Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Något slags monster

 
"Det verkade vettigt att flytta dit även av andra skäl: pengarna räcker betydligt längre i de slitna områdena i norra London och kommunikationerna är utmärkta. Men att bo inom gångavstånd från stadion innebar förverkligandet av av något jag drömt om i tjugo år, och det är ingen idé att försöka dölja det under förnuftsskäl"
- citat från Fever Pitch av Nick Hornby

I söndags spelades den första premiärmatchen på nya Gamla Ullevi, den senaste (nygamla) komponenten i Göteborgs evenemangsstråk. Samma dag gav Mark Isitt sin dystra syn på saken i GP:s kulturdel. Han vill diskutera vad arenan ger staden och "de 98 procent som aldrig går på fotboll" (en siffra och överdrift som troligen inte klarar en närmare undersökning, poängen är dock fortfarande relevant). Jag deltog själv i invigningen (som publik) av fotbollsarenans inre. Det skall jag dock inte tala om här. det jag istället vill göra är att diskutera och problematisera några av Isitts ståndpunkter om vad den bidrar med till stadens yttre rum.

Sammanfattningsvis har Isitt tre ståndpunkter emot nya Gamla Ullevi: dess tillkomst, utformningen och integrationen med staden. Jag skall avverka dessa i sagda ordning.


Nya Gamla Ullevi - Ett byråkratiskt monster enligt Isitt


Tillkomst - demokratiskt underskott?
Med den raljerande prosa som lämpar sig för ett inlägg på kultursidorna (efter att vi tagit oss igenom Isitts onödiga försök att sänka sig till sportjournalisternas nivå) hugger han på hur besluten kring arenans tillkomst skett. Arenan skall, enligt Isitt, ses som politisk respons av Göran Johansson på en tilltagande konkurrens med andra städer som uppfört, eller börjat uppföra, nya arenor (närmast Borås arena och nu även en i Malmö och framöver även i Stockholm och Kalmar). Det går snabbt och det fanns enligt ledande politiker ingen tid för debatt och arkitekt-tävlingar och sådana fördröjningar. Göran Johansson lämnar över arbetet till kommunala Higab som sedan bygger, förvaltar och äger den nya skapelsen. Det öppna samtalet reducerades till den sedvanliga namndiskussionen med tillhörande ordvitsar. Föga utrymme lämnades för Isitts två andra aspekter.

(Higab, Hantverks-  och Industrihus i Göteborg AB, uppkom som ett bolag för att i kölvattnet bakom saneringsbolaget Göta Lejon bygga hantverkslokaler för de verksamheter som tvingades flytta på grund av rivningarna. Deras verksamhet skulle, då som nu, vara en självbärande affär och hyrorna blev därför ofta allt för höga för de företag som de var avsedda för - men det är en annan historia)

Utformning - form följer funktion?
För att processen skulle gå så snabbt som möjligt var det, som vanligt i Göteborg, nödvändigt att bygget skulle vara billigt. Formens värden för stadsbilden hamnade långt efter aspekter som pris-per-stol och andra kravspecifikationer. Arkitekten Lars Iwdal tillbakavisar sådan kritik med att "jag vill rita funktionella byggnader, inte bygga monument". Mark Isitt ser fler arkitektoniska värden i gamla Nya Ullevi, som i atomålderns sena 1950-talet var mer vågat och utmanande. Personligen är jag inte med Isitt men kan inte heller sticka under stol med att en gigantisk betong-jolle är mer kompromisslös än nya Gamla Ullevis betongkonstruktion, även om jag uppskattar den mer än exempelvis Borås skokartong. Att det skall vara billigt är dock inte den enda anledningen att nya byggnader i Göteborg ofta ser tråkiga ut. För att inte störa stadsbilden med något som sticker ut och vågar ta plats så görs den hela tiden tråkigare tills det inte finns någon stadsbild kvar att bevara.


Allianz Arena, München - Arkitektoniskt intressant men placerat vid en motorled


Integration i staden - och med människor?
Där det nya Gamla Ullevi dock har vissa (betoning på vissa) kvalitéer är den punkt där jag och Isitt är mest oense. Att med yimbys målsättningar skapa en tät och fungerande blandstad som integrerar många olika funktioner på en liten yta är svårt att förena med en arena för elitidrott som endast används någon eller några gånger i veckan under en begränsat tid på året men som tar mycket plats och vid dessa tillfällen kräver en hög kapacitet på trafiknätet är en onekligen en utmaning. Isitts förslag är att kontrastera den bildligt och bokstavligt gråa verkligen med en utopi om mångsidig integration. Något Isitt diskuterat tidigare i en serie artiklar (och givetvis kommenterat på yimby: I, II, III). Frågan är dock om visionen är trovärdig, men först ett längre citat:

