Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Storstadsregioner i tillväxt

 
Den 1 april 2009 genomförde IVA ett intressant seminarium på temat "Storstadsregioner i tillväxt" på Chalmers i Göteborg. Ni som missade det har nu chansen att se valda delar på IVA:s youtube-kanal. Erik Linns framträdande kan särskilt rekommenderas.Såhär skriver IVA i sin presentation av seminariet:

På 35 år har regionförstoringen i Göteborgs lokala arbetsmarknad varit 100 000 personer, medan den i Malmö varit 600 000 personer. På så sätt har Malmöregionen passerat Göteborgsregionen i storlek.

Hur planerar de olika städerna och regionerna för framtiden? Hur ser regionernas övriga kommuner på de båda storstädernas expansionsplaner? Malmö bygger nu med Citytunneln bort sin säckstation. Kommer motsvarande att ske i Göteborg? Om Göteborgs City skall byggas ut på Hisingesidan behövs fler älvförbindelser. Hur löser man det? Dessa och många fler frågor belysdes på seminariet.

IVA avd III: Samhällsbyggnad har under 2008 satt staden i fokus och har gjort en förstudie om utvecklingstendenser i storstädernas samhällsplanering. Syftet har varit att belysa trender inom regional planering, stadsbyggnadsprocess och stadsgestaltning samt vilka drivkrafter som påverkar utvecklingen.

Resultatet av förstudien är en hypotes att det pågår ett antal trendbrott som samverkar. Kanske är det motiverat att tala om ett paradigmskifte från ett mer planmässigt till ett mer marknadsstyrt samhällsbyggande. Förstudien tog sin utgångspunkt i Storstockholms planering. Studien har nu breddats och omfattar även Göteborg och Malmö. Analysen ska ge underlag för diskussion om framtida kompetensbehov rörande storstadsutveckling.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (24 Juni 2009 22:54):
Mycket att bita i där. Bara hunnit med och kollat Erik Linns tre avsnitt (som dessutom tycks sakna slut) om barriärer och det förlorade gatuplanet. I slutet ger han sig på exempelvis svängen på Östra Eriksbergsgatan som jag själv stört mig på (minnesgoda Yimbyister som var med på Yimbyvandring I kanske kommer ihåg).

Egentligen kan det hela sammanfattas med hans kommentar kring Översiktsplanen och den praktiska planering som finns:
"Koppling ord - handling" [vickar på handen]
- ironisk underdrift!
 0
Matthias H. (25 Juni 2009 00:51):
Egentligen är detta ett större problem d v s Göteborgsregionens klena regionsförstoring än hur vi bygger vår region anser jag och det är detta jag eventuellt kommer skriva nånting om. Detta är ett nationellt problem. Att vi i Göteborg har motsättningar i hur vi ska bygga staden kan inte någon utanför lastas för, möjligen då dom som skapade nuvarande PBL hehehe men det var säkert någon göteborgare med där också.

Nä, vårt land hade mått bättre om infrastrukturen i Göteborgsregionen och Västsverige (jag har så svårt för att skriva Västra Götaland och Halland, varför kan vi inte skapa ett västsvenskt län istället) hade varit utbyggd lika väl som den är i huvudstadsregionen och i Skåne. Men jag ska inte snurra vidare på detta nu utan ska försöka författa något längre inom kort.
 0
Daniel Bergqvist (25 Juni 2009 01:02):
Oerhört intressanta presentationer från IVA-mötet.
Efter att jag tittat på några visningar kom jag tänka på huruvida vi bör ha en stadsarkitekt eller ej. Jag tror den främsta fördelen med en stadsarkitekt är att det finns någon att klandra på vid misslyckanden, likt N.Älvstranden. I dagens klimat, utan måltavla, söker man något att lägga skulden på, istället för att omsätta de fina orden om "tät blandstad" till handling och verklighet. Ledarlöst stadsbyggande? (Slutsatsen smakar illa). Stadsarkitekt = hög risk om fel person får posten, guldläge om en Yimbyit får uppdraget? :D
 0
Mikael Andersson (25 Juni 2009 19:43):
Erik Linn, säger ju i denna länkade video om att Göteborg är Nordens logistikcentrum.För att vara ett logistikcentrum så saknas det faktiskt logistik i planeringen för en hållbar ekonomisk tillväxt.Jämför med Mälardalen som numer har Mälarbanan med dubbelspårig järnväg norr om Mälaren och Svealandsbanan med ett antal kilometerlånga mötesspår (som ständigt förlängs tackvare den ständigt ökande persontågtrafiken inte minst mellan Stockholm och Örebro)

Nu,i år förlängs ett sådant mötesspår, läs mer på:
http:​/​/​www.​timinfo.​se/​news.​asp?​id=​54

För att se kollektivtrafik förbindelser i Mälardalen:
http:​/​/​www.​timinfo.​se/​about.​asp?​ID=​4

TIM=Tåg i Mälardalen.

