Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Dag Hammarskjölds Boulevard

 
Som GP rapporterar idag så tog Byggnadsnämnden igår det oerhört glädjande beslutet att utreda möjligheterna att omvandla nuvarande Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard, kantad av levande blandstadskvarter. Att det går motorväg rakt in till Linnéplatsen är ett arv från den gamla, galna SCAFT-eran.State of the Art stadsplanering anno 1968...

Att fortsätta Linnégatan söderut känns alltså som en tidsenlig och fullständigt självklar idé. Det är miljöpartisten Emmali Jansson som lanserat detta brilljanta koncept och nu lyckats driva igenom förslaget i nämnden. Emmali, som ofta syns här på Yimby, visar ur viktigt det är att våra politker är proaktiva och tar initiativ för att förverkliga översiktplanens visioner.

Här är yrkandet i sin helhet:

Ända sedan översiktsplanen 1993 har norra Högsbo industriområde pekats ut som möjligt utvecklingsområde till blandstad. De strategier vi har för utbyggnaden av staden är att framför allt bebygga redan anspråkstagen mark i centrala och halvcentrala lägen. Då Högsbo industriområde genomgår en förändring där det blir färre och färre störande industrier ser vi att det finns en god potential till att påbörja ett stadsutvecklingsprojekt här.

För att knyta ihop stadens delar med varandra, menar vi att även Dag Hammarskjölsleden bör inkorporeras i detta arbete. Det har redan tidigare funnits en förstudie från 2001 om hur Högsbo industriområde kan införlivas i staden samt om att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard med breda trottoarer, allé och ett urbant stadsliv. Genom utbyggd kollektivtrafik och pendelparkeringar i närheten av Järnbrottsmotet, ligger denna stadsutveckling i linje med planerna för K2020. Genom en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden kan kanske även ny bebyggelse uppföras precis väster om leden.

Vi yrkar
Att byggnadsnämnden ger Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att sammanställa planeringsförutsättningar för hur Dag Hammarskjöldsleden kan göras om till en stadsboulevard samt hur områden på bägge sidor, främst den östra, kan utvecklas till blandstad.


Från Yimbys sida applåderar vi naturligtvis detta. Inriktningen stämmer helt överens med det yttrande vi skrev om förslaget till program för Fässbergsdalen efter vår stadsvandring på cykel.

Idag tar staden ganska abrubt slut vid Linnégatan. Att kunna förlänga staden utmed Dag Hammarskjöldsleden, förlåt Dag Hammarskjölds Boulevard, öppnar fantastiska möjligheter till stadsutveckling ner mot Högsbo, Sisjön och Frölunda.

Det här ska bli mycket spännande att följa. Tack Emmali!Dag Hammarskjöldsleden i framtiden...?
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Sonny Högberg (1 December 2010 12:23):
Ett jättebra förslag. Men borde inte Lundbyleden vara lika aktuell, eller mer, att göra om till stadsboulevard? Där har vi ju redan kvarterstad + att planering för Frihamnen och Backaplan är på gång. Vill ju inte vara gnällig utan stöder naturligtvis detta förslag men det är lite märkligt hur man planerar staden.
 0
Johan Kåverud (1 December 2010 12:57):
Hurra! Då kan jag med glädje tillstå att Emmali fick min röst i valet och det var uppenbarligen bulls-eye. Rätt röst på rätt kvinna vid rätt tillfälle.
Ett alldeles utomordentligt förslag!
 0
Johan K. Sch. (1 December 2010 13:42):
Glädjande! Hoppas bara det inte slutar som vanligt.

