Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Mot en ny infrastrukturpolitik

 


Oppositionens ledamöter i trafikutskottet skriver idag på GP Debatt om vikten av att skapa en större Göteborgsregion och en kraftig utbyggnad av tåg- och spårtrafiken:

Alla vi tre rödgröna partier är nu överens: vi vill investera väsentligt mer på infrastrukturen än regeringen under den närmaste tolvårsperioden. Vi är också överens om inriktningen på dessa investeringar. Vi vill fortsätta den satsning på järnvägar och tågtrafik som vi tillsammans inledde redan år 2001.

Vi vill prioritera investeringar i järnväg före vägar. En utbyggnad av järnvägen är nödvändig för att bryta transportsystemets klimatpåverkan. En avgörande investering för att bygga ett modernt, klimatsmart och konkurrenskraftigt Sverige är höghastighetsbanor. Vi vill påbörja byggandet av Ostlänken mellan Stockholm och Linköping, men är nu också överens om att påbörja projektering av höghastighetsbanan mellan Göteborg och Borås. Vi är överens om att detta arbete måste påbörjas så fort det bara är möjligt. /.../

En viktig del av lösningen på jobb- och klimatkriserna är även att skapa grönare och bättre fungerande godstrafik. I Göteborg handlar det inte minst om att rusta upp och förse den strategiskt viktiga Hamnbanan med dubbelspår. Vi är nu överens om att så måste ske så snart som möjligt, och har avsatt medel till detta i vår närtidssatsning på infrastruktur.


Bortsett från att det är lätt att lova saker när man sitter i opposition (som också är lätta att glömma när man får makten) och att "så snart som möjligt" är en väldigt bekväm tidsram, så låter detta utmärkt. Göteborgsregionen behöver ett starkt och expansivt centrum, ett Göteborg som tillåts utvecklas till en dynamisk storstad. Det är inte minst viktigt ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Men det får inte ske till priset av en LA-ifiering av Göteborgsregionen, med bilköer, trafikstockningar, galopperande infrastrukturkostnader, segregering, sprawl, utsläpp och förstörd miljö. Alternativet är uppenbart: Masstransporter måste ske med tåg och spårtrafik.

Det ligger naturligtvis i oppositionens intresse att göra detta till en partiskiljande fråga, men det är det väl knappast egentligen. Ingen kan ju vilja upprepa de värsta misstagen från föregående decennier. Det borde vi alla kunna enas om. Alla partier har varit med och byggt upp dagens glesa bilstad - alla kan vara med och bygga framtidens täta blandstad.

Relaterat:

Göteborg behöver Västlänken

Vägval

Höghastighetståg - ett måste för Skandinavien!

Tunnelavgifter?

Alla på tåget (nästan)

Folkpartiet kräver pengar till Göteborg

Görgoa nyheter

Meeting Across the River

Framtid för Göteborg

Skugga över Göteborg


Västkustbanan

Glada nyheter om järnväg
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mikael Kreutz (14 Februari 2009 12:53):
Gôtt mos!
 0
Patrik Sterky (14 Februari 2009 17:49):
Övertygad om att oppositionen kommer investera mer, men frågan är hur mycket mer... och ingenstans nämns Västlänken som måste anses som det absolut viktigaste för att utöka storleken på Göteborgsregionen!
 0
Sven R (14 Februari 2009 18:30):
Jag är övertygad om att de rödgröna kommer att investera mindre eftersom vänsterblocket inte har infrastruktur lika högt på prioriteringsordningen som de borgerliga partierna. Till syvende och sist är det ju en fråga om tillgängliga pengar. Dom hintar ju faktiskt om att kommunerna behöver mer medel till sina kärnfrågor skola, omsorg osv.
 0
Johannes Hulter (14 Februari 2009 19:06):
Hur mycket pengar det blir i slutändan vet ingen, det är trots allt politik vi snackar om. ;) Den stora frågan är nog fördelningen (väg/järnväg). Det är glädjande att alla (nästan) partier verkar överens om att vi måste satsa på höghastighetståg - http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​0​8/​alla-​pa-​taget-​(nastan)_541.html