Öresundsbroregionens tillväxt är ej ett resultat av 35 års utveckling utan sedan öppnandet av Öresundsbron den 1 Juli 2000 har vi fått se en ständigt ökande integration mellan syd-västra Skåne och Köpenhamsregionen.
Det första årets tågresande slog prognosen för vad som uppskattades för de första 3 åren.


Angående Yimby som koncept så undrar jag om Yimby står i motsatts till Yimba=Yes in my area?
För att främja Storstadsregioner i tillväxt handlar om att främja möjligheten till att bo och verka i skilda tätorter.
 0
Hannes Johansson (25 Juni 2009 21:50):
Man blir lite modfälld när man ser vilka möjligheter som finns och har funnits i Göteborg, och hur goda intentionerna i planerna låter ibland, och sedan ser hur totalt frånvänt resultatet är från dessa uttalade planer. Jag har sagt det förr och säger det igen: Vem och vad måste man egentligen byta ut för att se till att det inte blir fler misslyckanden som dessa? Det här duger ju inte!

Man får ju verkligen känslan av att det är beslut som fattas i bastun, och kortsiktiga ekonomiska intressen som styr vad som faktiskt blir byggt i denna staden. Kan man inte nästan säga att det luktar lite korruption till och med?
 0
Nicholas Lusack (26 Juni 2009 08:49):
Personligen tror jag att Götalandsbanan är det enskilt viktigaste tillväxtprojektet för Göteborg. Att lättare kunna dagspendla mellan Göteborg och Jönköping/Borås innebär ett befolkningstillsott på ca 200 000 personer (Min kvalificerade gissning är att det bor drygt 100 000 i vardera Jkpg/Borås). Men vill man (som i dagsläget) distansera Jönköping som Smålands huvudstad och logostikkonkurrent istället som en del av Göteborgs geografiska närhet så kommer detta att ske på bekostnad av regionens tillväxttakt. Att snabbt bygga ihop en stark länk mellan dessa 3 städer borde öka västsveriges konkurrenskraft enormt. Ett logistiksamarbete mellan Gbgs geografiskt optimala läge för sjötransporter ihop med Jkpg:s optimala läge för nationella centrallager borde kunna bli en stor framgångssaga.

Tänk inte bara Västra Götaland, Halland och andra närliggande regioner. Geografiskt sett ingår delar av Halland och Småland i en möjlig framtida regionförstoring av Göteborgs arbetsmarknad. "-Don't be the box, -don't feel the box, -be outside the box"

-Tänk utanför vallgravens gränser och förena eder med smålänningen!!
 0
Daniel Sjölund (26 Juni 2009 12:26):
@Nicholas: Håller fullständigt med! Det är ju även längs nya Götalandsbanan som vi har Landvetter flygplats.
 0
Matthias H. (26 Juni 2009 12:42):
I Västsverige ovan som jag helst pratar om är definitivt Jönköping med och Götalandsbanan är hur viktig som helst.
 0
Mikael Andersson (26 Juni 2009 12:51):
@Daniel S m.fl, att Götalandsbanan kommer ha en underjordisk hållplats under Landvetters flygplats är egentligen den enda orsaken till att politiker i Göteborg vill ha ny dubbelspårig järnväg till Borås.Fortsättning mellan Borås och Jönköping (som idag ej har någon järnvägsförbindelse och aldrig har haft däremot har det funnit en järnväg mellan Borås och Ulricehamn, nedlagd sedan decennier tillbaka) anser inte alla politiker i Göteborg är så viktigt.

För snart ett år sedan skrev jag om det här i ett snigelbrev till Jönköpings Kommunstyrelse, för att få dem att inse om Götalandsbanan skall byggas inom de kommande 20 åren.Då måste politikerna i Jönköping och Jönköpings Län trycka på politikerna i riksdagen.
Visst det innebär en enorm kostnad att bygga en höghastighetsjärnvägsbana mellan Göteborg och Jönköping via Borås och Ulricehamn.Men samtidigt så finns det en stor ekonomisk tillväxtpotential i att integrera arbetsmarknaderna i denna del av Sverige med ett hållbart transportmedel.

