Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Ny vända för Stora Torp

 
Det är kanske inte en rykande färsk nyhet, men detaljplanen för Stora Torp kommer återigen att ställas ut efter att det förekommit felaktiga förfaranden i processen. Det är bäst att låta stadsbyggnadskontoret själva komma till tals:

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att göra om delar av hanteringen av ärendet med detaljplanen för Stora Torp. Anledningen är att ärendet inte hanterats korrekt. Den konsult som stadsbyggnadskontoret anlitat har, i ett senare skede, även tagit uppdrag för planbeställaren trots avtal och interna riktlinjer.

För stadsbyggnadskontoret är det av yttersta vikt att säkerställa en korrekt myndighetsutövning. Stadsbyggnadskontoret kommer därför att göra om planprocessen från den tidpunkt då plankonsulten även började arbeta för planbeställaren, det vill säga efter genomfört plansamråd som ägde rum 14 november till den 15 december 2009.

För att säkerställa objektiviteten i samrådsredogörelsen kommer en ny sammanställning och prövning av de synpunkter som då kom in att göras. Därefter kommer också en ny utställning äga rum, med tillfälle att lämna synpunkter.
Såhär tänkte man sig att det skulle se ut - naturskönt och nära stan. Inte i stan eller en del av stan, uppenbarligen.

Man kommer även att återigen göra en sammanställning och prövning av de åsikter som kom in under den förra utställningen. Yimby skrev under den utställningen ett yttrande om detaljplanen, där vi bland annat skrev:

YimbyGBG ställer sig mycket positiva till planerna att åter bebygga platsen för TV- och Radiohuset, den så kallade Synvillan. Med närhet till stadens centrum, god kollektivtrafik och det populära grönområdet har detta område goda möjligheter att bli en populär plats att bo på. Vi ställer oss dock tveksamma till vissa aspekter av planeringen, hur lösningarna presenteras och kanske framförallt hur planen inte förhåller sig till den rådande översiktsplanen.
Blandstad i praktiken i Göteborg. Med tillsats av människor.

Vi hade en hel del synpunkter på innehållet i detaljplanen, och föreslog bland mycket annat följande förändring:

I liggande förslag byggs lamellhusen längst in mot skogen och radhusen mot Delsjövägen. Mellan radhusen och Delsjövägen anläggs gräsbarriärer och en mur. Ett enkelt sätt att förbätta planen vore att byta plats på lamellhusen och radhusen. Lamellhusen kan sedan byggas samman utmed Delsjövägen. Det skulle fylla en bullerdämpande funktion bättre än muren, exploateringen skulle öka och funktionsblandning skulle kunna skapas.


Den gången fick vi inte mycket gensvar från stadsbyggnadskontoret, utan detaljplanen påstods följa de mer eller mindre dunkla målsättningarna väl (kvartersstad ansågs tydligen inte ta hänsyn till den omgivande miljöns karaktär - ja, förutom "kvarteret" som finns i detaljplanen då). Men den här gången kanske det blir annorlunda? Det är även fritt fram att skicka in nya synpunkter på förslaget, så ta chansen! Skicka in dina åsikter till stadsbyggnadskontoret och var med och påverka!
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (7 Februari 2011 14:49):
Otroligt att dom ritat in en person med en hund på gräsmattan. Har nån någonsin sett någon gå på den sidan av vägen med en hund?

Alltså det är så värdelöst så det inte är sant.
 0
Olle Jansson (7 Februari 2011 17:06):
Det finns la egentligen inte mycket som talar för att det kommer att bli annorlunda. Det hela torde väl vara föga mer än en formalitet. Det enda som uppnås är en fernissa av legitimitet och lång tids försening för bostäder som staden så väl behöver (även om jag verkligen velat se ett annat förslag).
 0
Mats O. (8 Februari 2011 16:44):
Ett riktigt dåligt förslag med hus-i-park....
Dock inte riktigt lika dåligt som förslaget att gamla fina fotbollsklubben Qviding med sin stora ungdomsverksamhet i östra stadsdelarna ska inkorporeras i Direktörgryte IS. Kålltorp är inte Örgryte och kommer aldrig att bli.
 0
Sven R (8 Februari 2011 18:25):
Håller med Mats, överklass och underklass ska inte blandas.
 0
Sv Mats (11 Februari 2011 00:29):
Nu får vi hålla isär frågorna. Detta är ett mycket bra förslag i katergorin hus-i-park. Däremot kanske hus-i-park-kategorin i sig är dålig just här.

