Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Rädda Färgfabriksgatan innan det är för sent!

 
Som Johannes rapporterar i föregående inlägg så verkar det som att varken Veidekke eller NCC planerar att lokalanpassa bottenvåningarna i de byggnader de kommer att uppföra längs ett av Östra Kvillebäckens framtida huvudstråk, Färgfabriksgatan. Kristina Gradin från NCC diskuterar föredömligt (tack Kristina, om ändå fler representanter från byggbranschen kunde involveras mer!) i kommentarstråden om varför man beslutat att inte verka för blandstad trots att man utåt vurmar för den framtida blandstadsdelen.

Och det är nog så, att oavsett hur gärna man skulle vilja ha en sån där fin, funktionsblandad kvartersstad som visat sig vara så populär (om man ser till efterfrågan och söktryck på bostäder), så finns det en kärv ekonomisk verklighet att förhålla sig till. Vinsterna måste ju maximeras. Och NCC gjorde ju en vinst på 642 miljoner under det sista kvartalet krisåret 2009, så de verkar ju onekligen veta vad som krävs för att få ekonomin att gå ihop.

När man så bygger nya stadsdelar kan det alltså vara svårt att lokalanpassa bottenvåningarna eftersom att bostadsrättsföreningen som sedan ska ta över huset då har svårt att i ett initialt läge göra tillräcklig vinst. Rätta mig om jag har fel, men jag tror det är så argumentet går i ett nötskal. Man behöver alltså enligt utsago koncentrera verksamhetslokalerna till kluster i det initiala läget, för att säkerställa en ekonomiskt hållbar etablering av verksamheter. Resultatet för Östra Kvillebäcken har blivit att således koncentrera verksamheterna till områdets andra huvudstråk, Gustaf Dahlénsgatan.

Problemet är ju bara att om man i ett initalt skede bygger en bostadsmur längs Färgfabriksgatan - på samma sätt som man gjort i otaliga andra områden, ta bara en kort promenad till Sannegårdshamnen för att finna ett exempel - så kommer man bygga bort förutsättningarna för ett framtida stadsliv i många år framöver. Man cementerar en icke-stadsmässighet i kanske många decennier.


Möjligt framtidsscenario för Färgfabriksgatan. Central blandstad, någon?

Man kan ju fråga sig om det inte borde finnas möjlighet att ha fler än ett stråk med verksamheter i bottenvåningarna i Göteborgs framtida centrum, denna blivande föregångsstadsdel. Det verkar ju onekligen finnas möjlighet till betydligt fler än en gata med verksamheter i bottenvåningarna i Göteborgs befintliga centrum, och det har funnits i hundratals år.

Kommer Östra Kvillebäcken och Färgfabriksgatan om 50 år att kännas som en del av den centrala staden, som ett levande och stadsmässigt inslag i innerstaden, om det inte kommer finnas några verksamheter längs gatan? Jag utmanar alla till att hitta en enda gata idag där så är fallet. Om någon lyckas hitta en gata utan verksamheter i bottenvåningarna där det känns som att man befinner sig i centrum av en storstad, där man får intrycket av "levande blandstad", så hör av er.


Bostäder i Norra Gårda - kanske en förebild för Färgfabriksgatan? Husen utgör säkert synnerligen fina bostadsrätter med fantastiskt bra boendekvaliteter, men är det livfull blandstad?

Man kanske får känslan när man läser ovanstående text att jag inte är riktigt nöjd med den planen. Det stämmer. Visst måste det gå att hitta lösningar - politiker, byggbolag och tjänstemän tillsammans - som gör att man kan införa åtminsone en viss andel verksamhetslokaler även längs Östra Kvillebäckens andra huvudstråk? Här nedan följer några snabba förslag för vidare utredning:

  • Tredimensionell fastighetsbildning. Lokalanpassa bottenvåningarna och hyr ut dem, medan bostadsrätter bildas ovanpå.
  • Bygg bokaler.
  • Placera även icke-kommersiella verksamheter längs gatan.
  • Subventionera lokalbyggandet med kommunala medel.
  • Bygg fler bostäder inom området för att få större befolkningsunderlag för verksamheter. Vissa av de boende kan säkert offra ett par solminuter i sin lägenhet för detta.

