Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Lyft blicken i Stena-frågan

 
Jag fick igår en artikel publicerad i GT angående frågan om huruvida Stena bör flyttas från Masthuggskajen eller ej. Den finns att läsa på nätet här.

Det är viktigt att poängtera att jag inte tar ställning till huruvida en flytt är lämplig eller ej. Däremot tycker jag att diskussionen inte bör handla om "Stenas framtid mot några hundra meters strandpromenad".

Dels kan det säkerligen utredas noggrannare och med vidare blick huruvida Stenas verksamhet kan omlokaliseras eller omstruktureras så att antingen hela Masthuggskajen eller åtminstone en större del av den än i nuläget blir fri för stadsutveckling. Så Stenas framtida passagerartrafik behöver inte vara hotad av en utredning.

Dels rör det sig inte om bara en ny fin kajpromenad. Området som tas i anspråk idag är mycket stort och försvårar (eller helt förhindrar) en stadsutveckling av detta mycket centrala område, men även skapande av broförbindelser till Hisingen. Stigberget verkar annars vara en mycket lämplig punkt att ansluta en bro till. Om Hisingen och resten av stan ska växa ihop till en stad är det ju helt nödvändigt att skapa fler förbindelser, det finns inga vägar runt det (no pun intended).

Kanske är det fullt möjligt att omstrukturera Stenas verksamhet vid Masthuggskajen så att de även i framtiden kan ha sin terminal för passagerartrafik där, samtidigt som man frigör mycket annan yta till stadsutveckling och broförbindelser. Det optimala hade väl varit om man hade kunnat få en fin blandning. Kanske man även kunde frigöra yta till en mindre gästbåtshamn, så att man på det viset öppnar upp kajens "hamnliv" för allmänheten mer än idag.

Frågan diskuteras flitigt här på Yimbys forum och kommentarstrådar.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Göran Åhman (6 December 2010 23:12):
Bra Hannes!
Jag anser att staden definitivt skulle tjänat på en flytt. Men det viktigaste är ändå att lyfta blicken. Ta in alla parametrar och utred ordentligt. Inte avfärda motståndarargument genom att nedvärdera eller tom förlöjliga andras synpunkter. Vilket jag tycker man gör genom att ställa Stenas hela verksamhet mot en kajpromenad..! Antingen har man inga bra sakliga motargument och avfärdar opposition genom att lägga förklenande argument i mun på alla som sakligt vill diskutera älvfrågan, klassisk retorik. Eller kanske ännu värre, om det är en beslutande politiker, ser man inte längre själv. Då är det riktigt riktigt illa...
Nej, frågan är som sagt större än så. Hur skall vi få båda älvstränderna att blomstra, att utgöra draghjälp åt varandra och hela centrala älvstaden, hur skall vi kunna bygga en tät och gen kollektivtrafik för att på allvar kunna konkurrera med biltrafiken, hur skall vi på bästa sätt stärka regionkärnan för den nödvändiga regionförstoringen osv osv...
Dessa och tusen frågor till är sådant som jag tycker skall diskuteras och tas med i en seriös utredning om älvens och Masthuggskajens framtid. Inte frågan om Stenas vara eller inte kontra en kajpromenad...
Flyttar vi (obs inte lägger ner) Stena till Majnabbe behåller vi ändå fartygen i innerstan, vi kan skapa en fem sex fasta förbindelser mellan Kusttorget och Lilla Bommen för gående, cyklister, spårvagnar och bilar...vore inte det en fantastisk utveckling för hela älvrummet, för hela stan?
Som sagt lyft blicken, våga tänk lite längre, lite högre...även om det hisnar lite innan man vänjer sig.
 0
Matthias H. (7 December 2010 12:25):
Mycket bra Hannes.
 0
Gunnar Einarsson (7 December 2010 16:00):
Vill bara häva ur mig att jag håller med föregående talare (allihop). Som sagt, med "blicken lyft" borde stadsfullmäktige inse nyttan av en broförbindelse Bangatan-Lindholmen samt Stena för sitt kundunderlags skull uppskatta den dynamiska utveckling som en växande innerstad på båda sidor om älven för med sig.
Anser nog dock att sagda broförbindelse bör vara öppningsbar, inte minst för Götaverkens skull. När Stena väl upplever att de vill ha tätare turer än broöppningarna tillåter kommer väl även de att inse fördelarna med en splajjans ny terminal vid Majnabbe eller motsvarande.
Till dess borde stadsplaneringen i norra Masthugget oberört krypa fram inpå kanten av Oscarsleden, för att i samband med eventuell Stenaflytt samtidigt genomföra en redan förplanerad, stadsplanekonsekvent överdäckning.
Tar man Stadsbyggnadskonorets plan i beaktande och Andrégatan inte görs alltför bred, finns plats för ännu en väst-östlig kvartersrad på platsen för nuvarande leds sträckning och Stenas område, och då kommer Skeppsbrons fortsättning ändå att löpa över en rätt bred kajpromenad vid Masthuggskajen.

