Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Hållbar stadsutveckling

 
Sveriges Arkitekter har gett ut en politisk handbok för stadsbyggnad. Författare är arkitekten och professorn i tillämpad samhällsplanering Erland Ullstad, som tidigare varit stadsarkitekt i Växjö. Skriften, som heter "Hållbar stadsutveckling" är ett försök att initiera en mer konstruktiv och konkret stadsplaneringsdiskussion i Sverige. Den riktar sig speciellt till politiker men kan med fördel läsas av alla som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor.

Ullstad ger inte bara en tydlig och klarsynt beskrivning av dagens problem, utan har också handfasta råd på vad som bör göras. Särskilt vikten av en planering på stadsnivå, alltså någon sorts "stadsplan", efterlyses. Bokens budskap sammanfattas i tretton punkter under rubriken "Staden är nyckeln till hållbarhet":

1. Vi behöver en stadspolitik.

2. Vi behöver politiker som är engagerade och tydliga i sin syn på stadsbyggandet.

3. Staden måste tillåtas vara komplex och mångfunktionell.

4. Hållbarhet är inte något slutresultat utan snarare en inriktning av det ständigt pågående bygget av staden.

5. Den hållbara staden måste byggas tät.

6. Kommunerna måste ta ansvaret för planeringen av stadens gemensamma utrymmen.

7. Kommunerna måste planera för variation av funktioner och verksamheter.

8. Vi måste bygga och förvalta mycket resurssnålare än vi gör idag.

9. Samplanering behövs över kommungränserna.

10. Hållbar stadsutveckling ökar kraven på strategisk planering.

11. Hållbart stadsbyggande kräver samverkande strategier tvärs över revir och etablerad praxis.

12. Nya planformer måste utvecklas.

13. Stadsarkitekt- och plankontoren måste stärkas.

Sammanfattningsvis är denna bok ett kraftfullt erkännande av den verklighetsbeskrivning och det perspektiv som Yimby-nätverket propagerar. Att vårt synsätt får ett sådant övertygande och officiellt stöd av Sveriges Arkitekter är naturligtvis oerhört glädjande. Förhoppningsvis når det radikala budskapet i "Hållbar stadsutveckling" också ut till praktiskt verksamma arkitekter, planerare och politiker. Skriften kan beställas gratis här: http://www.arkitekt.se/s34795
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Benny (29 September 2008 13:07):
Hmm ska vår gamla stadsarkitekt hålla i det här? Under hans tid så spreds Växjö ut över alla breddar så jag tror inte det är rätt man för jobbet dessvärre. Han är en typisk nyfunkisgubbe som älskar meningslösa gräsmattor och hus utslängda på måfå. Under hans tid i Växjö byggdes inte ett stadsmässigt hus centralt. Det värsta var att kommunledningen hade t o m tagit beslut om att staden skulle förtätas men det blev alltså tvärtom. Möjligt att han bytt åsikt men betvivlar starkt det.
 0
Johannes Hulter (29 September 2008 13:21):
@ benny: Det var intressant att höra. Men han kanske inte fick sin vilja igenom i Växjö? Det låter lite som Göteborg. Alla är överens om en sak och så går man glatt ut och gör tvärtom. I den här boken är Ullstad iaf extremt tydlig urbanist, han kanske har inspirerats av Yimby? ;)
 0
Sven R (29 September 2008 16:54):
Ullstad är ingen nyfunkisgubbe. T.ex så byggdes Filmstaden under hans tid. Man skulle kunnat ha byggt det som en solitär byggnad eftersom tomten ligger precis utanför rutnätsstaden. Men istället valde man att byggde den i bottenvåningen på nytt bostadshus som rumsligt slöt till Oxtorget. En "nyurban" lösning skulle jag vilja säga. Dessutom har Växjö fått pris för hur man har rustat upp gator, torg och platser.

Några större förtätningsprojekt har inte Växjö fått ännu, bangården är iofs på väg och det påbörjades säkert då Ullstad fortfarande var stadsarkitekt.
 0
Mikael Kreutz (29 September 2008 16:59):
9. Samplanering behövs över kommungränserna.

Verkligen, Göteborg och Mölndal kunde vara en och samma stora och tättbebyggda stad. Men istället sä är alla områden vid kommungränsen allt annat än tättbebyggda (industri, villaområde, och åkermark).
 0
mhean (29 September 2008 20:10):
Mikael K, håller inte riktigt med dig, åkermark tycker inte jag finns alls mellan (kanske på ett ställe, bredvid Clariant va?). Däremot en rätt cool blandning längs med Mölndalsvägen som jag tycker nästan är en lång stadsgata. Dock finns flera områden som klara betydligt högre exploatering än vad det är idag men det är väl på gång antar jag. T ex gamla Tändsticksfabrikstomten väntar väl på att bli bebyggd. Parkeringen vid södra ingången Liseberg plus Lyckholms ska väl hända grejer med.