"Kanske inte i relation till de dundrande motorlederna som sniker arenan - att de övre läktarna kragar ut över bilarna och utmanar trafiken är ett av anläggningens få försonande drag. Men i förhållande till det folkliv som en arena genererar. Att bygga en stadion axel mot axel med Heden axel mot axel med Scandinavium axel mot axel med Nya Ullevi samtidigt som andra, mer belastade stadsdelar skriker efter liknande investeringar, det säger en del om våra lokalpolitikers egentliga engagemang i kampen mot segregation och utanförskap. Klart att även de tycker att det skulle varit toppen med allt det där som en decentraliserad anläggning kan bidra med - hundratals nya jobb i en förort där inte ens hälften har arbete, bättre trafikförbindelser mellan centrum och periferi, mindre kriminalitet där kriminaliteten regerar, mer handel där gatorna ligger öde. Men aldrig, aldrig, aldrig får detta ske på bekostnad av Göteborgs själ och hjärta: Evenemangsstråket."


Craven Cottage, London - Så här ubant integrerat kunde fotbollsarenor byggas förr


I princip kan jag hålla med Mark Isitt att det hade funnits ett värde med en utförligare och öppen diskussion om en lämplig placering för den nya fotbollsarenan. Om någon föreslagit en annan central placering som samtidigt inte var i direkt anknytning till det existerande evenemangsstråket hade jag applåderas detta förslag. Även om platsen för Gamla Ullevi har en lång historia av idrottsutövande (Tegelbruksängens Idrottplats uppfördes på platsen av Göteborgs Velocipedklubb 1896) finns det ibland även anledning att bryta traditioner. Samtidigt uppmanar jag Mark Isitt, eller andra, att komma med ett konkret förslag på en plats i våra förorter där vi kan placera en sådan arena för elitidrott. Att slänga ut arenor från centrum mot periferin är ingen ny tanke och har oftast drivits fram av samma krafter som Isitt tycks se som roten till det onda. Resultatet har blivit med sin omgivning dåligt integrerade arenor omgivna av stora parkeringsplatser och än mer och än sämre nyttjad asfaltsspagetti än den vid Fattighusån som Isitt beklagar sig över. En resa ut till exempelvis Ruddalens IP innebär idag en rask promenad ut i spenaten med ett minimum av de övriga verksamheter som en månghövdad publik till ett större sportevenemang tarvar: pubar, caféer, restauranger och så vidare. Kan sådana verksamheter skapas runt och kring ett bygge i stadens periferi som används så pass sällan och kan de överleva när de inte är matchdag? Den nya arenan inhyser några hyresgäster som förstås avses leva på evanemangen men som också kan brukas på andra dagar. Dessutom har den tillströmmande publiken en möjlighet att välja andra alternativ för mat och dryck än de företag som köpt in sig på arenan, utan att använda sig av bilen och drive-thru-luckor. Isitts vision låter vacker, men är den möjlig?
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (7 April 2009 10:25):
@ olle: Jag har inget särskilt emot den här arenan och tycker den funkar ok, både utseendemässigt och geografiskt. Men jag hade gärna sett den här arenan någon annanstans, precis som Isitt. Varför inte på Hisingen, kanske i närheten av Backaplan? Det behöver ju inte vara isolerat bara för att det inte ligger centralt.

Funkiskonceptet Evenemangsstråket är ett typexempel på zoneringstänkande - arenor här, bostäder där etc. Vi borde väl vara en Evenemangsstad istället, där det händer grejer överallt. Ju finmaskigare blandning desto mer levande stad.
 0
Martin Nilsson (7 April 2009 10:44):
Om vi bortser från Isitts barnsliga trams kring Nya/Gamla/Äldsta Ullevi, så kan man konstatera att detb hade varit vansinne att lägga ut arean i periferin som något slags socialpolitiskt projekt. Att ha arenorna så centralt är unikt för Göteborg och något som givetvis skall värnas.

Seda tycker jag dock att de är synd att man inte tog i lite mer så att man fått UEFA-kapacitet och skjutbart tak. Något i stil med den kommande Stckholmsarenan vd Globen. Fast då hade det ju kostat mer, runt 2 miljarder.

http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​sa-​blir-​nya-​stockholmsarenan-​1.​.​.​
 0
Patrik Sterky (7 April 2009 11:06):
Jag håller helt med Martin, tur att man inte flyttade ut arenan även om jag sällan/aldrig går på fotboll. På Gamla Ullevi, med tre lag+damlandslag, blir det dessutom ganska många matcher. Jämför med Sthlm där varje klubb vill bygga sin egen 30 000+ arena, trots att inte ens hälften så många går på matcherna.