Jag skulle gärna se en bred blocköverskridande överenskommelse om infrastrukturen, det är för viktigt för att bli en politisk spelbricka.
 0
Patrik Sterky (15 Februari 2009 22:56):
Sven, jag tror inte M+V+Mp kommer investera mer totalt sett (tyvärr), men som Johannes skriver mer fördelat på järnväg vilket jag tycker är sittande regerings största fel. Tycker även det är lite konstigt att Borg & Co ser infrastruktur endast som en kostnad (likt mycket av de övriga offentliga), och inte som en investering med de direkta vinster som det ger i avkastning i form av regionförstoring, bättre konkurrenskraft etc..?

Skall det bli höghastighetståg inom rimlig tid behövs en separat uppgörelse om detta, 100 miljarder för första sträckan Göteborg-Stockholm. Frågan är hur mycket EU och privat finansiering man kan få till, troligen över 50%.
 0
Theodor Adolfsson (16 Februari 2009 01:44):
100 miljarder är inte så mycket med tanke på att Förbifart Stockholm beräknas kosta minst 25 miljarder och att den närmast är att likna med att kasta pengarna i sjön. Eller snarare att betala pengar för att göra saker och ting sämre ur de flesta aspekter. Åtminstone är projektet en katastrof ur stads- och miljöperspektiv. Inte heller minskas ju några resetider.
 0
Nicke (16 Februari 2009 11:24):
På tal om "LA-ifering" så är LA, denna stad som ofta använts närmast som själva definitionen på sprawl, en tätare stad än Göteborg sett till inv/km2 (tex Urban Density från Wikipedia: Gbg 2575/km2, LA 2980/km2). De har också klart högre frekvens av blandsstadsstruktur och levande stadsmiljöer (egna empiriska observationer under ett antal månader i LA).

Sedan är det ju inget snack om att LA har större massbilism och trafikproblem, men ovan visar kanske endå en del på vad det är för stad vi byggt i Gbg och om hur långt det gått. LAs Yimbies (www.livableplaces.org) kanske rent av är rädda för "Gothenburgification" :-)
 0
Johannes Hulter (16 Februari 2009 11:36):
@ nicke: Intressant, även om det är notoriskt svårt att hitta bra jämförelsepunkter mellan olika länders städer (olika kommunindelningar etc). Men Sverige överhuvudtaget är ju mycket glest befolkat. Dessutom har vi ju byggt med USA-sprawl som förebild i ett halvsekel. Det, och en inflytelserik bilindustri, har nog bidragit...

Tack för perspektiv och länk (även om livable places tyvärr verkar ha stoppats av huskrisen)
 0
Matthias H. (16 Februari 2009 11:37):
Hmmm, jag är oerhört besviken på tilldelningen av infrastrukturpengar till Storgöteborg och Västsverige under åren mellan 1994-2006 då socialdemokraterna ledde landet.

Jag tycker rent ut sagt att det var katastrofalt dålig tilldelning till vår landsända under de åren.
 0
Erik Sandblom (16 Februari 2009 11:51):
Matthias, det byggdes en del motorvägar under den tiden, under Göteborgsöverenskommelsen. Söderleden blev motorväg, Säröleden blev mötesfri, E6 breddades, Götatunneln byggdes och medförde ökad kapacitet till vägnätet. Trafiken väster om tunneln ökade 10-20%.
http:​/​/​www.​trafikkontoret.​goteborg.​se/​statistik/​statis.​.​