Fler förslag välkomnas! Vi kan ju inte nöja oss med att område efter område av Göteborgs centrum blir cementerade sovstäder. Alla påstår sig vilja bygga livfull blandstad i Östra Kvillebäcken, då måste man ta till konkreta åtgärder för att det ska bli så. Monofunktionella bostadshus längs huvudstråken står i direkt motsatsförhållande.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (20 Oktober 2010 18:59):
Bra inlägg Hannes!

Man bör dock påpeka att Veidekkes hus inte ligger mot F-gatan: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​Publishing/​FileStore/​224/​810​72d0​e-​.​.​

Det är NCC, ÄU, HSB och Wallenstam som har hus mot F-gatan. ÄU och Wallenstam måste bygga lokal i korsningen GD-gatan, frågan är vad som händer med resten av F-gatan.

Men ÄU kanske planerar en extra lokal i sitt hus i korsningen G:a Tuvev.? Vi får väl ta och fråga ÄU... :)
 0
Olof Antonson (20 Oktober 2010 19:26): Online
Sedan finns även trygghetsaspekten av att ha verksamheter i bottenvåningen, eftersom det genererar flöden av människor, och att främlingar då inte upplevs som ett hot utan snarare som en tillgång. Gamla Kvillebäcken var lite av ett helvete på jorden, och menar man allvar med att göra platsen trygg, så är verksamhetslokaler oerhört viktigt.

Så här skrevs det då:
http:​/​/​www.​dn.​se/​nyheter/​sverige/​angpannegatan-​ligger-​.​.​

Jag hade själv ett lägenhetskontrakt på gång där, men när den killen låg och brann på gatan ett kvarter bort så blev det droppen och jag avböjde. Det var inget ställe som jag ville gå hem till själv om kvällarna. Nu har kanske mycket av de problemen flyttats någon annanstans, men en igenmurad bottenvåning kommunicerar likväl att "här får du ingen hjälp om något händer". Kvillebäcken skall bli en bra miljö - och jag hoppas verkligen att det blir det - men då behövs det en struktur som uppmuntrar till mänskliga flöden.
 0
Barbro Hartvig (20 Oktober 2010 20:22):
"Tredimensionell fastighetsbildning. Lokalanpassa bottenvåningarna och hyr ut dem, medan bostadsrätter bildas ovanpå." Bra ide´. Det blir bara utspridda i stort sett likadana smålokaler om bostadsrättsföreningar äger dem.
 0
Daniel (20 Oktober 2010 21:07):
Det var faktiskt en väldigt bra idé att låta Göteborgslokaler ta över bottenplan i husen som nämnts innan. Framtiden kan göra detta, för att sedan sälja av bottenplanerna till dom som är intresserade förutsatt att GL inte går i förlust utan då kan GL fortsätta att äga dom.
 0
Barbro Hartvig (20 Oktober 2010 22:57):
Det jag tidigare citerade "lät bra", men området är ju redan planerat som en blandstad. Då ingår väl redan också blandade upplåtelseformer. Varför trixa till det?
 0
Matthias H. (20 Oktober 2010 23:02):
Barbro, blandade upplåtelseformer är ju hyres- och bostadsrätter men det innebär ju inte att man skapat en blandstad. Det har vi ju nu i flera trådar diskuterat mycket ingående. Läs gärna i Kvillebäckentråden precis innan.
 0
Hannes Johansson (20 Oktober 2010 23:06):
Tanken med tredimensionell fastighetsbildning är att blanda upplåtelseformer i ett och samma hus. Det brukar inte vara det man syftar till när man talar om blandade upplåtelseformer, utan då brukar det handla om att blanda kvartersvis eller byggnadsvis.
 0
Barbro Hartvig (20 Oktober 2010 23:53):
Tack för kommentaren Hannes och tack Mattias H.
 0
Peter Sörensen (21 Oktober 2010 09:27):
Bottenvåningens utformning är central för stadslivets vara eller icke vara. Om jag fick bestämma skulle krav på offentlig bottenvåning och dess utformning skrivas in i detaljplanen. Som man gjorde i gamla tiders byggnadsordning. Dagens byggare och exploatörer har allt för kortsiktiga engagemang i sina objekt, bor sällan själva i den stad där de bygger och är därför primärt intresserade av en snabb och vinstmaximerande affär. Husen blir därefter. Exklusiva bostadsrätter, hus på parkeringshus eller hus i parkeringsplats. Inte sällan ser husen ut som om den offentliga bottenvåningen, sockelvåningen, sjunkit ner i marken. In med det i detaljplanen, så löser det sig tror jag. Vad tror ni?
 0
Johannes Hulter (21 Oktober 2010 09:43):
@ peter: Absolut, jag är med dig. Motargumentet är väl att ingen skulle vilja bygga då och tomten skulle stå tom istället. Något säger mig dock att den risken är aningen överdriven...
 0
Daniel (21 Oktober 2010 12:28):
Jag vill faktiskt komma med en tanke till, och det är det här med att marken blir så dyr och därför har dom inte råd med affärslokaler...