Rent visuellt tycker jag den är ganska lyckad, mycket bättre än Borås och Allianz arena. Däremot går ju inget upp emot bilden på Craven Cottage, men det gäller ju generellt alla gamla fina tegelbyggnader =).

@Martin: Var inte UEFAs krav 30 000 platser? Publiksnittet på vanliga matcher <15 000, dessutom har man ju Ullevi. Tror en av anledningarna till att arenan fördyrades var att man byggde slutna hörn och att den är förberedd för ett framtida tak.
 0
Martin Nilsson (7 April 2009 11:23):
Patrik: jo, 30 000 platser hade kanske varit lite i saftigaste laget med tanke på att Nya Ullevi finns 100 bort.
En lite utopisk variant hade varit om man rivit både Nya och Gamla Ullevi, sålt del av marken och byggt en enda ny toppmodern arena för ca 35-40 000.
Fast den hade kanske blivit trist och halvtom för det mesta. Derbyna drar ju viss publik, men räcker det? Några framtida Champions Leagueäventyr kan man nog tyvärr bara drömma om... Och vad gällerlandslagsmatcher så lägger ju förbundet ändå alla intressanta landslagsmatcher i egna arenan i Solna.
 0
Daniel Bergqvist (7 April 2009 12:17):
# Martin; tyvärr faller din kreativa idé på att en modern fotbollsarena inte skall husera löparbanor, så att riva och bygga en enda arena har aldrig varit aktuellt.

Nya Gamla Ullevi kostade naturligtvis en slant men givetvis skulle man försökt få tillstånd en arena med skjutbara taksektioner. Kanske vår kulturskribent då insett att skapelsen kan användas till andra aktiviteter än fotboll. Det är en lågbudgetarena, och egentligen hade ingen av intressenterna bakom arenan intresse av en extraordinär konstruktion.

Vad jag tycker är synd är att det alltid är kommunen som skall skjuta till merparten av kapitalet. En tydligare mix av privata aktörer och kommunen som medfinansiär kunde ha ökat möjligheten till att bygga en mer mångfacetterad och utåtriktad arena. Annars gäller som alltid:

Bli kompis med Göran > övertyga Göran > Göran fixar > Göran utropar namntävling > Göran: "nu får alla vara med!" > Higab bygger > Higab driver arenan > Göran planerar ny multiarena vid Vallhalla (ej officiellt såklart) > Göran - en uppskattat politiker...
 0
Olle Jansson (7 April 2009 12:31):
Att tro att man kan skapa stadsliv i förorter genom att slänga ut arenor för elitidrott är förstås feltänk från Isitts sida (det är dock roligt och intressant att notera att han tycks tro att fotbollspublik skulle minska kriminaliteten - inte precis den gängse mediabilden om man säger så). Idrottspubliken kan bidra med en del extra inkomster men företag kan inte leva på dessa allena. Troligen skulle publiken konsumera mat och dryck någon annanstans för att sedan snabbt ta sig till och från arenaområdet. Med tanke på hur de flesta förorters befintliga idrottsanläggningar är placerade skulle även kollektivtrafiken vara dålig och på matchdag skulle än fler välja bilen.

Därmed skulle det förstås gå att placera arenan på andra, halvcentrala platser där det idag finns förutsättningar för goda kommunikationer och ett visst stadsliv med pubar också så. Kanske stora parkeringsplatsen vid SKF nära Gamlestadstorget, Ånäsfältet i Bagaregården eller Majvallen (tre förslag skjutna från höften).

Borås arena ligger ju på vad som kan liknas med Borås svar på Backaplan. Dock det gamla Backaplan, inte Yimbys vision om ett framtida Backaplan. På sikt hade det förstås även gått att bygga arena på Ringön eller i Frihamnen (sedan skulle la allianslagen inte vilja flytta till Hisingen - men BK Häcken är ju nästan bättre än IFK Gbg på svarta pengar så framtiden kanske kan ge något sådant).

