Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Mycket på gång

 
Det är höst, och det betyder att det blir extra aktivitet på stadsplaneringsfronten. På Stadsbyggnadskontorets hemsida kan ni se några av alla de projekt som är på gång. Här finns mycket spännande att läsa om hur framtidens Göteborg kommer att se ut. Bland annat två detaljplaner som YimbyGBG planerar att lämna yttranden om.

Sannegården Centrum på Norra Älvstranden är ett intressant projekt, där man uttryckligen säger sig vilja skapa tät, blandad kvartersstad.Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom det är första gången översiktsplanens mycket explicita ambitioner återkommer i oförvanskad form i en detaljplan. Dessvärre verkar inte de ritningar som presenteras helt överensstämma med de ambitioner som detaljplanen uttrycker.

Det andra projektet gäller skola och bostäder vid Marconigatan i Frölunda.Även här är detaljplanens ambitioner sympatiska och även här finns vissa frågetecken kring hur ambitionerna förvaltas i den konkreta utformningen.

Utöver dessa projekt har vi inlett ett mer långsiktigt arbete med att ta fram ett exploateringsprogram för Guldheden. Om ni vill vara med i arbetet med dessa yttranden eller bara lämna synpunkter, skriv en kommentar här eller skicka ett mejl till johannes@yimby.se.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (24 Augusti 2008 21:55):
När det gäller Marconigatan har jag och JÅ bollat lite e-post i frågan.

Det som skall rivas på platsen är ett antal låga skolbyggnader som ligger mellan grus- och asfaltplaner. Att marken exploateras bättre i ett halvcentralt läge måste ses som positivt. Lite beroende på hur det blir kommer det ev. byggas en ny skolbyggnad eller liknande samt ett par kvarter med lamellhus, ett område med radhus och ett område med punkthus.

Personligen är jag lite mer positiv till kvarteren, som i och för sig gärna fått slutas och i viss mån radhusen men inte särskilt positiv till punkthusen (något som Pavlov och Skinner kan intyga).

Sedan är det i och för sig tråkigt att det inte verkar finnas några planer på annat än bostäder i detta nya område. Det ligger hyfsat nära några olika stadsdelcentrum men framför allt Frölunda torg verkar få fungera som ett svart hål som suger livet ur alla andra delar av Frölunda. Om någon infödning från trakterna kan nyansera bilden lite vore det bra, men nog är området från torget ända bort till högsbo väldigt, väldigt dött?
 0
Johan (25 Augusti 2008 01:56):
Från planen:

"Tidigare utgångspunkter för den klassiska kvartersstaden fullföljs med tydliga gränser mellan offentliga och privata rum, möjlighet till blandning av verksamheter och
mångfald."

Hur ska man kunna uppnå sitt mål att skapa kvartersstad när planen inte lyckas skrapa ihop till mer än ett halvt kvarter och några punkthus? Blandningen av verksamheter består i verkligheten av en grupp renodlade bostadshus för sig och centrumhus + butiksbyggnad för sig. Byggnaderna klarar av någon anledning bara av att fylla en funktion - antingen bor man i ett hus, eller så handlar man i det. En blandning är otänkbar.

Nu när jag kollar ser jag i och för sig att två av punkthusen ska inrymma lokaler i bottenplan, så vi kommer iallafall att få se en pizzeria och ett närköp göra intrång på den rena bostadsfunktionen.
 0
Johannes Hulter (25 Augusti 2008 10:11):
@ johan: Håller med, det är ganska avancerat nyspråk att kalla förslaget för klassisk kvartersstad. Funktionssepareringen förklarar man med att man behöver säkerhetsavstånd till järnvägen (som man valt att inte gräva ned). Vi ska titta på hur hållbart det argumentet är.
 0
Marre (25 Augusti 2008 13:35):
Sannegården:
"Kvartersstad"?

Marconigatan:
Nyfunkis modell 1A med uppbrutna kvarter och fasaden indragen från gatan och skild från denna med cykelbana, buskar och dubbla gräsremsor....
 0
Olle Jansson (25 Augusti 2008 13:51):
Marre:
Ja, långt från gatan är det. Måhända skulle det vara ett intressant radikalt grepp att istället för att låta ytan närmast väg och spårvagnslinje i Frölunda vara öde, vindpinade öppna fält så skulle det la kunna nyttjas maximalt. Nu är la spårvagnsresan mer som en tågresa genom Ukrainas landsbygd.
 0
Ragnar Lind (25 Augusti 2008 20:27):
Jag undrar också var den där "kvartersstaden" (ja, tom "innerstaden"!) i Sannegården ska vara någonstans. Inte framgår den av några bilder i alla fall? Sedan - som vanligt - arkitekturen. När man ser detta får man nästan en viss förståelse för varför man kulturmärker miljonprogrammet. Var blev ni av, ljuva drömmar: fasader i varma färger i tegel och puts, riktiga tak, runda former och inte minst - lekfullheten?
 0
mhean (25 Augusti 2008 22:19):
Ja herregud, jag börjar tappa all tro på arkitekter, stadsplanerarna, SBK.