Här en forumtråd där vi diskuterat saken:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​67
 0
Daniel (1 December 2010 13:48):
Det glädjer mig, detta förslag. Ett bra intiativ av miljöpartiet. Göteborg har ju ett problem med att många vägar nästan upplevs som motorvägar utan att dom är det (Hjalmar Brantingsgatan, Ullevigatan, Almanacksvägen, Nya Allén och dylika. Om man får ner vägarnas skala så kör folk långsammare och miljön blir bättre. Vägarna behöver inte bli smalare men dom måste upplevas som smalare. Bl.a. ska man nog få bort dessa skyltar som hänger över över bilarna. I alla fall får ner skalan på dom så att inte det upplevs att man åker på en motorväg.
 0
Matthias H. (1 December 2010 14:11):
Johan K S, hade för mig att vi hade pratat om detta förut. Detta var ju väldigt glädjande.
 0
Mats O. (1 December 2010 14:38):
Undrar om det blir tillåtet att köra med dubbdäck vintertid på miljöpartiets nya stadsboulevard ?
 0
Johannes Hulter (1 December 2010 14:57):
@ johan ks: Ahh, den gamla tråden. Vi gjorde ju en stadscykling på östra sidan i somras. Till våren kanske det skulle passa med den västra sidan?
 0
Peter Sörensen (1 December 2010 15:17):
Ser man på. Bravo. Kan vi månne ana en renässans för boulevarden? I Karlstad fick jag för några år sedan genom ett medborgarförslag som gick ut på att göra om vår mest trafikerade stadsgata, Hamngatan, till stadsboulevard. Och att samtidigt försöka få så många fastighetsägare som möjligt längs den att öppna upp sina bottenvåningar för butiker och offentlig verksamhet. Målbilden var Karlstads Sveavägen. Och det gick igenom. Än har vi dock inte sett röken av verkställande av förslaget. Problemet är att kommunerna sällan vill stöta till pengarna själva. Hur räknar man hem satsningar på stadsmiljön ur ett kommunalt perspektiv? Det borde gå att göra.
 0
Anders Norén (1 December 2010 15:55):
Miljöpartiet i Malmö försökte i somras väcka en diskussion kring Inre ringvägen - en av Sveriges få kommunala motorvägar - men möttes av ett tämligen enhälligt fördömande som världsfrånvända knäppskallar. Det ska bli mycket intressant att se hur det utvecklar sig i Göteborg; såvitt jag vet har något liknande aldrig genomförts i Sverige sedan bilismens genombrott.
 0
Emmali Jansson (1 December 2010 20:52):
Det är roligt att mitt förslag har fått så positivt genomslag, inte minst av att samtliga partier i byggnadsnämnden genast köpte förslaget och verkar se fram emot arbetet. Jag uppskattar mycket kontakt med folk inom olika partier och inte minst med andra intresserade medborgare, såsom ni här på yimby. Att ha peppande samtal med folk och veta att några bryr sig om vad man gör, gör så att det är mer motiverande att arbeta politiskt. Så tack för att ni finns och för att ni granskar oss i nämnder och styrelser.

Det finns säkert många andra ute i kommunen som har bra idéer som kanske någon miljöpartist (eller annan politiker) vill lägga fram i relevant nämnd. Kontakta oss gärna. Personligen finns jag på emmali.jansson@mp.se. Fast smartast är väl att vänta till efter nyår, eftersom det är då de nya nämnderna tillsätts.

@Anders Norén. Förslaget från Fredrik Fernqvist, Miljöpartiets stadsbyggnadspolitiker i Malmö, om att göra om Inre ringvägen var en fin inspirationskälla inför förslaget här i Göteborg. http:​/​/​fernqvist.​blogspot.​com/​search/​label/​Inre%20​ring.​.​

