Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Vi vill bo i Johannebergs nya höghus

 


GP publicerar idag en replik från YimbyGBG:s Daniel Bergqvist på Krister Anderssons insändare den 17 maj angående det nya kvarteret i Johanneberg:

Flera hundra personer väntar på att få en bostad i Johanneberg och givetvis skall denna efterfrågan täckas upp genom att området vid Centralgaraget i södra Johanneberg exploateras. Att uppföra moderna och stilfulla höghus på denna bistra och intetsägande plats är en vinstlott i strävan efter att förtäta staden och låta varje epok sätta sin prägel på stadsbilden.

En livfull och trivsam stad skapas ofta i gränslandet mellan gammalt och nytt, i kvarter med skiftande hushöjder. Det behöver därför inte vara negativt att låta de tre nya husen bidra till Johannebergs siluett. I detta fall handlar det inte om att riva och förstöra en epok, utan att komplettera med hänsyn till dagens behov och marknadens efterfrågan. Att motsätta sig detta förhållande minskar möjligheten att uppnå ett hållbart stadsbyggande och överrensstämmer inte med behovet av nya bostäder i centrala Göteborg.

I stadsbyggnadsdebatten hörs allt oftare en klagan från enskilda bostadsägare som uttrycker sin oro över framtida värdeminskningar i samband med nyexploatering. Ofta blir resultatet det motsatta; då ett område exploateras, rustas upp och därmed blir mer attraktivt stiger värdet på omkringliggande fastigheter. Med tanke på att Centralgaraget hör till de mer sjaskiga platserna i Johanneberg är det rimligt att anta att vi ser en liknande värdeeffekt även på denna plats.

Det är också viktigt att påpeka att befintliga bostadsrättsinnehavares uppfattning om framtida värdeutveckling på inte är ett skäl eller argument för inflytande i stadsplaneringen. Likväl kan inte frågan om hushöjder och dess påverkan på stadssiluetten användas som skenargument mot förändring och nyskapande.

Det är istället arrogant att motsätta sig nybygget och därmed möjligheten för utomstående att bosätta sig i området. Trafikökningen i området är försumbar och Krister Andersons påpekande om trafikökningens effekter är bisarr i förhållande till värdet av fler bostäder. Ett ljus i mörkret är däremot att han inte motsätter sig en nybyggnation överhuvudtaget.

En byggherre som mitt i finanskrisens spår vill satsa och bidra till förtätning, allmän upprustning och minskad bostadsbrist, kan inte motarbetas av traditionalisternas synpunkter på hushöjder. Många med mig väntar på att få bosätta sig i attraktiva Johanneberg.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin C (22 Maj 2009 16:42):
Mycket bra skrivet som sagt :) Enda parantesen som inte nämndes är att utformingen av huset i förslaget inte var lika bra som höjden (koppling till gatorna/verksamheter i botten?)
 0
Lennart Andersson (22 Maj 2009 22:30):
Blev riktigt glad när jag fick se detta förslag. Området idag ser väldigt ofärdigt ut. En bra avslutning på en rätt spännande stadsdel
 0
Niklas Svensson (23 Maj 2009 00:35):
Bra skrivet på flera sätt. Kortfattat och träffande på flera viktiga punkter giltliga både i det specifika fallet och i allmänhet.
+1
Petter A. (23 Maj 2009 09:52):
Det var inte mycket jag höll med om där. Eftersom det finns så många tomma ytor att bygga på i området behöver man inte bygga 17-våningshus. En trekantig byggnad på samma plats skulle dessutom kunna ge samma antal bostäder och dessutom fler lokaler i gatuplan till affärer som kan höja pulsen i området.
 0
Daniel Bergqvist (23 Maj 2009 10:17):
#Petter A: enligt reglementet för riksintresset är att det är bättre att bygga ett högt punkthus än att bryta Ö.Johannebergs husstruktur. Så, en trekantigt byggnad har svårare att gå igenom vid prövning (därmed ointressant för byggherren att skissa på en sådan byggnad). Sedan förstår jag inte vad du menar med att det finns många tomma ytor. Så länge du inte får bygga mellan de gamla funkishusen, som ligger inom gränsen för riksintresset, så är det synnerligen ont om exploateringsytor i området.
 0
Olle Jansson (23 Maj 2009 10:48):
Nä, så värst mycket ytor att exploatera finns det inte. Naturområdet vid Guldhedens ip torde ju inte vara vidare bra att exploatera med sitt motionsspår och allt. SkogsKnallen mellan Johannesbergsskolan och Humanisten känns la inte direkt lättexploaterad. Den bästa tillgängliga ytan torde la vara parkeringsplatsen vid Chalmers längst med Gibraltargatan. Bara att stapla parkeringsplatserna på varande och copy-pasta två kopior av det nya studentkvarteret vid Lindholmsallén mitt emot de två befintliga husen som har såväl kafé som en del små kiosker och annat. ett stråk som säkerligen skulle klara av fler lokaler om befolkningsunderlaget ökade.
 0
Mikael Kreutz (23 Maj 2009 13:38):
Olle: Boplats skrev för några månader sedan om att just Chalmers parkering skulle vara optimal för förtätning.
 0
Anders Gardebring (23 Maj 2009 20:04):
Härligt att läsa :)
Buss på dem!
+1
Krister Anderson (26 Maj 2009 09:42):
Ända sedan vi flyttade till Krokslätts villaområde för fem år sedan har jag väntat på att det aktuella kvarteret med Centralgaraget skulle exploateras och göras attraktivt dels för de som redan bor i området och dels för de nya invånarna som kan flytta dit. Platsen med sitt läge har ju en mycket stor potential. Äntligen kunde det bli ett tydligt centrum mellan Johanneberg och Krokslätt.
Vad jag reagerar mot är att förslaget inte visar prov på nytänkande och framtidstro utan arkitekterna fortfarande sitter fast i 60- och 70-talens miljonprojektarkitektur, som man visserligen vill komplettera genom att återuppliva 80-talets nygrepp med inglasade balkonger(pust!!.) Tre skokartonger varav en ställs på högkant, vad är nytt med det?
Jag efterlyser ett bättre arbete från arkitekterna! Gör något som förvånar och väcker förundran och förtjusning. Se bara hur enkelt det kan göras med en svag bågform som ny- tillbygget på Chalmers studenthem inte så långt från det aktuella kvarteret. Jag blir glad varje gång jag åker förbi! Vad lite det är som behövs bara arkitekterna orkar tänka till och inse att deras roll är nyskaparens istället för kopiatörens.
Det aktuella förslaget är med sin kompakthet och sitt 17-våningarshus brutalt och skrämmer mig! Det känns nedtryckande istället för upplyftande!
Tyvärr innehåller projektet också ett förslag på att bygga en trafikrondell där Viktor Rydbergsgatan och Eklandagatan möts. Skall den lilla yta som finns över och som kan omskapas till öppen plats för gående istället tas i anspråk av en ytkrävande trafikrondell och göra platsen än mer kompakt?!
Nej jag kan inte komma ifrån att jag tycker förslaget är dåligt och behöver en väsentlig omarbetning. Sedan är alla som har råd att köpa de nya bostadsrätterna välkomna att flytta in! Men den problematiken är en annan bostadspolitisk fråga!
Krister Anderson
inte medlem i nätverket
”not in my back yard”
 0
Markus T (26 Maj 2009 11:12):
Krister: Jag håller med dig i det mesta du skriver, förslagets arkitektur är inte direkt upplyftande eller nyskapande. Antagligen har man på arkitektutbildningarna inte någon påbyggnadskurs efter att man lärt sig rita fyrkanter...