Jag befinner mig nere i Rehn-Ruhrområdet nång gång per år och det är ju som en enda jättestad där man inte märker när man åker över stadsgränser. Jag tycker nog att Göteborg, Mölndal och Partille håller väl så god klass som det.
 0
mhean (29 September 2008 20:11):
Oj, kanske kom off topic lite, sorry.
 0
Johannes Hulter (29 September 2008 21:10):
@ mhean: Ingen fara :) Jag cyklade där före ett tag sedan, det finns faktiskt en helt sammanhängande kvartersstruktur med trottarer etc hela vägen till Mölndal. Det enda som fattas är kvarter... De gamla risiga industrilokalerna kan man ha bra warehousefester i. Om man bebyggde ödetomterna och parkeringarna med rejäla stadskvarter (och lät de flesta gamla industrifastigheterna stå kvar) skulle man få ett väldigt skönt område. Totalsanering, nej tack!
 0
Sven R (29 September 2008 21:25):
Sammanväxningen har ju skett långsamt under 1900-talet och det är ganska långt mellan stadskärnorna. Det har väl sin poäng att Mölndal har sitt eget definierade stadscentrum med utkantsbebyggelse runt om. Villamattorna tillåter ingen stadsdynamik, tyvärr. Men industrimarken längs Mölndals- och Göteborgsvägen kan ju få en spännande framtid som Mhean påpekar. Glesheten är inte bara av ondo, det är potential. Bättre att man förtätar i E6:ans dalgång än att den "jungfruerliga" Fässbergsdalen lusas ner med industrilådor.
 0
mhean (29 September 2008 21:31):
Jo precis, synd att Tändsticksfabriken "råkade" brinna (eller revs den? kommer inte ihåg nu). Det är förresten många rivningshotade objekt som "råkat" brinna i GBG senaste årtiondet, det är under den tiden jag studerat fenomenet i alla fall.

Hursomhelst, just att det är lite gamla industrier gör området så spännande. För precis som du säger Johannes, hade ödetomterna och parkeringarna blivit bebyggda hade det blivit riktigt cool mix av nytt o gammalt.
 0
Jesper Hallén (29 September 2008 21:40):
Synd om Lyckholms blir ett trist kontorsghetto, vore bättre med lite olika verksamheter. Mölndalsvägen/Göteborgsvägen har stor potential tror jag också, kan bli spännande.
 0
Hanseman (29 September 2008 22:01):
Japp, ett stort värde i äldre industribebyggelse. I dalen mellan Gbg och Mölndal finns fortfarande flera kvar. Fabrikerna Krokslätt och Lycholms kanske hör till de "finaste". Men jag tycker även enklare verkstadsmiljöer som inte är lika gamla har en charm! Därför borde man bevara mer av dessa i det blivande området väster om Backaplan. Men där ska man totalsanera. Bevara något av 1900-talets industrimiljö där när den nya stadsdelen byggs, så blir den säkert intressantare och kan kännas lite mogen redan från början...
 0
Erik Sandblom (29 September 2008 22:02):
Läste att någon vill bygga ett äventyrsbad på Lisebergs södra parkering. Det vore coolt. Jag tycker dom har gjort ett bra jobb med att göra allé av Mölndalsvägen. Spårväg med gräsbanvall, hurra!
 0
Jesper Hallén (29 September 2008 23:31):
Hanseman, jo man hade hoppats att man bevarat några enstaka byggnader i Östra Kvillebäcken som faktiskt var vackra. Hade berikat den nya stadsmiljön absolut. Låt hoppas att det går att ordna i närliggande områden. Man håller på att sanera bort den "mindre vackra" 1900-talshistorien.
 0
Johannes Hulter (29 September 2008 23:59):
@ jesper: Yep, det är ju inte främst en estetisk fråga, utan gamla, slitna och därför billiga lokaler behövs för nya och småskaliga verksamheter. Redan Jane Jacobs påpekade vikten av det. Det verkar inte som man lärt sig ett dyft av Richard Florida-hypen för några år sedan. Varför vill ingen bygga fler Andra Långgator?
 0
Mikael Kreutz (30 September 2008 00:29):
Med åkermark menar jag längs Söderleden mellan Högsbo och Åby, och villaområdet i Toltorpsdalen.
 0
Benny (30 September 2008 10:33):
Svar SvenR. Ok du har nog rätt om Oxtorget men problemet är fortfarande att under hans tid så accelererade utglesningen. Om det var hans fel eller inte är ointressant för han borde satt ner foten och stoppat det. Visst, det han kommer att kommas ihåg för är väl utsmyckningen och förbättringarna vid Växjösjön. Men glöm ej alla funkislådor som var det övervägande inslaget under hans tid. Synd bara att Ullstad som urbanist lyste med sin frånvaro när han var stadsarkitekt i Växjö.
 0
Jesper Hallén (30 September 2008 11:31):
Johannes: ja för en levande stadsmiljö behövs billiga och enklare lokaler. Därför är det synd om man sanerar bort alla potentiella byggnader som skulle kunna fungera som det i framtida stad. Andra Långgatan är en mix av olika lokaler och har vuxit fram under en längre tid. Det är nog svårt att bygga en sån gata från noll tyvärr, men man borde prova.
 0
Sven R (30 September 2008 12:22):
Benny, problemet i Växjö är ungefär samma som i Gbg. Man bygger för dom som har har råd och dom efterfrågar faktiskt villor i periferin. Ännu mer så i en småstad. En stadsarkitekt vill ha kvar sitt jobb gör bäst i att inte försöka stoppa villautbyggnaden. Det är ju en konkurrensfördel för den mindre staden, "gör karriär och gå ut med hunden på lunchen" som Växjös PR-folk diktade ihop.

