Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Tredje dimensionens ironi i Johanneberg

 


För några dagar sedan kom det fram ett förslag på att bygga ett höghus i Johanneberg vid mötet mellan Viktor Rydebergsgatan och Eklandagatan, vilket har uppmärksammats på YimbyGBG:s forum. Platsen är bebyggd idag och innehåller bland annat en enligt uppgifter välbesökt dagligvaruhandel med för små lokaler. White Arkitekter har kommit med ett förslag som skulle ge större handelsutrymme och mer bostäder i detta tämligen centrala läge.

Huset skall i så fall bli 17 våningar. Direkt börjar givetvis folk gnälla över att det är så fruktansvärt högt. Intressant nog står det i GT:s artikel att "[d]en första versionen var hela sex våningar högre - men man befarade negativa reaktioner och sänkte."

Detta är ett lysande exempel på vad Lukes definierat som maktens tredje dimension; nimbyister har så stort inflytande på den politiska processen genom sitt motstånd mot förändring att deras klagosång ger effekt även innan idén presenteras!

Intressant nog ligger tomten i Övre Johanneberg, ett område planerat av funktionalisten Uno Åhrén. Området anses vara av riksintresse för sin tidstypiska, tidiga funkis (nästan varje sten, buske och bräda i Götelaborg anses vara av riksintresse så länge Göran Johansson, Svenska Mässan eller någon annan större aktör inte tycker annorlunda). Inte nog med att huset inte får synas, självklart skall det inte hota stadsbilden i området. Undrar om någon ser ironin i allt detta? Åhrén var nämligen en drivande individ bakom funktionalismens debattbok acceptera från 1931. Låt mig citera avslutningen:

Acceptera den föreliggande verkligheten - endast därigenom har vi utsikt att behärska den, att rå på den för att förändra den och skapa kultur som är ett smidigt redskap för livet. Vi har inte behov av en gammal kulturs urvuxna former för att uppehålla vår självaktning. Vi kan inte smyga oss ut ur vår egen tid bakåt.

Uno Åhrén och hans läromästare Le Corbusier var ju verkligen emot höga hus som stack ut från sin omgiving, eller hur?Stadsvision signerad Le Corbusier (notera landningsbanan i mitten)

Jag gillar inte mycket Åhrén har sagt och skrivit om något i svensk stadsplanering och arkitektur (nu är jag i och för sig inte så hemskt påläst, men i alla fall), men jag undrar om mannen inte vrider sig en smula i sin grav.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (12 Mars 2009 10:58):
Olle, hade varit kanon med en debattartikel från dig i GP med detta som grund. Det hade kanske tagit skruv och möjligen hade somliga börjat inse hur motsägelsefullt dom argumenterar.
 0
Olle Jansson (12 Mars 2009 11:19):
Detta är ju inte precis något unikt exempel; gång på gång skyddas byggnader som står på platser där äldre kvarter sanerades utan större eftertanke. Man kan tycka vad man vill om det, ironin är dock emellanåt påtaglig.

Se även tidigare raljerande tirad i ämnet:
http:​/​/​sjalvgodochbitter.​blogspot.​com/​20​0​8/​12/​satsning.​.​