Dock så är ju platsen som jag ser det helt ok för ett högre hus och skulle må bra av en ökad exploatering. Ska man då acceptera ett dåligt förslag för att få nya bostäder och verksamheter till ett område? I detta fall tycker jag det. I andra fall, som ex. Kvibergsstaden så tycker jag inte det, avgörande är om det rör sig om ett område eller en byggnad.
 0
Johannes Hulter (26 Maj 2009 11:36):
@ krister: Du låter mer som en yimby-2B tycker jag :)

Jag är inte heller odelat positiv till förslaget, det hade kunnat vara mer urbant integrerat (följt gatan istället för att zickzacka), varit betydligt högre (uppåt 30 våningar hade varit trevligt) och vad gäller arkitekturen är jag hjärtligt trött på flygplatsmodernism.

Men bortsett från det tycker jag förslaget är kanon, mer bostäder (gärna hyresrätter som du föreslår men det är ju upp till fastighetsägaren) och mer service - kort sagt: mer stad i Johanneberg.

Om alla ska vara 100% nöjda med allt kommer inget att byggas någonsin, det är bara att inse och njuta av att vi lever i en expanderande storstad. :)
 0
Niklas Svensson (26 Maj 2009 12:23):
@Krister: Även jag håller också delvis med dig. Utformnningen är inte optimal. Fasadmässigt känns det som ett halvtrist, men troligen medvetet, försök att stilmässigt fortsätta i någon sorts "moderniserad" förlängning av befintlig funkisstil. En del av problemet idag är väl för att överhuvudtaget ha chans till acceptans (i meningen att det någonsin blir av, överklagandeprocess är ju att räkna med endå oavsett vad som föreslås) så gäller det tyvärr att inte med för mycket nytänkande sticka ut.

I fråga om höjd har man endå vågat sig på att sticka ut i någon mån för att försöka få in fler lägenheter, och därmed få bättre ekonomi, ge fler bostad, och att höja befolkningsunderlaget tillräckligt mycket för att få signifikant effekt på serviceutbudet i det allmänt glesa området. Här skiljer sig dina åsikter från mina. Att det skulle vara frågan om att på ett "brutalt" sätt sticka ut kan jag inte hålla med om. Procentuellt är skillnaden i höjd/volym till befintlig funkisbebyggelse inte stor om man tar med de naturliga höjdskillnaderna. Även där har man redan anpassat planen för att sticka ut mindre än ursprungligen tänkt. Personligen hade jag gärna sett att man istället tydligt stack ut mer, vilket också möjliggjort att man fick in ännu fler människor.

Men det jag tycker är mest o-bra i förslaget är vad Johannes också är inne på; den dåliga kopplingen till Eklandag. Enligt skisserna verkar det bli någon form av plank utmed gatan som avskärmare för husets gård. På vårt Forum har diskuterats olika ideer om att höja upp gården ett antal våningar så att man får ett riktigt gaturum utmed Eklandag, alt öppna upp utrymmet mellan husen som publikt torg.

Ifall det planeras rondell så är jag helt med dig. Känns verkligen onödigt och meningslöst. Den ljusreglerade klassiska gatukorsningen, yteffektiv och fungerar utmärkt i nästan alla stadsmiljöer världen över, fungerar bra och kan inte se någon anledning till att den inte skulle göra det även om detta bygge blir av. Men det är väl trafikplanerarna som bara måste in med fingrarna i leken och sätta dit sitt märke och visa på "kreativitet" genom att slänga in lite extra impediment och refuger. Tycker överhuvudtaget inte rondeller hör hemma i tätare stadsmiljöer annat än möjligen i väldigt speciella fall.
 0
Hannes Johansson (26 Maj 2009 16:39):
Jag tycker det känns som att problemet kanske inte är så mycket att arkitekterna har dålig fantasi eller kompetens (även om man kan tycka att det mesta de ritar känns väldigt tråkigt och oinspirerat... man kanske också borde ta in fler utländska arkitektbyråer, eftersom det känns som att det mestadels är samma 3-4 svenska jättar som gör det mesta i nuläget?), utan att lagar och förordningar kraftigt reducerar utrymmet för arkitekterna.

I princip hela tiden sägs det ju att man inte får "ingripa på stadsbilden" för mycket. Det är väl inte allt för djärvt att påstå att de flesta inom Yimby, och säkerligen också en stor del (om inte en majoritet) av befolkningen, tycker att detta är väldigt hämmande för stadsutvecklingen. Vi vill väl inte att allting skall vara fruset i 60 -och 70-talsandan? Men som sagt, det verkar finnas en extrem tröghet i systemet och en stark ovilja mot förändring och utveckling.

Självklart skall man vårda en stads historia, och de allra flesta förfasas säkert av de rivningar som gjorts i Göteborg tidigare (jag är absolut en av dem). Men det är inte detta det handlar om. Att vårda en stads historia borde inte innebära att man inte får förändra stadsbilden alls eller att man inte får tillåta förändring och utveckling. Vi ska väl också sätta vår prägel på staden i vår tid, man ska väl kunna titta tillbaka på vår historia i framtiden också, eller skall vi här och nu frysa all utveckling och sluta göra avtryck? Med ett sådant argument hade vi inte haft någon stadsbild att "ingripa" i eller bevara över huvud taget.

Jag slår in många öppna dörrar i denna omgivningen nu, det är jag medveten om. Men det känns som att det kanske inte ger så stort utslag att enbart komma med yttranden om planförslag eller ha åsikter om varje enskilt projekt, när det känns som att det är den bakomliggande kontexten som egentligen är problemet, med alla lagar, processer och regleringar som finns. Borde man inte lägga den mesta energin på att skapa en en miljö där det är praktiskt möjligt och önskvärt att bygga så som de flesta redan verkar vara överens om att man vill? Hur kan man förändra detta egentligen?
 0
Krister Anderson (26 Maj 2009 17:11):
Har skickat nedanstående till Stadsbyggnadskontoret idag som inlägg mot föreslagen detaljplan

Bra att det äntligen görs något åt området!

Jag tycker att förslaget är alltför kompakt med hänsyn till ytan! Att ett hus på sjutton våningar (hus C enligt plan) placeras i direkt anknytning till Krokslätts småhusområde ger ett brutalt och skrämmande intryck inte minst när man som fotgängare närmar sig platsen från t ex Bergsprängargatan / Pilbågsgatan. Stora delar av Krokslätts villaområde ligger lägre än det tänkta höghusets placering vilket förstärker husets höjd ytterligare. Detta gör också att mycket av den värdefulla kvällssolen på sommaren kommer att försvinna för denna del av Krokslätt. (mellan 18-21).

Placeringen av det högsta höghuset ger en markant avskärmning mot Viktor Rydbergsgatan. Både mot den öppna plats med kiosker som finns idag men också mot bebyggelsen på den sidan. Hela förslaget delar ju upp ytan i mötet mellan Viktor Rydbergsgatan/Eklandagatan och skapar två torg; ett på den nuvarande ytan med kiosker och gatukök och sen ett nytt på baksidan av 17-våningshuset. Istället hade man ju kunnat skapa en gemensam yta med bättre proportioner ur fotgängarperspektiv och skapa en plats som till och med skulle kunna få ett eget namn!

Byt placering på hus C och A så att det högre huset hamnar mer i områdets bakkant istället för att verka som en mur för alla som kommer till platsen med t ex buss till hållplatsen Bergsprängargatan. Dessutom bör huset kunna minskas med fem våningar och skulle ändå synas som en del i Övre Johannebergs siluett till glädje för dom som tycker att det är prioriterat. Minskningen av höjden skulle naturligtvis innebära färre lägenheter men det skulle bättre stämma överens med vad platsen klarar av miljömässigt inte minst ur boendeperspektiv, såväl nya som gamla.

Sedan kan hus A, med sin nya placering, dras in något från Viktor Rydbergsgatan så att affärer och även serveringar kan få en bättre utomhusmiljö. Dels skapar man kontakt med grönytan på andra sidan Viktor Rydbergsgatan dels hamnar man som besökare mer på solsidan. Platsen skulle skapa en bättre kontakt med folklivet än dagens förslag, där torget hamnar på baksidan av ett höghus och i skugga stor del av dagen och med utsikt mot Eklandagatans täta trafik. Ett område som passar bättre för besöksparkeringar.

