Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Centrala Älvstaden

 
I början av juni gick startskottet för arbetet med Göteborgs nya stadskärna, Centrala Älvstaden. Utöver en storslagen invigning av projektet fick vi också lyssna på ett föredrag av stadsplaneringslegenden Jan Gehl, som anlitats som konsult av projektledningen (vilket lovar gott). Hela presentationen och föreläsningen kan ni se på Älvstranden Utvecklings blogg.

Här är ett kort sammandrag av denna historiska händelse som vi klippt ihop:Detta enorma projekt är en fantastisk möjlighet för vår stad och kommunstyrelsen har därför tillsatt en speciell projektgrupp som ska förverkliga visionerna.

Det här är projektgruppen:

Anneli Hulthén (S) - Kommunstyrelsens ordförande
Jan Hallberg (M) - Kommunstyrelsens vice ordförande
Lars Ivarsson (sammankallande) - tidigare chef SBK
Bo Aronsson (projektledare ) - SBK
Hanna Areslätt (biträdande projektledare) - SBK
Jan Trouvé - Västsvenska Handelskammaren
Anna-Karin Olsson - chef SDF Bergsjön-Kortedala
Krister Samuelsson - chef SDF Lundby
Henriette Söderberg - planeringsledare Stadskansliet/Mistra Urban Futures
Mats Andersson - VD Älvstranden Utveckling
Barbro Sundström - chef SBK
Björn Sandmark - chef Kulturförvaltningen

På onsdag 18/8 kl 18 har ni alla möjlighet att diskutera hur Centrala Älvstaden ska utvecklas. Då bjuder projektledningen in alla göteborgare till ett samtal på Älvrummet. Gå dit och gör din röst hörd!

Man efterlyser också "inspel" från olika aktörer - har du förslag på någon som borde göra ett inspel? Skicka ditt förslag till centralaalvstaden@goteborg.se
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Karl (16 Augusti 2010 14:07):
Fråga till er som är lite mer insatta: Finns det anledning att på allvar hoppas att man inte bara kommer att upprepa misstagen från Norra Älvstranden i större skala?
 0
Hannes Johansson (16 Augusti 2010 14:41):
Det går nog inte att säga så mycket i det här läget, tror jag. Vi får se när det blir mer konkret. Och då menar jag när det börjar utmynna i detaljplaner, såvida man inte har skapat något juridiskt bindande dokument innan dess. För oavsett vad man uttalar för visioner och ledord, så kan detaljplanen i slutändan bli ganska annorlunda. Personligen tycker jag att det känns som att man hittills talar ungefär likadant om Centrala Älvstaden som man gjorde om Norra Älvstranden. Och det man sade om Norra Älvstranden lät egentligen ganska bra, även ur yimby-perspektiv. Problemet är väl bara att man i detaljplanerna inte strävar åt samma håll. Så, vi får väl se!
 0
Jens Ekengren (16 Augusti 2010 15:53):
Finns det någon chans att få in någon av "våra" i gruppen?

Det är ju en chans att se om staden verkligen tar oss på allvar...
 0
Olof Antonson (17 Augusti 2010 12:07): Online
En stor skillnad mellan Norra Älvstranden och Centrala Älvstaden är att Yimby skapats. Kanske som en ren produkt av Norra Älstrandens bristande stadskvaliteter?

Det allra viktigaste vi kan bidra med är att kämpa för att innerstaden flyter ut på andra sidan älven, på Hisingen. Det är otroligt viktigt att dessa nya stadsdelar blir livskraftiga med egna värden, och inte något som marknadsförs med "6 minuter från Brunnsparken".
 0
Matthias H. (17 Augusti 2010 13:13):
Jag tycker projektgruppen inger mycket litet förtroende. Lars Ivarsson var ju tidigare chef (innan SBK) för Älvstranden...han är i mångt och mycket ansvarig för att det blivit som det blivit. Och så är han nu sammankallande...

Det enda riktiga hade varit att Johannes Åsberg och Jan Jörnmark hade varit projektledare.
 0
Håkan Cullberg (17 Augusti 2010 17:11):
Johannes och Jan ihop skulle bli ett dreamteam
 0
Matthias H. (17 Augusti 2010 22:16):
Håkan, du hade för min del gärna fått vara med som arkitektrösten i det teamet.