Det är 17 mil mellan Göteborg-Jönköping jämför Botniabanan mellan Ådalsbanan med anslutning strax söder om Kramfors flygplats till Umeå (som snart till hösten 2009 är färdigbyggt med bara installationsarbeten "BEST" återstår)med invigning i Augusti 2010.Botniabanan påbörjades byggnationen 2001 och senare i år är själva bygget färdigt 2009.Botniabanan är 19 mil lång och har kostat ungefär som Citytunneln under Malmö som är 17km lång.10 miljarder kronor.

Utvecklingen runt Mälaren med Mälarbanan (dubbelspårig järnvägsbana) norr om Mälaren och Svealandsbanan (enkelspårig med kilometerlånga mötesspår här och där som ständigt förlängs) har betytt väldigt mycket för en allt större integrerad arbetsmarknad i Mälardalen.

Samma utveckling har man sett med dels hjälp av Skånetrafikens Pågatåg sedan 1984 men särskilt utvecklingen med Öresundstågen över Öresundsbron sedan 1 Juli 2000.
Persontågstrafiken över Öresundsbron har gång-efter-gång slagit alla mål.Även om 90% av de som dagligen åker tåg över Öresundsbron är svenskar.

I västSverige har vi inte alls samma utveckling just i bristen på snabba tågförbindelser även om persontågen till/från Kungsbacka och Alingsås stadigt ökar.

Men Borås är faktiskt befolkningsmässigt den andra stora staden i Västra Götalands län efter Göteborg.

Jämför med de andra storstadsområdena i Sverige hur det är med snabba järnvägsförbindelser mellan största stad och nästStörsta stad!
 0
Nicholas Lusack (26 Juni 2009 13:10):
@Daniel och Mikael
Detta är en viktig aspekt som ni nämner. Med fullt utbyggd Götalandsbana via Landvetter till Jkpg och Linköping osv så finns förutsättningar att mata fler passagerare till Landvetter även österifrån och öka passagerarunderlaget vilket kan medföra fler flyglinjer vilket ökar intresset för företagsetableringar i regionen osv osv.....
 0
Daniel Andersson (26 Juni 2009 13:56):
@Mikael:
Det är inte sant att det aldrig funnits järnväg mellan Ulricehamn och Jönköping. Den hade dock ett kort liv, endast 20 år mellan 1940 och 1960.
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Borås-​Ulricehamns_​Järnväg
http:​/​/​www2.​ulricehamn.​se/​vasterhavsleden/​boras/​histor.​.​
 0
Matthias H. (26 Juni 2009 14:59):
Jo, stationen under Landvetter är väldigt viktig, dock hoppas jag att det i framtiden bara blir för utrikesflygningar och våra städer längts upp i landet. Övrigt inrikes ska då t ex Götalandsbanan ta hand om.
 0
Fredrik Larsson (26 Juni 2009 20:37):
Lite från ämnet men när vi pratar Götalandsbanan och Europabanan så tycker jag vi givetvis borde bygga med den bästa tekniken, Maglev. I Stockholm Yimby har det redan diskuterats en del. Mer kan ni läsa i följande trådar: http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​519&page=​0​#fp.​.​ http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​3&page=​5&send.​.​

Jag ska försöka skriva ihop en sammanfattning nästa vecka som Johannes kanske kan publicera på förstasidan om jag håller mig saklig trots min entusiasm? =)
 0
Johannes Hulter (26 Juni 2009 21:27):
@ fredrik: OK, men då måste den vara extremt saklig...
Det blir säkert jättebra, försök att inte krydda framställningen med personangrepp bara... ;)
 0
Mikael Andersson (27 Juni 2009 12:37):
@Daniel Andersson, tack för upplysningen och dina länkar!

Det hade jag inte en Aaning om!
Att det har funnits en järnvägsbana
mellan Ulricehamn och Jönköping.

Men jag hittade ingen uppgift i dina länkar om denna järnvägsbana har rivits upp som den har gjort med järnvägsbanan mellan Borås och Ulricehamn som 2003 blev asfalterad som en cykelbana ute på vischan.

-Jag hörde på Tomas Björnsson från Naturskyddsföreningen Lundaavdelning Onsdagen den 25 Februari på Ekocentrum.Tomas Björnsson är en verklig cykelentusiast som har koll på cykelvägar både i Sverige och på kontinenten (särskilt i Holland).
Han berättade om att den gamla järnvägsbanken av den fd.järnvägen Borås-Ulricehamn blev asfalterad 2003 tackvare en idealist i Ulricehamn (troligen en medlem i Svenska Naturskyddsföreningen).