@Johan Kåverud. Tack för förtroendet. Jag hoppas på att fortsätta göra dig nöjd med din röst.
 0
Olof Antonson (1 December 2010 22:40): Online
Jag tror det kan bli riktigt bra. För mig bidrar stora gator till stadspulls, medan motorlederna som skär in i stan mest är till för zombies i transportläge. Det är stor skillnad! HC Andersens Boulevard i Köpenhamn upplever jag som mycket stadsmässig och ett exempel på hur det skulle kunna se ut: http:​/​/​www.​domnik.​net/​topoi/​commons/​DK/​copenhagen/​city.​.​
 0
Gunnar Einarsson (2 December 2010 12:00):
Har träffat på Emmalis förslag i pressen tidigare och tycker det är storslaget och inspirerande. I nämnda sammanhang är dock en tanke att placera Göteborgs Högbana (H) till Askim mitt i den nya boulevarden (om det nu inte blir fråga om tunnelbana (T) - jaja, jag fantiserar lite! :-) ). Under rälsviaduktens smäckra valv och pilasterlika pelare kunde antingen löpa cykelgångbanor eller biltrafiksfiler. Detta alltså om motsvarande högbana inte med fördel placeras ovan befintlig spårväg till Marklandsplatsen och sedan vidare söderut, kanske längs cykelbanan/gamla Säröbanans banvall.
Åt andra hållet, efter Linnéplatsen norrut, skulle högbanan kunna löpa längs Övre Husargatan-Sprängkullsgatan och förslagsvis upp på Allén österut (eller genom Kungshöjd/Otterhällan till Lilla Bommen) och vidare.

Sedan några ord om Högsbo industriområde. Jag är inte alls så säker på att vi ens skall försöka ersätta eller flytta på detta. Visst, fastigheter med bostäder bör väl få uppföras i stort sett överallt, så det kanske med tiden blir en mer organisk övergång till en högre grad av stadsmässighet, men det är inte desto mindre viktigt att Göteborg upprätthåller en omfattande industriell infrastruktur. Annars blir det ändå inga pengar till att sitta på caféer och handla i mysiga butiker. I det sammanhanget är det vidare som jag ser det bara bra om företagen/produktionen ligger så nära stadskärnan som möjligt, både ur hållbarhetsperspektiv och direkt kollektivtrafiksperspektiv.

Något som däremot borde exploateras å det snaraste vore den stora impedimentsrektangeln i norra Änggården som går under namnet "Änggårdsplatsen", alltså mellan radhusbebyggelsen i Änggården och Linnéplatsens förlängda trafikmaskin mot Sahlgrenska. Tills för bara några år sedan låg här fortfarande IFK:s ursprungliga hemmaplan (från 1903?), alldeles bortglömd och missunsamt inramad av motorleder. Den är dock nu bortskyfflad och ersatt av... ja, just ingenting, plus en kvarvarande låg barackbyggnad. Här borde omedelbart ett nytt "Linnégatankvarter" resas, anser jag.
 0
Olle Jansson (3 December 2010 12:17):
Detta är givetvis ett förslag som ligger långt fram i tiden. Som jag ser det behövs det dock tankar och idéer som blickar framåt. Det finns mängder av parkeringsplatser och impediment mellan leden och befintlig bebyggelse som jag tror att de flesta - även närboende - knappast kommer att sakna.

Det krävs emellertid att ledens kapacitet inte minskar allt för mycket. Det skall inte bli svårare att ta sig in till staden med bil. Baserat på trafikkontorets statistik har trafikvolymerna stadigt minskat sedan 1970-talet (exempelvis mellan Annedalsmotet - Margretebergsmotet från 60500 bilar år 1975 till 47900 år 2005).

Däremot kommer givetvis hastigheten att tvingas ner när bilarna i högre utsträckning måste anpassa sig efter trafiken som kommer in från tvärgator, cykel och gångtrafik. Denna tidförlust bör vägas mot den eventuella tidsvinst som ges genom bättre och enklare förflyttningsmöjligheter för de som inte skall åka hela sträckan från Järnbrottsmotet in till Linnéplatsen.

Däremot kanske planerna först kan utvecklas för exempelvis Marconigatan. Sådana tankar - en bit bort från DH-leden - har förespråkats av Yimby men avfärdats av SBK.
 0
Gustav Bergström (9 Maj 2013 12:28):
Något nytt om detta? Har det kommit något yttrande om utredningen nu efter 2½ år?
+1
Erik Funck (9 Maj 2013 18:14):
Det stod i tidningen centrum i höstas om att "det är ett prioriterat projekt" och "kan bli verklighet om ca 30år"
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.