Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Göteborg i P1

 
P1:s Kulturnytt uppmärksammade nyligen Göteborgs stadsplanering i två kortare inslag. Det gällde dels bråket om det nya stadsbiblioteket. Rune Lund, arkitekten bakom 60-talets original, är förstås negativ och vill inte ha någon förändring. Även Claes Caldenby är kritisk, eftersom ombyggnaden kommer att förändra husets utseende fullständigt.

Personligen tror jag Erséus förslag skulle innebära ett lyft för Stadsbiblioteket jämfört med hur det ser ut idag (vilket säger mer om dagens bibliotek än Erséus ganska tråkiga inglasning). Men alldeles oavsett vad man tycker verkar det ju konstigt att, som Lund och Caldenby, vara emot något enkom för att det innebär en förändring.

Det andra inslaget är Karsten Thurfjells personligt hållna recension av Sten Zachrissons bok ”Sjöfartsstaden Göteborg”, där man kan följa älvstadens utveckling från varvstiden till dagens it-kluster. Det är en intressant betraktelse, även om man kan ha olika åsikter om huruvida Norra Älvstranden ska betraktas som en "remarkabel återfödelse"...
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Frans (17 Juli 2008 13:14):
Tack för länkarna. Angående biblioteket så ser jag gärna att det byggs om. Det är ju inte direkt ett verk i stil med Asplunds dito utan en betydligt fulare skapelse. Förstår inte varför vi är så rädda för att bygga om gamla byggnader. De är ju till för människor och ska inte stå där som några monument från en svunnen tid.
 0
Jesper Hallén (17 Juli 2008 13:45):
Rune Lund är nog kritisk till de nya förslagen därför att huset byggdes speciellt som ett bibliotek och i de nya förslagen har man till exempel flyttat entrén. I den nuvarande entrén kommer man rakt in i husets ljusa hjärta som når ända upp till taket.
Men jag tror att huset behöver en utbyggnad, skulle dock gärna se att det inte enbart bestod av glas. Varför inte bygga ut i rött tegel som matchar det gamla gula. Glashus är inte så spännande längre.
 0
Mikael Kreutz (17 Juli 2008 15:28):
Jag är inte direkt förtjust i byggnaden men den fyller sin funktion väl och den är betydligt trevligare på insidan. En utbyggnad åt nordväst skulle jag vara positiv till, men inte till att ändra hela byggnadens form och utseende.
 0
Ann-Louise Pettersson (17 Juli 2008 17:15):
@ Frans: Med tanke på det bristfälliga resultatet på väldigt många ombyggnader i Göteborg förstår jag varför det råder en rädsla för ombyggnader. Stadsbiblioteket är långt ifrån en utav mina favoritbyggnader, men jag tycker ändå att det finns en viss charm med dess 70-talsarkitektur. Att bygga ett skal som mestadels består av glas framför den nuvarande entréfasaden, som i Erseus förslag känns inte särskilt kittlande och risken för ett sämre resultat är stor. Däremot ser jag gärna en tillbyggnad av biblioteket åt nordväst, precis som Mikael, där det idagsläget är obebyggt.
 0
Johannes Hulter (18 Juli 2008 12:06):
Jag har som sagt svårt att se några exceptionella arkitektoniska kvaliteter i Lunds byggnad. Det enda positiva jag hört om den är att den är tidstypisk och att den har ett atrium. Med tillbyggnaden kommer den att vara tidstypisk 00-tal och fortfarande ha ett atrium. Men det kanske är dags att bygga ett helt nytt stadsbibliotek istället?
 0
Olle Jansson (18 Juli 2008 13:07):
Biblioteket skulle må bra av att återigen ha ett vettigt fik, så att man slipper gå ut på avenyn. Men det kanske skulle vara att blanda funktioner och det är ju ajabaja...
 0
Jesper Hallén (18 Juli 2008 13:42):
En annan synpunkt på det nya förslaget med glashus (på kvällen upplyst?) är att det riskerar att ta fokus från det monumentalt byggda Götaplatsen och Konstmuseet med dess upplysta fasad. Många menar att ett upplyst biblioteket skulle ta fokus från det. Jag vet inte om risken är så stor dock. Skulle dock föredra något annat än enbart glasfasad.
 0
Anders Gardebring (18 Juli 2008 14:11):
Jesper:
Den där "ta fokus från"-vinkeln har jag alltid haft svårt för. Det är väl trevligt med flera saker som kan "ta fokus"? Sedan får vi själva välja vad vi väljer, istället för att någon bromskloss tycker att det är bra "som det är"...