Detta kostade ungefär fem miljarder kronor medan kollektivtrafiken fick knappt två miljarder. Det blev nya italienska spårvagnar, spårväg i Skånegatan, Chalmerstunneln, och bron Sahlgrenska-Linnéplatsen. Tänk om fördelningen hade varit tvärtom, två miljarder till motorväg och fem till kollektivtrafik! Och den dåliga fördelningen är helt och hållet lokalpolitikernas fel.
 0
Erik Sandblom (16 Februari 2009 11:53):
Att Göteborg är glest beror nog också på stora naturskyddsområden och industriområden inom kommungränsen. Räknar man bort det är den återstående bebyggelsen kanske inte lika gles som i LA?
 0
Mikael Kreutz (16 Februari 2009 12:04):
Skulle vara intressant att veta befolkningstätheten i tätorten Göteborg är.
 0
Nicke (16 Februari 2009 13:03):
2575/km2 kommer just ifrån SCBs tätortsstatistik från 2005 (de verkar bara köra den vart 5e år), då tätorten Gbg hade 510491 inv på 19816 hektar.

"Urban Area" (vilket "Urban Density", som jag använda för jämförelsen med LA ovan, naturligtvis baseras på) definieras i USA på liknande sätt, dvs det sammanhängande bebyggda stadsområdet (till skillnad från Metropolitan Area som medräknar externa förorter och landsbyggden däremellan mer baserat på socio-ekonomiskt utbyte, dvs mer likt vad SCB kallar "Lokal arbetsmarknadsregion").

Självklart är det svårt med dessa avgränsningar för vad som ingår i en stad eller inte, och exakta jämförelser är i princip omöjliga, men vilka siffror man än tittar på så pekar de på att Gbg är superglest. Jämför också (samma SCB statistik) Malmö tätort 3596/km2, Stockholm tätort 3318/km2.
 0
Nicke (16 Februari 2009 14:43):
@johannes: Att vi byggt Gbg med amerikansk sprawl som förebild håller jag nog inte riktigt med om. Amerikanska städer är överlag mer kontinuerligt sprawlade med en generellt bibehållen stadssväv men med i huvudsak småskalig bebyggelse (övervägande villamattor). Här är det mer lite större bostadskomplex utspridda i skog, "park" och menlösa impediment (och det gäller även våra villamattor). Resultat blir ju ungefär detsamma med avseende på täthet per ytenhet, men vi har nog mest våra egna ideer om sk "trevligt och tryggt" boende (dvs med grönområde utanför dörren och lite avskiljt) att skylla för hur vi byggt våra städer.

Jämför gärna sattelitbilder över olika städer, tex LA, med Gbg (maps.live.com har mycket bättre upplösning över Gbg än tex maps.google.com) och de strukturella skillnaderna samt hur glest Gbg är framgår ganska tydligt.
 0
Johannes Hulter (16 Februari 2009 19:01):
@ nicke: Nej, du har naturligtvis rätt i att det finns avsevärda skillnader i planstrukturen mellan USA och Sverige, vilket väl delvis beror på skilda finansieringsstrukturer I guess. Men det är samtidigt uppenbart att USA länge sågs som ett föregångsland i byggandet av den glesa bilstaden, det var därifrån man hämtade inspiration (som tex Radburn http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Radburn,_​New_​Jersey) - som i svensk tappning kom att leda till SCAFT och andra galenskaper. :)
 0
Matthias H. (16 Februari 2009 21:41):
Erik, jo alltså främst var jag oerhört besviken på de obefintliga satsningar som gjordes i Storgöteborg och Västsverige vad gäller spårutbyggnad mellan 1994-2006. Jag skrev ganska långa missnöjesmail både till Banverket men även Vägverket över deras priolistor då det släpptes infrastrukturproppar 2003. Det satt ju t ex oerhört hårt inne med att få till stånd dubbelspåret mot Trollhättan men annars var det som du säger i princip ingenting. Fast dubbelspåret mot Trollhättan kanske borgarna tryckte igenom till slut?

Hursomhelst visst var det lite mer vägsatsningar mellan 1994-2006 men, och det är ett stort men och man kan tycka vad man vill om vägsatsningar, det är skandal att inte motorvägen är klar till norska gränsen, det är också skandal att mängder av människor fick sätta livet till på gamla 40:an mellan Borås och Jönköping innan det nån gång i början på 2000-talet började komma mitträcke.

