passerar, och varje gång sluter jag krampaktigt mina ögon för att bespara mig själv lidandet. Det gör ont att se på denna abomination till stadsrum! De fula fasaderna i blekt plåt, det vulgära tornet på "Arkaden", som sträcker sig mot himlen likt ett gigantiskt långfinger, eller rivningstomten där det aldrig kommer att flytta in någon! För att inte tala om teglet som syns igenom den vittrande putsfasaden på Palace ...

Fördelen med Göteborg idag är att mycket av det som förr var vackert är förstört (det låter dumt, jag vet). Det har ersatts av kitsch, parkeringsplatser, centrala förortsområden och liknande. Det kan således bara bli bättre! Vi behöver inte bry oss på samma sätt om hela stadens utseende för vykortsmotiv, som Stockholm eller Köpenhamn, utan vi kan tillåta oss att experimentera och vara mera fria. Vi har enorma centrala ytor, och vi har många gamla vackra byggnader kvar. Det kan bli så bra!
 0
Jan (31 Januari 2012 23:58):
RE: Håkan Tendell

Visst var visionerna i debattartikeln som du refererar till lite kul men de saknar helt korrelation till hur Göteborgarna tänker och röstar. Det är också det som i slutändan gäller inte vad någon skriver i en debattartikel i GT eller något annat media.
 0
Patrik Höstmad (1 Februari 2012 08:37):
@Sven R: Finns det något bra argument för att låta skärningarna mellan stadsdelarna få förbli öppna platser? (Förutom att du tycker det är trevligt?)

Trots att det finns folk i närområdet så borde rimligtvis Skantorget må bra av att tightas till lite för att minska risken av ännu en kvartersstor ödeyta kvällstid. Vi behöver något som kan skapa liv efter att verksamheterna i basaren har stängt för dagen. Tjänstemannen säger att torget är litet, men det är faktiskt större än många av kvarteren i Haga. Det finns trots allt plats för bostäder, verksamheter och en mindre piazza. Bostäder kan vi få in riktigt många om vi i något hörn utnyttjar höjden ordentligt (nu när det visat sig att boende in närområdet är positiva till höga hus :).

Vi borde utgå ifrån de behov av bostäder och verksamheter vi Göteborgare har och inte utifrån de behov platsen i sig har.
 0
Mats O. (1 Februari 2012 10:05):
Göteborgare gillar höga hus, men inte mölndalsbor.

243 medlemmar i en bostadsrättsförening och ett 10-tal villaägare har lämnat in överklaganden på ett planerat 11-våningshus om skulle ha legat vid foten av Ängårdsbergen, mellan Toltorpsdalen och norra Bifrost.

Grattis Nimbyister , ni har lyckats ännu en gång !
 0
Matthias H. (1 Februari 2012 13:44):
Håkan Tendell, underbar artikel.
 0
klev (1 Februari 2012 13:48):
Oj det verkar som det blev lite tokigt där.

Enligt GP så var det ett 14-våningshus som planerades och
193 föreningsmedlemmar som har skickat in en gemensam skrivelse.

Planen har precis varit ute på samråd. Så än finns det ingenting att överklaga.
 0
klev (1 Februari 2012 14:15):
Har märkt att ett fint hus i korsningen Brogatan/Pusterviksgatan planeras att rivas för att ge plats åt "ca 100 exklusiva bostadsrätter". Har svårt att tro att det i detaljplanen (eller dylikt) finns möjlighet att bygga nio våningar, så här finns troligen möjlighet att skrika till innan kåken jämnas med marken

http:​/​/​www.​sverigehuset.​se/​bostader/​jarnporten-​goteborg

I vissa sammanhang har det verkat som att även huset Brogatan/Järntorgsgatan är i farozonen.
 0
klev (1 Februari 2012 14:20):
Vid närmare eftertanke är det nog så att projektet beskriver Brogatan/Järntorgsgatan och inte Brogatan/Pusterviksgatan. Därav bron på bilden.

