Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Debatt om ungas bostadsbrist

 

I tisdags arrangerade Hyresgästföreningens ungdomsnätverk en debatt om bostadsbristen. Det var en intressant diskussion som kanske inte löste några problem men i alla fall lyckades gå lite djupare än vad som vanligen är fallet. Nedan följer ett kort referat:

Tobias Olsson från jagvillhabostad.nu framhöll att bostadsbristen är akut och att situationen bara kommer att förvärras i och med att allt fler unga söker sig till storstäderna. Han tryckte på att det inte bara måste byggas fler lägenheter utan också billigare lägenheter som ungdomar har råd med. Ett sätt är att bygga mindre lägenheter och inte bygga in onödig utrustning som kanske ändå inte efterfrågas av unga.

Erik Berg från Byggbrigaderna reagerade på detta och menade att standardsänkning leder till att det skapas slumområden. Enligt honom behövs istället en aktiv bostadspolitik - det måste få kosta att bygga. Berg menade att samhället, genom kommun och stat, ska ta ett mycket större ansvar för finansieringen av byggandet, framförallt genom subventioner. Owe Nilsson (s) höll med Berg i detta men poängterade också att det behövs mer kommunal kompetens vad gäller upphandling. Nilsson förde dessutom fram inrättandet av ett kommunalt byggföretag som en annan möjlig strategi.

Helene Odenjung (fp) höll med om att vi måste bygga mer, men menade att erfarenheterna från miljonprogrammet visar att staten inte kan lösa alla problem. Istället borde man pröva nya vägar och ge individerna större plats i byggandet. Odenjung efterlyste en ny egnahemsrörelse där folk kunde bygga sina egna småhus och på det viset också få ner kostnaderna för byggandet. Erik Berg instämde i att egnahemsrörelsen var en förebild men menade att det idag är orimligt att bygga fler villor, vad man borde satsa på är att förtäta miljonprogrammen med flerbostadshus, där marken är billig och infrastrukturen är på plats. Owe Nilsson invände mot detta och menade att det också är viktigt att förtäta centrala Göteborg och att blanda upplåtelseformer. Nilsson talade i det sammanhanget om en undersökning som visat att man på det sättet kan ge upphov till flyttkedjor som hjälper unga in på bostadsmarknaden. Varken Berg eller Tobias Olsson trodde dock på det. Olsson påpekade att den undersökning Nilsson refererade var gjord av Temaplan och att enligt deras definitioner skulle även en stadgad ingenjör som flyttar in från en annan kommun räknas som "debutant på marknaden".

Åsikterna gick alltså isär på många områden. Alla inblandade, inklusive Nilsson och Odenjung, verkade dock överens om att ett stort problem är den nuvarande lagstiftningen på byggområdet. Framförallt betonade då de enorma kostnader som överklagandeprocessen skapar.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (12 Juni 2008 10:34):
Bra att det börjar krypa in en förståelse för att lagstiftningen kring överklaganden behöver göras om. Idag kan ju en enskild privatperson stoppa byggen av hundratals lägenheter i flera år, utan att egentligen ha någonting att komma med. Höjden av egoism minst sagt.
 0
Johannes Hulter (12 Juni 2008 12:42):
@ anders: Ja, omg. Idag i GP kan man läsa att bygget på Friggagatan överklagats - igen. Av samme ensamme bostadsrättsinnehavare som överklagat de andra 43 gångerna. 500 lägenheter ligger alltså fortfarande i frysen. I Göteborg totalt är 1.300 lägenheter överklagade.
 0
mhean (12 Juni 2008 12:52):
Vilket slöseri med resurser. De borde nästan var straffbart att överklaga något som man inte personligen och bevisligen kommer lida av.
 0
Ann-Louise Pettersson (12 Juni 2008 13:02):
Berg har flera kloka poäng då det gäller bostadsproblematiken idag. Men jag tror inte att en avkallelse på vissa bostadskrav skulle leda till slumområden. Slumområden uppstår inte pga yteffektiva lägenheter med enkel standard. De utvecklas på platser som är avskurna från det övriga stadslivet. Dålig kommunaltrafik, stora trafikleder som blir till barriärer, inga kopplingar till kringliggande områden skapar slumområden.
 0
Johannes Hulter (12 Juni 2008 13:13):
@ ann-louise: Håller med. Dessutom är det ju ingen som föreslår dass på gården etc. Bara att man slipper handdukselement, infravärme i golvet, ekparkett etc. Personligen blir jag mest irriterad om det är för mycket färdigplanerat i lägenheten, jag vill själv bestämma om jag ska ha en garderob, hur den ska se ut och var den ska stå. Ge mig ett juste skal så ordnar jag innehållet själv.
 0
Anders Gardebring (12 Juni 2008 13:15):
Ann-Louise Pettersson:
Visst har du helt rätt här. Berg visar på en ganska stor oförståelse för hur städer fungerar. Titta bara på vad som har hänt med våra städer. De nya områden som uppfördes, med för den tiden hög standard enligt alla konstens regler, miljonprogrammet, har sedan dag ett genomgått en förslumningsprocess, medan innerstaden, som på den tiden sågs ner på av "experter" med sin lägre standard, "dåliga" tillgång på ljus och äldre lägenheter aldrig egentligen förlorade popularitet hos befolkningen och idag är attraktivare än någonsin. Att man tänker på stadens struktur, samband och blandning är oerhört mycket viktigare än huruvida diskmaskin och ekparkett är standard eller inte...
 0
Erik Berg (13 Juni 2008 09:09):
Lägre standard av de slag som Johannes tar upp påverkar inte byggkostnaden nämnvärt. De är främst ett sätt att dra upp försäljningspriset för mäklarna, byggkostnadsmässigt är det på marginalen. Det som däremot kan påverka byggkostnaden är om man gör avsevärt mindre lägenheter och det tycker jag är fel väg att gå, det är att sänka vår välfärdsnivå när vi inte behöver det, och det är att helt i onödan skapa problem för framtiden med lägenheter med begränsad användbarhet.