För det är inte så att det inte gjordes några infrastruktursatsningar under de 12 åren, problemet var att de hamnade på andra ställen i landet med följd att västsverige hamnat på efterkälken främst vad gäller spårutbyggnad men även vägar. De proppar som släpptes 2003 kunde vid en första anblick se ganska positiva ut men alla satsningar som skulle göras i denna del av landet låg långt fram i tiden och ju längre bort i tiden desto enklare att ändra sig eller ju större chans att bli av med makten.

Vi har vidare oerhört får statliga verk och myndigheter i Storgöteborg, alltså ingen konstgjord andning här inte, men att vi då inte heller ens har fått vår befolkningsproportionerliga del av infrastruktursatsningarna under denna period är riktigt dåligt. Inte med bästa vilja kan t ex Hallandsåstunneln räknas som ett Göteborgsprojekt även om vi kommer ha gott av den om den står klar någon gång. Infrastruktursatsningar innebär ofta stora belopp och sätter många människor i arbete, det är ju ett politiskt medel att tillämpa mot missnöje men staten var oerhört njugg mot västsverige under hela denna period. Jag kan därför inte sluta fundera på om det inte ändå är så att Göran Johansson kanske fungerade lite mer som en bromskloss än som en hjälp för regionen under dessa år beträffande äskande av infrastrukturmedel. Och att vi nu lider för det.

Men säg 2012, dubbelspåret till Trollhättan är klart, dubbelspår mot Borås har börjat byggas, dubbelspår upp till Kungälv-Stenungsund har börjat byggas och duospårvagnarna har börjat integreras i vårt spårnät i regionen, då skulle jag börja bli hoppfull igen hehehehe.
 0
Patrik Sterky (16 Februari 2009 22:33):
Jag hoppas framförallt att spaden gått i marken för Västlänken 2012!
 0
Matthias H. (16 Februari 2009 22:43):
Sorry Patrik javisst, jag inbegriper/förutsätter den ihop med beslut om dubbelspåret mot Borås via Landvetter.
 0
Nicke (17 Februari 2009 13:01):
Johannes, jo, du har säkert helt rätt varifrån många galna planideologier härstammar. I realiteten grundar sig den amerikanska sprawlen i huvudsak i drömmen att varje hard working citizen ska äga sitt eget hus (vilket uppmuntras enda upp på federal nivå, och hög andel egnahemsägare anses vara bra både för ekonomin och ge allmänt mer ansvarstagande medborgare - det kan man ju hålla med om eller inte, men sådan är kulturen. Det kanske var lite åt det hållet du menade med "skilda finansieringsstrukturer"). Det innebär dock inte att man också nödvändigtvis ska ha omedelbar tillgång till större skogsparti/grönområde, eller att hus måste vara avskiljda ifrån gata med rejält tilltagna gräsmattor och/eller buskage. I Sverige är det väl så att det senare ansetts höra ett gott boende till (oavsett boendeform), och att det är grundorsaken. I båda fallen gjorde ju hursomhelst bilen det såklart praktiskt möjligt att ta sådan utveckling mycket längre.
 0
Hans Jörgensen (17 Februari 2009 21:39):
Intressant att läsa om Matthias försök till påverkan på de två stora trafikverken med flera.
GT:s ledare har en salva mot Spårvägen där det senaste "spårvagnsfyndet" verkar vara droppen...
http:​/​/​www.​gt.​se/​nyheter/​1.​14690​26/​jimmy-​fredriksson-​u.​.​
Men jag tror verkligen på spårvägssytemet men det måste utvecklas och förändras på något sätt. Det verkar inte som "beslutsfattarna" riktigt ser möjligheterna, till exempel Duospårväg. Det kräver väl mer och nya spårsträckningar för att ge utväxling, och visst kommer det kosta en del.
Fortfarande går merparten av infrastruktursatsningarna till vägtrafik, åtminstone i Västsverige (GP hade en artikel nyligen som inte hittar just nu). För några år sen uppskattade jag att motorvägsbygget på E45 skulle starta, men nu känns det redan lite föråldrat och så 60-talsmässigt. Man kanske kan leva med det med tanke på att det i allafall blir dubbelspårjärnväg parallellt.
 0
Daniel Bergqvist (29 Augusti 2012 11:02):
Regeringen lägger 5 miljarder kronor på höghastighetståg mellan Borås och Göteborg!