Hoppas exploatören kan hålla koll på vilket hus de vill riva.
 0
Daniel (1 Februari 2012 15:02):
@Klev. Det ser ut som om det är delar av kvarteret Brogatan/pusterviksgatan/järntorgsgatan.
Alltså kvarteret där det legat nån chokladbutik (om inte den har stängt igen) samt röda rummet.
Husen är dels väldigt låga, och dels i såpass risigt skick att dom inte går att rädda. Därimot så kan man rädda fasaden och blåsa ut bakomvarande för att bygga på huset och bevara fasaden som en sorts kuliss.
 0
Johannes Hulter (1 Februari 2012 15:13):
Klev: Nu hamnar vi lite off-topic här. Jag misstänker att detta projekt ligger långt fram i tiden. Men för min del får de gärna bygga nytt där, bara de inte tar hela kvarteret i ett svep, som ett projekt. Det blir så erbarmligt tråkigt. Dessutom finns ju hela Masthuggsstaden (med alla sina markparkeringar) att bygga innan man börjar riva hus som fungerar och är roliga.
 0
Fredrik Svensson (1 Februari 2012 16:02):
@klev: Ska de riva värmeverket eller vad tittar vi på här egentligen?
 0
Daniel (1 Februari 2012 16:42):
Har sett något om det projeketet, men det finns även med huset till höger på bilden. Vissa hus ska rivas, och vissa ska integreras med det nya huset.
 0
Mikael Kreutz (1 Februari 2012 18:11):
Här är Kanozis förslag: http:​/​/​www.​kanozi.​se/​?​page=​1210​0​2561

Mycket roligare än den skolådan som de tydligen valde att bygga istället.
 0
Johan (1 Februari 2012 18:42):
Är det inte lite konstigt att Sverigehuset är färdiga med ritningar och allt innan detaljplanen för Norra Masthugget ens varit på samråd? Den konspiratoriskt lagde får lätt vissa farhågor att planeringen redan har skett i mörka källare hos byggbolagen, innan planen slutligen skickas till sbk för en godkänt-stämpel.
Eftersom programmet för området såg så enastående bra ut blir man ju lite orolig.
 0
Johannes Hulter (1 Februari 2012 22:54):
Fredrik/johan: Det är kvarteret mittemot ingången till Draken. Där bla Lust (fd Röda Rummet) ligger. Skillnaden mot planen för Norra Masthugget - http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​0​8/​yttrande-​over-​norra-​masth_​.​.​ - är att de tagit hela kvarteret.

Mikael: Ja, Kanozis föslag var bättre. Vi får väl se om deras fd. VD kan styra upp detta... :)
 0
Fredrik Svensson (2 Februari 2012 11:29):
Johannes: Det var ju lite trist tycker jag nog ändå. Speciellt eftersom det finns flera hektar med parkeringsplats att bebygga först.
+1
Jens Ekengren (2 Februari 2012 14:25):
Vill man vara lite motvalls borde man väl kunna överklaga alla byggplaner med argumentet "Den tilltänkta byggnaden är för låg. Dubbla höjden!"...
 0
Matthias H. (2 Februari 2012 15:58):
Johannes, tänkte samma sak men då blir det kanske jävigt tyvärr hehehe
 0
Matthias H. (2 Februari 2012 16:03):
Jens, de gånger jag skickar in synpunkter på planer föreslår jag nästan alltid att husen borde vara högre.
 0
Olof Antonson (2 Februari 2012 16:36): Online
Våningsnorm där det ställs krav på lägsta antalet våningar kanske?
 0
Jens Ekengren (3 Februari 2012 08:39):
Mattias: nu vill jag inte föreslå att vi använder nimby-vapnet "överklaga tills motståndarna ger upp i ren frustration", men det lockar ibland.

Att komma med synpunkter ser jag som den balanserade (men lite mesiga ;P) vägen.
 0
Olof Antonson (3 Februari 2012 12:39): Online
Det behövs en Arnold som kommer in och pekar med hela handen: "These buildings are are a joke, they are too low and puny, we need to beef them up and make them more muscular!"
 0
Emanuel Alfredsson (3 Februari 2012 16:23):
Eller att man skämtar om dem i sketcher.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.