Sedan vet jag inte det där med debattartikel. Klart att det kan vara intressant och tankvärt att försöka lyfta blicken mot det stora perspektivet, men jag vet inte om jag tror att gepe eller Karl i Kallebäck är intresserade av psuedo-akademisk idéhistoria; det finns ju hjul att hitta på namn på!
 0
Daniel A (12 Mars 2009 11:24):
Uppenbarligen har ni missat något... man klagar inte för att man tycker att det är fel, utan man klagar för klagandet skull. Det är som en hobby på samma sätt som det finns folk som räknar nitar på modellok.
 0
Marty (14 Mars 2009 19:12):
Det är dags att försöka få loss en fri del av Göteborg (kanske bananpiren) där nej-sägarna förbjuds och någonting spännande och unikt får skapas. En plats som kan sätta Göteborg på kartan, där inte nytänkande sågas av gnällmobben. Det kanske finns en chans nu med kris på Volvo och ny regim i stan. Fastighetsägarna har pengar, staden har mark som inte används och bra idéer finns det gott om. Länge leve triple helix
 0
Henrik (8 April 2009 21:44):
Visst är det koolt med ett 17vån hus, men när man går ifrån ha ett 3 vån hus till närmsta granne till 17vån hus, då klagar man verkligen inte för klagandets skull. Den enskilda medborgarens rätt måste också tillgodoses annars hamnar vi i en diktatur. Vill man ha höghus bygg då ett nytt område på norra älvstranden el dyl, förstår inte varför den förslagna placeringen skulle vara speciellt brilljant. Tycker det är förbannat arrogant mot alla som köpt en bostadsrätt brevid och som får se värdet sjunka med si sådär 20%. Lek revolutionär arkitekt någon annanstans tack.
 0
Johannes Hulter (8 April 2009 22:25):
@ henrik: Det är förstås förståeligt att folk klagar, de är rädda för att värdet på deras lägenheter ska sjunka, precis som du säger. Men de som klagar hade ju inte kunnat bo där in the first place om man inte hade byggt deras eget hus. Och det sänkte kanske värdet på någon annans hus. Som hade lika stor anledning att klaga. Och så vidare och så vidare.

Så länge vi bor inom synhåll från varandra finns det anledning att klaga. Eller snarare lika stor anledning att glädjas. Åt att man får nya roliga grannar, bättre underlag för service och en mer levande stadsmiljö. Om man nu gillar sådant. Och det gör man väl om man väljer att bosätta sig mitt i stan?
 0
Olle Jansson (8 April 2009 22:29):
Henrik: Självklart skall boende i områdets åsikter tas i beaktande. Det är dock en öppen och i grunden subjektiv fråga vilka och vems åsikter och värden som väger över. Att bostadsrättsinnehavarens värdeutveckling och eller prisstablitet på sin egendom skulle vara prio ett för stadsplanering är la på inget sätt en självklarhet.

Kan vi utifrån dina sista två meningar ana att just du bara råkar ha en bostadsrätt där?
 0
Jesper Hallén (8 April 2009 22:31):
Henrik: många tycker nog att det är förbannat arrogant att försöka hindra folk från att bosätta sig i en trevlig stadsdel. Det finns tillräckligt många krafter som kämpar emot stadsbyggande, Yimby kämpar däremot för en stad där alla kan och vill leva.
 0
Daniel Bergqvist (8 April 2009 23:09):
#Henrik,
eftersom du låter upprörd så kan jag trösta dig med att värdet på bostadsrätterna med all sannolikhet kommer att ÖKA i samband med att nybygget är färdigt. En gång diskuterade jag fenomenet med en bekant (som är mäklare). Hon refererade till en rapport som lyfte fram att värdet på närliggande bostäder/kontor ökar då området står inför nybyggnation. Inte så märkvärdigt om man tänker efter. Området blir mer attraktivt och andas framtid!

I fallet "johanneberg/eklandagatan" finns inget som talar för att värdet på bostadsrätterna kommer falla då ett nytt höghus uppförs på platsen. Området kommer rustas upp med "alléer" samt cykel- och gångstråk längs med gatan. Nya affärsverksamheter kommer att etableras i det nybyggda kvarteret och TK har som mål att minska trafiken/eller lägga bullerreducerande asfalt längs hela Eklandagatan. Sammantaget finns alla förutsättningar för att värdet skall öka. Aktuellt ränteläge och ekonomiskt klimat kommer att hö större påverkan på värdet än kommande nybyggnation, trots att utbudet av hyres- och bostadsrätter ökar.

Det finns naturligtvis exempel på där värdet på bostadsrätterna/villor gått ner, men då handlar det främst om att nya trafikstråk/motorvägar planeras i närområdet.