Hela Backaplan, Frihamnen och Ringön samt Gullbergsvass (dvs framtida Centrala Älvstaden) måste saneras i jorden innan man kommer att kunna bygga. Detta kommer ju givetvis att leda till att antingen så blir det inga affärslokaler i många hus, eller så kommer det inte att få byggas några bostadsrätter i framtida Centrala Älvstaden om det ska bli blandstad.

Detta är något för beslutsfattarna att tänka på vad dom vill göra med centrala Älvstaden.
 0
Olof Antonson (21 Oktober 2010 12:31): Online
Det kan inte vara upp till kortsiktiga vinstintressen att avgöra huruvida gatuplanet skall vara levande eller igenmurat. Om det är en förlustaffär så måste det i så fall skapas incitament så att byggbolagen självmant väljer en utformning som gagnar staden. Samhällsnyttan med verksamhetslokaler får inte underskattas.
 0
Daniel (21 Oktober 2010 13:50):
Undra vad undanflykten var i fallet med Gårda Terass och att det inte byggdes några lokaler där? För där var det inga dyra jordsaneringar.
Om bostadsrättsföreningarnas ekonomiska förutsättningar är såpass knaggliga, så kan man ju fundera på om vi inte är på väg mot en tid där många nya BRF:er kommer att kursa pga räntehöjningar med mer...
 0
Christopher (21 Oktober 2010 21:41):
Tycker på allvar att man skall ta ett redigt tag i slipsen på Göteborgs kära folkvalda. Tänker framför allt på moderaterna, sossarna och miljöpartiet som med sina lovord om "levande blandstad" tjatat hål i huvudet på oss det senaste året. Nu är det dags att agera!
 0
Johannes Hulter (22 Oktober 2010 23:33):
Kan vara läge att påminna om den vision som Kvillebäcken-konsortiet själva har formulerat:

Kvillebäcken byggs lika mycket för umgänge och cityliv som boende och arbete. Här får du en ögonblicksbild av vår vision av stadsdelen om fem år.

Kvillebäckens kvarter har en skön atmosfär av avspänt stadsliv. Hit söker sig kreativa och medvetna människor som gillar inspirerande möten. Det är både enkelt och spännande att leva i Kvillebäcken. Man är mitt i storstadens breda utbud av arbete, handel och kultur. Kaféer och andra mötesplatser används flitigt och det pågår samtal och aktiviteter överallt. Älvens kajer ligger en kort promenad bort och parken vid den fridfulla bäcken är en tillgång för området. Marknaderna speglar områdets kontinentala atmosfär. I Kvillebäcken lever och bor man miljösmart − en självklar del av livskvaliteten. Kvillebäcken är lite kontinentalt – och samtidigt så göteborgskt.


http:​/​/​www.​kvillebacken.​se/​?​id=​425
 0
Hannes Johansson (23 Oktober 2010 08:18):
Ja, vad dessa kreativa och medvetna människor ska hitta för inspirerande möten i de pocket parks man spränger in bland bostadshusen, det vet då inte jag. De kanske åker dit av sympati och tänker på att marken var ju ändå i behov av sanering så det kunde inte bli så mycket spännande blandning. Jag vet heller inte vad för livliga city-aktiviteter som kan tänkas pågå utanför bostadsmuren. Men det är ju en jättefin vision, helt klart ;)
 0
Erik Sandblom (23 Oktober 2010 19:35):
Jättebra förslag av Hannes för att få fler lokaler i gatuplan. Här kommer ett till:

Kräv att de som bygger husen också äger dem i minst tio år. Som det är nu verkar byggbolagen vilja bygga många bostadsrätter, sälja dem så snabbt som möjligt och sen gå vidare. Om de tvingades agera mer långsiktigt så skulle de kanske vara mer intresserade av att gatan blir levande?