Men hur är det med järnvägsbanken för den fd. järnvägen Ulricehamn-Jönköping?

Vet du om att Ulricehamn hade spårväg tidigt 1900-tal?

Jönköpingspolitiker funderar på spårväg idag för framtiden,det har sett i ett inslag på svt.se en gång.
 0
Daniel Andersson (27 Juni 2009 14:10):
@Mikael:
Det verkar finnas idéer på ordningsställande av den banvallen också, hittar dock inget som tyder på att den redan är klar:
http:​/​/​www.​ulricehamn.​se/​ulh_​templates/​Information.​asp.​.​
http:​/​/​mp.​se/​templates/​Mct_​78.​aspx?​avdnr=​12325&number=​.​.​
 0
Daniel Bergqvist (27 Juni 2009 15:09):
Matthias H; Javisst är det onödigt att ta tåget till Landvetter för att hoppa på flyget till Arlanda för att sedan ta A-express till Sthlm C. En effektiv höghastighetsbana sthlm-gbg kommer slå ut de flesta flygresor mellan städerna (under förutsättning att de resande har resp. storstad som slutdestination). De flesta har en tendens att välja det enklaste, det löser sig per automatik. Men sälj aktierna i SAS.

Fredrik L: tack för länkarna!
 0
Mikael Andersson (28 Juni 2009 13:34):
Storstadsregioner i tillväxt, för att tillväxten skall ske i framtiden på ett uthållbart sätt så måste majoriteten persontransporter ske med järnväg.

I Mälardalen har tillkomsten av Svealandsbanan ständigt sprängt prognoserna i resandet.Svealandsbanan som idag är en enkelspårig järnvägsbana (liksom kommande Botniabanan) med kilometerlånga mötesspår, dessa mötesspår förlängs nu i etapper.

Strängnäs,Eskilstuna är två småstäder som har haft en mycket positiv utveckling tackvare Svealandsbanan och det märkliga är att många stockholmare har flyttat till Öresbro (där villapriserna är endast 1/3 så höga som i storStockholm) för att sedan dagpendla med tåg via Svealandsbanan till Stockholm trots att den resan tar över en timma med tåget.

Samma utveckling har sydvästra Skåne haft till följd av Öresundsbrons tillkomst sedan öppnandet den 1 Juli 2000.

Fast det är 90% svenskar som turar över Öresundsbron.

Den kommande Fehmarnlink bron mellan Rödby och Puttgarten över Fehmarnbält som skall starta byggnationen 2012 och vara färdig 2018 (enligt dagens beräkningar) kommer säkerligen ha samma utveckling för danskar som bor i Hovedstadenområdet och Själland som Öresundsbron har fått för de som bor i Sydväst Skåne.
Att de som bor i Hovedstadområdet och på Själland (i närheten av järnvägen till kommande Fehmarnlinkbron (troligtvis blir det en bro och ej en tunnel) kommer att dagspendla till städer i nordTyskland.

För västSvenskt vidkommande så ligger dubbelspåriga järnvägsförbindelser efter övriga Storstadsregioner i Sverige.

Västsvenska handelskammaren förespråkar ständigt nya motorvägar och visst är det så att motorvägar minskar risken för möteskrockar och därmed dödsstatistiken i den svenska trafiken men västsvenska Handelskammaren agerar ej långsiktigt för ökad integrering av arbetsmarknaden i västSverige.
 0
Daniel Bergqvist (28 Juni 2009 21:10):
@ Mikael; Är det inte så att Västsvenska Handelskammaren vill ha mer av allt? :) Däremot är det begripligt att de betonar intresset av fler motorvägar, dels eftersom vi saknar en komplett ringled, dels för att motorvägar är en självklar kommunikationsstandard i Europas industristäder. Däremot bör motorvägar i huvudsak finansieras med avgifter, för att inte urholka den kassa som bör nyttjas för investeringar i nya järnvägsprojekt. Göteborg måste göra något radikalt för att få bättre kommunikationer. Dessvärre krävs både lagändringar på regional nivå vilket kan ta tid, och en politisk enighet på lokal nivå som vågar pröva nya finansieringslösning. Härligt att D/DK lyckats komma överens om projektets framtid!
 0
Mikael Andersson (29 Juni 2009 00:01):
@Daniel, men västSvenska Handelskammaren propagerar särskilt mycket för motorvägar och andra vägförbindelser som även omfattar en massa lågbroar för bilar över Göta Älv i deras framtidsscenario.