Det är synd (och märkligt) att du inte förstår att den tilltänkta platsen är intressant för nybyggnation och allmän upprustning. "Centralgaraget" är enligt de flesta en byggnad som inte alls smälter in eller fyller nämnvärd funktion. Det är en synnerligen dåligt utnyttjad yta och tomten förtjänar en ny gestaltning.
För övrigt håller jag helt med Olle J. i ovanstående inlägg.
Jag vill också tilläga att den enskildes möjligheter att överklaga ett bygglov är ett mycket stort hinder för den täta blandstaden. Men i detta nu slipas det på en ny regeringspropp som skall sanera den svenska "plan- och bygglagen" (PBL). Förhoppningsvis hamnar vi då på internationell nivå.

Glad påsk önskar en tät och blandad bostadsrättsinnehavare! ;)
 0
Matthias H. (9 April 2009 00:11):
Värdet kommer definitivt att, allt annat lika, öka värdet på omkringboendes bostadsrätter.

Det är märkligt att många i höghusdebatten fortfarande inte kan nyansera begreppen höghus och miljonprogram. Höghus idag, oftast när vi här på Yimby diskuterar dom, har inget med miljonprogrammet att göra.
 0
Johan Carstens (12 April 2009 18:25):
Att attraheras av höga hus är en helt naturlig känsla speciellt om din åsikt dessutom har pushats av reklam som målar upp en drömbild. Det ruset består tills dess att man har bott och sett dom ett tag vilket i sin förlängning leder till att man tröttnar precis som man gjorde med dom där jeansen man köpte för 10 år sen. Det är olyckligt om arkitektur drivs av kommersiella intressen som modevärlden. Kläder är enkla och billiga att hålla sig ajour med, en kåk står minst 100 år och då kan konservatism faktiskt vara en fördel innan man sätter spaden i backen.
Att centralgaraget med fördel kan rivas och omvandlas till bra boende råder det väl knappast tvivel om. Men jag tycker ju inte det finns någon anledning att bygga högre än befintliga fastigheter i närområdet. Ett höghus kan aldrig göras vackert och proportionerligt och bör undvikas om det inte absolut måste som tex på Manhattan som är en ö, i Göteborg finns det alternativ. Argument som att sätta Göteborg på kartan med ett höghus med denna typen av monument är bara tafatta, trångsynta och fjantiga. Vi borde kunna profilera staden på andra mer fantasifulla sätt.
 0
Johannes Hulter (12 April 2009 19:30):
@ johan: Jag vet inte riktigt vem du riktar dig till, men jag tar gärna handsken :) Om jag förstår dig rätt så tycker du att man ska bygga i samma höjd (eller lägre?) som omgivande bebyggelse. Det enda argumentet du anger är att höghus aldrig kan vara vackra eller "proportionerliga".

Nåväl, du har naturligtvis rätt till din subjektiva åsikt. Smaken är som baken. Men som argument betraktat är ditt subjektiva tyckande ju ett ganska svagt stöd.

Det finns ju en hel del objektiva fördelar och nackdelar med höga hus. Det är kanske bättre att utgå från dem istället.

Höga hus kan skugga andra hus och skapa kortare siktlinjer. De kan vara dyrare att bygga och ställer högre krav på brandsäkerhet etc. Å andra sidan är de yteffektiva och ger en högre täthet. Fler människor får chansen att bo i området och underlaget för service etc ökar. Ja, för att bara nämna några för- och nackdelar.

I just det här fallet ser jag ingen anledning att inte bygga högre än omgivande hus.

