Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Gårda - nu i portionspåsar

 
Den 9 februari ska Byggnadsnämnden diskutera Södra Gårdas framtid. Efter den massiva kritik som mötte planerna på att utplåna östra Fabriksgatan så har Rune Elofsson på Stadsbyggnadskontoret arbetat om det tidigare förslaget.

I grunden är det samma urusla förslag som tidigare, som går ut på att riva all äldre bebyggelse öster om Fabriksgatan. Men man har delat upp rivningarna i flera steg för att göra planen mindre kontroversiell.Landshövdingehus - hotade av rivningKulturhuset Gårdaskolan - hotat av rivning
Gårdaskolans gymnastikhall - hotat av rivning
Stenhus i korsningen Tomtegatan/Fabriksgatan - hotat av rivning

I Stadsbyggnadskontorets nya planförslag väntar man med att riva kulturhuset Gårdaskolan och gymnastikhallen - för tillfället. Man säger sig vilja "utreda" en alternativ plats för bussuppställning. Man öppnar också för "möjligheten" att spara stenhuset i korsningen Tomtegatan/Fabriksgatan. Det betyder naturligtvis ingenting i den krassa verklighet som är Göteborgs stadsbyggnad. Men taktiskt och retoriskt är det förstås smart.Illustrationsritning över nytt planförslag - klicka för större bild

Istället lägger man all energi på att få bort landshövdingehusen. De ska ersättas av ett stort parkeringshus för 1200 p-platser. Parkeringshuset är tänkt att få en miljöprofil - man kommer nämligen att anlägga sedumtak och montera solceller på taket [sic]. Det är oklart om sådana "gröna plåster" räcker för att dämpa miljöopinionens eller de boendes kritik.Mot Fabriksgatan ska nya hus med lokalmöjligheter byggas. Fasaderna varierar mellan tegel och trä.
Längst i söder, där Nimaihuset idag har sina lokaler, planeras ett tre våningar högt kontorshus.Enligt samrådsredogörelsen har väldigt många hört av sig för att protestera mot planerna att ersätta landshövdingehus med parkeringsgarage. Invändningarna och de alternativa förslag som kommit fram avfärdas dock relativt kortfattat.

Yimby skrev ett yttrande och erbjöd en alternativ lösning som sparade den äldre bebyggelsen men ändå gav de p-platser som behövdes.Yimbys alternativa förslag - klicka för större bild


Kommentaren till Yimby Göteborgs förslag lyder i all enkelhet:

Yimby:s förslag är att dels att bygga ett långt parkeringshus mot E6/E20 och dels föreslås ett p-hus med butiker söder om Focus-huset i parken. Visserligen sparas den befintliga bebyggelsen men det blir knappast en bättre boendemiljö i kvarteren Cedern och Eken. Problemen med bl a luftmiljön kvarstår och ett bostadshus får ett p-däck som front på den östra sidan. Parkmiljön söder om Focus-huset är ett värdefullt inslag i området och bör så lång möjligt bevaras. I övrigt hänvisas till kommentarer under Artister mot rivning och Johan Hansson mfl.

Att en barriär mellan E6 och Fabriksgatan enligt Elofsson inte skulle förbättra luftmiljön är ett besynnerligt påstående som motsägs av Miljöförvaltningen. Det är dessutom intressant att Elofsson framhåller grönytan mellan Focus och Örgrytevägen som "ett värdefullt inslag". Uppenbarligen till skillnad från de landshövdingehus som i samma planförslag anges som unika kulturhistoriska objekt.

Både grönytan framför Focushuset och landshövdingehusen skulle kunna sparas om SBK nöjde sig med att ersätta befintligt antal p-platser. Problemet är att man vill öka antalet p-platser med en tredjedel och avvisar alternativa parkeringsytor utanför planområdet eftersom bilisterna då blir tvungna att gå längre för att komma  till entrén. I grund och botten är det för att bespara bilisterna den promenaden som man river landshövdingehusen.

SBK:s reviderade förslag är i allt väsentligt samma som det ursprungliga och fullständigt bisarra förslaget - men denna gång i portionspåsar. Byggnadsnämnden bör skicka tillbaka det till SBK med en tydlig signal om att det är dags för ett verkligt hållbart stadsbyggande. Förhoppningsvis får vi ett vettigt förslag tredje gången gillt.