Skulle ett sånt krav fungera i praktiken?
 0
Karl H (24 Oktober 2010 22:43):
Erik: Jag tror mer på att de som bygger husen skall fortsätta att göra det som de är bra på. Däremot kan väl de, såsom Johannes är inne på, få bygga en eller två våningar till när de ändå bygger?

För mig är det en gåta att den enda typ av lokaler som man tror kan fungera är med någon sorts affärsverksamhet som skall ansluta till en trafikerad gata. Menar SBK, Älstranden utveckling och byggarna att det inte behövs förskolor, skolor, äldrevård mm. i en stadsdel med 3000 personer? Perfekta lägen för förskolelokaler är ju någonstans i de hus som vetter mot parken där Kvillebäcken ringlar.
 0
Jensa (25 Oktober 2010 01:20):
@Karl: Rätta mig om jag har fel, men är inte förskolor (t.o.m 2 st) faktiskt inplanerade i form av markplans-lokaler i området? Förskolor/skolor verkar ju dock tyvärr vara den enda form av verksamhet som SBK allmänt ställer krav på att det byggs.

Idén som talas om i denna och andra trådar med att tillåta en extra bostadsvåning om det anläggs lokaler i markplan är väldigt bra!
 0
Karl H (25 Oktober 2010 09:24):
@Jensa: Ja, du har säkert rätt.

Inte för att jag lyckas hitta fastställd detaljplan för att kolla vad förskolorna ligger, men mina tankar formades av denna bild:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​Publishing/​FileStore/​777bd8d9-​ad64.​.​

Och den illustrationen gödslar ju inte med lokaler inne i området, direkt..
 0
Jensa (25 Oktober 2010 10:00):
@Karl: Ja det är inte alltid helt lätt att hitta vad man är ute efter på kommunens web-sida... Men hittade följande bland handlingarna som vunnit laga kraft:

http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​fastighetskontoret/​etjans.​.​

Där är faktiskt t.o.m 3 förskolor inritade. Se sid 2 - en förskola längst upp i nordväst av planområdet, en ungefär mitt i, och en mot parken i östra delen.
 0
Johannes Hulter (25 Oktober 2010 10:56):
@ jensa: Planen tillåter ju blandning i de flesta hus (BHK innefattar enligt detaljplan även skola). Jag är också ganska övertygad om att det kommer att byggas förskolor (något annat vore direkt dumt med tanke på alla barnfamiljer som kommer flytta hit). Men jag kan inte hitta de förskolor som du talar om på planen, det som specificeras är "förskolegård" (utifall man bygger förskola antar jag). Hjälp mig gärna. :)

Hade det funnits krav på lokaler i dessa lägen borde man fört upp dem på lokalkartan. Det hade om inte annat sett bättre ut...

Edit: Lokalkartan visar HK-lokaler, my bad.
 0
Daniel (25 Oktober 2010 12:01):
Märk väl att det är bara hyresbolagen som tar hand om dagisen. Det skulle väl dra ner priserna på bostadsrätterna om det blev ett dagis på gården.
 0
Karl H (25 Oktober 2010 12:40):
Tack, Jensa! Tre förskolor. Strålande!

Ja, Daniel. Jag noterade det också. Wallenstam och Kjellberg har dragit det "korta" strået här. Jag blir lätt cynisk när jag ser sådant. I vilket avseende bidrar tex. NCCs kåkar till blandstad i dessa kvarter?

Detaljplanen har ju verkligen goda ambitioner och ser vid en första anblick otroligt bra ut. Teoretiskt sett är den väldigt flexibel och inte direkt tvingande, vilket jag och många andra här på yimby gillar.

Verkligheten ser dock annorlunda ut och det räcker inte med att enbart medge kontor och förskoleverksamhet i bottenplan. Detta måste på något sätt tvingas fram.