Diskussionen om ikonbyggnader och huruvida de är bra eller inte är förvisso också intressant men är knappast aktuellt i det här fallet. Här gäller det inte ett nytt Turning Torso eller en ny Chrysler Building utan ett vanligt hus, bara lite högre än de runt omkring.
 0
Johan Carstens (12 April 2009 21:41):
@ johannes: Jag har själv varit förförd av höga hus och tyckt att det hade varit coolt och effektivt med avseende på ytanvändning. Och riktigt höga hus tycker jag fortfarande är intressant som turistsevärdhet eller ur tekniska aspekter. Men efter att med egen erfarenhet ha bott i ett hus med drygt 20 våningar och strålande utsikt där jag snart insåg att det är ganska tråkigt och framförallt anonymt. Inget vidare att sätta sig på gården och ta en kaffe med grannarna precis eller sätta sig och läsa en bok i skuggan av vårsolen. Det konstlade gigantiska sänder ut kalla vågor och gör att människor som inte bor där strävar efter att undvika närheten och väljer andra områden att vistas i som tex Långgatorna som du pratar så gott om. Det är just det som är lite jobbigt med höghus, att om det blir fel får väldigt många människor lida väldigt länge och i värsta fall blir det ett segregerat område där de som inte har andra möjligheter blir förpassade. Förtätning måste väl inte tvunget betyda förhöjning?
 0
Daniel Bergqvist (12 April 2009 21:47):
#Johan,
Vad gäller att "anpassa" höghus/skyskrapor till sin omgivning; Platsen är mkt lämplig av flera anledningar: Närliggande funkishus är mycket höga, om inte ännu högre än det planerade nybygget eftersom terrängen i Johanneberg är mkt kuperad och ger upphov till en härligt varierande siluett. Hotellet på Eklandagatan bidrar också till att en högre byggnad på centralgaragets tomt kan passa fint. Platsen är med andra ord utmärkt för ett höghus på så sätt att den icke stör "stadssiluetten" så som fristående skyskrapor kan göra. ("Förstörd" statssiluett är kanske det främsta skälet till varför vi här i Svedala så sällan bygger skyskrapor).

Det är svårt att föra en diskussion då du framför så oerhört subjektiva åsikter.

EDIT: Att efterfrågan på att bo i skyskrapor/höghus skulle upphöra är icke relevant eller troligt hur du än som tidigare bosatt i höghus känner idag, eller hur? Får en känsla att du förväxlar höghus i förorten med skyskrapor i innerstaden!
 0
Johan Carstens (12 April 2009 22:08):
Jag antar att skissen i ursprungsinlägget är något sånär korrekt och då kan man ju tycka att huset sticker upp en aning. Att funkishusen i Johanneberg är ganska höga är helt rätt och därför finns det väl ingen anledning att bygga högre eller?

Min personliga erfarenhet om att bo i höga hus gäller inte någon förort utan centralt i en 6 miljonstad. Men paralleller kan dras till förortskänsla
 0
Daniel Bergqvist (12 April 2009 22:19):
Den nya huskroppen kommer icke (i höjd över havet) överstiga de högst belägna funkishusen i Johanneberg. Det finns en betydelsefull smärtgräns vad gäller den totala byggkostnaden beroende av antalet våningar; Om jag inte missminer mig går gränsen vid 18 våningar (normala takhöjder invändigt). Därefter krävs en annan konstruktion men andra material för att göra huset bärtåligt. Således väljer många byggherrar/fastighetsägare att lägga sig precis under smärtgränsen. De sparar på att bygga under 18 våningar, och tjänar i långa loppet mer pengar på att bygga just 17 våningar istället för 10. Varför skall de bygga lågt när de med byggnadsnämdens fulla samtycke har rätt att bygga mycket högre? Låt marknaden styra hushöjderna så tror jag vi uppnår en härlig urbanitet och go variation.
 0
Johannes Hulter (12 April 2009 22:26):
@ johan: Jag tror (precis som matthias/daniel ovan) att många här i Sverige kopplar höghus till miljonprogram/fulfunkis och därför är skeptiskt inställda. De verkar ju inte tänka på kungstornen i sthlm eller otterhall här i gbg i alla fall.

Det avgörande är den urbana integreringen. Jag tar hellre ett 20 våningars höghus som är urbant integrerat än 7 trevåningshus som inte är det.

Men du har helt rätt i att förtätning inte måste innebära förhöjning. Fast våningsantalet måste nog höjas generellt, vi bor på fler kvm/person idag, det innebär färre personer/kvm om vi inte bygger uppåt.