Men hur kommer det sig att västSverige är så eftersatt i dubbelspårskapacitet i jämförelse med Mälardalen och sydvästraSkåne?

Har Volvo (som är nordens största privata företag till antalet anställda, nåväl de var det tidigare före nuvarande ekonomiska kris) position som stort företag i Sveriges näststörsta stad inverkat på politikernas syn på vilket färdmedel som är viktigast att prioritera?

Motovägar och andra vägar vs.dubbelspåriga järnvägar.
 0
Alf (1 Juli 2009 09:52):
Mikael Andersson skrev:"Angående Yimby som koncept så undrar jag om Yimby står i motsatts till Yimba=Yes in my area?
För att främja Storstadsregioner i tillväxt handlar om att främja möjligheten till att bo och verka i skilda tätorter."

Intressant.
Det kan finnas motsättningar men de borde gå att förena.
 0
Matthias H. (13 Augusti 2009 10:30):
Nya siffror från SCB idag, Storgöteborg 090630;

kommun befolkning ökning 090101-090630
Kungsbacka 73337 661
Ale 27395 72
Alingsås 37416 169
Göteborg 502833 2636
Härryda 33778 198
Kungälv 40394 126
Lerum 38174 89
Lilla Edet 12824 -7
Mölndal 60170 358
Partille 34026 224
Stenungsund 23832 175
Tjörn 14959 -4
Öckerö 12268 18
TOTALT 911406 4715

Stockholms län ökar med nästan 4 gånger Storgöteborg, ändå är detta hyfsade siffror och kommunen Göteborg har sin absolut största inflyttning kvartal 3 varje år. Då brukar Göteborg öka mer än Stockholms kommun så vi får se efter tredje kvartalet hur siffrorna är då. Jag tippar på att Storgöteborg kommer öka en bit över 10000 på årsbasis, så har det också varit under flera år nu. Sen är det intressant att se att Hallands län är det län efter dom tre storstadslänen som ökar mest. Halland "tjänar" på att ligga mellan två storstadslän, Göteborgs upptagningsområde breder ju t ex ut sig i takt med att Västkustbanan färdigställs.
 0
Erik Sandblom (13 Augusti 2009 13:49):
Några fler jämförelser: Malmö Central har fler resenärer än Göteborg C, 52 tusen dagliga resenärer jämfört med 38 tusen på Göteborg C. Tågresandet med Skånetrafiken har mer än fördubblats sedan 2000, från 11 miljoner till 26 miljoner år 2008. Utöver detta tillkommer resandet över bron som ökat från två miljoner år 2000 till elva miljoner år 2008.

http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​920​_​150​5_​Malmo_​har_​fler_​tagre.​.​
http:​/​/​www.​skanetrafiken.​se/​templates/​InformationPage.​.​.​
 0
Mikael Andersson (13 Augusti 2009 16:13):
@Mattias H, intressanta siffror!

Inget om Trollhättan och Vänersborg?

För snart 2 år sedan skrev jag brev (snigelbrev) till Kommunstyrelsen i både Trollhättan och Vänersborg med förslag om att sikta in sig på att bygga ihop dessa småstäder.

Eftersom avståndet är så kort - 15km.

Då skulle Trollhättan-Vänersborg kunna bli som Jönköping-Husqvarna och Trollhättan-Vänersborg skulle kunna bli den 2:a stora tätortskoncentrationen i Västra Götalands län.

Detta är möjligt mycket tackvare ny snabb järnvägsförbindelse i Banaväg Göteborg-Trollhättan som blir färdig för trafik den 11 December 2012. Invigning den 10 December 2012.

Min tanke är att sätta press på kommungubbarna i min uppväxtstad Borås, för de vill väl inte bli nr:3 i Västra Götalands län!
Då bostadsbyggandet i hyresrätter är obefintligt i Sveriges regnigaste stad - Borås.
 0
Matthias H. (13 Augusti 2009 21:55):
Mikael, jag brukar kolla främst Storgöteborg dvs de 13 kommuner ovan som ingår.