http:​/​/​www.​svd.​se/​nyheter/​inrikes/​mangmiljardsatsning-​.​.​
 0
Johnnie Rolin (30 Augusti 2012 09:28):
Och 30 miljader på stockholm - linköping
Patetiskt att sthlm regionen alltid ska få den stora delen av kakan...
 0
Hans-Olof Hansson (30 Augusti 2012 09:38):
@Johnnie Rolin
Det är en längre sträcka, alltså mer pengar.

Nu skall det bara fram pengar och beslut till sträckan Borås - Linköping också!
 0
Johannes Westlund (2 September 2012 16:29):
Att förbättra möjligheterna att med tåg åka öst/väst i den tätbebodda delen av Sverige är otroligt viktigt. Stambanorna byggdes mycket med nord/syd som utgångspunkt. Ur det perspektivet tror jag det hade varit bättre att satsa 5 miljarder Göteborg/Borås + 30 miljarder Borås/Linköping. Även om miljarderna inte räckt, det har jag ingen uppfattning om, så hade pengarna hamnat i en sträckning som är mer betydelsefull. De 30 miljarder som ska gå till Stockholms patetiska "förbifart" kan väl istället läggas på Linköping/Stockholm-sträckan? Det borde ju ge verklig effekt vad gäller avlastning genomfartstrafik av E4, istället för att bara flytta köer och skapa mer sprawl.
 0
Hans-Olof Hansson (2 September 2012 18:00):
Förbifarten behövs. Också.

Problemet är att få in trafiken i städerna. I Göteborgsändan byggs mittdelen av tre bandelar, kan ses som förlängda mötesspår. I Sockhomsändan byggs spår från Stockholm till Linköping. I båda fallen passeras var sin flygplats; Landvetter respektive Skavsta.

Slulle man börja med Borås - Linköping så skulle det få lägst effekt på grund av anslutande banors usla kapacitet.

Innan de år klara till 2028 så lär väl resten av bandelarna ha startats eller minst beslutats i alla fall.
 0
Erik Funck (2 September 2012 21:30):
Uppdrag granskning tog ju upp det där med förbifarten, det fanns ju ett alternativ med mindre tillägg till motorvägen o ny pendellinje som klart var att föredra. Det är ju trist o se hur det daltas med gårdagens problem ( massbilism ), istället för att försöka få till nödvändig förändring så snabbt som möjligt ( spårtrafik! ) så cementerar vi gamla tillkortakommanden. Har vi inte fått nog än? Om inte förändra nu närdå?
 0
Hans-Olof Hansson (2 September 2012 22:00):
Ja, jo. Jag såg det programmet. Patetiskt och vinklat är väl det snällaste man kan säga om det.

Att det behövs en förbifart så att alla som vill förbi slipper in i centrumgröten och röra är ju självklart. Inte löser man godstransport och förbifartsresor med hjälp av aldrig så bra tunnelbana inte.

Bilar och vägar släpper inte ut koldioxid. Det är det bara dåliga bränslen som gör.
 0
Erik Funck (3 September 2012 00:57):
Hansson: I brist på bra bränslen så flödar koldioxiden. Det är ju en ren spekulation att "tekniken kommer komma ikapp och vara tillräcklig för att sedan återhämta". Mycket vettigare att satsa på sådant man vet och som gör skillnad på en gång, spår. Givetvis är det bättre för långtradarna med jättetunneln men det hade varit än bättre med utbyggnad för godstrafiken på järnvägen.
I övrigt så bidrar ju tunneln till en mängd annat oönskat som sprawl, köplador, dålig luft etc.