Långgatorna är fantastiska stadsmiljöer, men jag tror inte de skulle bli sämre om de hade varit ett par våningar högre - tvärtom!
 0
Johan Carstens (13 April 2009 11:34):
Problemet är att det inte blir urbant integrerat. Ett fyrkantigt 20 våningshus bestående av stål, betong och glas kommer aldrig att bli accepterat av majoriteten i dess närområde. Därmed blir denna typ av projekt fördröjda eller inte av alls och det slutar med att staden inte utvecklas som den borde. Att ha helt fria marknadskrafter är bra, men en parameter som tyvärr inte betalar sig är att bygga ett vackert hus som även omgivningen kan njuta av, därför kan det aldrig bli fria marknadskrafter med dagens monetära system. Hade man kunna sätta en peng på all den njutning som folk känner medans dom går på tex Vasagatan och tittar på dess arkitektur och de pengarna hade gott byggherren till godo hade det hela sett annorlunda ut. Att betala inträde för en konsert som ger dig njutning ses som normalt. Att betala inträde för att beskåda vacker arkitektur går väl knappast att genomföra men njutningen finns där och det är ju just i sådana lägen som en gemensam icke marknadskraft som kommunen skall ställa upp. Den fria marknadskraften idag består i princip av en bostadsbrist där det gäller att klämma in så många som möjligt på samma yta till en så liten byggkostnad som möjligt.

Sen kan man undra varför man inte väljer att bygga i exakt samma stil som funkishusen runt omkring? De är ju faktiskt ett område med relativt hög bebyggelse som är undantaget som bekräftar regeln att höga hus blir misslyckat? Troligen en kostnadsfråga då de befintliga kåkarna är byggda av riktig hantverkarkänsla, ritade med penna och bestyckade med kvalitetsmaterial istället för gjuten betong, aluminium fönster, faner täckta ytor och autocad ritningar.

Det jag vill komma till är att får man med sig omgivningen är det enklare att bygga på fler ställen och staden blir förtätad som är målet. Så länge det byggs just denna typ av hus kommer det alltid fördröjas av "gnäll".

För att återkomma till husets höjd så har jag full förståelse för de närboendes klagomål. Att det inte skall bli högre än det högsta huset säger ju väldigt lite just pga av att området är kuperat. Skillnaden till dess grannhus tycker jag är för stor.
 0
Olle Jansson (13 April 2009 11:47):
Notera att jag inte "vet" vilken som är den optimala höjden för ett hus på denna plats. Vad jag tycker är viktigare är att se är att husets höjd i hög utsträckning tycks präglas av rädsla för negativa reaktioner. Det är ingen vidare konstruktivt klimat att bygga under.

Vidare tycker jag denna estetiska anpassningssträvan i sin förlängning blir tråkig och inte heller vidare konstruktiv. Om vi inte längre får bygga hus som sticker ut eller syns så blir det inte mycket till upplevelse för någon någonstans. Marknad och politiker tycks gemensamt sträva mot en så tråkig stadsbild som möjligt.

Sedan håller jag la i grunden med att det är bättre att förtäta staden på många ställen för att uppnå en urban miljö. Speciellt om solvinklar och annat innebär att höga hus tvingas ut i ett fält av impediment, trafiklösningar och parkeringsytor.

Sedan har jag förbokat in dig Johan Carstens i en lägenhet högst upp i det där höghuset som någon ville bygga mitt i Rödastensmotet. Jag förfalskade din namnteckning - hoppas det är ok för utsikten blir ju underbar! :)
 0
Johan Carstens (13 April 2009 12:11):
:-) Tack Olle!

Röda stenmotet skulle faktiskt kunna fungera med ett höghus då det inte har några grannar och ändå är förstör av all asfalt. Men ett bättre alternativ skulle ju kunna vara att helt bygga in vägarna låta flera hus klättra upp längs med bergsklippan från havsnivå och sammanbindas med Sandarna. Skogs partiet som i princip är helt avklippt mellan motet och nya varvet skulle också kunna accessas för bebyggelse
 0
Johannes Hulter (13 April 2009 13:18):
@ johan: Låt oss göra ett tankeexperiment. Om det här höghuset hade byggts redan när de andra husen i Johanneberg byggdes, hade du då velat att det skulle rivas?