Annars så tyvärr, ju mer jag tänker på projektgruppens sammankallande person och dess sammansättning desto mer missmodig blir jag.
 0
Jan Jörnmark (17 Augusti 2010 23:09):
Jag gillar Anneli H. Hon har humor, vilket riskerar att bli en knapp tillgång i den Visionära Projektgruppen.
 0
Fredrik Friberg (18 Augusti 2010 11:15):
Kan någon förklara för mig varför N älvstranden är ett sånt enormt misslyckande? Problemet tycker jag snarare ligger i att man inte lyckats knyta ihop älvstränderna med varann för att på så sätt kunna befolka området under större delar av dygnet.
 0
Hannes Johansson (18 Augusti 2010 11:37):
Norra Älvstranden har väl många kvaliteter, speciellt för den som vill ha ett lugnt, stadsnära boende i en fin och modern lägenhet med ett begränsat men ändå befintligt mått av stadsmiljöer, i ett vattennära läge. Många äldre personer som flyttar ifrån villan tycker säkert att det är jättebra.

Problemet är att det inte lyckas skapa några större stadsmässiga värden på egen hand. Som du säger, för att området ska vara befolkat större delen av dygnet skulle det krävas att det kopplas ihop med något annat, stadsmässigt levande område. Norra Älvstranden i sig genererar alltså inga direkta stadskvaliteter, förutom i och för sig ett ökat invånarantal. Men området ger inte mycket tillbaka till staden. Visst finns det en trevlig kajpromenad, men den är för det första i princip bara användbar ett litet antal dagar om året då det är varmt och soligt, och för det andra är det antagligen inte många icke-boende som lockas ända dit ut för att gå på kajpromenad, när det inte finns några andra attraktioner där.

Hade målsättningen varit att skapa ett lugnt, relativt tätt bostadsområde i närhet till staden med fina naturmiljöer, så hade det väl fått anses vara ett lyckat projekt. Om målsättningen däremot är att skapa en levande, tät blandstad längs med älven - vilket den uttalat också är - så kan det inte anses så lyckat. Det kan inte heller anses vara särskilt blandat socialt, eftersom i princip alla lägenheter ligger i ungefär samma prisklass (svindyrt) och har samma upplåtelseform (bostadsrätt). Om man skall uppnå 40% resande med kollektivtrafik hade man antagligen behövt mer frekvent kollektivtrafik i området också.
 0
Olof Antonson (18 Augusti 2010 12:29): Online
@Fredrik: Det behövs mer än en bro för att Sannegårdshamnen skall kännas som stad.

Som Hannes säger så är det väl just att man haft en uttalad ambition om att bygga stad, men istället byggt ett vattennära miljonprogram i modern tappning. Men jag har stor förståelse för att många i övre medelåldern, med utflugna barn, tycker om det, för det är i princip ett stort äldreboende man skapat.

Det är lite som att avsaknaden av broar gjort att de av någon outgrundlig anledning nöjt sig med en i många fall alldeles för låg exploateringsgrad, uppbrutna kvarterstyper och få lokaler för verksamheter (samtidigt som de pratar om stad). Tillråga på allt har de placerat det mesta av handeln till ett externt köpcentrum och buntat ihop alla arbetsplatser på Lindholmen. Sedan har man tagit lite rustika gamla varvsbyggnader som alibi för att fortsätta mangla ut ren förortsbebyggelse.
 0
Fredrik Friberg (18 Augusti 2010 14:00):
@Hannes

Att det inte genererar några större stadsmässiga värden hänger väl också ihop med att befolkningsunderlaget på Hisingen 1 är för glest, 2 för att det rör sig om ganska lite människor som bor där som skulle kunna befolka gatorna? För att skapa denna levande stadsdel vi alla vill ha så måste ju människor ha en möjlighet att lätt ta sig dit.

Jag säger inte att det som byggts är det jag helst skulle vilja se, men så illa är som många vill få det till tycker jag inte heller det är. Jag har många gånger tänkt att jag vill åka över dit oftare, men sen ångrat mig när jag inser att jag måste vänta en halvtimme på en färja bara för att ta mig några hundra meter över älven.

@Olof

Ja jag håller med dig angående Sannegårdshamnen, det är kanske det mest Yimby-fientliga området på Norra älvstranden.

Jag är ändå övertygad att man kan få ett ganska bra stadsliv på N Älvstranden med hjälp av fler boende och bättre kommunikationer.
 0
Hannes Johansson (18 Augusti 2010 14:20):
@Fredrik: Ja, visst är det så att på den lilla ytan som utgör aktuellt område på Norra Älvstranden så är det svårt att få in tillräckligt mycket folk för att skapa ett underlag för riktigt stadsliv. Men, då skulle man kunna ha högre exploateringsgrad på den nya bebyggelsen, speciellt den i Västra Eriksberg som är oerhört anti-urbant.

