Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Göteborgs High Line

 
Yimby är naturligtvis mycket engagerade i stadsutvecklingen på Norra Masthugget. Idag skriver planarkitekten Erik Telldén om sitt förslag för området.  Förslaget finns att läsa i sin helhet här...

Efter att ha läst Johannes Åsbergs krönika i GP 2/12 kände jag mig inspirerad att dela med mig av ett skolarbete jag har haft liggandes på datorn. Arbetet är utfört under hösten 2008 tillsammans med Elisabet Ejeborn, Julia Nedersjö, Per Anders Olsson, Anna Pettersson som en del av projekt i storstad på utbildningen fysisk planering.

Projektet redovisades för Stadsbyggnadskontoret i Göteborg i januari 2009. Projektområdet har samma avgränsning som Stadsbyggnadskontorets programområde för Norra Masthugget.

Konflikterna mellan skrymmande verksamheter, bullerstörande trafikleder och en attraktiv innerstadsdel är en intressant problematik att jobba med. Den stora utmaningen är att väva samman de olika intressena till en fungerande del av staden, utan att inskränka på framtida utvecklingsmöjligheter.

För att kunna göra en så långsiktigt hållbar stadsplan som möjligt valde vi i arbetet att bygga vidare på den 1800-tals struktur vi idag ser längs Långgatorna. Byggnader och vägar förändras över tiden men en stadsstruktur är kvar under väldigt lång tid.

Eftersom området präglas av en stor osäkerhet, dels av Stena Lines framtid i området men även Oscarsledens betydelse som en av de stora huvudlederna i Göteborg är det viktigt att ha en struktur som tillåter flexibilitet.Plan för Norra Masthugget Etapp 1 - klicka för större bild

Några ställningstaganden präglar planförslaget. Dels att Oscarsleden kommer vara kvar som en av Göteborgs huvudleder under en lång tid. Dels ser vi att Stena Line har en fortsatt stark roll i området, men att det på lång sikt inte är hållbart med en så stor verksamhet i ett så attraktivt och centralt läge.

Ytterligare ser vi att det finns ett värde med att ha färjetrafiken centralt i Göteborg, inte minst för att det ger en levande och intressant älv i en stad med starka rötter i hamn och varvsverksamhet. 

Ställningstagandena om Oscarsleden och Stena Line medför ett par stora problem som behöver lösas. Dessa är två barriärer som idag skär av kontakten med vattnet varav den ena både bullrar och ger ifrån sig avgaser och partiklar. Det finns även en problematik kring framtida översvämningsrisker.

För att uppnå flexibilitet är förslaget uppdelat i två etapper, en före Stenas flytt och en efter.Etapp 1 & 2 i genomskärning - klicka för större bild

För att komma tillrätta med de stora barriärproblemen föreslår vi en lösning som vi kallar för ”highline”, där Oscarsleden däckas över. Inspirationen är hämtad från New Yorks High Line och Paris Promenade Plantée.

En sådan lösning skulle fungera som en vertikal bullerskärm som också minskar partikelhalten och ger vackra utblickar över älven. Överdäckningen bildar ett långt sammanhängande parkstråk som sträcker sig från Järntorget vidare västerut mot Masthuggstorget och avslutningsvis Amerikahuset.


Överdäckningen i genomskärning - klicka för större bild

Parkstråket skulle tillföra det offentliga rummet en mängd kvalitéer. Ett grönt promenadstråk i en stadspark av hög kvalité, där trädgårdsutställningar och odlingar blandas med aktivitet och sport. I paviljonger huserar caféer och utställningar. Bostäder vid highlinen har entréer i direkt anslutning till parken. Stena Lines resenärer skulle kunna gå iland med en direkt entré till parken där ett modernt, miljömedvetet och grönskande Göteborg möter.Grönskande parkstråk - klicka för större bild

Masthuggstorget i väster som idag fallit lite i glömska får en annan utformning där salumöjligheter ges stort utrymme. Kanske kan det här i framtiden säljas närodlade grönsaker från Göteborgs innerstad? Den nuvarande park- och platsmiljön på Masthuggstorget flyttas norr om Första Långgatan där en sluttande park i söderläge sträcker sig upp mot highlinen.