Tyvärr hade la en arena bortom den plats där den redan ligger snarare hamnat i Bäckebol eller Sisjön. Maximalt ointegrerat. På ett halvcentralt läge skulle en arena av denna storleksordning tämligen enkelt kunna kläs med kontor inuti ett blandstadsområde. Med butiker i bottenplan och parkeringar under arenan kan dessa nyttjas året runt av kontorsarbetare (som sällan jobbar när det spelas match och därför varken använder parkeringarna eller störs av skrik och skrän) och de arbetande samt lokalt boende skulle upprätthålla ett underlag för ett diversifierat utbud av pubar, restauranger och caféer.
 0
Daniel A (7 April 2009 15:29):
Jag måste säga att arenan har en väldigt bra integration idag. allt kan ju bli bättre givetvis, men det är publika lokaler i foten, hamburgerrestaurangen har cykellucka istället för billucka och gymmet lockar nog människor då det öppnar 5 på morgonen.
Det är vissa tråkiga saker såsom att folk kan inte släppa det här med bilåkandet på den innegatan som måste vara så bred för att svälja allt folk. Hade hellre sett gatuserveringar för restaurangen och gymmet där på dagar som det inte är match (eller kanske matchdagar också). integrationen i alla fall med övrigt är bra mycket bättre än ullevi och även många övriga arenor såsom råsunda och nybyggda jättearenor ute i världen.
Dessutom är det ett plus att polishuset ligger i anslutning vilket för att folk kan slussas ut dit direkt.
 0
Daniel A (7 April 2009 15:31):
För övrigt så hade kanske 1:a långgatan passat bra om det inte passar med hisingen? Det är relativt halvcentralt och ändå nära kommunikationer.
 0
Sven Renquist (7 April 2009 16:53):
Jag är positiv till bygget, i stora drag. Men jag ser en trend här. Higab har saknar känsla för arkitektur!

Titta på Trädgårn, och jämför med Gamla Ullevi. Samma sak som hände nu igen, nämligen att man inte fullföljer bygget riktigt. När Trädgårn byggdes så blev huset väldigt fint och välbyggt. Men sedan så brydde man sig inte om att även ge markarbetena samma kvalitet, nu blev det bara en simpel asfaltsplan framför huset. Och när man upptäckte att restaurangen behövde förråd så byggdes detta väldigt taffligt. Jag är nog inte den enda som undrar varför restaurangens gamla skräp inte går att gömma undan bättre. Det såg taffligt ut redan som nybyggt.

Gamla Ullevi kostade över 300 miljoner. Men pengarna räckte tydligen inte till att sätta upp snygga ljusarmaturer på utsidan och att gömma ledningarna. Jag tänker på lamporna som belyser passagerna under läktarna men framför allt tänker jag på lamporna som belyser gatan utanför butikslängorna. Den är bländande och det ser nästan ut som det är byggbelysningen som sitter kvar.

Snälla Higab, skaka fram ytterligare ett par miljoner och åtgärda detta! Det är bra att bygget var billigt men det är inte bra att det ser billigt ut.
 0
Jesper Hallén (7 April 2009 18:27):
Ja arenan är kanon men behöver putsas till lite tycker jag, exteriört så skulle det vara fint om det inte doftade betongkoloss utan något fräscht och välkomnande. En tydligare entré vid Gunnar Grenstatyn vore önskvärt, där den gamla entrén låg. Namnet Gamla Ullevi syns inte, man kan tro att arenan heter Max. Läget är bra, etablerat och inom gångavstånd från centralen, vilket drar mycket bortapublik. Jag delar inte Isitts bistra syn men visst har han poänger. Lite sent att komma med dem nu bara...

Angående (Blåvitts) kommande Champions League-äventyr så gissar jag på att de matcherna ändå behöver spelas på Nya Ullevi eftersom de kommer dra folk. :)

Sven, du kan la inte mena att Trädgårn är vackert? Interiört möjligen. Gamla Trädgårn brann ju ner, vad gör man då...jo man bygger ett hus av brädor.
 0
Daniel Sjölund (7 April 2009 18:30):
Underbart att vi äntligen har fått en arena där fotbollen står i fokus! Stämningen verkar ju bli kanon därinne!

Olle: Jag vill se en flexibel-multi-supersmart-integrerad-i-kvartersmiljö-arena på Backaplan nära kollektivtrafik.

Nu kommer lite gnäll på FUNKTIONEN som Iwdal gillade att fokusera sitt arbete på:
Vad hände med höjdsättningen av arenan egentligen? Vem tänkte där? Arenan ligger nog minst två meter för lågt om man skall utgå från skolboken som beskriver att ett hus höjdsätts så att marken lutar FRÅN huset. Fick arenan inte vara högre enligt detaljplanen, eller varför har man tryckt ner den så? Vad är det för funktion att ha branta ramper ner till arenan?

Jag har alltid hoppats på att Göteborg skulle få en fotbollsarena (inga löparbanor) som Parken i Köpenhamn med 42000 på läktaren. Kanske var det lite väl utopiskt tänkt, men nu blev den inte ens en hälften av det. Här saknar jag flexibilitet i tänkandet hos de som ritat arenan. Låt gå för att man inte vågar eller har råd att bygga en arena som tar 42000 i första svängen. Men skulle man inte kunna planera grundläggning och konstruktion så att arenan går att bygga ut i etapper (när pengar eller behov finns) utan att stora extrakostnader och förfulningar uppstår? Är planeringsprocessen så forcerad att det inte finns tid till att diskutera en sådan fråga?