SBK:s dribblande visar att det lönar sig att försöka påverka politiker och tjänstemän. Det är alltså mycket viktigt att ta kontakt med och prata med våra folkvalda. Deras uppgift är att representera oss medborgare i nämnder och fullmäktige. Vår uppgift är att se till att de faktiskt också gör det.

Uppmana politikerna i de partier ni sympatiserar med att rösta rätt den 9 februari. Argumenten har ni här. Särskilt  Margot Ottossons (V) röst är betydelsefull. Be dem skicka tillbaka det här planförslaget till Stadsbyggnadskontoret. Nu är det dags för nya, friska krafter inom förvaltningen att ta fram förslag. Ge Stadsbyggnadskontoret en chans att få fram en riktigt bra plan för Södra Gårda!

Byggnadsnämndens ledamöter:

Kontaktuppgifterna är hämtade från kommunens hemsida

Mats Arnsmar (S) Ordförande

Kommunalråd
Tfn: 031-368 00 55
Mobil 0761-195 004
mats.arnsmar@stadshuset.goteborg.se

Susanna Haby (M)

Kommunalråd
Tfn: 031-368 00 40
susanna.haby@stadshuset.goteborg.se

Lena Malm (S)

Tfn: 031-63 08 90
Mobil: 0709-70 83 36
lena.malm@lundby.goteborg.se

Carl Otto Lange (M)
Tfn: 031-778 35 00

Mikael Niklasson (S)
Mobil: 0730-57 05 76
mikael.niklasson@sbk.goteborg.se

Ann Catrine Fogelgren (FP)
Tfn: 031-711 60 94
Mobil: 0705-80 90 12
anncatrine.fogelgren@telia.com

Martin Joneskär (MP)
Mobil: 0707-34 78 96
martin.joneskar@mp.se

Martin Hellström (KD)
Tfn: 031-368 00 20
Mobil: 0706-21 28 07
martin.hellstrom@stadshuset.goteborg.se
martin.hellstrom@kristdemokraterna.se

Margot Perlitz Ottosson (V)
Mobil: 0707-48 71 21
margot.ottosson@bahnhofbredband.se

Ersättare

Mattias Jonsson (S)
Mobil: 0705-46 44 49
mattias.jonsson@ifmetall.se

Joakim Olinder (M)
Mobil: 0707-12 25 93
joakim.olinder@kommunfullmaktige.goteborg.se

Martha Elinoff (S)
Mobil: 0708-144 438
martha.elinoff@yahoo.se

Emilie Lotterberg (M)
Mobil: 0705-90 70 30
emilie.lotterberg@telia.com

Emmali Jansson (MP)
Mobil: 0702-85 37 90
emmali.jansson@mp.se

Javad Naini (FP)
Tfn: 031-366 06 50
Mobil: 0707-85 03 00
javad.naini@hogsbo.goteborg.se
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (3 Februari 2010 09:42):
Wingårds förslag får ju en att tro att det är det nya häktet som ligger vid motorvägen. Eller någon sorts befästning.
http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​6/​62/​Cit.​.​

Sedan vill jag faktiskt raljera lite över vissa politiker. Man vill ju bygga förbifart stockholm och hänvisa till att det bara kommer att gå elbilar i den.
Uppenbarligen kommer det bara att finnas elbilar 2025 enl. centerpartiet och då är ju en framtida boendemiljö inget att orda om.
 0
Anders Lundberg (3 Februari 2010 09:42):
Om man nu behöver parkeringshus, och om detta är mycket viktigt och behövs till varje pris, ja då får man väl ta kostnaden för att upprepa Sundstorgsgaraget - gräv ner det under befintlig stor trafikled som syns på platsen...
 0
Matias Viström (3 Februari 2010 10:06):
Jag tycker faktiskt förslaget är det näst bästa, inte sämsta möjliga. Ska man verkligen riva de gamla landshövdingehusen, vilket ibland verkar vara det huvudsakliga syftet med projektet, så är förslaget på utformning inte så tokigt, med variation bland fasaderna på Fabriksgatan där verksamheter ges rum i gatuplan. Men som framgått här tidigare: det går att bevara husen, om man bara vill.