Jag vistas dagligen i området och har platsen som min utgångspunkt om jag skall till stan eller ta bussen till Linnéplatsen, närhandla livsmedel, posta brev och även för att pumpa min cykel. Jo jag har bil också!
Förstör inte områdets potential! Jag tycker att liggande förslag är alltför brutalt sett ur ett mänskligt perspektiv (vi befinner oss oftast på marknivå och få av oss är över två meter), men kan göras bättre genom föreslagna förändringar!

Krister Anderson
 0
Ragnar Lind (26 Maj 2009 18:49):
Vad är en "yimby-2B" för något? Dåligt eller bra betyg?
 0
Hans H (26 Maj 2009 19:33):
"yimby-2B" borde vara ett bra betyg. =)
 0
Hannes Johansson (26 Maj 2009 19:53):
Jag tolkade det åtminstone som "Yimby to be", alltså en blivande yimby ;)
 0
Johannes Hulter (26 Maj 2009 20:38):
@ ragnar: Yep, vi spikar svinglish in här ;)
 0
Daniel Bergqvist (27 Maj 2009 01:27):
Trevligt att Krister Andersson hittade hit! Välkommen! :)

Du skriver; "Att ett hus på sjutton våningar (hus C enligt plan) placeras i direkt anknytning till Krokslätts småhusområde ger ett brutalt och skrämmande intryck inte minst när man som fotgängare närmar sig platsen från t ex Bergsprängargatan / Pilbågsgatan."
Jag skulle vilja veta mer om dina ordval: "brutalt och skrämmande" - är det verkligen så illa?

En konkret fråga:
Är det rätt uppfattat att SBK och byggaren skall ta hänsyn till ett mindre antal boende om dessa råkar mista sin kvällssol mellan klockan 18-21 under en del av sommarhalvåret?

Sedan skriver du: "Dessutom bör huset kunna minskas med fem våningar och skulle ändå synas som en del i Övre Johannebergs siluett till glädje för dom som tycker att det är prioriterat"
Från dag 1 avsåg man uppföra ett hus på 28 våningar. 734 dagar senare är huset nersågat till 17 våningar. Sedan vill du ta bort ytterligare fem våningar. Men hur hänger detta ihop med byggherrens önskemål och marknadens efterfrågan? Vilken kompensation skall byggherren och arkitekten erhålla? (Kanske en annan plats att bygga på?)

Du fortsätter: "Minskningen av höjden skulle naturligtvis innebära färre lägenheter men det skulle bättre stämma överens med vad platsen klarar av miljömässigt inte minst ur boendeperspektiv, såväl nya som gamla."
Jag behöver ett förtydligande; vad vet vi egentligen om vad "de nya och gamla" känner och tycker vad gäller boendemiljö och huruvida platsen är lämplig för ett högre hus? (Eller syftade du på något konkret, som exempelvis mindre välplanerade handelsstråk?)

- - -
Som jag tidigare nämnt finns det många parametrar som talar emot nybygget i dess nuvarande form. Det är inte Nimbyismen som är det törsta hotet mot nyexploatering på denna plats, utan juridiken; lagar och förordningar. Jan Jörnmarks artikel beskriver detta väl.

Platsen ligger inom "Riksintresset Johanneberg". Det innebär bland annat att gatustrukturen, huskropparna, materialvalen etc måste åta en identisk eller mycket snarlik form som skall referera till de höga funkishusen i området. Däremot tillåts viss frihet vad gäller hushöjden. (Notera att 4-våningshusen längs E-gatan inte är inom Riksintresset)

Den triangelformade tomten är utsatt för "olämpligt höga bullernivåer för punkthus". Platsen är därför mer lämplig för "slutna kvarter" där varje lägenhet får sin "tysta sida" - men som vi redan konstaterat är detta ej förenligt med Riksintresset. En huskropp kan heller inte placeras parallellt med Eklandagatan.

Tillbaka på ruta ett: vi måste bygga punkhus. Hur går vi runt bullerproblemet utan att bryta mot riksintresset? ->"Samtliga parter måste bidra till att minska de simulerade effekterna av ljudnivåerna i förhållande till husens nuvarande position och arkitektur".
Detta omfattar bland annat: 1) att lägga bullerreducerande asfalt 2) att placera ut rondeller och andra fartdämpande föremål (som ej försvårar räddningstjänstens framfart=jag säger bara "lycka till") 3) Trafikomläggning 4) Göra arkitektoniska korrigeringar: inglasade balkonger, skjuta fönstren längre in i fasaden, vinklade fönster i förhållande till fasaden, bygga loftgångar etc.... 5) låta en annan verksamhet husera på de fem första nedersta våningarna (kontor, tillfälligt boende etc) 6) ...i övrigt fritt fram att fylla på listan.

>>Summasummarum: det finns så många juridiska och tekniska parametrar som talar emot bygget, att frågan om hushöjder, placering, arkitekturstilar "funkis hit och funkis dit", gatuliv, trädsorter, blommor och bin, bla bla bla bla numera är sekundära frågor i processen.<<

Om jag jämför ovanstående med innebörden i KA´s senaste inlägg ger det följande;
Om vi ändrar den lag som hävdar Riksintresset så kan vi byta plats på hus A och C eller flytta husen 50 cm hit eller dit, och om vi har riktigt tur så kanske vi till och med kan gå runt EU´s direktiv och Sveriges Rikes Lag om max 65dbA invid husfasaden och 45 dbA vid motstående om "tyst sida" erhålles. Om någon här är kompis med landshövdingen så kan det nog gå att lösa under bordet.
...eller varför inte gräva ner hela huset i backen så att ingen behöver se det och därmed inte behöva bo i detta fruktansvärt fula hus som kommer skapa en svår och djup tristess hos mig och alla andra boende i Johanneberg?

Några av KA´s tankar tilltalar mig. Även jag söker en mer enhetlig handelsplats i området. Korsningen Viktorrydbergsgatan och Eklandagatan är den mest naturliga. Det ser faktiskt märkligt ut att splittra upp torgrummet (även om det i princip inte går att åtgärda).
För att förhindra trist rumsbildning kan det vara värt att pröva att minska antalet våningar på hus A och B, men öka C motsvarande sänkningen hos A och B.
Sist men inte minst: mitt uppe i allt detta finns en byggherre som tillsammans med arkitekten, ekonomer och trendnissar utformat ett förslag som ANSES vara det mest optimala för maximal avkastning. Från 28 våningar, ner till 17 = byggherren skall inte behöva kompromissa mer (annars bör denne erbjudas en ny plats)

Det kommer ta några år innan PBL är uppriver och omformulerad, så det är inte någon idé att vänta på möjligheten att bygga sluta kvarter i aktuellt område. Bygg nu.
 0
Matthias H. (27 Maj 2009 07:23):
Väl rutet Daniel. Du har naturligtvis helt rätt.
 0
jan (27 Maj 2009 09:49):
Hat´s off to Daniel. Lysande.
 0
Jan Jörnmark (27 Maj 2009 09:51):
Jag trodde jag var inloggad när jag skrev kommentaren ovan. Nu vet du i alla fall att den kom från mig.

Jan.
 0
Krister Anderson (27 Maj 2009 11:09):
Hej Daniel!
Jag trodde att ”yimby” kunde vara ett forum för mig att framföra synpunkter på arkitektur och stadsplanering men jag känner att debattnivån är en annan än vad jag förväntade. Jag har ett stort intresse för dessa frågor och är i det närmaste uppfödd på byggnads- och perspektivritningar. Jag tycker att utformningen av såväl byggnader som stadsplanering är oerhört viktiga för hur vi människor mår och kan ge så mycket positiva upplevelser och känslor men även verka tvärt om. Jag är för att städer skall vara städer och inte någon förtätad landsbygd. Städer är den naturliga blandningsplatsen för människor, kreativitet och aktivitet. Ju fler människor och tätare miljöer desto bättre för stadskänslan. Man jag kan inte komma ifrån att utgångspunkten är individen, människan. Jag har bara framfört vad jag känner och tycker. Jag trodde det var det SBK:s samrådsförfarande går ut på. Inte att krusa för byggherrarna! Jag tycker det vore synd att ”gräva ner huset i baken” eller skall det vara ”backen”? och jag tycker fortfarande att hus A och C borde byta plats för att ge ett mjukare möte mellan fotgängare och platsens nybyggen!
Härmed tackar jag för mig och förväntar mig inget ”väl rutet” eller ”hatten av” för detta väna inlägg
Hälsningar Krister A
 0
Matthias H. (27 Maj 2009 11:44):
Krister, jag la ingen värdering i Daniels svar just till dig utan mer att det var ett utmärkt inlägg i den almänna debatten. Jag ber om ursäkt om du tog illa vid dig, det var inte meningen.