@Sven: Det kan inte vara en belysningsplanerare som har bestämt belysningen på utsidan. Synd. Hade man bemödat sig att göra en provbelysning innan hade man nog kunnat spara pengar genom att skippa denna belysning som gör mer illa än fyller sin funktion.

Visst, Jag kanske inte borde vara så gnällig, men jag är besviken på att man inte tar mer tid på sig i planerings/projekteringsskedet med utformningsdetaljer när äntligen en större arena i Göteborg byggs. Det händer ju bara en gång vart 50:nde år.

Fast å andra sidan. Nu har vi ju 50 år på oss med skissandet på nästa..
 0
Martin (7 April 2009 23:28):
Man får väl vad man betalar för. Arenan var billig, och därmed är designen exteriört inget vidare. Titta på arenans inspirationskälla och storebror - Bröndbys arena, så ser ni vilken skillnad det är. Hade man låtit fler privata aktörer varit med och finansierat arenan hade man kunnat få en dyrare och vackrare arena, helt klart.

Sen när det gäller placering och integration i staden har jag inget att klaga på. Jag gillar att arenan ligger centralt.
 0
Daniel Sjölund (7 April 2009 23:54):
@Martin:
Att arenan var billig att bygga innebär väl inte att den måste vara ful? (Nu tycker jag väl inte att den är ful utan mer tråkigt och anonym) God arkitektur behöver ju inte kosta pengar - snarare tvärtom.

Några extra mantimmar lagd på granskning av en oberoende arkitekt och konstruktör skulle kunna vara en lösning. Den personen kan ställa obekväma varför-gör-ni-så?-frågor-så-att-beställaren-vaknar-och-säger-"hupp!".

Vi behöver höja blicken, ställa högre krav från beställarhåll och sikta högre än vad vi gör idag. Det skall vara en utmaning att rita stans nya arena, inte bara ett jobb i mängden.

Där håller jag med Isitt till fullo att byggandet av en ny arena, oavsett budget, bör föregås av en arkitekturtävling med tydligt ställda beställarkrav.
 0
Sven Renquist (8 April 2009 00:10):
Jesper, jag tänker mest på Trädgårns interiör som är väldigt fin. Exteriören är helt ok också. Studio Grön tänkte sig huset som en gigantisk pergola som helt skulle förvinna bakom en vägg av klätterväxter. Det är en slags icke-arkitektur alltså.

Daniel, jag tror att Gamla Ullevi är förberett för expansion. T.ex så är takets konsolbalkar fastskruvade på gradängbalkarna istället för t.ex vara helt gjutna i betong, i ett stycke. Jag håller med om att nivåerna är konstiga, den norra sidan där gymmet ligger känns sunkig. Det finns iofs möjligheter att rätta till detta när/om man bygger kontorshus mellan arenan och Ullevigatan. Du skriver på slutet att vi har tid på oss att skissa på nästa arena... men jag tror att man ska se det annorlunda. Gamla Ullevi är en grundstruktur som går att bygga om och till på olika sätt. Om 50 år kanske den har tak och rymmer 42.000.
 0
Jesper Hallén (8 April 2009 00:11):
Det behövs kanske inte så jättestora ingrepp för Gamla Ullevi ska bli vackrare utåt sett. Måla de grå betongpartierna kan ju vara ett steg, svart eller vitt kanske.
Sen lite snygg belysning om kvällen likt Scandinavium, så kan det vara blåvitt när de spelar och grönsvart när gais spelar osv.
 0
Sven Renquist (8 April 2009 00:23):
Det där har jag också tänkt på Jesper. Hela läktargradängen behöver inte målas men den översta "balken" under glaset. Så ser det ut på Nya Ullevi och det räcker för det hela inte ska se alltför grå ut. Även betongbjälklagens grå betongkanter (precis ovanför entrén) borde målas vita för att de inte ska se så rått och billigt ut.
 0
Johannes Hulter (8 April 2009 00:36):
@ jesper: Jag håller med dig om Trägårns exteriör, men det är Mika Määttä som ritat och han är good people så jag har bestämt mig för att gilla den ändå. :)
 0
Jesper Hallén (8 April 2009 00:54):
Sven: Ja framförallt balken under glaset bör målas. Men jag tycker nog hela gradängen gott kan målas, det syns ju så tydligt när man står på marken nedanför. Ja borde inte hela entrén piffas upp lite? Den känns lite ofullständig och naken.

Johannes: Trädgårn är svår, den är ju inte jätteful om man jämför med många andra byggnader...men inte är den väl vacker inte. Skulle kanske vara fint om man lät klängerväxter och kanske tillochmed köttätande växter sluka fasaden, det skulle jag gilla :)
 0
Martin C (8 April 2009 02:28):
Att vi ska behöva sitta och diskutera hur den NYA arenana kan fräschas upp är ju löjligt tycker jag. Varför kan man aldrig bygga något som kostar ett par kronor extra men som är fint i Gbg? Malmös nya och Stockholms planerade arenor är alla finare än den här budgetlösningen.