Låt långpendlarna och lastbilarna ha det lite bökigt medan vi ställer om ( bygger nog spår ). Bökigheten i sig är ju ett incitament till att få ett schysst trovärdigt stabilt samordnat system på plats snabbast möjligt.
 0
Johannes Westlund (3 September 2012 02:05):
Hansson: Nu dribblar du bara runt med ord. Faktum är att alla bilar orsakar utsläpp av CO2. Det är bara en fråga om när de gör det. Inte ens elbilar klarar sig, tillverkningen av batterier gör att vissa elbilar får ungefär lika dåliga livscykler än konventionella, i alla fall enligt Trivectors VD. Men oavsett räknar bilindustrin på att bara några procentenheter av bilflottan kommer vara "förnybar" när den där förbaskade förbifarten är färdigbyggd. Det finns ingenting som pekar på att "tekniken kommer ikapp". Istället finns en ökande insikt om att tekniken bara är en del av pusslet. En annan viktig del är hur vi använder den.

Sen då vad gäller trängsel har flera forskare och SIKA beräknat att förbifarten inte kommer förbättra läget för biltrafiken i Stockholm, utom möjligen några år precis efter invigningen. Byggsektorn vill exempelvis exploatera längs förbifarten vilket kommer generera mycket ny biltrafik. Detta är vad jag tycker är mest tragiskt då det blir ännu svårare för cyklister att nå hela Stockholm. Bilberoendet ökar alltså. Vägverket beräknade att förbifarten är till 99% en regional/lokal angelägenhet. En mycket liten andel av trafiken har annat start/mål än centrala delarna av Stockholm och kommer därför inte välja förbifarten.

Vägverkets uttalanden:

"Avsikten med en ny förbindelse är inte att flytta genomfartstrafiken."

Vägverket hävdar att Förbifarten är utredd, Dagens Nyheter sid 26, 2007-11-02

"Trängselsituationen i vägnätet blir av samma omfattning som år 1997 om man ser till andelen körfältskilometrar som har definierats som flaskhalsar - har en hastighetsreduktion större än 65 procent." "Flaskhalsarna är något annorledes fördelade i geografin jämfört med 1997... De kvarstår dock i de centrala delarna av innerstaden"

Känslighetsanalyser, tidigarelagt trafiknät. Trafiken i Regionplan 2000, s. 59. Regionplane- och trafikkontoret Program & förslag 4, 2000:

Att lösa "genomfartstrafik" har aldrig varit syftet med "förbifarten", det finns i stort sett inget sådant problem att lösa. Det mesta som drar förbi där idag ska in i smeten enligt de beräkningar som gjorts. Leden kommer utnyttjas av lokal pendlingstrafik, och det hade en tunnelbana löst, ca 12 gånger bättre rent kapacitetsmässigt för av en händelse exakt samma kostnad (ca 1 miljard/km).
 0
Johannes Westlund (3 September 2012 02:16):
I övrigt om själva järnvägen så har jag ingen egentlig uppfattning om hur byggena bör läggas upp för att få största möjliga förbättringar. Dock är det otroligt krångligt att ta sig Öst/Väst jämfört med att ta sig Nord/Syd i det här landet. Men det kanske inte finns ett sådant behov. Jag är inte direkt missnöjd med att Ostlänken blir av. Det kommer leda till mycket positivt i den regionen.
 0
Hans-Olof Hansson (3 September 2012 12:20):
Att en elbil tar lite mer material att tillverka är sant, möjligen. Men att de skulle vara lika dåliga (LCA) som en bensinbil är en myt, möjligen planterad av oljebolagen.