@ Daniel: Självklart kommer det finnas elbilar 2025. Massor. Frågan är om det finns ett centerparti ;) ...säger en saabare!
 0
Daniel (3 Februari 2010 11:17):
För övrigt vill jag säga att det skulle vara oehört tragiskt om man rev bl.a. det där fula gråa huset med rosa fönster.
Det är en gammal fabriksbyggnad också med kontor på vån 2 och fabrikslokalerna i vån 1.
Skulle det hända en explosion på våning 1 så är det dimensionerat att väggarna ska blåsas ut men pelarna vara kvar så att våning 2 och 3 klarar sig. Sedan är det ju också orginalfasad på huset. Det finns inte så många 20-talsbyggnader kvar i Göteborg med orginalfasaden, utan dom flesta är ombyggda där man slitit av en del utsmyckning.
 0
Magnus M. (3 Februari 2010 11:24):
"Parkmiljön (...) är ett värdefullt inlag i området". De har tydligen frågat områdets alkoholister, de enda som använder parken. Sen är det lätt för polisen att köra upp på gräset och parkera där. Hade ju varit hemskt om ett hus byggdes för att dölja det otroligt vackra Focushuset, en Göteborgsk pärla.

Herregud, nä jag trodde faktiskt att botten var nådd tidigare. Tydligen inte.
 0
Emil (3 Februari 2010 12:11):
Jag får nog faktiskt tycka att gräsplätten framför focus är viktig, men kanske skulle behövas utvecklas till något mer än en plats för a-lagare... Det jag saknar i hela debatten om Gårda är att man helt exkluderat Lisebergs parkering inträngd mellan Kanold, E6an Lisebergs stora scen/Rondo och "den värdefulla parkmiljön". Varför rivs inte det befintliga P-däcket och ersätts med ett ordentligt tilltaget Parkeringshus med direkt påfart på E6an. Vist området är inte jätte stort, men varför inte vara lite kreativ och bygga i 3D, låt Parkeringshuset expandera ut över E6an eller för den delen över Rondo... men tyvärr skulle det ju då inte finnas behov att riva landshövdingehusen i gårda....
 0
Magnus M. (3 Februari 2010 12:22):
Jag undrar också varför man inte kan bygga ett parkeringshus på den befintliga parkeringen framför Valhallabadet?
 0
Mikael Andersson (3 Februari 2010 12:29):
Yimbys förslag till förändring av Gårda är mycket bättre!
Då Göteborgspolitikerna måste lära sig att vi i Göteborg vill ha kvar något av göteborgs Landshövdingehus eftersom behåller man inget visar det så tydligt på att man är historielös.Ett långt och högt P-garage som vetter mot E6:an fungerar också som bra absorbator mot däckbullret från E6:an som idag är bedövande över hela Gårda området särskilt om man går utmed Fabriksgatan eller bor i dess närhet.
 0
Johannes Hulter (3 Februari 2010 12:31):
I planförslaget - som är länkat i inlägget - menar SBK att Valhalla-parkeringen ligger för långt bort och är tänkt för andra användningsområden (förmodligen idrott). Lisebergsparkeringen är reserverad för Lisebergs explansion.

Både landshövdingehusen och grönytan framför Focushuset kan räddas om Mässan nöjer sig med nuvarande antal p-platser. Men de vill ha flera hundra extra p-platser (och de får inte ligga för långt ifrån entrén för då måste bil-besökarna promenera). Det är problemet.
 0
Magnus M. (3 Februari 2010 12:56):
Jag såg först nu att det hela vilar på ett förslag från S,V och MP från 2008, vilket verkar vara det som låser alla idéer till att riva landshövdingehusen. Men samtidigt står det i det förslaget att fasaderna på bostadshusen ska bevaras, något som inte görs i förslaget. Så läget borde vara rätt splittrat, om man kan belysa detta för ledamöterna i Byggnadsnämnden.
 0
Johannes Hulter (3 Februari 2010 13:14):
Har förtydligat inlägget vad gäller parkeringsfrågan.
 0
Erik Sandblom (3 Februari 2010 13:27):
Gräsplätten/"parkmiljön" är inte värd att bevara eftersom den är omgärdad på alla sidor av asfalt och bilbuller. Plätten är för liten för att låta hundar och barn leka fritt utan att bli överkörda. Man kan inte konversera personer med dålig hörsel eftersom det bullrar för mycket från motorvägen.