Planen som sådan ser ju måttligt intressant ut dock. En förbättring, visst, men inget exceptionellt.
 0
Frans (18 Juli 2008 14:15):
Att entrén skulle flyttas tycker jag inte gör något. Nuvarande entré är alldeles för trång. Däremot gillar jag också övriga delar invändigt på biblioteket. Göteborg har faktiskt ett väldigt bra bibliotek.
 0
Jesper Hallén (18 Juli 2008 16:19):
Anders: Jo det är ju sant, är upp till betraktaren. I fallet Götaplatsen handlar det även om material, där teglet dominerar. Tegel uppfattas av många som sten som i sin tur uppfattas som beständigt och stabilt. Glas uppfattas möjligen som nytt och uppdaterat, men knappast hållbart eller tidsbeständigt.
 0
Sven R (18 Juli 2008 17:12):
Svårt att bestämma mig för om jag gillar eller ogillar förslaget. Det nya förslaget med "vertikala tegelaccenter" ser bättre ut än det första förslaget som var mer en ren glasbox. Jesper har en poäng i att en upplyst glasbox inte riktigt passar in på Götaplatsen där alla andra hus består av tunga tegelmonoliter.

En annan sak som kommer att förändras om biblioteket byggs till enligt förslaget är att det kommer att få andra proportioner. Idag är det som en som en kub, ungefär som de andra kulturbyggnaderna vid Götaplatsen. Jag gillar det! Det är som en flört med klassicismen. Och jag gillar också den symetriska placeringen av entrén och atriet man kommer in i. Sedan har man med tiden stökat till entrérummet, och entrén är underdimensionerad för dagens besöksström, men det är en annan sak. I grund och botten så är det ett vackert rum. Erseus förslag ser däremot ut som en ganska standardmässig modernistisk lösning. En lamell.

Det är inget uselt förslag. Men ska inte en så viktig byggnad som vårt stadsbibliotek få en mer personlig och högklassig utformning? Det föreslagna huset ser ut att kunna vara vara ett nytt bibliotek i vilken svensk småstad eller förort som helst. Tyvärr har svensk arkitektur kört ner i samma modernistiska håla som vi befann oss i på 60-talet. Det viktigaste tycks vara att det ser "rätt" och tidsenligt ut. Arkitektonisk egensinnighet är satt på undantag idag. Jag tror att egensinnighet gör att hus i framtiden kan bli älskade. Kommer Erseus låda att bli älskad...?
 0
Sven R (18 Juli 2008 17:15):
Men jag är positiv till att man tar ett helhetsgrepp om biblioteket och vill förändra fasaden. Den är verkligen inte vacker.
 0
Hman (18 Juli 2008 23:13):
Gick upp Avenyn i eftermiddags för en tur in på stadsbiblioteket. Har varit där flera gånger förut men ändå hajade jag till och fick tänka "där ligger det ju" när jag var på andra sidan avenyn i höjd med det. Så en starkare profilering skulle väl inte skada. Och hur vet man att byggnaden innehåller ett bibliotek om man inte aktivt tagit reda på det innan? Okej det står en försynt text på väggen.

Jag vet inte så mycket om de nya förslagen men hoppas man satsar åtminstone på att förstora entrén som sagt.

Annars håller jag med om att huset är ändamålsenligt och trevligt inuti. Men cafét saknas!
 0
Jesper Hallén (19 Juli 2008 02:47):
Jag gillar också det symmetriska med dagens byggnad med entrén i mitten. Notera även att uterummet framför fungerar mycket bra och är trivsamt att vistas i.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.