Att måla den grå betongen ser jag som självklart, det gör tydligen inte de som byggt den. Det som är målat ser redan smutsigt ut. En inglasning hade väl hjälpt mest till utseendet tror jag.
 0
Jesper Hallén (8 April 2009 07:10):
Ja det är tragiskt att vi ska behöva göra det egentligen, men men. Man kunde gott avsatt någon av miljonerna på färg.
Malmös är fin invändigt fast jag tycker inte den är särskilt rolig utanpå, fast den ser ju åtminstone färdig ut.
 0
Daniel Bergqvist (8 April 2009 10:27):
A och O är hur arenan är belyst. Du kan leka men en fasad på många olika sätt bara du tillför olika ljuskällor. Enkelt, billigt och spektakulärt. Under vinterhalvåret kan det göra stor inverkan på hur vi uppfattar arenan. Ex) Att belysa trappstegen snett underifrån skapar ett häftigt mönster. Det är icke att förglömma att stämningen inne på arenan är en stor avgörande faktorn till huruvida pengarna var väl investerade eller ej. En fotbollsplan som helt omsluts av tätt belägna läktare är huvudsaken. Det har man lyckats med. Vi kan väll skramla fram några slantar till ny belysning? ;)
 0
Daniel Sjölund (8 April 2009 10:33):
@Sven: Ah! Så den är utbyggbar? Du gjorde min dag. Då vill jag att staden passar på att skissa på en snygg utbyggnad nu! Bara så att vi kan vänja oss vid tanken att arenan kan bli ännu större.. Synd att de inte har gått ut med att den är utbyggbar. Det hade nog kunnat tysta gnällspikar som jag.

Håller med er att färg skulle göra susen (helst skulle hela målas vit) och effektbelysningen som du föreslår, Jesper, är ju en klockren idé. Just på sportarenor passar det med pangiga färger vid evenemang. På en vit yta behövs inte så mycket kräm i ljuskällorna för att effekten skall bli tillräcklig.

Helst vill jag se att man använder dynamisk ljusstyrning så att arenan skiftar färg långsamt, långsamt. -En dag är arenan svagt blå, en annan dag är den svagt grön osv.
 0
Martin (8 April 2009 21:55):
Daniel S - givetvis är byggkostnad starkt sammankopplad med hur snygg arenan är. Anledningen till att arenan är ett betongskal är ju att det var för dyrt att täcka utsidan med glaspartier, såsom på Bröndby arena. Jag tror inte att man hade kunnat göra så mycket mer med tanke på budgeten. Man kan inte trolla med knäna som det heter...
 0
Daniel Sjölund (12 April 2009 19:57):
@Martin: Japp, visst är det så. Det klart mycket LÄTTARE att bygga snygga hus om man får en obegränsad budget, så ser jag det.

Wikipedia definierar i yrkesrollen för en ARKITEKT: "..där målet är att anpassa byggnaden både konstnärligt och kontextuellt med den omgivning den är placerad i, samt utforma dess interiör med en rumslig medvetenhet."

Utifrån det tycker jag att Iwdal har gjort ett mycket bra jobb vad det gäller insidan av arenan. Stämningen på matcherna jag har varit på hittills har varit, minst sagt, grym!

Så till utsidan. Betong passar arenor, det behövs inte glasade fasader för att bygga någonting "snyggt". Jag saknar bara det konstnärliga, lekfullhet, konsekvens, genomgående linjer eller något annat som får en att tycka: wow! Det behöver inte kosta mer, ha andra material eller vara flashigt.

Det skulle bara kunna vara att alla delar av byggnaden passade ihop och här skulle jag vilja se att man tog sig den tiden att kall in en oberoende arkitekt för att lyfta den konstnärliga delen i projektet.
 0
Daniel Bergqvist (12 April 2009 21:22):
Visst var det planerat att Higab skulle sälja ut andelar av arenan till de tre fotbollsklubbarna? Eller är detta redan gjort?

Daniel S, eftersom man hade på agendan att bygga en fotbollsarena med så lite kapital per stol som möjligt så kanske vi alla får vara tacksamma för slutresultatet . Även om man säkert hade kunnat prioritera annorlunda. Att man däremot hade prismedvetenheten högst upp på agendan är både bra och dåligt; fantastiskt att vi har en ny modern arena till en förhållandevis låg kostnad som inbjuder till grymma fotbollsmatcher; förjävligt att man inte tillät privata medel som skulle kunnat lyfta upp arkitekturen till nya höjder. Finns pengar kan man ta ut svängarna, på gott och ont.