Nya Masthuggstorget i genomskärning - klicka för större bild


Nya Masthuggstorget i genomskärning - klicka för större bild

I parken finns goda aktivitetsmöjligheter och platser att sitta och njuta på. Centralt i parken ligger ett högre punkthus med en tilltänkt publik verksamhet. Kanske kan det vara Göteborgs nya stadsbibliotek? Parksluttningen vandrar upp mot highlinen där ett hus med sluttande gräsbevuxet tak tar vid, inspirationen är hämtad från Holland, universitetsbiblioteket i Delft. Från toppen av huset ges storslagna utblickar över älven som fortfarande är livfull. Nya Masthuggstorget - klicka för större bild

Skulle Stena Line senare flytta går det att ansluta ytterligare kvarter mot älven, dessa blir också kopplade till highlinen. Skulle det vara så att trafiken på Oscarsleden minskat väsentligt går det även att montera ner highlinen och omvandla Oscarsleden till en stadsgata.Plan för Norra Masthugget Etapp 2
- klicka för större bild

En highline skulle vara en billigare och mer flexibel lösning än en tunnel. Det skulle även kunna ge Göteborg ett nytt landmärke. Ett landmärke som står för något nytt och unikt där fokus ligger på livet i det offentliga rummet, Göteborgarnas välmående och trivsel.Framtida kajpromenad - klicka för större bild


I planförslaget föreslås en totalsanering av området vilket jag idag känner kanske inte hade främjat en blandstad och blivit onödigt dyrt. Grundidén med highlinen, Masthuggsparken och dess kopplingar till Järntorget fungerar även med en annan kvartersstruktur där en del av den befintliga bebyggelsen sparas.
 Området runt Järntorget - klicka för större bild

Planförslaget tål även en högre och mer varierad bebyggelse vid älven, där också en hög exploatering skulle kunna dra in större intäkter utan att för den sakens skull skugga parken eller störa visuellt sett från Hisingssidan.

Erik Telldén, planarkitekt


Tidigare artiklar om Norra Masthugget:
Masthuggsstaden
BYGG!
Norra Masthugget
Amerikahuset – en undangömd pärla
Stadsvandring i Norra Masthugget
Den fjortonde Yimbyvandringen
Yttrande över Norra Masthugget
Blandstadens upplösning i Norra Masthugget

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gunnar Einarsson (20 December 2010 01:48):
Fast jag fattar fortfarande inte hur "highlinen" skulle kunna vara temporär. Rivs konstruktionen så måste väl ändå de första våningarna på husen komma att exponeras som stum biltunnelsvägg åt leden?
Eller?
 0
Johannes Hulter (20 December 2010 10:10):
@ gunnar: Det behöver den väl inte vara? Det är ju bara att utforma det som lokaler, med tillräcklig takhöjd. När man river highlinen så omvandlas de från källare till gatuplan.

Erik får berätta om hur de tänkt, i mitt förslag var tanken att bara överdäcka själva körbanan (min High Line skulle alltså inte sitta ihop med byggnaderna på sidorna). Det skulle bli jämförbart med de sträckor i Berlin där U/S-bahn går i upphöjt läge längs stadsgator. Typ såhär (fast bredare): http:​/​/​www.​berliner-​untergrundbahn.​de/​cu-​0​2-​10​.​jpg
 0
Sonny (20 December 2010 11:24):
Var ska det levande stadslivet uppstå någonstans? Det finns ju knappt några gator. Mycket grönt blir det iaf.
 0
Johannes Hulter (20 December 2010 11:58):
@ sonny: Håller med. SBK:s förslag till stadsstruktur är bättre eftersom man behåller Masthamnsgatan. Ju större och färre kvarter, desto mindre mängd gatuplan och korsningar (dvs. stadsyta).

Det är ju highlinen som är förslagets clou.
 0
Matthias H. (20 December 2010 13:17):
Hmm fin förslag men alldeles för mycket grönt. Dessa kvarter ska sjuda av stadsliv, inte parkliv. Det finns så mycket grönområden på andra ställen i stan. Här ska vara positiv "asfaltsdjungel" tycker jag. Betydligt högre hus bör det också vara.
 0
Erik Telldén (20 December 2010 13:58):
Tanken var att de närliggande husen skulle kunna ha direkta entréer till High Linen men att själva konstruktionen inte fästs i husen. På så vis kan man göra som Johannes tidigare skrev. Entréer i direkt anslutning till parken tror jag är viktigt för att skapa liv i parken.