Hoppas verkligen inte att du slutar debattera här, jag håller med dig just i denna sakfråga i några av dina synpunkter t ex att höghuset inte är snyggt. Jag har tidigare skrivit att jag hade velat se en annan utformning av högbyggnaden.

Jag hyser också stor respekt för dig för att du visade ditt inlägg till SBK. Och självklart kan inte alla härinne tycka likadant om alla frågor. Jag har själv fått kritik från andra för något förslag jag kommit med.
 0
Johannes Hulter (27 Maj 2009 11:58):
@ krister: Även jag hoppas att du vill fortsätta vara med här och diskutera. Jag tycker det är viktigt att visa respekt och hänsyn mot dem man samtalar med, även när man tycker olika, och jag tycker du har agerat föredömligt i det.

Vi har alla som medlemmar i YimbyGBG ett ansvar för att hålla debattnivån på en civiliserad nivå.

Med det sagt så får man också vara beredd på att få mothugg, det är ingen mänsklig rättighet att stå oemotsagd. Tycker man argument är osakliga så får man påpeka det, tycker man de är felaktiga så får man förklara varför.
 0
Daniel Bergqvist (27 Maj 2009 12:29):
Krister:
Det är tråkigt att du missuppfattade mitt inlägg och ännu tråkigare att höra att du inte finner det intressant att fortsätta skriva eller svara på frågorna i första delen av mitt inlägg ovan. Jag är nämligen nyfiken på hur du resonerar, inte bara om vad du tycker. Resterande del av inlägget var inte riktigt mot dig specifikt utan mitt sätt att beskriva hur processen fortskrider i detta nu, vilka problem som finns och hur dessa skulle kunna lösas - speciellt för att inte stöta på likvärdiga problem på andra platser.

Ett problem är att det finns så mycket "tyckande" i stadsplaneringen som inte sammanfaller med juridiken. Det är ett problem eftersom de aspekter som borde höra till den "primära debatten" sällan gör avtryck eller har någon konkret betydelse. De goda idéer som du, jag och alla andra har hämmas av lagar, förordningar och riktlinjer.
 0
Jan Jörnmark (27 Maj 2009 13:48):
Den senare delen av Daniels inlägg kl 01;27 handlar om de begränsningar som finns för platsen. Den är sällsynt välargumenterad och borde intressera alla som är intresserade av stadsplanering och perspektivritningar.

Precis som Daniel skriver är det egentligen inte så lätt som att bara tycka och tänka. Det finns ett enormt regelverk, och efter alla tolkningar av dessa återstår ofta inte mycket av det som var tänkt från början. Resultatet av opinionerna blir snarast att det som är möjligt inom PBLs ram begränsas ytterligare. Byggandet blir med andra ord ett spel, där man kastar ut utgångsbud, som sedan vandrar runt bordet i väntan på nya bud och nya kort (ritningar). Resultatet blir att städer i allt högre grad kommer att byggas av jurister snarare än arkitekter och byggmästare.

Och som vi alla vet är det ett känsligt ämne.
 0
Krister Anderson (27 Maj 2009 15:57):
Ja,ja...jag kan väl inte låta bli i alla fall!!! Jag vill ändå mena att när det gäller svaret till SBK så är det så att man skall "bara tycka och tänka" anser jag. Går politikerna ut i ett samråd till medborgarna så är det ju för att ta reda på vad folk tycker, hur uppfattar olika medborgare och intresseorgaisationer förslaget! Har man opinionen med sig eller mot sig?! Det kan ju inte vara för att få in förslag enbart från dom som känner till alla bygglagar och planbestämmelser och EU-direktiv och alt vad det kan vara..utan helt enkelt; vad tycker och tänker folk om förslaget. Kan det komma fram något som utredarna inte tänkt på.?!..osv och samtidigt är det klart att ett detaljplansförslag är ju oftast så genomarbetat och processat att allt redan i princip är klart och samrådet inte har någon egentlig effekt. Men att uppmana till att strunta i samråd för att de bara skulle försena projektet stämmer inte med min syn.
Upprinnelsen till min insändarei GP var att det, enligt min uppfattning, inte fanns någon som uttalade sig positivt om projektet varken politiker tjänstemän eller arkitekter och naturligtvis inte heller de närmast boende. Först mot slutet av mötet hördes en positiv röst från allmänheten som tyckte planförslaget var bra.
Vem vet! det kanske slutar med att jag trycker på den där länkknappen där det står " Ja jag vill bli medlem"
Jag tycker bara att det är lite jobbigt att prata genom tangentbordet! Träffas ni aldrig "på riktigt" i yimby??
 0
Johannes Hulter (27 Maj 2009 16:03):
@ krister: Välkommen tillbaka! :)

Vi ses på stadsvandringar då och då, senast i Hammarkullen: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​5/​den-​sjunde-​yimbyvandringe_​.​.​

Läs Om oss: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​om-​oss/​
Där står vad vi har för agenda, tycker du att det låter bra är det bara att hänga på!
 0
Hans H (27 Maj 2009 22:09):
Och tycker man inte att Yimbys agenda passar, så är man ändå välkommen att käfta med och emot oss på siten antar jag, det ska nog gå att föra en god diskussion även om man inte håller med varandra. =)
 0
Daniel Bergqvist (27 Maj 2009 22:10):
Instämmer! :D
 0
Jan Jörnmark (27 Maj 2009 23:06):
Krister: trevligt att du skrev igen, och det visar på sätt och vis också hur mycket Yimby behövs. På möten av den sort du beskriver samlas lätt en typ av intresserade människor. Arenor/nätverk som Yimby kan vara effektiva för att bredda diskussionen, och i bästa fall kan man till och med ta del av varandras åsikter på ett vettigt sätt.

Hope to see you
Jan J.
 0
Matthias H. (20 Mars 2010 09:53):
http:​/​/​www.​goteborg.​se/​wps/​portal/​!ut/​p/​c1/​0​4_​SB8K8xLL.​.​

Varför kan dom inte rita om huset så det blir en rundning som vi varit inne på här. Och varför en parkering som gård? Låt kvarteret slutas helt mot Eklandagatan istället för en bedrövlig parkering.
 0
Olof Antonson (20 Mars 2010 11:53): Online
Jag tycker det är svårt att bilda mig en uppfattning om hur de vill utforma platsen, gestaltningen varierar en hel del på de olika illustrationerna.
Oavsett så borde i alla fall bottenvåningen vara sluten! Fast helst skulle byggnaden apa efter Flatiron building lite i formen :)
 0
Johan Carstens (27 Mars 2010 17:47):
Krister,

jag håller med dig. Kort tror jag man kan sammanfatta det som att du föredrar estetik framför höjd vilket jag gör och det handlar inte alls om att du inte vill exploatera området. Tyvärr håller inte alla på yimby med oss vilket gör yimby lite splittrat enl. min mening. Jag är absolut inte skapare eller ägare av denna grupp men jag gick med då jag håller med om vad man kan läsa under "om oss" där det står

"Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk, öppet för alla stadsvänner.

Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad.

Vi vill ha fler dynamiska, levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill bygga tätt, varierat och integrerat - inte glest, likriktat och segregerat."

