Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Frihamnen före allt?

 
Åke Lundgren påstår sig i en krönika i GT veta att Anneli Hulthén känner att det kanske är för mycket för Göteborg med alla de stadsbyggnadsprojekt som är på gång: Norra Masthugget, Centrala Älvstaden, Heden, Gårda, Avenyn... Allesammans mycket angelägna projekt för Göteborg. Och visst är det mycket. Rent ytmässigt skulle man säkert med tät stadsbebyggelse kunna minst fördubbla antalet bostäder och verksamhetslokaler i Göteborg.

Lundgren föreslår att ifall alla dessa projekt tillsammans är för mycket för Göteborg att klara av, så borde man bortprioritera alla projekt till förmån för Frihamnen. Detta på grund av Frihamnens centrala läge och symboliska värde. Även för att det är viktigt att nå konkreta resultat inom en snar framtid, helst innan Göta Älvbron ska stå färdig om cirka 10 år.

Här är en vision för Frihamnen...

Jag håller med Lundgren i mycket. Det är väldigt viktigt att få fram resultat inom en rimlig tidsperiod, och Frihamnen är ett viktigt område. Det verkar väl inte helt orimligt att man ska kunna få åtminsone en bra början till en fungerande centrumbebyggelse inom 10 år. Självklart av typen tät blandstad i sluten kvartersstruktur. Någon sovstadsbebyggelse av samma typ som Eriksberg är ju helt otänkbart för Göteborgs framtida absoluta centrum.

Men borde man inte kunna se bra resultat inom alla eller åtminstone de flesta av de ovan nämnda områdena inom en period av sådär 10-15 år? Vad är hindret? Det finns ju redan många bra ambitioner till plan-och programförslag och det saknas inte visioner. Som för Norra Masthugget, Frihamnen (här och här) och Gårda.Såhär skulle Södra Gårda kunna se ut...

Det finns dessutom en utmärkt översiktsplan som man skulle kunna göra till god vana att följa. Det finns också fina definitioner på vad blandstad är och förslag på hur man kan bygga sådan. Det finns goda förebilder som man skulle kunna använda sig av och göra ännu bättre. Vad är det som säger att Göteborg är dömt att aldrig få en ny variant av Haga, Linnéstan eller Vasastan? Vad är det som säger att Göteborg i all framtid får nöja sig med ny förortsbebyggelse i centrala lägen? Ingenting. Lägg ribban riktigt högt.

Ligger projekten i logistisk konflikt med varandra? Jag har i alla fall svårt att se hur ett projekt i Frihamnen skulle logistiskt försvåra ett projekt i till exempel Norra Masthugget eller Avenyn. Råder det arbetskraftsbrist på stadsbyggnadskontoret? Hur mycket skulle det i så fall kosta att utöka arbetskraften? Det låter som att det skulle kunna vara en mycket god investering, i alla fall.

Hitta metoder för att skära ner i de stora kostnader som går till slarv vid nybyggen. Släpp fram fler exploatörer för att skapa konkurrens, prispress och variation. Effektivisera planprocessen för att nå resultat snabbare. Det är inte rimligt att dessa projekt ska behöva dras flera år i överklagningsprocesser.

Man skulle kanske även kunna anta en juridiskt styrande övergripande plan för varje område som helhet, och när den vunnit laga kraft är det sedan fritt fram att rita överensstämmande detaljplaner utan att varje detaljplan ska överklagas. Använd tredimensionell fastighetsbildning och kostnadskompensera exploatörer genom att tillåta en extra våning eller två för att tvinga fram lokalanpassade bottenvåningar....och även Norra Masthugget finns det fina ambitioner för.

Dessutom kan man ju sluta spendera en massa pengar och tid på att visionera om hur fantastisk Den Goda Staden kommer vara år 2050 och istället sätta sig vid skrivbordet och rita för att sedan få spadarna i marken så fort som möjligt.