Jag förstår din kritik sonny, men som sagt det viktigaste i förlaget är själva High Linen. Gatustrukturen går att laborera med.
 0
Sonny (20 December 2010 14:47):
@Johannes
Fast Yimbys förslag är bäst;-)
@Erik
Det låter bra det, hoppas det blir en levande och spännande stadsdel. High Linen verkar spännande och intressant iaf.
 0
Henrik Hall (20 December 2010 21:26):
Mycket intressant förslag, gillar High linen och även utformningen av de nya husens exteriör - snyggt! Men håller med övriga om att Masthamnsgatan bör behållas och kvarteren som skulle överlappa den istället delas av gatan och sluts - eller finns det förhinder för det?
 0
Gunnar Einarsson (21 December 2010 02:13):
Johannes och Erik T, så med andra ord är det tänkt att lokaler för rörelser skall vara exponerade mot motorleden under highlinen? Finns det inte risk för att skyltfönstren så att säga blir lite avgasdammiga då och att det dessutom kan bli svårt att hyra ut lokalerna med tanke på läget i vad som nästan är en motorvägstunnel?
Känns på något sätt som jag ställer rätt dumma frågor...

Från ett till ett annat, bilden från Berlin var mäkta cool. Precis så måste Göteborgs Högbana se ut! Eller i alla fall blir man sjukt positiv till att få se en sådan anläggas. :-)

Annars får jag väl säga som de flesta andra här. "Highlinen" är en intressant och okonventionell idé, men det tenderar som sagt att bli väl mycket sallad på övervåningen för lätt oklara syften. I alla fall jag är däremot inte rädd för att placera slutna kvartershus direkt i anslutning till en farled för framrusande automobiler om vinsten blir en så mycket högre grad av stadsmässighet, inte minst överallt runt omkring den därigenom avskärmade asfaltsbarriären.

P.S: Fast det är klart, vad sägs om att placera lokalerna längs highlinens motorled under långa gångar av arkader så att trottoarerna i alla fall blir en smula skyddade? Hade det varit något?
Så här alltså:
http:​/​/​www.​carfree.​com/​design/​arcd10​0​.​html
 0
Johannes Hulter (21 December 2010 15:16):
@ gunnar: Återigen svarar jag bara för min idé - highlinen ska ju ha sidor (genomsiktliga) annars löser man ju inte avgas/bullerproblemet. Så länge highlinen ligger där så kommer första och andra våningen att vara ganska instängda - jfr med Amerikahusets sida mot leden idag.

Det hindrar iofs inte att det ändå kan ligga (billiga) lokaler där, tänk kapitalsvaga verksamheter som teater/replokaler etc. i botten, kontor på andra våningen. Men poängen är att man kan bygga bostäder på våning tre och uppåt (det går inte utan highline).

När man plockar ned highlinen så kommer lokalerna där å andra sidan att bli oerhört attraktiva.

Arkader kan man förstås ha, men det blir ju i praktiken detsamma som i Eriks förslag, att highlinens tak möter byggnaderna längs sidorna.
 0
Gunnar Einarsson (21 December 2010 16:12):
Jaha, så det var det de genomsiktliga sidorna var till för. Tja, det kanske förändrar ett och annat.
Fast risken är väl att plexiglaset blir smutsigt av alla avgaser och därmed kan bli ganska fult.

När du förresten säger att det blir omöjligt med bostäder även på de övre planen utan highline, är det existerande byggnormer du tänker på då? För rent praktiskt borde väl bullerskyddade fönster och förunderrättade hyresgäster som vet vad de ger sig in på i princip göra bostäder möjliga redan från och med andra våningen, eller i alla fall från tredje?