Men det värsta är att man inte byggt in någon flexibilitet i området. Jag har svårt att se hur området kommer kunna utvecklas att bli en tät kvartersstad oavsett hur mycket folk som sedan kommer bo längre norrut på Hisingen. Man har inte lokalanpassat många kvadratmeter i bottenvåningarna, kvarteren är uppbrutna, gatorna är antingen bil- eller gånganpassade men inte både och. Det finns få möjligheter att i ett senare skede få in mer funktionsblandning, och sovstaden kommer nog bestå.
 0
Karl (18 Augusti 2010 21:41):
Problemet med Norra älvstranden som jag ser det är att området tydligt visar vilken typ av exploatering man tänker sig längs älvstränderna - nyfunkis med sjöutsikt för den bilburna övre medelklass som väljer bostadsrätt framför villa. Det skapar fräscha och fina men också halvdöda områden, och jag misstänker att detta inte ens beror på okunskap och missgrepp utan att det rentav är målet. Notera hur SBK kommenterar synpunkterna på Stora Torp: "De målformuleringar som finns i översiktsplanen måste också ses i ett större sammanhang än det enskilda planområdets utformning." Man friskriver sig med andra ord från den ambitiösa ÖP:n. Antagligen kommer man när det gäller vidare exploatering längs älven använda Skeppsbron som alibi för att multiplicera Norra älvstranden.
 0
Fredrik Rosenhall (18 Augusti 2010 23:00):
Kan tänka mig att det bor drygt 10 000 människor på Norra Älvstranden (i hela SDN Lundby ca 40 000 invånare), mer än väl för att i en urban struktur kunna utgöra grogrund för ett rikt stadsliv. Ta vilket bohuslänskt fiskarsamhälle som helst och det har större urbana kvaliteter än norra Älvstranden. Problemet är att området trafikmatas bakifrån och kajerna bara är promenadstråk, att den kommersiella servicen är koncentrerad till eriksbergs köpcenter samt att det råder en strikt uppdelning mellan boende och arbete (viklet bl a leder till att det inte finns någonstans där restauranger kan kombinera lunch- och kvällsöppet) Man kan fylla på hur mycket folk som helst i en sådan struktur utan att stadsliv uppstår. En strandboulevard med ett centralt placerat torg (helst med brokoppling till city) hade gett en helt annan situation.
Man får det stadsliv man planerar för.
 0
Sven R (19 Augusti 2010 00:51):
Håller med dig Fredrik. Trafiksystemets uppbyggnad är nyckeln till att Norra Älvstranden har blivit vad det har blivit. När den här projektgruppen inleder sitt arbete så kanske det kan vara viktigt att vi i Yimby påpekar hur viktigt det är med rätt typ av trafikplanering. Ett kontinuerligt gatunät med full framkomlighet för bilar kan ju justeras i efterhand, om man så skulle önska. Däremot är det svårt att skapa nya kopplingar för biltrafiken i ett system med matargator. Man vill ju göra det i Kastanjeallén i Tynneryd men jag tror det är hopplöst, det kommer att möta stort motstånd.
 0
Niklas S (22 Augusti 2010 10:50):
Jag tycker nog att Norra Älvstranden döms ut lite väl hårt ibland. Har sagt det tidigare och säger det igen. Det finns fortfarande potential i området eftersom att det inte är färdigexploaterat än. Med andra ord när helheten är på plats kan det komma att uppfattas på ett helt annat sätt. Jag är positiv.

Bättre kommunikationer medelst kollektivtrafik och gång/cykelvänliga broar är nyckeln för att få till än mer stadsliv. Även Lundbyleden bör hanteras på ett bättre sätt för att Norra Älvstranden ska knytas ihop med resterande delar av Hisingen och då kanske främst mot Kvillestan och i dess förlängning Östra Kvillebäcken och knutpunkt Hjalmar.