Där jag bor är min utsikt skymd av ett antal hus. Hade det varit bättre om de inte funnits? Där finns det olika svar beroende på vad man som individ prioriterar främst. För mig är en levande stadsmiljö betydligt viktigare än maximala siktlinjer. Det är därför jag bor i en stad. Annars hade jag väl bosatt mig på en klippa någonstans (röda sten?) för mig själv.

Bor du tillsammans med en massa andra människor så kommer de att komma ivägen för dina siktlinjer. C'est la vie urbaine!

Men visst ska vi se till att huset blir så snyggt som det bara går. Och framförallt, att det lever!
 0
Johan Carstens (13 April 2009 15:07):
Johannes,

Jag bor inte där men jag tror det är en missuppfattning att det handlar om utsikt med avseende på vidsträckt. Det det handlar om är att som ersättning för den landskapsbild de människorna som bor där idag har att vila ögonen på ersätts av något som är så fantasilöst som en gigantisk kub i glas, betong och stål. Skulle man lägga lite mer krut på det estetiska skulle man göra många glada. Dessutom är det villakvarter på andra sidan som får sina insynsskyddade sommargrillkvällar ersatta av att nyfikna människor i skrapan kan glo ner på dom. Och ju högre hus desto fler kan titta ner och längre bort kan dom se.
 0
Johan Carstens (13 April 2009 15:15):
Johannes,
Angående ditt tanke experiment. Jag har idag hus på andra sidan när jag tittar ut. Men de husen är så pass vackra att jag faktiskt med flit valde att bo där av just det skälet att det ger mig glädje att bara titta på dom.
 0
Johannes Hulter (13 April 2009 15:35):
@ johan: Vi människor är ju olika så vi prioriterar olika, det är OK. Frågan är vilka prioriteringar som ska styra vår stadsplanering. Att en villaägare i centrala Göteborg riskerar att bli sedd av andra människor är ärligt talat inget jag tycker vi behöver bekymra oss om.

Vi lever i Sveriges andra stad, den femte största i Norden. Risken finns att någon kommer att se dig. Tycker man det känns jobbigt kanske man ska välja en annan plats att bo på.

Vad gäller husets utseende så tycker jag att det är OK, men som sagt - det är en smaksak.
 0
Henrik (21 April 2009 00:09):
Visst skall det byggas hus av god arkitektur i Göteborg men det är komiskt att se så många här försvara ett 17 vån hus på den förslagna platsen. Någon här har tagit fram den inflyttades rätt till boende. Wow, jag måste verkligen vara cyniker när jag trodde att SBC mark ville maxa vinsten på bekostnad av de redan boende i Johanneberg, i själva verket handlar det om en fundamental rätt att få köpa en bostadrätt i Johanneberg. Så fel av mig. Någon annan försäkrar att ett 17 vån hus inte kommer att bli högre en det högsta funkishuset räknat i m över havet. Här vill ni alltså blanda päron och äpplen. Det förslagna huset kommer bli dubbelt så högt som sina närmsta grannar, det väl det som spelar roll. På södra sidan kommer huset bli uppåt 5 ggr högre än sina grannar!!!! Märk väl att man alltid skisser på förslaget med ryggen åt söder, med en fördelaktig vinkel för att förminska höjden av huset. I verkligheten kommer det se förjävligt ut, speciellt när man har norr i ryggen. Enligt mig är det BS att huset bara förstärker områdets karaktär. De befintliga husens placering är väl genomtänkta för att ge luft åt området och ger alla en vy, det är inte menat ett 17 vån hus skall täppa till. De förslagna huskropparna harmoniserar inte nämnvärt med den ursprungliga planen, som har status som riksintressant. Och nej, jag har inte en bostadrätt i de närmsta husen, som någon av er här tror/hoppas (säger f ö en del om personen ifrågas inställning). Jag bor i området och tycker rätt och slätt att förslaget är urbota dumt, skulle vara intressant så veta hur många av de här ivriga förespråkarna som verkligen bor i Johanneberg eller som bara tycker det skall byggas mer höghus och då gärna på någon annans gata.
 0
Johannes Hulter (21 April 2009 00:44):
@ henrik: Vid vilket våningstal skulle huset bli bra då, tycker du? Om det var 12 våningar? Eller 7? Eller 3?