Hade en flickvän som bodde i landshövdingehus på Artillerigatan en gång, och det gick ju ganska bra...
 0
Johannes Hulter (21 December 2010 17:03):
@ gunnar: Nu upprepar jag mig nog lite här, men om det är så att highlinen inte behövs så behöver man inte bygga den. Jag kanske är otydlig på något sätt? Highlinen är ett sätt att lösa buller/avgas-problemen utan att fucka upp stadsstrukturen. Kan man lösa buller/avgas-problemen på något annat sätt (utan att fucka upp stadsstrukturen), t.ex. som du föreslår, så är det fine by me... :)
 0
Håkan Tendell (22 December 2010 23:59):
Mycket intressant med avlång park ovanpå leden. Bra initiativ! Dock tycks mig husen något låga. Istället för antal våningar enligt schemat 7, 7, 7, 7 + 5, 5, 5, 5 skulle man t. ex. kunna ha 37, 17, 7, 27 + 45, 11, 33, 5, så att det mer liknar en dynamisk stad än en mönsteranstalt för folkhemmets välanpassade arbetsenheter. I vilket fall som helst är det bra att leden täcks över (alternativt grävs ned och sedan täcks över).
 0
Gunnar Einarsson (25 December 2010 10:25):
"Kan man lösa buller/avgas-problemen på något annat sätt (utan att fucka upp stadsstrukturen), t.ex. som du föreslår, så är det fine by me... :)"

Okej, blev väl lite tjatmoster där tydligen. Tror du dock möjligen det skulle gå att sluta kvarteren utan highline om enbart kontor och andra publika lokaler förlades mot leden?
Funktionsblandningen ges då upp förstås, men å andra sida gäller det ju bara en sida mot en gata.

God Jul, förresten! :)
 0
Johannes Hulter (25 December 2010 11:40):
@ gunnar: Absolut. Det är ju precis så SBK:s förslag ser ut. Man skulle ju tom kunna bygga dem som bostäder, men enbart tillåta kontorsverksamhet så länge trafikmängden kräver det. Så blir det lätt att omvandla till bostäder den dagen det går. För min del kan man absolut göra så.

Problemet är att (som jag förstått det) att man drar in mer stålars på bostäder (särskilt med älvutsikt), så ska projektet vara självfinansierande (Älvstrandsmodellen you know) så vill man maximera antalet bostäder. Kostnaden för en highline bör bli mycket mindre än det man tjänar på att bygga bostäder istället för kontor.

Återigen, för min del är det viktigaste att övertyga våra politiker att välja SBK:s förslag till stadsstruktur och inte det galna funkis-alternativet. Min idé om "en grön brygga" över leden handlar om att visa att man kan få alla fördelar med funkisalternativet, även om man väljer SBK:s förslag.
 0
Gunnar Einarsson (27 December 2010 17:14):
Okej, jag förstår precis var du vill komma. Highline-alternativet utgör med andra ord ett slags "compromise card" som Yimby kan spela ut om planprocessen går åt pipan på allvar. Så långt är jag också med på båten. Hoppas dock på att det hålls väl dolt i rockärmen så länge och bara slängs fram om SBK:s förslag havererar, det vill säga i yttersta nödfall, eller om någon möjligen får för sig att det vore en jättebra idé att bygga bostäder bredvid leden, dock inåtvända och skyddat avskärmade som i ett slags muromgärdat Kostern 2.0.
Gillar verkligen SBK:s idéer runt lägenhetsutformade kontor. Konstigt, jag har ju läst förslaget men kommer av någon anledning inte ihåg denna detalj.
 0
Johannes Hulter (27 December 2010 18:14):
@ gunnar: Jag måste vara väldigt dålig på att förklara.

1. Jag föreslår exakt samma sak som SBK. Med tillägget att man kan täcka över leden OM det blir problem med buller/avgaser. Denna övertäckning kallar jag en "grön brygga", den har samma funktion som the High Line.

2. Förslaget ovan har en annan stadsstruktur än mitt och SBK:s förslag men innehåller i likhet med mitt förslag en High Line.