Om Göteborgs kommun är första ringen, Storgöteborg andra ringen så är det ju självklart sen intressant, precis som du säger, att kolla en tredje ring vilket skulle kunna vara vad vi brukar säga den föehoppningsvis framtida arbetsmarknadsregionen för Göteborg. Där skulle t ex Orust, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Bollebygd, Borås, Mark o Varberg men även Falkenberg kunna ingå. Men jag tycker det är lite svårt att räkna dessa kommuner så länge som inte dubbelspårig järnväg står klar med pendeltrafik. Närmast på tur är ju Varberg och sen Trollhättan och och som jag sagt tidigare så kommer nog även Lilla Edet att börja öka sin inflyttning då. Köpa en tomt där är nog rätt nu och sälja den om sisådär 10 år, då gör man sig nog en rejäl hacka.

Annars se på SCB:s hemsida för utvecklingen av kommunerna som du efterfrågar. Det är lätt att hitta statistiken där och den uppdateras varje kvartal. Kvartalsrapportering således hehehe (ooops finansskämt).
 0
Mikael Andersson (13 Augusti 2009 23:55):
@Mattias H, vet du när tågtunneln under centrala Varberg kommer att byggas och planeras vara färdigbyggd?

Förra sommaren åkte jag en dag till Halmstad,i augusti endast för att provåka den nya dubbelspåriga bansträckningen utanför Falkenberg som invigdes den 13 Juni 2008, banan har påtagliga höjdskillnader precis före den första tunneln (vad nu den heter) strax före den första längre tunneln.Falkenbergs nya Resecentrum ligger nära E6:an i östligt läge, 3km från den gamla järnvägsstationen.

Pendeltågsresenärer skall helst ej behöva färdas mer än 1 timme per tåg brukar man säga.

Fast sedan Svealandsbanan kom till för drygt 10 år sedan så är det alltfler stockholmare som väljer att flytta till Örebro för där är villapriserna runt 1 miljon istället för 4 miljoner som i storStockholm.Fast Örebro är trots Svealandsbanan nästan 2 timmar bort från Stockholm.

Förutom dubbelspårig järnväg mellan Göteborg-Trollhättan/Vänersborg och vidare mot Karlstad och kommande Götalandsbana så är en elektrifiering av Kinnekullebanan mellan Vänersborg-Mariestad via Lidköping ett angeläget projekt i Västra Götalands län vad gäller förbättring av järnvägens bansträckningar.
 0
Matthias H. (14 Augusti 2009 00:41):
Hmm, nä jag vet inte när tunneln därunder är klar men dubbelspåret går väl nästan in i Varberg och det är ju mycket snack nu i Fjärås, Åsa, Frillesås var pendeltågsstationer ska läggas. Pendeltågstrafiken borde kunna förlängas ifrån Kungsbacka trots att tunneln kanske tar flera år att bygga. Möjligen tycker jag att Banverket borde satsa dom tunnelpengarna i Göteborg (Västlänken kanske) o även låta Varbergsborna få en station i stadens utkant. Det kanske t o m hade kunnat byggas en spårväg mellan centrum o denna station i Varberg eftersom det är avsevärt större än Falkenberg.
 0
Matthias H. (19 Februari 2010 20:23):
Storgöteborg per 091231 har 917984 invånare, närmar sig miljonen med stormsteg trots de dåliga tiderna som varit för regionen. Behovet av riktig stadsplanering minskar ju inte med detta.
 0
Per Högberg (20 Februari 2010 21:15):
Tycker att områdena för "storstadsregionerna" är lite väl stora.
Befinner jag mig i "StorGbg" vill jag att staden skall kännas någorlunda nära. Det gör den inte i Lilla Edet, Stenungsund, Alingsås, eller för den delen i södra delen av Kungsbacka, norra delarna av Ale och Kungälv eller östra delen av Härryda.
Om nu Lilla Edet ingår borde väl i så fall Trollhättan ingå, för jag har då alltid förknippat Lilla Edet mer med Trollhättan än Gbg.
 0
Matthias H. (21 Februari 2010 00:46):
Ifrån samtliga delar av Storgöteborg är pendlingen in till Göteborg stor och därav tycker jag att det är vettigt med dessa tolv förortskommuner. Kommer man utanför dessa, Varberg, Borås, Trollhättan och Uddevalla är inte inpendlingen ännu lika stor men den ökar stadigt.

Jag ser i o f sig hellre en regionförtätning än en utbredning men om den utbredningen görs längs järnvägsnätet så är det ok med mig om man samtidigt ser till att göra det enkelt för människorna att ta tåget.

Så jag tycker nog att snävheten (eller tvärtom då) på Storgöteborg numera är ok, den kanske inte var det för 15 år sedan men sedan dess har alltså tillkommit 150000 människor ungefär. Det finns också något symboliskt viktigt med att passera 1 miljon, det tror jag i alla fall.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.