Alltså ingenting om att man skall sträva efter höjd vilket yimby har förespråkat i flera yttranden. Detta tycker jag är olyckligt då tyngden i dessa yttrande bidras av oss som sen inte tycker så.
 0
Johannes Hulter (27 Mars 2010 21:55):
@ johan: Att vi i flera yttranden velat öka höjden beror på att man därmed ökar tätheten - inte på att höjden i sig skulle ha ett estetiskt värde.

Varför är det så viktigt för dig att inte bygga högt?
 0
Matthias H. (27 Mars 2010 23:11):
Måste säga att innan jag blev medlem i Yimby så var jag en höghusförespråkare i nästan alla lägen, sen jag gick med i Yimby har jag förstått sammanhangen mer och därför bryr jag mig sällan om höghus längre. Det är kanske viktigt i sammanhanget att jag definierar vad jag menar med ett höghus. Jag tycker det är ett hus som i sin omgivning sticker upp minst fem våningar över omgivande hus. Och att det är åtminstone 10-12 våningar högt. En del verkar sammanblanda detta med att prata om höghus när det byggs slutna kvarter i 6-8 våningar vilket väl är en normal hushöjd inne i Göteborg. Då kan man inte prata om höghus för då kan vi lika gärna sluta prata om utveckling av Göteborg överhuvudtaget. En snitthushöjd på 3-4 våningar passar t ex bra för många av stadens förortskommuner men knappast inne i Göteborg.

Det är nuförtiden viktigare för mig att vi bygger tätt genom slutna kvarter med möjlighet till verksamheter i bottenvåningar. Och med det sagt så säger det sig själv att om vi bygger 6-8 våningar istället för 3-4 våningar så väger fördelarna för samhället över så enormt mycket både miljömässigt och ekonomiskt.

Alltså, ja 17 våningar i Johanneberg med omgivande 8-9 våningshus (som alla lameller väl är ungefär) är absolut att räkna som ett höghus. Men herregud, ska vi aldrig tillåta oss att bygga något lite högre? Något lite spektakulärare? För det är ju i princip så det är i Göteborg, inget sådant byggs, allt nytt som byggs är så slätstruket och dåligt. Kuber, lameller, punkt- och skivhus som bara förstör staden är vad som sett dagens ljus de senaste 25 åren. Inte för att detta 17-våningshus kommer ändra på det speciellt mycket, då skulle det ha haft en annan arkitektur, men det är väl ett någorlunda friskt tillskott däruppe på Eklandagatan eller?

Och hur länge kommer vi hålla på att prata om 17 våningar som höghus i en stad av Göteborgs storlek? Det har ju faktiskt byggts ett antal sådana dom senaste åren och några fler är på gång. Hur länge kommer 17 våningar att vara nånting att yvas över i Göteborg?
 0
Sven R (27 Mars 2010 23:47):
Jag tycker det finns ett egenvärde i höjd. Ett estetiskt värde. Höghus får snyggare proportioner om de är 20+ istället för 13 våningar. Jag har gjort en refektion när jag har befunnit mig nära skyskrapor. Nämnligen att de ser skallösa ut. De ser inte skrämmande stora ut. Ni som har sett Turning Torso eller Globen på nära håll förstår nog vad jag menar. Så ett 30-våningshus behöver inte se mer brutalt ut i stadsbilden än vad ett 17 våningshus gör.
 0
Johannes Hulter (28 Mars 2010 15:14):
@ sven: Det tycker jag med, höghus överhuvudtaget vinner för det mesta på att vara åtminstone 3 ggr högre än de är breda. Men det är ju en subjektiv åsikt vad som är vackert.

Och jag skulle aldrig kräva att man byggde högre bara för att just jag råkar gilla det.

Så varför ska man bygga högt? För att man får in fler personer på samma yta. Numera bor vi inte lika tätt i lägenheterna, då bhöver vi fler lägenheter/km2 för att få samma täthet.

Olle har skrivit om det här: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​3/​ett-​blandstadsdilemma_​654.​.​.​

Jag tycker generelllt att man ska få bygga så högt som det finns intresse att bygga, det kommer troligen ändå för det mesta att stanna på 8-10 våningar.
 0
Matthias H. (28 Mars 2010 15:15):
Anledningen till att förhållandevis många hus på 15-17 våningar tillkommit de senaste åren har väl med hissar att göra tror jag. Ska man ha fler våningar så måste man ha dubbla hisschakt och det är väl många byggare som tycker att det blir för dyrt. Jag tycker också att ett höghus bör vara minst 25 våningar för att få rätt proportioner. 17-våningshus kan verkligen se ut som klossar dom också men kommer man över 25 våningar blir husen smäckrare. Självklart är det ju beroende av hur stor basyta man har men allt annat lika så...
 0
Johannes Hulter (28 Mars 2010 15:39):
@ sven: Det tycker jag med, höghus överhuvudtaget vinner för det mesta på att vara åtminstone 3 ggr högre än de är breda. Men det är ju en subjektiv åsikt vad som är vackert.

Och jag skulle aldrig kräva att man byggde högre bara för att just jag råkar gilla det.

Så varför ska man bygga högt? För att man får in fler personer på samma yta. Numera bor vi inte lika tätt i lägenheterna, då bhöver vi fler lägenheter/km2 för att få samma täthet.

Olle har skrivit om det här: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​3/​ett-​blandstadsdilemma_​654.​.​.​

Jag tycker generelllt att man ska få bygga så högt som det finns intresse att bygga, det kommer troligen ändå för det mesta att stanna på 8-10 våningar.
 0
Hannes Johansson (28 Mars 2010 16:22):
Det viktiga är inte att man måste bygga höghus, även om det kan finnas personliga preferenser hos de som tycker det är snyggt. Det viktiga är att man inte ska förbjudas bygga höghus där det är ekologiskt/ekonomiskt/socialt lönsamt, på grund av andra personliga preferenser hos de som _inte_ tycker att det är snyggt. Och vi har ju knappt några hus som är 17+ våningar i Göteborg så man kan väl knappast tala om någon slags höghushysteri heller.
 0
Matthias H. (12 April 2010 23:55):
Protester har inkommit vilket var väntat. Blir spännande att följa detta. Jag tycker ju inte förslaget är snyggt, höghuset borde vara rundat t ex men vågar dom besluta om att förstöra Åhrens "underbart, fantastiska och riksintressanta" miljöer?

Hoppas det.
 0
Andy (14 Juli 2010 22:50):
Är nyinflyttad och bor för närvarande på Eklandagatan och stortrivs men i början var det rena kaoset då tillgång till parkeringsplats var nästan lika med noll :( och saker och ting blev heller inte lättare då jag jobbar kvällar. Men nu är det skönt då jag har fått en plats och parkera min bil på inne i Centralgaraget. Har absolut inget emot planerna att bygga nya hus där Centralgaraget står men hoppas att byggherrarna tänker på oss stackars bilister som måste ta bilen till jobbet. Förstår fortfarande inte hur det kommer sig att man inte bygger garage för alla dessa människor som krigar om boendeparkeringsplatser varje dag och inte snacka om alla böter som skrivs ut för att man inte lyckas hitta plats att parkera sin bil på.
 0
Mattias Bolander (14 Juli 2010 23:21):
Gör som jag: cykla till jobbet. Billigt, miljövänligt och nyttigt. :)
 0
Matthias H. (30 Oktober 2011 21:16):
Nån som vet vad som händer? Åkte förbi häromdan men inget...
 0
Patrik Höstmad (30 Oktober 2011 23:11):
För någon månad sedan pratade jag med cykelhandlarn Sture på Jungmarks cykel och sport i det gröna plåthuset som ska rivas. Han hade hållit till i lokalerna sedan början av 70-talet. Han hade hört om planerna men ingen hade nämnt något konkret direkt till honom. Han var glad så länge huset fick stå kvar för när det väl rivs så var det dags att lägga ner verksamheten. Han såg ingen möjlighet att hitta motsvarande lokalyta till billig peng i området. Tyvärr en väldigt speciellt verksamhet som riskerar att gå i graven. Men man får väl ta det goda med det onda.
 0
Olof Antonson (30 Oktober 2011 23:41): Online
Hmm, borde väl gå att få hyra någonstans vid Chalmers? Annars är det nog lite ont som sådant i närheten, precis som du säger. Mest små lokaler för baguetteaffärer och liknande i närheten.