Ps. Higab marknadsför arenan som "Nordens mest trivsamma fotbollsarena"
 0
Daniel Sjölund (12 April 2009 21:45):
Daniel Bergqvist:
Det du säger är att god arkitektur måste kosta mer byggpengar? Jag skulle vilja hävda att god arkitektur gör att projektet blir billigare.

Låt gå för att arkitekten är dyrare per timme eller att processen tillåts bli två veckor längre. Där ligger inte kostnaden i ett sånt här projekt. Med mer "space" och pengar i processen hade man kanske kunnat spara in genom att arenan hamnat högre (mindre schaktkostnad) eller att belysningen senare troligtvis kommer att bytas eller att omålad betong kommer att målas vid ett senare tillfälle då antiklotterskyddprocessen är dyrare..
 0
Daniel Bergqvist (12 April 2009 22:04):
Daniel S,
Nej, jag menar inte att god arkitektur måste kosta mer generellt. Men i detta fallet (med mitt tyckande och med min smak) hade arenan kunnat bli betydligt mer arkitektoniskt intressant ifall man hade haft 100 miljoner mer i kassan.
Tillägg; nya funktioner skulle kunnat adderas ifall man hade haft mer kapital, då hade arenabygget blivit mer omfattande och hade per automatik satt arenans utformning på nytt prov.
"Jag skulle vilja hävda att god arkitektur gör att projektet blir billigare. "
Jamen vad är "god" arkitektur? :)
Kostnadsmedvetenhet, skapande med begränsade resurser, är en häftig utmaning som ställer såväl konstruktören som arkitekten på prov. Men det finns trots allt ett samband mellan kapitalbas och byggnadens karaktär
 0
Hans H (21 April 2009 13:21):
Det ser ut som om bygget inte blir så billigt ändå i slutändan.

http:​/​/​gp.​se/​gp/​jsp/​Crosslink.​jsp?​d=​113&a=​490​292

"Gamla Ullevi skakar grannar
Gamla Ullevi kan få bostäder att skaka på andra sidan Fattighusån. Det känns som en mindre jordbävning, enligt en boende på Eva Rodhes gata."

Så ompålning i stil med det de gjorde med Gamla Nya Ullevi riskeras väl att få göras.
 0
Mikael Kreutz (21 April 2009 16:10):
Toppen, då hoppas vi att de uppbrutna kvarteren på andra sidan ån skadas och måste ersättas med nya mer stadsmässiga kvarter! Mohaha, heja Blåvitt!
 0
Olle Jansson (21 April 2009 16:16):
Nåja, det är måhända någon som gjort en höna av en fjäder. Till exempel kanske det bara är fönstret som skakar lite och i så fall är det la något som går att åtgärda eller i alla fall leva med (säger jag, som inte bor i husen...).

... eller kanske inte - läste den senaste rapporten...
 0
Olle Jansson (25 April 2009 18:58):
Sent tillägg, har fått in ytterligare en oberoende källa som säger att det finns en del övrigt att önska när det gäller HSB-bygget och fuskbyggande.
 0
Sven R (26 April 2009 06:09):
Måste säga att man kliar sig i huvudet över hur det här bygget har skötts. T.ex, först monterar man skyddsräcken på övre etaget som sitter i lårhöjd. Men då förstår de att det kanske inte är så säkert som man skulle önska. Så då kompletterar de detta med ett jättehögt räcke vars linor sitter mitt i synfältet för dem som sitter på nedersta raden. Från ena extremen till den andra! Hur vore det om dom först hade tittat på hur andra nya arenor har löst detta på ett snyggt och säkert sätt?

"Nordens mest trivsamma arena"... nja. Det gäller att veta på förhand vilka biljetter man bör undvika. Man bör även undvika nedre stå eftersom man har satt upp ett nät bakom kortlinjen (för att målis ska slippa få plastglas med öl i huvudet). Det är väldigt störande. Man ser inte spelet och man tappar känslan av närheten till spelet. Det känns som en förolämpning mot publiken som har köpt biljett där.

Behövs verkligen nätet, har vi verkligen haft så stora problem med inkastad skit i GBG? Och i så fall, behövde det verkligen vara av så tjock kvalitet? Och skulle det inte räcka med att fälla upp det framför stockholmsklackarna?