Jag menar, det är ganska mycket som SBK lägger kraft på och tvingar fram vad gäller huskropparnas läge och utseende både i planen och i gestaltningsprogrammet. Varför kan man då inte lägga lite kraft på den där levande blandstaden med lokaler i bottenplan som de flesta verkar vilja ha?
 0
Jensa (25 Oktober 2010 13:19):
@Johannes: Ja, jag utgick bara från att man specat in "förskolegård", men som du säger betyder väl inte det att det nödvändigtvis måste byggas förskola. Men det tycks som att just förskolor brukar bli av när de nämns i detaljplaner (till skillnad mot när man allmänt "tillåter" lokaler...). Försökte bara hitta ljusglimtar i stadsbyggnadsmörkret :)
 0
Krister (1 November 2010 08:26):
Med dagens höga priser på bostadsrätter finns inga incitament att bygga hyresrätter. Om subventioner av nybyggda hyresrätter återuppstår kan man för att bevilja subventionen ställa krav på lokaler i gatuplanet. Då kanske det blir fler hus enl detta koncept. Subventioner för hyresrätter är troligen enda sättet att få lönsamhet för hyresrätter.
 0
Daniel (1 November 2010 09:01):
@Krister. Jag vet inte om subventioner är rätt väg att gå. En tredjedel av kostnaden i ett bygge är ju svinn. Egentligen så är visst markkostnaden och lönekostnaden lika höga numera i ett bygge, men sedan så slarvas det något ofantligt (eller fuskas).

Till sist får man inte glömma att på 50-talet så kunde man bygga en hel stadsdel på 5 år (t.ex. kortedala 8000 lägenheter). Och då snickrades ändå alla kök på plats, husen är inga prefab och står upp fortfarande. I dag så tar det ju 10 år att bygga 1500 lägenheter (kvillebäcken). Och i dessa tidsförlängningar så hittar man nog en hel del konstnader som kan kapas.
 0
Johannes Hulter (1 November 2010 17:22):
Kvillebäckens blogg har ett inlägg som jag antar är inspirerat av Yimbys granskning - Där får vi veta hur man bygger blandstad: http:​/​/​blog.​kvillebacken.​se/​hur-​bygger-​man-​en-​blandsta.​.​

"För att lyfta blicken aningen tror vi även att för att bygga en blandstad finns andra parametrar än bara lokaler i bottenplan som spelar in. För det är människorna och deras beteende som skapar livet, visst är lokaler en viktig del som bidrar. Men genom att skapa mötesplatser mellan husen i och med en attraktiv park, sittvänliga plaster på solsidan, trygg trafikmiljö osv. möjliggörs även lek och liv runt gatumiljön."
 0
Olof Antonson (1 November 2010 22:33): Online
Att lyfta blicken? Mauvaise foi snarare ...
 0
Hannes Johansson (1 November 2010 22:39):
Det är märkligt att det finns så många platser i Göteborg som har gott om bänkar i solläge utplacerade i trafiksäkra grönområden där det ändå inte verkar finns något vidare stadsliv.
 0
JK (2 November 2010 10:10):
Med ovanstående logik angående "andra sätt att skapa levande blandstad" borde samtliga miljonprogramshus vara skinande exempel på miljöer där människor träffas, blandas och skapar "kontinentala" mötesplatser. Det är ju fullt av gräsytor, bänkar och potentiella "mötesplatser" överallt. Så varför blir det inte lika fint och myllrande och levande som på arkitekternas skisser? Jag börjar tro att arkitekter helt enkelt inte begriper hur människor fungerar, vad som lockar till samvaro och hur folkflöden faktiskt fungerar; alternativt så tror man att man kan ändra på hur människor fungerar och umgås genom lite radikala lösningar och programförklaringar. För några år sedan hade Fredrik Lindström ett bra sommmarprat om hur vi (framförallt i Sverige) inbillar oss att människan ska anpassas till tekniken snarare än tekniken till människan. Och sen blir förvånade när det inte blir som vi tänkt. Om det nu är närmast empiriskt bevisat att genuin blandstad (ja, men lokaler i bottenplan) är det som skapar de mest attraktiva och trygga miljöerna (se Jane Jacobs), varför inte bara bygga det? Varför krångla till det så förbannat?
Ingår psykologi i arkitektutbildningar nuförtiden eller är det personliga konstnärliga visioner som är den ledande stjärnan? Hursomhelst - börja bygga människovänlig stad igen! Det modernistiska förortsexperimentet har nått vägs ände nu.
 0
Daniel (2 November 2010 15:45):
http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​gatubild&gvX=​640​8369.​.​

Lägg märke till parkbänkarna i soligt läge, lägg märke till den fina planteringen (som faktiskt är väldigt fin), lägg märke till den trygga trafikmiljön... känn stadspulsen...

http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​gatubild&gvX=​640​370​4.​.​
http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​gatubild&gvX=​640​8369.​.​

Lägg märke avsaknaden av parkbänkar i soligt läge, lägg märke till avsaknaden av den fina planteringen, lägg märke till den osäkra trafikmiljön... är det då detta för miljö när det ovan är stad?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.