Ett bättre sätt att få lite grönt är att plantera träd längs Örgrytevägens norra kant.
 0
Hannes Johansson (3 Februari 2010 13:38):
Jag bor på Åvägen, precis intill Focus-huset. Jag går förbi detta "värdefulla parkområde" nästan varje dag. Om det är denna typen av grönområden man säger sig vilja bevara i Göteborg så är det inget annat än hycklande undanflykter för att legitimera antingen överklagningar från privatpersoner, eller för att hävda andra intressen som andra intressenter kan tänkas ha. För detta "parkområde" är i princip helt outnyttjat, och det är inte så konstigt om man faktiskt åker dit och tittar. Det är inringat av Focus-huset och de relativt tungt trafikerade infarterna dit (bilar åker in här för att parkera i befintligt P-hus i Focus-huset och för att nå parkeringarna vid Valhalla), och Örgrytevägen som naturligtvis är mycket kraftigt trafikerad. "Parkområden" består av några risiga snår och träd i en tämligen meningslös dunge, samt av en liten gräsplätt med tillhörande parkbänk som i princip endast används av diverse högljudda personer som verkar vara under vissa influenser mest hela tiden. Inte så mycket att orda om, alltså.
 0
Daniel Andersson (3 Februari 2010 13:44):
Det finns gott om plats ovanför E6. Det naturliga vore att 'sluta kvarteren' genom att skjuta P-anläggningen österut i den södra ändan. In- och utfart i söder kan ske via en cirkelramp vid markerat område för in- och utfart samt en bro över till själva anläggningen över motorvägen. Understa däcket måste förstärkas lite och några fem meters betongpelare sättas upp, annars är det i princip samma sak. Exempel på byggnader över motorvägar:
http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​List_​of_​structures_​built_​.​.​
 0
Erik Sandblom (3 Februari 2010 13:54):
Västtrafik och Luftfartsverket har gjort en studie på hur man utvidgar kollektivtrafiken till Landvetter. Ett av förslagen var att flygbussen ska ingå i entrébiljetten till Svenska Mässan. Ett bra förslag tycker jag. Kanske ett alternativ till en del p-plats-utbyggnad?

http:​/​/​www.​vasttrafik.​se/​upload/​Dokument%20​20​0​9/​20​0​90​4.​.​
 0
Hustomten I Gårda (3 Februari 2010 13:57):
Att man försöker få bort kv. Cedern och Eken först är kanske inte så konstigt. Det är ju ren taktik eftersom flera av de som bor där aktivt försöker få husen bevarade. Men, det jag funderar mest över är varför de ska bygga ut antalet parkeringsplatser när alla andra policybeslut i stan pekar åt andra hållet (exempelvis kommande trängselskatt med mera).
Magnus: Det där med att "fasaderna på bostadshusen ska bevaras" var nog för att få mer acceptans för förslaget att riva, de har ju uttryckligen sagt att det handlar om ett pastisch-parkeringshus med en fasad snarlik de bostadshus som finns i Gårda nu.
 0
Johannes Hulter (3 Februari 2010 14:00):
Jag har bett Rune Elofsson kommentera här på sidan, förhoppningsvis är han intresserad av medborgardialog.
 0
Olof Antonson (3 Februari 2010 15:08): Online
Här har vi en typiskt göteborgsk miljö, en länk till en svunnen tid, innan den stora motorvägen som kapade staden mitt itu. Precis som i alla andra fall med typiskt göteborgska miljöer så låter man dem förfalla, sen river man och till sist bygger man upp något sämre än det som stod innan (och som saknar någon som helst anknytning till platsen).