Jag är inte lika säker som du på att Unos snart 75 år gamla plan är den eviga och tidlösa sanningen om hur Johanneberg ska se ut i all framtid tills solen slocknar.

Jag hoppas vi har kommit lite längre 2084. Vem vet, kanske har vi till och med lyckats bygga ett 17 våningars hus då?
 0
Mikael Kreutz (21 April 2009 03:03):
Henrik, jag bor själv bredvid ett hus som är byggt ett par decennier efter att mitt hus byggdes, dessutom är det tre gånger så högt som det huset jag bor i. Men jag kan inte påstå att mitt liv har påverkats speciellt mycket av detta faktum, jag går inte i terapi för att beklaga mig över hur huset på andra sidan gatan inte harmoniserar med resten av bebyggelsen. Fungerar det på min bakgård blir det säkert också bra i ett poshigt hus i park område som Johanneberg!
 0
Olle Jansson (21 April 2009 07:29):
Har ett parkeringshus utanför fönstret. Ser inga problem för egen del att bebygga det med ett högre hus. Då det är norrut så skulle ju inte ens solvinklarna störas.

Notera att jag i mitt inlägg i första hand inte vill försvara att byggnaden skall vara just 17 våningar eller något annat våningstal. jag ironiserar över att just förväntat gnäll styr planeringen i ett så tidigt skede och framförallt att Uno Åhrens verk - en man som ansåg att det nya inte behövde ta någon hänsyn till det gamla - nu till varje pris skall skyddas från det ännu nyare.

Att säga att våningsantalet står i någon slags direkt motsatsförhållande till andra boendes intressen verkar vara ett resonemang med en hel del brister. Att markägaren vill maximera sin vinst är la inte heller direkt förvånande.
 0
Niklas Svensson (21 April 2009 10:12):
Henrik, vad spelar det för roll hurvida man bor i Johanneberg eller inte för ens rätt att ha åsikter i detta ämne? Staden tillhör faktiskt oss alla. Att köpa en bostadsrätt innebär just det, att köpa en bostad. Det innebär faktiskt inte att man köper någon större rätt till det offentliga kringområdet än vad någon annan har (det om något hade väl varit odemokratiskt). Självklart ska boendes åsikter endå tas i beaktande. Men det ska även allmänhetes intressen. Det är faktiskt ingen självklar rätt att aldrig behöva uppleva en förändring, eller ens en drastisk förändring för den delen (om man nu kan kalla aktuellt förslag för det), av just det område där man själv bor.