Beträffande höga (nåja) hus så börjar byggnaden vid Ullevi ta form, och de har staplat några våningsplan på varandra än så länge.
 0
Jan Jörnmark (31 Oktober 2011 07:15):
Skanska köpte projektet. Sannolikt ganska snar byggstart när sista överklagandena är över
http:​/​/​www.​bygglo.​se/​Sajtlista/​Projekt/​10​532_​247128_​jo.​.​
 0
Magnus M. (31 Oktober 2011 07:16):
"Planen är för närvarande överklagad" 28 september 2010.

Visst kan man ifrågasätta att det är så lätt att överklaga, men på den andra sidan av myntet så är ju handläggningstiderna för överklagan helt orimliga.
 0
Patrik Höstmad (25 Mars 2012 09:16):
GP:

"Första instansen, länsstyrelsen, gick på kommunens linje. De kringboende överklagade till mark- och miljödomstolen som i sin dom från september förra året hävdar att byggnadsnämnden inte har rätt att fatta beslut om denna detaljplan. "Handläggningsfel föreligger därför" står det i domen som avslutas med att byggnadsnämndens beslut upphävs."

"Skulle även överdomstolen gå emot kommunen kommer nästan alla planer som rör områden i stan att behöva tas upp i fullmäktige. Eftersom alla politiker är överens om att förtätning av staden är nödvändig, inte minst av miljöskäl, kommer detta att innebära ännu längre handläggningstider och ännu svårare att nå byggmålen."

http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​896589-​overklagand.​.​

Det kan tydligen alltid bli värre....
 0
Mikael Kreutz (25 Mars 2012 18:34):
Jo, läste artikeln häromdan och vad ska man säga? Känner mig mest uppgiven över situationen här i stan, kan inte tänka mig hur det måste kännas att läsa den artikeln som bostadssökande.
 0
Silly (26 Mars 2012 13:39):
Problemet med Johannebergsbygget är att det är i anslutning till ett område av kulturellt riksintresse. Eftersom beslutet därför kan anses vara av stor vikt/principiell betydelse är det ett beslut som kommunen enligt PBL inte får delegera till byggnadsnämnden.
 0
Matthias H. (26 Mars 2012 13:50):
Silly, javisst är det dumt. En storstad måste kunna förändras, att komplettera/förtäta gammal husipark/funkisbebyggelse är ju så viktigt för att Göteborgs ska utvecklas som stad.
 0
Jan Jörnmark (26 Mars 2012 14:14):
Sagolikt. Man tror inte det kan bli värre, men jävlar vad fel man har.
 0
Johannes Hulter (26 Mars 2012 14:46):
Större delen av Göteborgs innerstad är väl riksintresse?

Haha, tack för det nya PBL! :)
 0
Silly (26 Mars 2012 15:10):
Matthias H., nåja, tanken med "skyddet" (eller vad det kunde kallas) är väl god, även om det i slutändan endast är de som lyfter arvoden från processen som har någon glädje av det.

Eftersom i stort sett hela innerstan består av områden av riksintresse så blir det intressant att se hur överdomstolen dömer.
 0
Jan Jörnmark (26 Mars 2012 17:46):
Det finns ingen "god" tanke med det där, det är bara ren absurditet och godtycke. I o m domstolens yttrande fick vi dessutom in ytterligare lite grus i stadsbyggnadsprocessen.
 0
Silly (26 Mars 2012 19:53):
Well, om ett område är av riksintresse kunde det tänkas finnas ett behov av bredare politisk förankring för större ändringar i området än i byggnadsnämnden.

Dessutom, om överdomstolen tolkar 12:6 PBL på samma sätt, så hade (just den här) situationen inte uppstått om frågan behandlats av kommunfullmäktige redan från början.
 0
Patrik Höstmad (26 Mars 2012 20:22):
Om överdomstolen tolkar 12:6 PBL på samma sätt så är det förhoppningsvis början på slutet för riksintressen i dess nuvarande form. Det lär vara enklare att skjuta på formuleringar i riksintressen än på PBL.
 0
Sven R (26 Mars 2012 21:03):
Hade inte Johanneberg i sin helhet klassats som riksintresse så hade förmodligen husen haft fasader av korrugerad plåt idag. Riksintressen behövs. Men självklart kan lagstiftningen göras bättre så att den ger mindre utrymme för övertolkningar.
 0
Patrik Höstmad (26 Mars 2012 22:03):
Frågan är om plåt i varierade färger hade varit så mycket värre än de svagt varierade beiga kulörer av putsade ytor med stora gråa fläckar som husen nu visar upp. Är byggnaderna värda att bevara så ser ägarna till att just bevara dem. Visst behövs vissa riksintressen men inte luddig formulerat över hela områden ? det skapar historiska reservat.

När bara ett hus med puts är kvar på Johanneberg så kan vi gå in och K-märka det. (Eller varför inte flytta det till Liseberg.)

Släpp loss lite och låt städer utvecklas!
 0
Sven R (26 Mars 2012 22:57):
Patrik, den första stadsdelen som skulle få fasader av plåt vore Kungsladugård. Läste nyligen Framtidskoncernens årsredovisning där det särskilt nämndes att landshövdingehusens fasadrenoveringar är en massiv utgiftspost.

Jag tycker den som äger ett hus har ett visst ansvar att förvalta ett gemensamt kulturarv. Även om detta är en beskärning av äganderätten. Det är den traditionen vi har och företag som ger sig in på fastighetsmarknaden måste vara medvetna om dessa spelregler.
 0
Daniel (26 Mars 2012 23:24):
Med tanke på att färre och färre människor bor i husen så borde man förtäta för att behålla folkmängden.
Förr (första 60 åren av 90-talet) så var det vanligt att en 2-3barnsfamilj bodde i en 1:a, nu är många 1:or hopslagna och i den lägenheten bor det 1-2 personer. OM man ska kulturmärka husen och områdena som innehållare av vissa stilar, så borde man då även kulturmärka levnadsförhållandena för att visa hur det egentligen var, annars är det ju bara ett sorts ögongodis där man tappat en del av den historiska betydelsen. Ett höghus i vit puts passar Lorensberg alldeles utmärkt. Det är ju trots allt inte Landala Egnahemsområde som den ska placeras mitt i.
 0
Daniel (26 Mars 2012 23:24):
Första 60 åren av 1900-talet ska det vara :)
 0
Mats O. (26 Mars 2012 23:26):
Det måste bli väldigt dyrt för samhället i längden när olika byggprojekt hela tiden försenas.

Sverige, ett dynamiskt samhälle ?
 0
Patrik Höstmad (26 Mars 2012 23:39):
Sven, Problemet är att spelreglerna är luddiga och öppna för tolkning varje gång något nytt är på gång. Var går gränsen denna gång? Är ett plåtbläck under fönstret ok. En aluminiumkarm?

Jag kan köpa att man bevarar vissa enskilda typiska byggnader och platser, men inte hela stadsdelar. Det är för omfattande reservat. Möjligen skulle man genom de komunala bolagen kan kommunen skapa vissa mindre reservat om behov och intresse finns.

BTW: Kungladugårdsgatan har väl redan nu en inte obetydande andel hus med eternitplattor.
 0
Olof Antonson (27 Mars 2012 00:40): Online
Vill man uppleva funkishusen i Johanneberg så gör man det lämpligast genom att bege sig in i området. Det tänkta höghuset ligger i dess ytterområde. Om det här är ett problem så är det främst i fråga om synen på arkitektur (varje tid har sitt uttryck = bygga kulturhistoriska reservat av allting, eftersom allting är en produkt av sin tid).