Även Nya Ullevi pissar på publiken som köper biljetter bakom mål genom dom flaggstänger som har placerat i kurvan. Känns sjukt att man byggde en arena 1958 vars speciella utseende bl.a motiveras av att ge all publik fri sikt utan skymmande pelare, genom konsolbalkar och hängande tak. Men sedan var det tydligen inte så viktigt med fri sikt ändå... in med flaggstängerna!
 0
Hans H (1 April 2010 19:10):
http:​/​/​www.​gp.​se/​sport/​fotboll/​1.​34250​5-​-​vi-​skams-​over.​.​
Hur kommer det sig att Häcken inte fick vara med och ha sina matcher på nya Gamla Ullevi? Det låter som galenskaper. Har man en bra fotbollsarena borde man se till att nyttja den så mycket som möjligt.
 0
Sven R (2 April 2010 06:10):
Kommunen har tydligen planerat att rusta upp Rambergsvallen för 70 miljoner. Det kommer att ge Häcken den dyraste arenan i staden räknat per åskådare. Är inte det galenskaper?
 0
Hans H (2 April 2010 11:32):
Jo, och med tanke på att det inte verkar vara Häcken som drev frågan med renoveringen. Utan att de hellre hade haft sina matcher på Ullevi, så blir det extra konstigt.
 0
Jan Jörnmark (2 April 2010 11:48):
Det här med Rambergsvallen och nygamla Ullevi verkar ju vara fullständigt vanvett. Måste kollas, uppenbarligen slutar man aldrig förvånas i Göteborg.
 0
Mikael Kreutz (2 April 2010 12:46):
Sven R: Frölundaborg tror jag rustades upp för 100 miljoner, och det är en träningsanläggning där endast juniorer spelar matcher.
 0
Olof Antonson (2 April 2010 12:47): Online
Avundsjuka? Det har ju i alla fall inte att göra med klubbarnas resultat, utan handlar väl snarare om att Häcken kommer från fel sida älven.

Jag hoppas den nya arenan blir bättre integrerad i staden. Men det känns lite skumt.
 0
Stefan L (2 April 2010 13:41):
Hans H: Eftersom man har naturgräs på nya gamla Ullevi så vore nog ett fjärde lag minst ett lag för mycket.

Riv Vallhalla IP och gör två våningar parkeringsgarage under denna mark samt grusplanen jämte så får mässan sina parkeringar. Sedan kan man bygga en ny ishall där nu Vallhalla IP finns. Göteborg FC samt Qviding skulle kunna spela på Rambergsvallen istället så fick man högre nyttjandegrad på den arenan. Men jag antar att det är på fel sida älven..
 0
Sven R (2 April 2010 13:43):
Min kommentar var sarkastisk i onödan. Jag tycker det är helt OK att Rambergsvallen rustas upp för skattemedel. Men att Häcken skulle skulle in på Gamla Ullevi, hur skulle det gå till? Serieläggarna skulle få migrän. Och till det så skulle planen bli sönderspelad. Det såg man redan förra året, på hösten såg den inte grann ut. Nej, Gamla Ullevi tillhör alliansklubbarna, så är det bara.
 0
Jan Jörnmark (2 April 2010 14:50):
Stefan L: Just det, Valhalla IP. Där har vi verkligen en arena för mycket. Där kunde man göra mycket, både för stan och Gårda.

Det är fantastiskt förresten, vad mycket ytor och arenor det finns i den delen av stan: Heden, Tennishallen, Nygamla Ullevi, Nya Ullevi, Valhalla IP, Valhalla simhall, Scandinavium, Bergakungen, Trädgårn, Lisebergshallen. You name it, för jag har säkert glömt någon. Med tanke på det är det ju logiskt att folklivet och restaurangerna finns i stråket Vasagatan-Linnegatan.

Rambergsvallen är ju på sätt och vis en del av ett helt annorlunda men också större bekymmer. Var och promenerade runt på Centrala Hisingen med ett par journalister häromdagen (dom ville skriva om den stadsvandring som jag ska leda den 22 april). Vi började i alla fall på Vågmästarplatsen, gick ned till det avrivna Kvillebäcksområdet, botaniserade sedan bland en del bilvrak runt den gamla Shellstationen i Långängsområdet och gick sedan runt Wieselgrensplatsen-Ramberget-Brämaregården-Porslinsfabriken.

Allmänt sett kan man ju säga att vi här -på sju minuters avstånd från centralstationen- rör oss i något som i vissa delar påminner om ett ruinområde. Andra delar -inklusive Rambergsvallen- verkar ha glömts bort 1980.

Fast det betyder ju också att det här borde bli Göteborgs mest spännande utvecklingsområde de närmsta två decennierna. Finns mycket som redan tyder på det, och det betyder i så fall att helt nya möjligheter bör öppna sig uppe vid Rambergsvallen också.
 0
Olle Jansson (2 April 2010 16:20):
Vad jag sett av planering för områden görs det yttersta för att planera med Virvelvindsgatan som norm. Något vi kan räkna med blir vad vi kommer att se i detta spännande utvecklingsområde.
 0
Jan Jörnmark (2 April 2010 16:30):
Olle - det är därför vi måste arbeta för att förändra (den ideologiska) överbyggnaden.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.