Ditt kategoriska motstånd ger en ton av otacksamhet mot alla andra som får, och under alla tider har fått, sina områden och utsikter förändrade för att Gbg ska kunna växa fram och utvecklas - något som både möjliggjort att Johanneberg överhuvudtaget existerar samt att värdet på lägenheterna där mångdubblats flera gånger om. Det hade varit mer konstruktivt och låtit mindre självcentrerat om du kom med motförslag (annat än att bara säga att det ska byggas i någon annans område) på hur 130 lägenheter kan skapas på alternativt vis så att inte bara dina egna utan även allmänhetens intressen kunde tillgodoses.
 0
Ragnar Lind (23 April 2009 07:58):
Det är sant, att höghus inte behöver betyda trist betongförort eller nybrutalism utanför fönstret. Det skulle lika gärna kunna vara Kungstornen (i Stockholm) eller Otterhällan här i Göteborg. Det finns också mer sentida exempel på vad höghus skulle kunna betyda, tex Södertorn, 28 våningar, vid Medborgarplatsen i Stockholm (som på den platsen skulle passat att vara ännu högre, men det är en annan historia).
Tyvärr har inte arkitekterna bakom Johannebergshöghuset inte heller tänkt på Kungstornen eller Södertorn. De har tänkt nybrutalism. Inte konstigt att det blir protester.
Ty det är inte höjden som är problemet. Johannebergs vattentorn, med studentbostäder, höjer sig rätt högt över, och syns väl över omgivande bebyggelse. Det både samspelar och berikar stadssilhuetten. Skulle inte ett "Södertorn" eller två på 28 våningar på samma sätt berika Johannebergs stadssilhuett. En stadsmässig lägre byggnad mellan tornen med kontakt med gatan. Det skulle dessuton kunna ge platsen en stadsmässig identitet, som den idag (och med det föreslagna brutalistiska höghuset) saknar.
 0
Johannes Hulter (23 April 2009 11:47):
@ ragnar: Jag håller verkligen med dig. Nu är förvisso inte det aktuella huset brutalism utan snarare nyfunkis (supermodernism) - dvs. den där neutrala, "generiska" modernismen som alla ritat de senaste 15-20 åren.

Men tänk om man hade gjort något vackert och originellt istället! Förmodligen hade reaktionerna blivit annorlunda, som Johan Carstens var inne på tidigare - http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​3/​tredje-​dimensionens-​ironi_​.​.​

Det är kanske inte exploateringstalet i sig som folk stör sig på, utan känslan av att området förfulas. Vem vet, om byggbolagen la lite mer pengar på utförandet - så skulle de kanske tjäna desto mer på bl.a. kortare plantider.

Sedan tycker jag personligen att det viktigaste är vad som händer i gatuplanet, fasaden är sekundär för mig.
 0
Johan Carstens (24 April 2009 18:51):
Johannes, Tack för att du förstår vad jag försökt förklara!
 0
Johannes Hulter (13 Maj 2009 11:31):
http:​/​/​www.​byggvarlden.​se/​byggprojekt/​article573550​.​ece

"Från början var planerna på ett betydligt högre hus på 28 våningar men kommunen motsatte sig detta.

– Ja, det var inte att tänka på. Området med funktionalistiska lamellhus är av riksintresse och den nya bebyggelsen måste passa in. Dessutom finns det redan ett vattentorn och en kyrka på plats och det är de byggnaderna som ska dominera stadsbilden, säger Malin Häggdahl, planchef på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad."
 0
Hannes Johansson (13 Maj 2009 14:59):
När man läser sådana där kommentarer så undrar man ju bara vem som har ensamrätten att bestämma att något så föga upphetsande som Johannebergs kyrka och vattentorn är det enda som får dominera stadsbilden... Det är å andra sidan inte konstigt varför Göteborg till stora delar känns som en ytterst tråkig stad.

Finns det en enda trist dussinbyggnad i stan som inte "är av riksintresse", förresten?

Det känns som att antingen får politikerna och tjänsemännen ändra på sig i mångt och mycket, eller så får vi byta ut dem!
 0
Daniel (13 Maj 2009 15:53):
Hörde på p4 igår när dom intervjudade några som är emot höghuset för att det skulle bli för mycket människor och bilar i området... ehhh... det skulle visst bli stora skuggor också och allt annat som nimby:sar har som standardfraser när dom uttalar sig...
För alla johannebergsbor som tycker att det blir för mycket bilar och människor i området så vill jag gärna hänvisa till Hammarkullen. Där kan dom bo då det inte är särskilt tätt mellan husen, området är av riksintresse och det är obefintligt med bilar.
Nu borde folk vara glada då dom faktiskt har fått ett val, antingen bo i ett området där man får acceptera att människor vill bo i, eller flytta till ett område med alla dom egenskaperna som dessa nejsägare eftersträvar.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.