Hur dom mentala barriärerna som omhuldar Norra Älvstranden och Hisingen i övrigt ska åtgärdas är nog den svåraste nöten att knäcka för att visionen om Centrala Älvstaden ska bli verklighet...
 0
Krister Malmqvist (22 Augusti 2010 12:28):
När man bygger en helt ny stadsdel som Norra Älvstranden så blir det automatiskt ett kategoriboende. Samma kommer att inträffa med Cemtrala Älvstaden. Det blir enbart 40-talister och 50-talister med gott om pengar, bra pension som har råd att skaffa lägenheter i nybyggda fastigheter. Därför är det bättre att gallra i det äldre beståndet än att kalhygga hela stadsdelar.
Alternativet är att starkt subventionera nybyggda hyresrätter i säg 10 år för att få ner hyran. Då kan även ej förmögna söka lägenheter i nybyggda hyreshus. Denna typ av lösning är de rödgröna inne på för nästa mandatperiod. Kostnaden för subventionen kan tas in via återinförande av fastighetsskatt
 0
Hannes Johansson (22 Augusti 2010 13:47):
@Krister: En annan sak man kan göra för att få ned hyrorna är att få ned byggkostnaderna. Det kan man hjälpa genom att till exempel stycka upp marken och tilldela en större mängd byggbolag. Med mindre volymer kommer mindre byggbolag kunna vara med och konkurrera på ett helt annat sätt. Och med mer konkurrens pressas priserna ner. Ett större utbud av lägenheter skulle dessutom skapa en åtmistone något mindre efterfrågan och på så vis sänka hyrespriserna. Slutar man dessutom att totalsanera, och istället låter en del äldre bebyggelse stå kvar, så kan man skapa ännu fler billiga lägenheter.
 0
Krister Malmqvist (22 Augusti 2010 15:05):
Det talas om att det skall byggas si och så många nya lägenheter i Göteborg men aldrig var när och hur. Varför inte lätta lite på regelverket så att byggherrarna får lite friare händer? Det finns många beviljade stadsdelsplaner som aldrig utnytjas därför att förhållandena ändras. Om det var lite "lösare tyglar" tror jag att de som sitter på byggbar mark skulle komma med förslag på både tillbyggnader av befintliga hus och nybyggnader på obebyggd mark. Sedan kan Byggnadsnämnden i efterhand korrigera/ändra om de finner planerna helt åt skogen. Nu vågar man inte satsa på mark utom plan eller mark som är betecknad med fel färg typ "grönområde" eftersom man då kan bli sittande med "svarte petter" i all evighet.
 0
Ard Vromans (23 Augusti 2010 11:24):
Har läst igenom bloggen lite snabbt och förstår att Norra Älvstranden både berör och upprör. Men än är det inte färdigbyggd där och än finns det möjligheter att området kan bli en fin del i Den Centrala Älvstaden. Dock ska man vara observant på vilka konsekvenser det blir av de nära förestående infrastruktursatsningar. Att plöja ner 3 miljarder i ett godsspår rätt igenom ena hälften av Den Centrala Älvstaden är inte särskild genomtänkt och kan inte bidra till att visionen ska tas på allvar.
 0
Olof Antonson (23 Augusti 2010 12:15): Online
Det är riktigt att Norra Älvstranden inte är färdigbyggd än - men det om något är ju ett skäl att framföra kritik, så att man inte fortsätter att bebygga den på samma sätt som innan.

Man sa att man skulle bygga stad (till och med "Den Goda Staden"), men valde en struktur som inverkar kontraproduktivt för att uppnå detta syfte.
 0
Sven R (23 Augusti 2010 12:20):
...och vad anser du hade varit en genomtänkt lösning Ard?
 0
Daniel Sjölund (23 Augusti 2010 15:33):
@Ard: En stad blir förhoppningsvis aldrig färdigbyggd. Staden ingår hela tiden i en föränderlig process. Därför är det viktigt att en stadsdel relativt tidigt börjar fungera utifrån de ideal stadsplanerare, politiker mfl. har ställt upp.
 0
Erik (23 Augusti 2010 21:23):
Alltså, det är väl en väldigt kompetent projektgrupp, men är alla dessa prominenta personer verkligen de bästa på att åstadkomma stadsutveckling och -planering? Har någon av dessa en skarp vision om vad de vill? Hur frimodiga vågar de vara? Vara finns den kunnige stadsplaneraren? Här skulle väl behövas någon av Jan Gehls kaliber...
 0
Sven R (23 Augusti 2010 22:36):
Erik, håller med dig. Tanken är väl att dom ska spåna fram en vision som är demokratiskt förankrad innan planerna börjar ritas upp. Så varför finns inte Johannes Åström med i gruppen? Jag menar, om det är olika kompetenser och synsätt som ska representeras så måste ju Yimby vara med. Vi har en stor del av Göteborgarna bakom oss.
 0
Ard Vromans (23 Augusti 2010 23:54):
Sven, Att sjösätta arbetet med Den Centrala Älvstaden samtidigt som man investerar stora pengar i en utbyggnad av Hamnbanan till dubbelspår är inte genomtänkt, utan på gränsen till synisk. Om man menar allvar med visionen flyttar man transporten av farligt gods bort från de områden där människor ska bo, arbeta och finna rekreation. Det frigör mark, som arkitekterna kan leka med, och skapar möjligheter till integration och kommunikation mellan de områden som nu är separerade från varan. Det vill alltså till att man fattar rätt beslut idag så att våra barn kan leva i en stad som är "helare och skönare för människorna att leva i".
 0
Johannes Hulter (23 Augusti 2010 23:56):
@ sven: Vem är Johannes Åström? :)
 0
Sven R (24 Augusti 2010 00:01):
Johannes, det är din dubbelgångare! ;-)
 0
Sven R (24 Augusti 2010 00:22):
Ard, "Det frigör mark, som arkitekterna kan leka med, och skapar möjligheter till integration och kommunikation mellan de områden som nu är separerade från varan."