Förövrigt tycker jag att Johanneberg är trevligt, och när jag bodde där tänkte jag mycket på hur topografin bidrar till den känslan. Det hade inte varit samma sak om husen legat ute på en äng.
 0
Magnus M. (27 Mars 2012 10:36):
Ingen menar väl på fullt allvar att willys plåtskul är av riksintresse? Fullkomligt absurt att det kan bli så här när det inte handlar om att riva eller ens förändra husen i fråga.
 0
Emanuel Alfredsson (27 Mars 2012 12:28):
Willys plåtskjul riksinresse? Låter som någon som rökt på ganska hårt?
 0
Sven R (27 Mars 2012 12:41):
Jo, man kommer att riva hus. Både kommunen och länsstyrelsen har godkänt detta och även godkänt utformningen av de nya husen. Johannebergs status som riksintresse har inte inneburit något extra försinkande hittills vad jag kan bedöma efter att ha läst handlingarna på kommunen hemsida. Nimbyisterna hade överklagat även utan riksintresset. Om det är så att även miljööverdomstolen kommer att besserwissra sig om handläggningsfel så blir det förstås en annan femma.

Länsstyrelsen skriver iofs i samrådet att utformningen borde varit luftigare, samma bedömning som jag själv gör. Det är inte så fantasifullt att lägga tre ungefär lika stora skivhus i vinkel på det här sättet. Undrar om det är samma arkitekt på White som ritade planen för Shell-tomten vid Ullevi, påminner ganska mycket om det. I gestaltningsprogrammet skriver SBK att man genomfört stadsmiljöstudier i en digital 3d-modell. Ok, men varför visar de inte bilder på detta då? Bildmaterialet i handlingarna är undermåligt som vanligt.

Det verkar som en del av er har missuppfattat vad riksintresse innebär. Det är inget reservatsskydd som syftar till att stoppa exploateringar. Som arkitekt kan man lika väl se det som gratis råd för utgångspunkter i gestaltningen. Man ska vara lyhörd för andra kompetensers input tycker jag.
 0
Daniel (27 Mars 2012 18:50):
Jag måste bara fråga, vilket område i johanneberg är det som är så speciellt så att det inte får förstöras? Är det i praktiken Gibraltargatan-Viktor Rydbergsgatan-Johannebergskyrkan och Eklandagatan? Denna ruta med 7-8våningshus? Alltså så speciellt är det inte. Ser ut som vilket barnrikehusområde som helst där husen bara har blivit lite högre. Sätter man tegel på husen i ställe så befinner man sig i Olskroken.
Nu ska jag vara lite elak, men från den här vinkeln så ser det till och med ut som gårdsten:
http:​/​/​www.​hitta.​se/​karta?​ref=​start#var=​gibraltargatan.​.​
 0
Patrik Höstmad (27 Mars 2012 19:12):
Sven, oavsett syftet med riksintresse blir allt som oftast resultatet att väldigt lite förändras i området eller på byggnaderna. Inte ens färgen på fasaderna. Resultatet är att vi bara ser arkitektens ursprungliga intentioner men inte människorna som bott där under åren.

Daniel, din länk funkar inte (Jag vill gärna se elakheten :)
 0
Sven R (27 Mars 2012 19:25):
Daniel: Nej speciellt högstående arkitektur är det ju inte. Men bara utsikten att det kan komma att se ut som Olskroken eller Gårdsten i framtiden motiverar ju ett skydd.
 0
Magnus M. (27 Mars 2012 19:43):
De husen som ska rivas får området att likna slum, och de är ju inte del i det vita funkisområdet, iallafall enligt min lekmanna-arkitektur-expertis. Visst kan man tycka att höghuset är trist white-arkitektur, men det är ju en förbättring mot vad som finns där idag.
 0
Sven R (27 Mars 2012 20:13):
Det är så det går när man klär in hus i plåt. Från början var centralgaraget ett snyggt hus med fasad av keramiska plattor.
 0
Sven R (27 Mars 2012 20:48):
Patrik: Jag tror inte du inser vad som skulle hända med t.ex husen i vår innerstad om skydden togs bort helt. Dom goa gubbarna på fastighetsbolagen skulle undan för undan utföra reparationer med moderna material utan att blanda in ens egen arkitekt. Stadsbilden skulle långsamt förslummas. Ungefär det som skett i Kvillestan p.g.a tilläggsisoleringen på 80-talet med plåtfasader, fast än värre. Man kan studera hur städerna ser ut i länder som har en annan tradition än oss. Jag brukar ofta tänka på latinamerikanska länder där städerna ofta ser rätt vilda och sjabbiga ut. Som Mark Isitt sa, det gäller att odla en kvalitetskultur.
 0
Patrik Höstmad (27 Mars 2012 22:14):
Sven, Jag har inte talat om att ta bort skydden helt. Jag har bara uttryckt en önskad om att släppa loss lite. Fokusera på vad som är bra för invånarna i staden idag och inte på arkitektens ursprungliga idé. Fokusera på det som är värt att bevara. Fokusera på rätt saker. Alla fastigheter i Johanneberg behöver inte ha samma monotont beiga putsade fasad. Kvalitén ligger inte i den enhetliga estetiken. Och framförallt behöver inte det nya "smälta in" och försvinna.

Riksintresset tar sig formuleringar som "Folkhemmets funktionella stadsbyggande i Övre Johanneberg med väderstrecksorienterade lamellhus i bergig naturmiljö." och "Övre Johanneberg är med sina enhetligt utformade, långa och ljust slätputsade huslameller ett utpräglat funkisområde från mellankrigstiden."

Vilket i Gestaltningsprogrammet leder till "Volymerna får inte skärma av riksintresset såväl lokalt som från staden i övrigt." => Tre små fristående lameller som medger siktlinjer mot riksintresset samt "Fasadutformningen bör anknyta till funktionalismens ideal, genom att få en avskalad karaktär i sin helhet men ändå en detaljrikedom på nära håll, tydlig enhetlighet med påtaglig upprepning i den stora skalan. På ett nära avstånd framträder variation i detaljer och byggnadselement, exempelvis balkonger och entréer. Fasadmaterialen bör vara få, för att skapa en enhet och identitet för kvarteret. Fönster bör sättas med grunda smygar eller i liv med fasaden." => Mininal variation på fasaderna.

Vi får ytterligare tre beiga lameller i ett område fullt av beiga lameller? Tack.

Har själv bott i ett landshövndingehus med plåtfasad och kanske jag tagit skada av det..... Hur som helst så faller plåten av när fastigheterna ombildas till BRFer:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​0​7/​fasaden-​skiner-​igen_​884.​ht.​.​

Det finns hopp :)
 0
Magnus M. (27 Mars 2012 23:31):
Sven: Det må så vara, men garaget byggdes cirka 20 år efter funkishusen i Johanneberg, så om man river det gör man i varje fall inget ingrepp på dessa.
 0
Daniel (28 Mars 2012 05:36):
Dom har visst gjort om systemet på Hitta och Eniro vilket gör att man inte kan länka gatubilder bra längre.
Det gäller huset på Richertgatan, och från Viktor Rydbergsgatan så ser man riktigt hur huset distanserar sig från Viktor Rydbergsgatan och bildar en sorts lång grå barriär uppe på kullen, och riktigt lyser om att den aldrig vill vara en del av Viktor Rydbergsgatan utan vill hålla sig för sig själv och så tänker jag på Muskotgatan i Gårdsten och hur dom husen riktigt håller sig för sig själva och aldrig vill vara en del av gatan som bilarna åker på. Dessa hus är ju numera också ljust målade.
+1
Sven R (29 Mars 2012 00:34):
Magnus: Nej, det är sant. Och jag håller med dig. Om man kollar in samrådet så problematiseras detta knappt alls. Istället är det bullret som problematiseras. Och den bilden gäller ju generellt i Göteborgs planer, trafikbullret ges för stor roll.

Patrik: Det var det mest allmänt hållna gestaltningsprogrammet jag har sett. Det skulle inte förvåna mig om White har ritat husen innan SBK satte gestaltningsprogrammet på pränt med tanke på att White har varit med hela vägen och gjort en del av planarbetet. Jag kan inte tycka att det hade hindrat mig iallafall om jag hade ritat.