3. Mitt förslag är inte "dolt i rockärmen" utan har presenterats i GP, det var det jag skrev om tidigare.

4. Yimbys förslag finns i vårt yttrande, där framhålls i första hand tråg-alternativet.

5. SBK har inte föreslagit "lägenhetsutformade kontor", det var jag som föreslog det i mitt svar till dig.

6. Varför skulle det vara så hemskt med en High Line över leden?
+1
Gunnar Einarsson (27 December 2010 22:03):
Risken med highlinen som jag ser det är att den förstärker känslan av barriär mellan staden och hamnen snarare än tvärtom. Som park är den lätt svårintaglig (två trappor upp), den leder egentligen ingenstans förutom till Stenacentralen (omgiven av stadsvakuum på tre sidor av fyra) och den riskerar att komma att sakna vad Jane Jacobs kallar för "centering", något som är endemiskt för avlånga parkremsor, vilket highlinen trots allt får sägas vara, om än i miniatyr. Det vill säga, det finns ingen självklar mittpunkt som håller uppe parkens egenvärde eller identitet. Jämför Sara Delano Roosevelt Park på Lower East Side som ett av Jacobs exempel på en avlång remsa till problempark.
Visst, detta motverkas av att fastigheterna på södra sidan kommer att ha portingångar samt affärslokaler mot parken, så det är fråga om vilka krafter, attraktion eller repellation, som i slutändan kommer att dra det längsta strået. Själv har jag dock svårt att göra mig av med en viss känsla av skepsis.
Slutligen är jag rädd att det rent estetiska intrycket kan bli mindre bra. Vad som föreslås i slutändan är ju en slags avlång rektangulär låda eller terrass för att gömma motorleden och vad man sedan gör av denna grundstruktur avgör hur lyckat det hela kan bli. Sedan kan man kalla/utforma det som highline, park eller terrass om man vill, grundstrukturen är densamma. Kallar man det då för "park" är, med tanke på lådfunktionen, frågan om man inte också begår en slags oärlighet, något som kanske inte måste vara ett problem, men då gäller det att alla de andra bitarna funkar också.

"Dolt i rockärmen" var en dålig formulering. Hålla på lut kanske hade varit bättre. Genom att ha bloggats om på Yimby är ju idén knappast en hemlighet och ja, jag vet att du och Erik Telldén parallellt har kommit fram med likartade men inte identiska förslag.
 0
Johannes Hulter (27 December 2010 22:23):
@ gunnar: Fair enough... :)
 0
Krister (17 April 2014 07:02):
E45 är Sveriges längsta väg, 1690 km, och ingår i Europaväg 45. Oscarsleden är en del av E45 är därmed en väg som underhålls av staten. En eventuell överdäckning hamnar därför utanför stadens budget.
 0
Hans-Olof Hansson (20 April 2014 12:36):
Krister,
Göteborg vill mer än bara underhålla vägen. Att Göteborg då får ta en del av eller hela kostnaden för överdäckningen är därmed självklart.
 0
Woyland Wallin (20 April 2014 21:56):
Har läst lite av kommentarerna ovan, jag får säga att jag begriper inte ett dyft.
Vem äger detta område, vem skall betala detta bygge? Varför har man gjort en så omfattande studie utan någon som helst framtidsplan och kostnadsberäkning. Är det bara för att vi skall ha något att tala om ?
Nu när vi förhoppningsfullt får bort "planprocessen" och "detaljplanearbetet" på kommunen och att tjänstemännen inte längre har något att säga till om, kanske vi kan få det, som vi medborgare har längtat efter sedan -60 och -70 talet, konkurrens, marknadskrafter, kundönskemål och mångfald.
Då finns det inte utrymme för dessa storvulna byggen. Ingen kommer för det första att ha råd att bo där i det utförandet som ritningarna visar. Kanske någon okänd, som vill bo i dessa miljonprogramsbyggen för miljonärer.
När detta skall sjösättas, som här visats, finns inte några miljonärer kvar, som skulle kunna flytta dit. Förmodligen kommer det några få rika medborgare, från Norra Älvstranden som har tröttnat på att ta färjan över.

De medborgare som vill ha en stad med smala gator och affärer i bottenplan, med bostäder i två våningar ovan på, enligt gamla Haga eller som i England, får vackert vänta till det kommunala planmonopolet försvinner. Först då kan "Vi" få det "Vi" vill ha, som till exempel, en bra stadsmiljö att leva och bo i.
Inte de där skräpet.
WW
 0
Patrik Höstmad (20 April 2014 22:17):
ÄUAB börjat sätt ihop ett konsortium för Norra Masthugget bestående av markägarna Stena och Elof Hanssons samt NCC och Riksbyggen som bjuds in. Inget tal om småskalighet här. Det lär bli kvartersstora schabrak.
 0
Hans-Olof Hansson (21 April 2014 11:17):
Ww,
Man har nog allt löst dina farhågor.

Göteborg behöver riktigt mycket fler bostäder. Byggs det för dyrt så att ingen kan flytta in så är det byggarna problem och förlust.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.