Just detta kommer man att åstadkomma med tunneleringen av Hamnbanan. Alternativet hade varit ett ytlägre längre norrut på Hisingen. Men den marken kommer också att tas ianspråk för bostäder och rekreation de kommande decennierna. Man hade alltså bara flyttat problemet och gjort barriären ännu längre.

Och glöm inte bort att Lundbyleden kommer att tunneleras till en vettig peng i samma veva. Lundbyleden kan inte flyttas utanför stan eftersom det inte bara är hamnen som är beroende av den.

Så den valda lösningen frigör mest mark för arkitekterna att leka med. Alternativt uttryckt: Frigör och bevarar störst markvärden. Samhällsekonomiskt så är det den bästa lösningen.
 0
Daniel Sjölund (24 Augusti 2010 15:57):
@Ard: Hur ser din tremiljarderslösning ut?

Själv ser jag ser det som att äntligen har vi pengar och vilja för att ta tag i en/två av de barriärer som fortfarande håller Hisingen från centrala staden Göteborg. Då bör vi fokusera på vad som totalt sett blir bäst för Göteborg och dess stadsdelar.

För mig (och jag tror att många Göteborgare håller med mig) är det viktigare att se till att tråget/tunneleringen med järnväg och motorled sträcker sig fram till och förbi Hjalmar Brantingsplatsen österut. Detta så att Kvillestan och nya Backaplan integreras stadsmässigt med Älvstaden.