Jag är övertygad om att det finns lösningar för att Göteborg ska kunna nå konkreta resultat i fler projekt än Frihamnen inom 15 år. Men då måste man ge upp tanken på att man ska sitta och planera fram den perfekta, för evigt statiska staden, och istället sätta igång så fort som möjligt. Men det krävs politisk vilja och mod för att nå lösningarna och man måste vara beredd att vidta konkreta åtgärder.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (10 November 2010 09:23):
Ett problem kan vara kapital och arbetskraft hos byggbolagen. Men om man släpper tyglarna fria hos framförallt mindre bolag så kan det bli mer kreativt än om dom stora drakarna ska bygga. det kan bli som örebrogatan, men om kommunen inte godkänner att hela frihamnen blir ett gigantiskt örebrogatan, så kommer det inte att bli ett örebrogatan. Men det kommer fortfarande att byggas. För det finns väl ingen som tror att om inte byggbolagen får bygga punkthus, miljonprogram m.m. så kommer dom att lägga sig ned och dö? Hur många tror att byggbolagen kommer att begå kollektivt självmord om kommunen säger nej till att Frihamnen ska bli ett centralt Gårdsten? Jag tror inte det i alla fall.
 0
Johannes Hulter (10 November 2010 10:42):
Bra skrivet Hannes! Men p-huset i Gårda är kanske inte prio ett... :)
 0
Magnus M. (10 November 2010 11:25):
Det här handlar ju helt klart om att kommunen inte vill ge fler pengar till SBK, som redan har fått skära ner på personalen, och att för mycket byggande skulle kunna sänka byggbolagens vinster. Den andra slutsatsen får nog kallas teoretisk med tanke på den enorma bostadsbristen i staden. 10000 nya bostadsrätter samma år skulle säkert punktera bostadsbubblan, 10000 nya hyresrätter däremot skulle sväljas som en kamel.
 0
Lennart S. (10 November 2010 17:06):
Ingen tycks ha tagit upp problemet med en framtida stigande havsnivå. Är det överhuvudtaget lämpligt att bygga strandnära på områden som t ex Bananpiren, om vi ska ta klimathotet på allvar? Det är ju bara några år sedan bl a Kia Andreasson menade att delar av det strandnära centrala Göteborg borde flyttas ett bra stycke inåt land. Gäller inte detta längre?
 0
Olof Antonson (10 November 2010 17:33): Online
Det går att bygga kajkanterna lite högre. I princip hela Frihamnen är utfyllnadsmassor, så mycket behöver ändå göras om man skall omvandla till innerstad där. Men, visst, det kanske blir Atlantis av det hela.
 0
Johannes Hulter (10 November 2010 21:12):
Inget ont om Kia, men jag litar nog mer på kommunens expert Ulf Moback. Enligt honom går det att fixa (men det kostar några miljarder...).
 0
Daniel (11 November 2010 08:32):
@Lennart. det behöver byggas barriärer liknande dom som finns i London även i Göteborg. När vattnet stiger, kommer staden innanför vallgraven att svämmas över, även delar av frihamnen, backaplan, järnvägen, gårda, masthugget, vägtunnlarna m.m. kommer att svämmas över.
http:​/​/​etc.​se/​images/​5889.​jpg
 0
Hannes Johansson (11 November 2010 09:38):
@Johannes: Nej, naturligtvis :)

@Lennart: Att flytta hela stan kostar ju säkerligen flera miljarder det också. Och redan byggda områden kommer också drabbas. Så någonting måste ju göras om vattnet stiger mycket, hur som helst, vare sig man bygger i Frihamnen eller inte.
 0
Daniel Andersson (11 November 2010 11:53):
@Lennart: Vi får ta hjälp av holländarna igen:
http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Flood_​control_​in_​the_​Neth.​.​
En nackdel är att en upphöjd Göta Älv mellan skyddsvallar riskerar förta en del av kvaliteterna med att ha vattnet mitt i stan. Någon som vet om det ännu finns konkreta planer/markreservat för denna typ av anläggningar?

En titt på Den andre Daniels översvämningskarta antyder att Mölndalsån och Kvilleån kan bli mest problematiska. För Göta älv finns utrymme att bygga vallar och man kan mixtra med andelen vatten som går via Nordre älv; Säveån ligger tillräckligt högt öster om Gamlestadstorget.
Kvillen kan kanske pumpas upp till en upphöjd Göta älv om nödvändigt; för Mölndalsån kunde en bergtunnel från Stensjön till Säveån vara ett alternativ för att slippa pumpa upp den till älvens nivå.
 0
Daniel (11 November 2010 12:24):
Mycket om frågorna kring framtida vattennivåerna behandlas i följande pdf:
http:​/​/​www.​goteborg.​se/​wps/​wcm/​connect/​1a78480​0​42171f9.​.​
 0
Krister Malmqvist (13 November 2010 07:44):
Efter att ha läst inlägget om en bro från Masthugget-Norra Älvstranden som en förlängning av Bangatan tycker jag att detta projekt bör ligga närmare i tiden än exploatering av Frihamnen.
Med hänsyn till lermassorna och oklara grundförhållanden blir nog kostnaden för grundläggning av skyskrapor i Frihamnen ofantliga. Bättre förbindelser över älven är viktigast för Hisingens utveckling.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.