Landshövdingehusen borde varit för Göteborg vad de victorianska husen ÄR för San Francisco http:​/​/​thedestinationcenter.​com/​images/​tourimages/​4394.​.​ .
Jag visade ett foto på det gröna huset med gul sockel uppe i Gamla Masthugget, för en bekant från Stockholmstrakten, och han hade aldrig sett något liknande
http:​/​/​www.​svenskfast.​se/​upload/​bobutiker/​Gbg%20​Centru.​.​
"whoa, det ser ju inte ut att ligga i Sverige!"

jämför med: http:​/​/​jaripatlokova.​profitux.​cz/​images/​828.​jpg

Fattar de inte att vi sitter inne på något unikt här. Vi har inte råd att riva fler äkta områden och ersätta dem med kitchig nyfunkis. Området har en själ och går att förädla, men istället väljer man den gamla beprövade metoden som är totalsanering. Här röjes blott för Esplanaden!Vi vet ju var Wingårdh står i frågan om massbilism. Det är nog ingen slump att han förärats uppdraget. Nej tack.
 0
Erik Sandblom (3 Februari 2010 15:51):
Hm vänta lite. Det är för mycket buller och avgaser för att ha bostäder, och därför ska bostäderna rivas till förmån för utökad bilparkering. Ändå är det precis lagom mycket buller och avgaser för en "park" och därför ska den vara kvar. Mystiskt.
 0
Matthias H. (3 Februari 2010 16:38):
Bra Johannes att du ber respektive person på SBK att återkoppla till oss.
 0
Hans H (3 Februari 2010 20:20):
Sedan har vi den lösningen som är helt otänkbar enligt Svenska Mässan, dvs att man helt enkelt bygger på Svenska Mässans huvudbyggnad på höjden. Men eftersom jag är lite wild-and-crazy nämner jag den lösningen ändå. (Men förutom anledningen att jag är spritt språngande galen, så tycker jag också att det borde vara den bästa lösningen både för staden och Svenska Mässan)

Det skulle skapa en betydligt bättre mässa för besökarna för större mässor, iom att avstånden att traska på mässområdet skulle krympa.
Och skulle också kunna tillåta flera samtidiga mindre mässor att använda samma huvudentré, istället för att erbjudas någon av sidoentréerna till deras besökare. Och själva byggnaden skulle kunna göras mer ståtlig och imponerade med några extra våningar. (Alltså, jag skiter i om huset ser imponerande ut, jag är mer intresserad av insidan av mässan och deras utställningar, men Svenska Mässan borde vilja ha ett större och pampigare skyltfönster mot staden)

Svenska Mässans motivering till varför det skulle vara omöjligt att bygga på deras fastighet är att det skulle tvinga mässan att hålla stängt under stora delar av byggnadsperioden. Vilket kanske stämmer...men jag misstänker att det nog skulle gå att bygga på utan att störa den ordinarie verksamheten allt för mycket. Och det finns ju planer på att bygga ett nytt torn till hotellet och bygga på ett av de befintliga tornen, vilket applåderas, det låter som en strålande plan, men det bygget borde störa verksamheten nästan lika mycket som att bygga till fler våningsplan på huvudbyggnaden.
 0
Anon (3 Februari 2010 21:41):
Hans H: En av anledningarna till att det inte är realistiskt att bygga på höjden på Svenska Mässan är att den helt enkelt inte tål det viktmässigt utan att mer eller bygga om från grunden. Nu när det är snö är det samma problem på Svenska Mässan som på Scandinavium att vikten av snön gör att det inte finns någon marginal kvar för att ens hänga lite strålkatare i trossar inne i vissa hallar.

Men kanske allt löser sig när Scandinavium försvinner, vet inte vad som är tänkt att vara där i framtiden.
 0
Tobias Jansson (3 Februari 2010 21:51):
Mitt förslag är att kontakta Lukas Memborn som är Miljöstrateg i Göteborgs kommun, vet att han är extremt intresserad av just de här frågorna och är lite av hans jobb att stå upp för vår bebyggda miljö. Tror han mer än gärna hjälper till med detta, verkar helt sjukt att riva vackra hus för att ersätta med parkering. Väldigt bra jobbat av alla er som engagerar er!
 0
Victor A (3 Februari 2010 21:59):
Anon: När Scandinavium försvinner? Bestämde de inte sig för att ha kvar och rusta upp det?