När det är säkrat kan man försöka lösa Krokängsparkproblematiken och övriga klurigheter vid nästan färdigbyggda Norra Älvstranden.
 0
Ard Vromans (24 Augusti 2010 23:20):
Nu blir det tekniskt och mycket detaljer, men jag ska försöka hålla det kort.
3 miljarder är egentligen 2.7 (idag) och de ska räcka till en ny Marieholmsbro, en del förbättringar av Kvillebangården och dubbelspår mellan Pölsebo och Eriksbergsmotet. Den här delen blir då antingen exakt bredvid befintligt spår (överdäckat ca 500 m) eller genom Krokängs- och Bratteråsberget (tunnel-överdäckat-tunnel 975 m). Hamnbanan är totalt 9 km lång varav 5 km mellan Hjalmar Brantingsgatan och Älvsborgsbron. Det är denna hittils ända kilometer som man kallar för tunnelalternativet. Resten är inte finansierat och dessutom tekniskt svår att lösa.
Kvillebangården ligger ett antal meter över Hjalmar Brantingsgatan. Om man vill att tåget ska försvinna ner i tråg väster om den, vid brf Porslinsfabriken, kommer bangården att behöva sänkas flera meter och ligga på ett sluttande plan räknad från Marieholmsbron. Rullande godståg klarar en lutning på högst 1%. Vad som gäller specifikt för bangårdar vet jag inte förutom att det är svårt att få igång tunga godståg i en uppförsbacke utan hjälp av extra lok. Den troliga lösningen blir då att bangården ligger där den ligger och att man sänker spåret successivt längs Brämaregården. Tekniskt är det då fullt möjligt att täcka över där. Men den syns.
Går man vidare västerut är tanken att man efter Brämaregården svänger in under Ramberget, korsar infarten till Lundbytunneln och ansluter sedan till spåren genom Bratteråsberget. De tekniska hinder man stötar på är att det, enligt folk från Trafikverket, är osäkert om Ramberget håller. Den ser tydligen ut som en Schweizerost. Efter Lundbytunneln blir det en stor nivåskillnad till den då färdiga tunneln genom Bratteråsberget. Det blir väl att borra en ny tunnel i så fall.
Tyvärr så ser det ut som att det inte blir mer tunnel än denna kilometer. Däremot skulle det bli upp emot 1 miljon ton farligt gods om året. Det är ca 100 vagnar om dagen.
Nu blev det en lång utläggning i alla fall. Men tänk er att Trafikverket och beslutsfattarna i Stockholm tänker långsiktigt och beslutar sig för en annan sträckning. Låt oss då gå tillbaka till Den Centrala Älvstaden och se hur den kan gestalta sig utan detta godsspår. Möjligheterna för Kvillebäcken, Backaplan, Frihamnsområdet och färdigställandet av Norra Älvstranden förstås. Vilka kulturella mötesplatser kan få folk att röra sig i nord-sydlig rikting och över vattnet?
 0
Gunnar Einarsson (26 Augusti 2010 12:43):
Ard Vromans, iiten undran. Givet ovanstående, är det inte hög tid att stoppa nuvarande tunnelplaner genom Krokängs- och Brattåsberget då (975 m), så att en totallösning för hamnbanans nedgrävande möjliggörs?
(Givet förstås att Ramberget håller.)
 0
Anders Ohlsson (30 Augusti 2010 22:15):
Ard, har ju alldeles rätt i både sak och känsla. För hundra år sedan när hamnbanan byggdes, var den rätt. Den försörjde all industri, hamnar och varv på Hisingen. Nu är varven borta och järnvägen används endast för transporter till och från ytterhamnarna genom ett tättbefolkat bostadsområde. Det är inte 2010 och hundra år framåt i mina ögon. En ny hundraårslösning skulle jag vilja föreslå ansluter till Bohusbanan i Säve, passerar Säve flygplats, Volvos fabriker och kommer ner till hamnarna nordost ifrån. Det skulle innebära att barriären som dagens hamnbana utgör, skulle försvinna och möjliggöra pendeltågtrafik till Ytterby, Säve, kanske ända till Torslanda som Folkpartiet vill spårvagn till.
Bygger man dubbelspår bitvis i tunnel/överdäckning i nuvarande "korridor" längs Lundbyleden, kommer järnvägen att bli kvar där i hundra år till och effektivt hindra Älvstadens utveckling. Jag har svårt att förstå varför politiker och privata intressen håller fast vid en omöjlig lösning och inte ser framåt hundra år.
 0
Sven R (30 Augusti 2010 22:46):
"...och möjliggöra pendeltågtrafik till Ytterby, Säve, kanske ända till Torslanda"

Jag tror inte din lösning skulle underlätta detta. Gods- och persontrafik måste ju ändå gå på skilda banor om man ska kunna få vettig kapacitet och turtäthet.
 0
Sven R (30 Augusti 2010 23:52):
Och hur ska godstågen komma till Säve? Menar du att den befintliga Bohusbanans korridor ska utnyttjas för fyra spår (dvs dubbla godsspår och dubbla pendelspår)? Det går inte, det finns inte plats. Bostadshusen ligger väldigt nära Bohusbanan vid t.ex Lillhagsvägen, inga tilltagna skyddszoner där inte. Och bo nära godsspår vill man ju inte, eller hur?
 0
Krister Malmqvist (13 Februari 2011 07:39):
Citat från SBK:s hemsida:
Centrala älvstaden omfattar stora landområden, ytmässigt fyra gånger city, och utbyggnaden kommer att ske på lång sikt, kanske upp till 75 år. Just nu undersöker vi området ur olika perspektiv samt informerar om projektet. I vårt uppdrag står det att vi ska ha en dialog med hela Göteborgssamhället. Det arbetet är precis påbörjat genom till exempel våra soppluncher och informationsmöten. Under tiden som vårt arbete fortskrider så kommer vi att ha dialog med till exempel invånare, proffesionella, näringsliv och föreningar.
 0
Emanuel Alfredsson (13 Februari 2011 14:35):
Nä nu blir man förbannad. 75 jävla år?! Är de så jävla impotenta?! Nu blir man mörkrädd ju.
 0
Olof Antonson (13 Februari 2011 16:11): Online
Man får nog vara nöjd så länge någonting alls händer inom 75 år ...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.