EDIT: Jag vet inte med er, men av någon anledning får jag galna visioner av "hanseatiska" gavelhus när jag tänker på den framtida Masthuggskajen. Hornsgatan, anyone - fast i "överlastad" nygotik, anno 1890? :-) http:​/​/​i191.​photobucket.​com/​albums/​z62/​audelano/​20​0​9-​0​.​.​
 0
Krister Malmqvist (7 December 2010 20:07):
Trevlig bild! Nyare och äldre stil i god samklang.
 0
Hans Jörgensen (9 December 2010 21:21):
Den här Stena-frågan är bra att den kom upp i artikeln.
GT hade själva en artikel om detta som tar ställning:
http:​/​/​gt.​expressen.​se/​kultur/​1.​2239167/​flytta-​stena-​a.​.​

Egentligen borde den vara rätt lätt att ta sig an och lösa så att de flesta blir nöjda, till skillnad kanske från andra frågor.

Som det har påpekats så kan den även vara till godo för Stena på lite sikt. Det måste väl till exempel vara enklare på alla sätt att lägga till några kilometer närmare älvmynningen. Majnabbe känns rätt naturligt.
Att resan inifrån stan blir 5-10 minuter längre övervinns väl lätt på totala resan över till Jylland, eftersom färjeturen inne på älven är rätt långsam.

Till det kommer en rad fördelar som redan tuggats men som gott kan upprepas: möjligheten till bro Stigberget-Lindholmen (bör vara öppningsbar iallafall), Norra Masthugget, möjligheten att minska trafikmängden på Oskarsleden och göra den till stadsboulevard, med mera.
 0
Matthias H. (9 December 2010 22:58):
Bra poäng Hans att färjeturen kortas ner. Det måste nästan bli en tidsvinst.
 0
Olof Antonson (9 December 2010 23:08): Online
Intressant att du tar upp den aspekten, Hans. När de körde ett experiment med snabbgående färjor från Öckerö in till stan, så kom man till Älvsborgsbron på ett ögonblick, men över halva restiden spenderades med att puttra fram den förhållandevis korta sträckan i älven.
 0
John Henriksson (10 December 2010 10:11):
Hur det än blir med Stena får man hoppas diskussionerna inte sätter stopp för utveckling av området mot Oskarsleden. Men har trafikkontoret eller någan annan koll på hur mycket av trafiken som går till Stena?

.j

PS. Som en ansvarstagande bostadsrättsinnehavare är jag givetvis emot all utveckling, förlåt emot allt som riskar att öka trafiken resp minska på stadens grön- och asflastsytor..
 0
Johan Wiking (6 Januari 2011 03:01):
Dels så är det inte bara Masthuggskajen som Stena har okuperat utan också Majnabbekajen och det finns flera andra företag som håller till nere i hamnen(Majorna-Linéstaden). Bör det inte finnas mark för Stena borta i ytterhamnarna, där finns det tillgång till snabba kommunikationer, tull och brandkåre. Istället för att köra runt på en liten väg vid ett stup med långtradare, så kan dom istället köra ut på leden på en gång. Angående persontrafiken så kan man köra bussar/spårvagnar enligt JFK-principen(kollektivmedlet/medlen utgår ifrån centrum och kör ut i en riktning till dom olika terminalerna i en följd och synkroniseras med landgångs och avgångstider). Giftig last uran, nitrog. och brand och sprängfarligt.
 0
Mattias Bolander (3 April 2011 23:03):
http:​/​/​gt.​expressen.​se/​nyheter/​1.​2388846/​visioner-​i-​ro.​.​

(Såg nu att länken redan var publicerad på ett annat ställe, men lyckades inte ta bort det här inlägget.) ;)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.