Jag vågar inte hoppas på att det löser sig. Vi borde kunna göra någonting nu under filmfestivalen, när det är så mycket folk och journalister i stan, för att dra uppmärksamhet till frågan.
 0
Anon (3 Februari 2010 22:11):
Victor A: Sorry, var lite otydlig där. Scandinavium som byggnad kommer vara kvar, men det troliga är nog att all idrott inklusive ishockey hamnar i en multihall som förmodligen placers där Valhallas fotbollsplaner är idag. En sådan lösning skulle kunna innebära att Scandinavium skulle kunna göras om invändigt för att användas enbart för mässor och diverse evenemang. Det är en lösning det ryktas en hel del om och som jag hoppas på, då skulle iaf inte parkeringsplatserna i Focus-huset försvinna till förmån för multi-idrottshall/mässyta.
 0
Håkan Cullberg (3 Februari 2010 22:58):
Rune Elofsson är en av de mest erfarna, kunniga och seriösa arkitekterna på stadsbyggnadskontoret. Rune har mycket gott namn och rykte soma arkitekt. Rune sätter arkitektur i högsätet. Bara som en information för Er som inte redan känner till detta.
 0
Johannes Hulter (3 Februari 2010 23:14):
@ håkan: Tack för upplysningen, jag måste erkänna att det undgått mig. Det gör ju planförslaget än mer obegripligt.
 0
Mikael Kreutz (3 Februari 2010 23:23):
"Föreningen vill också framhålla nödvändigheten av att de verksamheter som kan rymmas i bottenvåningen inte tillåts blir störande såsom t ex nattöppna restauranger o dyl."
 0
Olof Antonson (4 Februari 2010 00:09): Online
Jag har skrivit lite brev till politiker nu :)

Apropå bra arkitekt osv:
Allt som är typiskt göteborgskt, det som vi tänker på, själva schablonen, sinnebilden av en göteborgare, har sitt ursprung i dessa gamla arbetarstadsdelar. Nästan alla av dessa områden är idag ett minne blott, men i Gårda finns en lite rest.

För att ge lite perspektiv: Landshövdingehusen är för Göteborg vad röda fiskebodar är för bohuslänska fiskelägen. Vi borde förädla dessa värden, inte riva dem.

Tusenkronorsfrågan: Vad är anledningen till att Haga är ett populärt och gemytligt ställe, dit människor kommer från när och fjärran, medan Annedal, som ligger så nära, inte är det?
 0
Håkan Cullberg (4 Februari 2010 00:36):
@ Johannes: skulle tro att Rune lagar efter läge och jobbar efter direktiv från politiken
 0
Kalle P (4 Februari 2010 01:10):
@Håkan: Intressant att höra - kan du utveckla detta? Du menar att personen ifråga inte har något spelrum för egen analys? Att det hela är ett beställningsjobb? I så fall - vilka politiker är beställarna?
 0
Matthias H. (4 Februari 2010 11:36):
Håkan, tack för att du är inne och ger oss lite bakgrund, som jag förstår det är det inget försvar av Rune du avser. Men jag tycker ändå att alla dessa tjänstepersoner på SBK som gång på gång på gång lägger fram det ena förslaget sämre än det andra ska ha kritik. Varenda stadspalneringsförslag de senaste 70 åren förutom möjligen Skeppsbron är så dåliga att det är helt otroligt. Varenda förslag är precis motsatsen till det vi diskuterar och önskar här och som jag är övertygad om att fler och fler människor börja nappa på.

Jag blir så rent ut sagt förbannad på SBK för att ingen av tjänstepersonerna där ställer sig upp och säger "nej nu är det slut med dumheterna, from nu ska vi bygga riktig stad gjord för människor, inte för bilar. Ut med Corbusier och in med Lilienbergsideal.". Eller vågar dom inte, för man kan inte alltid gömma sig bakom att säga att kapitalet eller politikerna styr.
 0
Magnus M. (4 Februari 2010 13:46):
Det är ju sant som Håkan skriver, att det i direktivet från Byggnadsnämnden fastslås att landshövdingehusen ska rivas för att ge plats åt parkeringshuset, så om man ska kritisera någon för detta specifika problem så är det byggnadsnämnden och inte kontoret.
 0
E K (4 Februari 2010 14:16):
Om det står explicit i direktivet att l-husen ska ersättas med p-hus förstår jag inte varför SBK försöker underkänna Yimby:s förslag med boendemiljö- och "park"-argument, istället för att bara hänvisa till direktiven.