Nu byggs det snart (ca. 18månader) en elbil i Sverige, NEVS har köpts SAAB (och betalat!) http:​/​/​www.​svd.​se/​naringsliv/​branscher/​industri-​och-​fo.​.​
http:​/​/​www.​gp.​se/​ekonomi/​1.​10​53321-​forsta-​el-​saaben-​om.​.​
http:​/​/​www.​gp.​se/​ekonomi/​1.​10​53326-​-​skont-​att-​affaren-​.​.​

SIKA är nedlagt sedan länge. De kom med flera märkliga uttalanden.

Att det byggs nya bostäder som en följd av en ny väg är väl tämligen självklart. Att vägen även kan och även kommer att trafikeras av kollektivtrafik är lika självklart. Att YIMBY skulle tycka att det är negativt att nya hus byggs är en nyhet.
 0
Johannes Westlund (3 September 2012 13:39):
Hansson: Jag är ingen expert på elbilar, men citerar Christer Ljungberg som är VD på Trivector, som bedriver forskning inom trafik/miljö:

"Och om man tar med hela livscykeln på sådana fordon [elbilar, min anm], kan koldioxidutsläppen bli lika stora som från fossildrivna bilar. Batteritillverkningen svarar nämligen för en stor del av elbilarnas utsläpp av koldioxid. Och om man laddar dem med kolkraftsel blir ekvationen ännu sämre."

http:​/​/​ljungbergsblogg.​blogspot.​se/​20​12/​0​6/​sitter-​pa-​t.​.​

Jag har svårt att se att Trivector har oljebolagens skäl att ogilla elbilar. Snarare driver de linjen med mindre bilar av alla sorter och mer kollektivtrafik samt cykel.

Sen då vad gäller SIKA, så visst. Glöm dem. Jag har hört andra forskare säga i stort sett samma sak, bland annat folk från fysisk resursteori på Chalmers. Och vägverket påstår samma sak. Har du källor på någon som räknat på det och företräder annan ståndpunkt?

Sen om man ska ta kollektivtrafiken kommer förbifarten inte ha någon särskild infrastruktur för kollektivtrafik, vilket gör att bussarna kommer stå lika still som bilarna, och dess läge gör den svår att använda för kollektivtrafik. Ytterst lite av förbifarten beräknas nyttjas av kollektivtrafik.

Sen då om husen. YIMBY är om jag förstått saken rätt uttryckligen emot utglesning och funktionsseparerad planering, som väntas bli följden av vägen. Det kommer bli köplador för sig, bostadsenklaver och kontorsenklaver. Alltså antiurban "stad"splanering á la 60-tal. Vad spelar det för roll om det byggs, när det som byggs inte integrerar mot nuvarande stad utan hamnar för sig? Har vi inte sett nog av sterila förorter?
 0
Jens Ekengren (3 September 2012 14:25):
Att det byggs rätt hus på rätt ställe är inte så dumt, men att bygga köplador längs en "förbifart" är så dumt att man undrar vem som rökt ihop förslaget.
 0
Johannes Hulter (3 September 2012 14:53):
Förbifarten är väl mer en fråga för Yimby Stockholm, men såvitt jag förstår har de tagit ställning mot den.
 0
Hans-Olof Hansson (3 September 2012 17:17):
Säkert, men det gör den ju inte mindre nödvändig för det.
 0
Hans-Olof Hansson (3 September 2012 18:43):
Utveckling av elbilar går rasande fort. För 20år sedan fanns de inte. Nu diskuterar vi hur stor (en-siffrig) marknadsandel de kan få inom några år. Vissa tror att om 20år så säljs det fler elbilar än fossilbilar.