Modernt byggande är alltid förenklat och var för sig så är sällan husen några skönhetsupplevelser. Men däremot är vi ganska duktiga på att skapa samanhållna miljöer där det nya anspelar på platsens karaktär. Tycker t.ex att det som händer på Klippan är bra och vissa nya hus på Eriksberg funkar bra ihop med de äldre husen. I det här fallet tycker jag att White har lyckats bra med att både ansluta till platsens stil och sticka ut. En helt uppglasad fasad i 17 våningar är ju inte "beige" precis.
 0
Patrik Höstmad (29 Mars 2012 20:32):
Sven, trafikbullret ges fel roll. Hade man integrerat trafikbullerproblematiken i planen och tänkt i termer av att gestalta ett kvalitativt ljudlandskap så hade man troligen byggt ett slutet kvarter, eller åtminstonde en byggnad utmed Eklandagatan sammanbundet i hörn med ett utmed Viktorydbergsgatan. De kvantitativa bullerriktvärdena tvingar i alla fall fram annat än bostäder i bottenplan. Alltid nått.... Bättre att skydda riksintresset än människor? :) Men det är kanske en annan diskussion.

Det där med beige var medvetet överdrivet. Gestaltningsprogrammet är lite svårtolkat. Illustrationsritningar ger en matt framtoning på byggnaderna trots allt glas. Första bilden på framsidan i Gestaltningsprogrammet så är hela ytan mellan Eklanda gata och husen parkeringsplats i markplan. I "Vy från motorvägen" s9 är det mer puts än glas på fasaden. Hur kommer det att sluta? Om det kommer landa i något som som överst i detta inlägg och i illustrationsskisserna så ser det helt klart intressant ut och definitivt bättre än mycket annat.

Jag håller med om Klippan och Eriksberg och tack för en konstruktiv diskussion. Nått har jag väl lärt mig....
 0
John T (27 Augusti 2013 07:46):
Då verkar överklagandesnurran tagit sig igenom hela systemet. Summa sumarum: ett försenat och fördyrat projekt, annars inga ändringar. Ingen är nöjd.

https:​/​/​sverigesradio.​se/​sida/​artikel.​aspx?​programid=​1.​.​
 0
Mats O. (27 Augusti 2013 18:50):
Kul att det händer nåt nu. 17 våningar -imponerande och bra för Johanneberg.

Det gamla huset med garaget gjorde väl ingen människa glad. Däremot finns det ett schysst kina-wokställe som är populärt bland chalmeristerna som ockuperar stället vid lunchtid.
+2
Daniel Bergqvist (27 Augusti 2013 20:48):
Va kul! Bara 4 år sedan jag skrev ovan inlägg ;)
 0
Patrik Höstmad (27 Augusti 2013 22:45):
Det är ju egentligen skrämmande hur lång tid det får ta. Och resultatet av alla överklaganden var att inget ändras....
 0
Mats O. (27 Augusti 2013 23:00):
Patrik

Jo, något ändras -priset på bostäderna kommer att bli dyrare. I det här fallet lägenheternas insatser eftersom det ska bli bostadsrätter. Hade det varit hyreslägenheter hade det blivit högre hyror.

På den positiva sidan finns att ärendet har skapat arbetstillfällen under några år, åt jurister, konsulter och handläggare. ; )
 0
Patrik Höstmad (27 Augusti 2013 23:19):
Sant. Efter processen är avklarad så har vi bara förlorare. Det här måste gå att göra på ett annat bättre sätt. Och tills Attefall har gjort alla sina hundratals utredningar innan han gör en liten justering på PBL så kan ju iaf myndigheterna se till att handlägga betydligt snabbare.
 0
Krister (28 Augusti 2013 13:41):
Välkommen till Arkitekt Online. Behöver du hjälp med att få ut dina byggideér i ritningsform så har du kommit helt rätt!
Arkitekt Online erbjuder dig fackmannamässiga bygglovsritningar för nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad.
Hur skulle utbyggnaden se ut egentligen? -Vi erbjuder inspirerande fotorealistiska visualiseringar av ditt framtida bygge.
Vill du göra om planlösningen på en befintlig husritning eller bild? Låt oss hjälpa dig.
Arkitekt Online samarbetar med ett flertal arkitekter och utnyttjar deras överkapacitet för att kunna erbjuda prispressade tjänster med snabba leveranser.
Vad sägs om ett komplett set av bygglovsritningar utförda efter dina skisser och instruktioner för 2995:- inkl. moms. Leverans inom 5 vardagar.
 0
Patrik Höstmad (28 Augusti 2013 15:29):
Krister, om du kan förklara hur din post är något annat än reklam och hur den kopplar till ämnet som diskuteras så kan den få vara kvar. Annars tar jag bort den.
 0
zoo (29 Augusti 2013 11:20):
Ironi Patrik. ..
 0
Matthias H. (29 Augusti 2013 13:36):
Zoo, signatur Krister skriver emellanåt obegripliga, helt orelaterade till ämnet, inlägg så att Patrik frågar förstår jag till fullo.
 0
Patrik Höstmad (29 Augusti 2013 13:44):
Jag fattar inte ironin och speciellt inte hur det kopplar till det vi diskuterar Texten är för övrigt direkt kopierad från Arkitekt Onlines hemsida.

Krister, jag låter posten stå kvar men ber dig att tänka på att reklam är inte ok och att ironi kan vara svår att uppfatta om den inte är väldigt tydlig.
+1
Patrik Höstmad (22 Maj 2014 22:03):
SBK har sammanfattat processen på sin hemsida:
"Kommunfullmäktige antog detaljplanen för bostäder och handel inom kv Domherren den 11 oktober 2012. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsen Västra Götaland som den 10, 29 januari och 28 februari 2013 beslutade att avslå överklagandena.

Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt som i dom 20 juni 2013 avslog överklagandena.

Denna dom överklagades vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt i Stockholm som innan man dömer i sak först har att pröva frågan om prövningstillstånd, dvs om man tar upp sakfrågan till prövning. Enligt domstolen ska prövningstillstånd meddelas
- om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som Mark-och miljödomstolen har kommit till,
- om det inte utan att prövningstillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som Mark-och miljödomstolen har kommit till,
- om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol,
- om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark och miljööverdomstolen gick igenom utredningen i målet och kom fram till att det inte fanns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall. Mark-och miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. Mark-och miljödomstolens dom står därför fast.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark-och miljödomstolar inte överklagas. Därför har detaljplanen för bostäder och handel inom kv Domherren vunnit laga kraft samma dag som Mark- och miljööverdomstolen meddelade sitt beslut, dvs 16 augusti 2013."
http:​/​/​goteborg.​se/​wps/​portal/​invanare/​bygga-​o-​bo/​komm.​.​
 0
Mats O. (22 Maj 2014 22:43):
Det är väl Skanska som ska bygga höghuset?

Betyder det att Willys och den populära kinesrestaurangen som befolkas av folk från Chalmers försvinner nu? Trist i så fall.
 0
Patrik Höstmad (22 Maj 2014 23:21):
Ja, det är Skanska och vad gäller livsmedelsaffär så finns det med i planen men om det fortsatt blir Willy vet jag inte. Jag gissar att den kinesiska restaurangen försvinner.
http:​/​/​bostad.​skanska.​se/​bostader-​och-​projekt/​Goteborg.​.​
 0
Matthias H. (10 September 2014 15:58):
Har detta startat än? Det känns som man vill se något starta i stan nu....
 0
Krister (11 September 2014 08:09):
Nej detta projekt är numera skrotat.
 0
Matthias H. (11 September 2014 08:39):
Krister, det låter orimligt. Skanska har fsg av bostäder på sin hemsida.
 0
Patrik Höstmad (11 September 2014 10:34):
Verksamheterna är avhysta. T.ex. Jungmarks cykel har gått i graven.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.