Som konstaterat så är ju de argument som hänförs mycket tveksamma, vilket även kontoret borde ha insett.
 0
Johannes Hulter (4 Februari 2010 14:34):
Direktivet är, som jag förstått det, att skaka fram p-platser åt Mässan - inte primärt att riva. Att det sedan finns starka krafter som gärna vill riva den äldre bebyggelsen i Gårda är en annan sak.
 0
Magnus M. (4 Februari 2010 20:17):
Hm, det kanske var såpass löst förra gången, men i den nya planen står det (under rubriken "Ställningstaganden") att uppdraget från byggnadsnämnden bl a innefattar:
"De fasader som idag finns på fastigheterna på Fabriksgatan bör bevaras eller ersättas med
en liknande utformning, vilket innebär att det tilltänkta P-huset bör mot Fabriksgatan kläs
och ges en utformning av äldre bostadshus med Gårdakaraktär med upplevelsen och in-
trycket av de forna kvarteren samt möjliggöra för butikslokaler i markplan."

Om detta är direktivet från nämnden kan man ju faktiskt begripa förslaget, även om man har misslyckats med fasaderna i min mening.

Med andra ord var det tydligen aldrig tal om att stadsbyggnadskontoret skulle komma med något nytt förslag, bara putsa lite grann på det gamla.
 0
Nico (4 Februari 2010 21:28):
Försöket att vara bättre än och konkurrera med Stockholms Svenska Mässa var att placera den centralt i Göteborg. Nu konkurrerar Svenska Mässan med VÅRA BOSTÄDER och på samma gång KULTURHISTORISKT INTRESSANTA HUS!

Parkeringsproblemet hade de kunnat tänka på INNAN de byggde Svenska Mässan - tex genom att bygga besöksparkeringar UNDER Svenska Mässan.

Lös "parkeringsproblemet" utan att riva Södra Gårda. Annars finns bara ett sätt: FLYTTA Svenska Mässan - så vidgas samtidigt stadskärnan. Landvetter tur och retur är ett bra alternativ, för då behöver de stackars turisterna inte ens ta bilen - och slipper samtidigt de påfrestande promenaderna på Göteborgs gator till och från Svenska Mässan.
 0
Victor A (4 Februari 2010 23:36):
Vi är nu flera som har fått klart besked från Margot Ottosson om att hon kommer att säga nej till rivning av husen. Återstår att se vad det innebär.

Magnus Martinsson: Väldigt intressant att nämndens direktiv är formulerat på det viset. Ifall dess medlemmar nu kommer att rösta ner förslaget därför att de vill låta bostäderna stå kvar, måste det alltså ha funnits en konflikt redan i utformningen av direktiven.
 0
Johannes Hulter (5 Februari 2010 08:49):
@ victor: Bra! Om det stämmer så betyder det att både Socialdemokraterna och Moderaterna måste gå emot sina respektive allianspartier och agera gemensamt för att rivningen av Östra Fabriksgatan ska gå igenom. Förhoppningsvis inser de att det inte är ett smart drag i en knivskarp valrörelse...
 0
Tuppen (6 Februari 2010 12:28):
Tänk på att in/utfart till parkeringshusen bör vara utanför betalningszonen. Besökare till Liseberg och Mässan ska inte straffas med 20 kr per bil bara för att de passerar betalstationen för att kunna parkera ca 50 m senare.
 0
Olof Antonson (6 Februari 2010 12:39): Online
De får ta och tänka igenom var de placerar betalzonerna då, inte strössla ut dem på måfå :)
 0
Sven R (6 Februari 2010 16:22):
Tuppen, de som har planerat stationerna har tänkt ungefär tvärtom, man placerar dem så att så många bilister som möjligt ska betala. För varför skulle just Lisebergsbesökare slippa undan? Skatten är inget straff.
 0
Hans Jörgensen (6 Februari 2010 17:41):
P-platser ersätter kulturhistoriska objekt. 60-tal i repris, för oss som inte var med då.
Brutalt att det ska vara så viktigt med p-platser precis intill. Den här platsen har en av stans bästa kollektivtrafiklägen; bussar, spårvagnslinjer, järnvägsstation (och eventuellt Västlänkstation). Det är till och med gångavstånd från de flesta delar av City.
Var inte det poängen med Evenemangsstaden, att allt ligger nära? Då behövs inte fler p-platser, snarare tvärtom.
Satsa på pendelparkeringar istället något utanför City.