Tror dock inte på kvarter här ute, hade blivit konstigt. Men låga tätt placerade hus med tydliga tajta gaturum emellan, det hade varit perfekt.
 0
Johan Zandin (11 Februari 2011 00:59):
Så långt ut är det ju inte. Det ligger närmare centrum än t.ex. kvarteren i Kålltorp.
 0
Olof Antonson (11 Februari 2011 01:35):
Att tala om platsen som "här ute" är lite missvisande. Det är egentligen oerhört centralt. Något som är intressant är hur Munkebäcksgatan/Delsjövägen ändrar karaktär från Kålltorp, hur den går från viss stadsmässighet till utströsslade hus neråt Örgryte till. Vi borde bygga tätare och mer gemytligt i ett land som Sverige med vårt kalla och ogästvänliga klimat. Jag tycker det ser ödsligt och tråkigt ut när jag tar femman mot stan. Tegelhusen i Böstaden är dock mycket fina. Gatan skulle helt klart kunna ramas in med lite byggnader, men istället fjärmar sig även den tilltänkta bebyggelsen från den.
 0
johan (13 Februari 2011 21:41):
Vad händer med de sista synpunkterna som vi skickade in i höstas (2010)? Kommer dessa finnas med handlingarna och besvaras?

Sedan undrar jag hur de kan få bygga ett hus (kvarteret) som är 21 m över delsjövägen? Det är ju dubbelt så högt som övriga hus i omådet om man bortser från jätte byggnaden i Prästgårdsängen?

Kommer att förstöra naturmiljön och den luftiga känslan. Gräsligt!
 0
Hannes Johansson (13 Februari 2011 21:58):
@Johan: Alla synpunkter som kom in under förra utställningen skall redogöras, såvitt jag har förstått det.
 0
johan (15 Februari 2011 02:13):
Jag är inte säker på det Hannes.

Då de backar tillbaks processen till 2009 och börjar om därifrån kommer de synpunkter som lämnades in 2010 möjligen bli "inaktuella". Dvs formellt värdelösa? Antagligen måste de redovisas i handlingarna, men inte besvaras...

Lite märkligt, då jag vet att över 100 synpunkter skickades in senast, och de flesta har med byggnaden "kvarterets" storlek och höjd att göra.
 0
Hannes Johansson (15 Februari 2011 08:42):
Jag tolkar det som att om man gör om processen från 2009, och man ska sammanställa de synpunkter som kom in under processen, så kommer man även ta med de synpunkter som kom in under 2010.
 0
Johan (16 Februari 2011 22:05):
Hej, jag har hört att de (2010 synpunkterna) kommer med i handlingarna men inte kommer att besvaras. Vi kanske borde ringa och fråga?
 0
Jan Jörnmark (25 Juli 2012 19:40):
Såg att detaljplanen (föga förvånande) har överklagats. Någon som vet några detaljer?
 0
Martin Lindqvist (31 Juli 2012 21:01):
Det här var ju väldigt glädjande nyheter. Jag vet inga detaljer men det väl är inte omöjligt att någon insett det absurba i planen.

Det troliga är väl ändock, baserat på hur planområdet hanterats hittills, att planen är överklagad pga att decibelnivån visat sig vara för hög radhuset närmast Delsjövägen, varpå "parken" måste breddas något, vilket i sin tur gör att solvinklarna på markplan närmast Delsjöområdet inte uppfyller kraven.
 0
Olle Jansson (1 Augusti 2012 08:29):
Ja, det torde vara mycket ovanligt att ett överklagande leder till något positivt i yimby-hänseende. Husen närmast parken har la redan halverats som ett resultat av synpunkter från grannarna.
 0
Mattias Bolander (8 Maj 2013 21:34):
Ny info på goteborg.se om Stora Torp:
http:​/​/​goteborg.​se/​wps/​portal/​invanare/​bygga-​o-​bo/​komm.​.​

"Den 3 maj 2013 kom domen från mark- och miljödomstolen. Den säger att alla överklaganden har avslagits. Om inte domen överklagas vidare till Mark- och miljööverdomstolen inom tre veckor från dagen då dom meddelades, så är detta den slutliga domen."
 0
Patrik Höstmad (9 Maj 2013 19:22):
Tack för uppdateringen Mattias. Den lär överklagas.
 0
Johannes Hulter (9 Maj 2013 23:45):
I just det här fallet kan jag dock inte beklaga att det drar ut på tiden...
 0
Martin Frisk (6 Augusti 2013 09:48):
Finns det någon som vet exakt vad som händer med stora torps planera just nu?
 0
Patrik Höstmad (6 Augusti 2013 10:42):
Från SBKs sida
"Planen har överklagats vidare till Mark- och Miljööverdomstolen".

Den var det låga odds på...

http:​/​/​goteborg.​se/​wps/​portal/​invanare/​bygga-​o-​bo/​komm.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.