Varje förslag, verkligen varje förslag är en besvikelse, de gör precis tvärtom mot vad de sagt att de ska göra. Det är rent ut sagt ledsamt.

Det är i riktig tät stad som kreativitet skapas, möten mellan människor sker, puls uppstår. Ändå fortsätter dessa skrån att arbeta efter modeller som misslyckats under årtionde efter årtionde.
 0
Johannes Hulter (25 Augusti 2008 22:33):
@ mhean: Ja, det är lite Kafka-artat. Men nu börjar ändå retoriken från ÖP slå igenom i detaljplanerna (ja, inte i själva planerna förstås men i texten). Det är ett steg i rätt riktning.
 0
mhean (25 Augusti 2008 22:58):
Och även denna kommentar Johannes...men i texten...hahahahaha

Kafka-artat är ordet ja. Du verkar nästan lite cynisk ibland?
 0
Johannes Hulter (26 Augusti 2008 10:33):
@ mhean: Nej, men ska man vara idealist måste man också vara realist. Det är de naiva idealisterna som (förr eller senare) blir cyniska. Jag tror verkligen att vi kan styra upp stadsbyggandet, men det kräver en realistisk analys av de hinder som finns. Och humor måste man ha, annars blir det ju bara tråkigt... :)
 0
Olle Jansson (26 Augusti 2008 12:53):
Det skrivs om Kafka och att ÖP slår igenom i texten. Jag undrar om inte Processen är fel bok att tala om. Är det inte frågan om Orwells 1984; Kärlek är hat, frihet slaveri et cetera! För nog har ord som stad och kvarter använts flitigt som positiva ord utan att det för den sakens skull har så mycket med innehållet att göra? Denna innerstad har la mer gemensamt med ett förortcentrum. Axel Dahlströms torg?
 0
Sven R (26 Augusti 2008 14:13):
Man skulle kunna säga så här:

Den här stadstypen är helt perfekt. Norra Älvstranden erbjuder inflyttarna hög livskvalitet. Gott om lekplatser, gott om plats för bilen, kanske även en båtplats. Och lugnet, det vill också många ha där man bor. Fin utsikt genom stora fönster. Och till och med ganska nära till pizzerior och närbutiker. Vi bygger sovstäder med högre kvalitet än på 60-talet, helt klart.

Men varför slarvar kommunen bort central mark på sovstad??? Ska Göteborg utvecklas som stad så behöver innerstaden växa. Norra Älvstranden har inga innerstadskvaliteter.
 0
Sven R (26 Augusti 2008 14:21):
Olle, du har ätt i att stadsmetaforer alltid har använts som positiva värden i planeringen.

Jag kikade på den nya ÖP:n. Där fanns det gott om bilder från 1800-tals staden som exempel på den där eftansträvansvärda blandstaden. Men varför producerar sedan SBK planer som den här för Sannegården?

Redan när Smyckeparken i Frölunda byggdes på 60-talet så talades det vitt och brett om "stadskvaliteter" bara för att lamellhusen inte placerades fritt i parklandskap utan lades längs en bilfri "gågata". Det är nästan rörande hur man tafatt söker efter staden. Men tragiskt också.
 0
Jesper Hallén (27 Augusti 2008 00:35):
Kommunen ser inte Norra Älvstranden som ett misslyckande, därför är jag rädd att det kommer att upprepas. Jag hoppas att man tar mer vara på nya Frihamnen, Gullbergsstad och nya Kvillebäcken och gör det till riktig stad. Här behövs centrumbebyggelse, hög och låg, spårväg och utan gräsmattor eller boulebanor på gatorna.
 0
Ragnar Lind (4 September 2008 21:05):
Apropå nyspråk, så är det tydligen mycket på gång också i Mölndal: Häromdagen råkade jag läsa en tidning (Byggboom i Mölndal) om vad som ska byggas där - och det sägs att "här ska byggas riktig stad!"
Det nya Mölndals centrum ska bli ett "stort centrumhus" i två våningar med parkeringshus ovanpå. Av bilden att döma ser det hela ut som en modern flygplatsterminal. Ett höghus ("symbol för den nya staden")skymtar i bakgrunden av bilden. Strax intill skall det också byggas en del bostadshus.
En lyxigare variant av Frölunda torg?
Vad händer då med det torg och omgivande gator, som nu faktiskt är ett embryo till ett centrum - "riktig stad" - i Mölndal?
Så försitter man alltså chansen att verkligen utveckla Mölndal till en "riktig stad".
 0
Gustav Svärd (4 September 2008 21:55):
Detta tragikkomiska nyspråk tyder ändå på en positiv sak: att det urbana är det som man framhäver! Att man egentligen bygger minst lika mycket förort som tidigare är tråkigt, men nu är det tydligen Staden som räknas som bra PR.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.