Men jag kan hålla med dig om att man borde satt igång fler förtätningsprojekt i centrum. Det måste finns ett alternativ till villalivet. Speciellt om man vill få ungdomarna att stanna kvar när de blir flygfärdiga. Framför allt så borde man utnyttjat universitetets starka expansion till att bygga tät stad. Universitetet i Växjö kunde ha blivit så mycket mer än den isolerade förortssoppan vi ser idag.

Jag tycker stadsarkitekter är viktiga men man ska nog inte överskatta deras makt över en stads utveckling. Sprawl är en naturlig process som kommer av ökad levnadsstandard och folks fri val. Det ser ju ungefär likadant ut i alla västerländska städer.
 0
Ann-Louise Pettersson (30 September 2008 13:30):
Kvatersstruktur, gamla industrilokaler, stark länk mellan 2 noder och där den ena ligger i ett oerhört centralt och viktigt läge. Göteborgsvägen har riktigt bra förutsättningar för en bra urban utveckling om förutsättningarna tas tillvara på. Dessutom finns det redan bra kollektivtrafik och cykelbanor längs med vägen. Not bad!
 0
Johannes Hulter (30 September 2008 15:58):
@ sven r: Visst vill många bo i villa, men helt "naturlig" är ju inte sprawl-processen, den är tvärtom kraftigt skattesubventionerad. Och alldeles oavsett så handlar ju politik (och stadsplanering) om att förändra verkligheten, inte om att passivt acceptera den. För att återknyta till Ullstads bok - Vi behöver lägga om våra nuvarande (ekonomiska, juridiska, administrativa, politiska etc) stadsplaneringsstrukturer så att vi inte längre aktivt förstör våra städer.
 0
Benny (30 September 2008 18:03):
Sven R. Ja jag tror nog vi är överens. Att jag jag kikar in här på yimby gbg är just för att man har samma problem men i olika skala. Angående våra förtätningsprojekt så har man likartade bekymmer som Göteborg, Nimbysar kämpar med näbbar och klor för att kväva allt byggande centralt. Kan nämna Solberget, WTC, södra stationsområdet. Ibland undrar man om det var meningen att plan o bygglagen skulle bli ett instrument för en liten klick att hindra nödvändig utveckling. Visst ska man se till att enskilda har lagligt skydd men tyvärr har det blivit så att särintressen missbrukar lagen ofta för egen vinning. Solberget har blivit en fars man kan skratta åt numera, den är så tragisk.
 0
mhean (30 September 2008 20:33):
Kul att du är inne här Benny o hälsar på.

Jag börjar luta mer åt att den som överklagar ska riskera att få stå för kostnaden själv om personen i fråga förlorar till slut. Exakt hur en sådan omvänd morot ska utformas vet jag dock inte men det borde inte vara så svårt.
 0
Benny (1 Oktober 2008 22:55):
Hej Mhean. Jo Göteborg har alltid varit favoriten när man skulle ha kul i yngre dagar och fortfarande så åker vi till götet flera gånger om året. Det man hoppas är att Göteborg ska kunna utvecklas och bli ett föredöme för hela landet i fråga om stadsbyggnad och urbanisering. Just nu ser det väl lite dystert ut men göteborgarna verkar vara för en förändring. Håller med om att det måste kosta att obstruera samhällsutveckling för särintressen.
 0
Belinda Christensen (15 Oktober 2008 16:34):
Motsvarande material, om än inte lika genomarbetat kanske, finns för Göteborg i rapporten: (http:​/​/​www.​chalmers.​se/​gmv/​SV/​projekt/​fallstudiekurs-​h.​.​)

Där har man tänkt ut olika scenarier för hur stadsdelen Gullbergsvass skulle kunna utvecklas. Eftersom jag deltog i arbetet med studien får jag säga att just "bilfritt", "blandstad" och "förtätning" var genomgående för hållbarhetskriterierna. Kika gärna på rapporten och kommentera här!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.