Ny batteriteknik dyker upp nästan dagligen. Här är bara ett exempel
http:​/​/​www.​nyteknik.​se/​nyheter/​energi_​miljo/​energi/​art.​.​
 0
Johannes Westlund (5 September 2012 14:34):
Hansson: För det första är el bara en energibärare. Vi har tyvärr ännu inte löst hur elen ska genereras. För det andra kan bilarna vara hur utsläppsfria de vill, de kommer fortfarande att ta lika stor plats och skapa stora säkerhetsrisker för omgivningen. Även buller kommer fortsatt vara ett problem redan vid dagens bashastighet på grund av luftmotstånd och friktion. Elbilen löser med andra ord inte speciellt mycket av de problem som är förknippat med massbilism. Därmed inte sagt att elbilar är dåligt. Men det kommer inte räcka med teknik. Detta är något forskare allt mer påpekar, att även om tekniken erbjuder vissa lösningar krävs också att vi använder tekniken klokt. Att detta leder till att förbifarten bör skrotas inses lätt.
+1
Johan Bengtsson (5 September 2012 16:03):
Hansson: Elbilar fanns inte för tjugo år sedan?? Elbilar hade sin första popularitetsperiod i slutet på _artonhundratalet_...
 0
Johnnie Rolin (5 September 2012 17:58):
Att klaga på buller pga av väg friktion och vindbrus är att gripa efter halmstrån och fokusera på i sammanhanget små eller obefintliga problem.
Alla uppskattar inte spårvagnsbuller, tåg, skrikande barn, livliga samtal eller hög musik heller. När ska denna häxjakt på bilen ta slut? välkomna nya lösningar istället för att bara vara negativa. Ska alla förflytta sig till fots eller med cykel i framtiden? Förresten kan vi inte förbjuda barnplatser uteserveringar och spårvagns trafik i stan allt detta buller gör mig galen...
 0
Hans-Olof Hansson (5 September 2012 23:10):
@Johan Bengtsson
Ja, och hur många elbilar kunde du köpa på marknaden för 20 år sedan? Ingen. Elbilen hade en kort blomstring, Farmor Ankas bil är en elbil, och försvann sedan spårlöst. Det är först nu som de är tillbaka som ett fungerande alternativ igen.

Idag var jag inne i stan och passerde Casino Cosmopol. På parkeingen på andra sidan gatan stod några elbilar på laddning. Det var Volvo C30. Det är nytt! Det fanns definitivt inte för 20 eller ens 10år sedan.

Visst är el "bara" en energibärare, men en energibärare som enkelt kan tillverkaS MIJÖVÄNLIGT i volym med sol, vind och vatten men även med kärnkraft. Just nu fission men i en nära framtid med fusion och möjligen även genIV reaktorer.

Kan du använda spillvärmen för fjärvarme eller liknande så är även fossila energikällor bättre än att fortsätta med dagens besin och diesel. Men, det förutsätter att spillvärmen kan utnyttjas. Kan den inte det så blir fossil el lika dålig som direkt användning av bensin och diesel.
 0
Jens Ekengren (6 September 2012 10:47):
Hansson: att ersätta 3 miljoner fossilbilar med lika många (eller fler) elbilar gör inte att trängseln, parkeringsbehovet etc minskar, även om det kanske blir mindre utsläpp.

Förresten, någon som vill köpa en fossilbil?
 0
Olof Antonson (6 September 2012 15:16): Online
Fossilbil, fantastiskt ord.
 0
Hans-Olof Hansson (6 September 2012 19:33):
@Jens Ekengren
Helt riktigt. Det hindrar ändå inte att det är miljömässigt bra med elbilar och är samtidigt orsaken till varför man satsar på pendeltåg med Västlänken istället för att vänta på elbilarnas stora genombrott.

Jag har redan en fossilbil, behöver inte en till. Kanske blir min nästa bil en elbil. Vem vet?
 0
Krister (7 September 2012 08:28):
Tänkte på dubbdäcksförbudet på Friggagatan. Troligtvis kommer liknande påbud i centrum så småningom. Endast godkända miljöbilar i centrum. Då tvingas alla som behöver besöka centrum att åka kollektivt eller skaffa fossilfri bil. Genom lagstiftning kan man få snabba förändringar!
 0
Hans-Olof Hansson (7 September 2012 12:33):
Fast även elbilarna kör med dubbdäck, trots att de är fossilfria...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.