Södra Gårdas äldre bebyggelse blir istället en skön kontrast till flashet vid Korsvägen, men tydligen inser man inte att sånt ökar attraktiviteten. Alla städer har inte den mixen, så se till att ta det tillvara!
 0
Olof Antonson (6 Februari 2010 19:13): Online
Jag gick en sväng genom Gårda idag. Otroligt mycket (hetsiga) bilar i rörelse runt mässan och till olika idrottsevenemang i närheten. Den stressiga typen av trafik som lockar fram de sämsta sidorna hos folk. Ytterst få människor promenerade i det soliga vädret. Fast det är ju klart, man kan ju få motion av att röra på sig.

Träffade på en gammal farbror vid hållplatsen, och vi började efter hand att diskutera huruvida moderniteten bara var av godo. Det var bättre förr. Ju förr desto bättre.
 0
Hans Jörgensen (6 Februari 2010 21:07):
Olof, det är väl båtmässan nu.
Och Mässan ligger ju en bete från kusten, så därifrån kör man med bil :)
 0
Olof Antonson (7 Februari 2010 00:39): Online
Ja, det har du rätt i. Det borde jag haft koll på. Min sjökapten till far brukar dra med mig dit.

Ytan framför och på sidan av Focushuset känns inte speciellt kul. Borde gå att göra nånting där. Jag skulle gärna se att man förtätade längs Örgrytevägen, så att det blev mer en riktig stadsgata.

http:​/​/​kartor.​eniro.​se/​m/​MkRCy
 0
Christopher S (7 Februari 2010 20:46):
Jag tycker att det är sorgligt att se förslagets fula fasader. Varför inte välja husfasader som faktiskt passar in i området? Fasader som lyfter fram Göteborgs kultursarv, alltså de byggnader i staden som alla pratar gott om. Yimby har ju tidigare (med inspirerande bilder) presenterat hur snygga parkeringshus kan byggas för att integreras i staden. Fasader som för tankarna till ståtliga byggnader som tillexempel Amerikahuset, Valand eller Wallenstam - åtminstonde träfasader. Tidslös arkitektur.
Jag anser att byggnaderna längs motorvägen borde representera staden för dess förbipasserande, Göteborg skall väll inte uppfattas som ett tegelstensgetto från vägen?
 0
Hannes Johansson (8 Februari 2010 10:14):
Jag tycker det är intressant att se hur de (SBK, antar jag) tycker att t. ex. funkishusen i Johanneberg är sådana ovärderliga kulturskatter att man inte ens kan bygga ett högre hus i närheten (utan att skada befintlig bebyggelse!), men däremot går det fint att riva dessa gamla hus i Gårda för att bygga parkeringar.
 0
Olof Antonson (8 Februari 2010 13:52): Online
Det är intressant. Min magkänsla säger mig att Johanneberg är så speciellt för att det är funktionalism - och de som har något att säga om något, är funktionalister.
 0
Måns (9 Februari 2010 01:48):
Är en debattartikel ute i GP:s nätupplaga idag fick jag precis veta:
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​30​6476-​gor-​inte-​om-​g.​.​
Måste säga att jag tycker faktiskt den summerar det hela ganska bra. Hoppas nu att byggnadsnämnden ser på möjligheterna, att det går att lösa för Göteborg och alla parters bästa. Fram för nytänkande och utveckling av Göteborg!
 0
Måns (9 Februari 2010 02:59):
Även i dagens Metro, Göteborgsupplagan: http:​/​/​www.​metro.​se/​se/​misc/​pdf/​20​10​/​0​2/​0​9/​SEGOT_​20​10​_​.​.​ (sidan fyra). Men en sak är vansinnig. Lyssna till följande: Det är inte
lämpligt att planlägga
för bostäder där, säger Rune
Elofsson, som handlägger
ärendet på stadsbyggnadskontoret.

Planlägga är för mig = bygga. Men det FINNS ju redan bebyggelse här! Han smiter ju undan frågan varför han måste bebygga två gånger. Och dessutom så ställer inte journalisten frågan varför det plötsligt är ok med ett kontorshus på exakt samma meter som det är bostäder idag. Om han nu hänvisar till "miljön", blir den plötsligt bättre om det är ett kontorshus istället för ett bostadshus. Har de nånslags magiska krafter???
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.