Varje gång vi haft bostadsbrist har det föreslagits att den ska lösas genom att vi sänker standarden i en del av beståndet. Bostadssociala utredningen på 40-talet, som jag hänvisade till i debatten när jag nämnde risken för slumområden, mötte precis samma argumentation och jag tycker de hade en poäng då som är giltig även nu: det är bättre att genom en aktiv bostadspolitik möjliggöra att bygga så bra och hållbara hus och lägenheter vi bara kan åt alla, det betalar igen sig i längden. Läs gärna ett längre citat från utredningen här: http://approximationer.blogspot.com/2006/04/bostadspol..

Så är också 40-50-talets allmännytta den finaste delen av efterkrigsbeståndet och husen kan stå minst lika länge till. Det är mer än vad man kan säga om dagens billighetsbyggen som byggexperter ger på sin höjd 30-40-års livslängd och det är bättre än förra gången det begav sig med standardsänkningar: när _delar av_ miljonprogrammet byggdes med en för långt driven ”kostnadsbesparande” rationalitet som resulterade i torftiga miljöer.

Det stora problemet idag är att alla tycks tro att bostadsbyggande ska betala sig direkt och inte kosta något – vilket är helt feltänkt. Ett flerbostadshus är en långsiktig investering och borde få ha en återbetalningstid på flera generationer, men idag byggs det inte med tanke på långsiktig förvaltning och det byggs för att göra vinst direkt. Tyvärr gör även kommunerna så, och det var en diskussion jag gärna hade sett någon haka in i vid debatten. När staden bygger längs älvstränderna har man givit ÄUAB uppdraget att klara hela utbyggnaden genom fastighets- och markförsäljningar utan att en enda skattekrona ska skjutas till. En sådan lösning ser bra ut för kommunkassan kortsiktigt, men inte fan kommer man få några billiga hyresrätter på det sättet. Göteborgs segregation fördjupas och det sker genom aktiva politiska beslut samtidigt som man säger sig vilja någonting annat. Mats Andersson har fel (i posten ovan) när han säger att statliga subventioner behövs för att bygga bostäder åt alla på älvsttränderna. Statliga subventioner vore väldigt bra men kommunen har verktyg som de inte använder: de bestämmer markpriset. Deras egen kortsiktiga snålhet driver upp kostnaderna. Hade allmännyttan istället byggt för egen förvaltning på älvstränderna och kommunerna upplåtit marken på lång avbetalning, då hade bra och billiga lägenheter kunnat åstadkommas idag. Men kamrererna i stadshuset vågar inte tänka så.

Till Gardebring: Prova att sätta in din historieskrivning i ett socialt sammanhang så kanske du blir lite klokare på vilka andra krafter som påverkat utvecklingen i innerstaden och förorterna.

Välkomna till Göteborg förresten. Jag håller inte med Yimby i mycket men ni är verkligen uppfriskande för stadsbyggnadsdebatten.
 0
Johannes Hulter (13 Juni 2008 10:20):
@ erik berg: Tack för din kommentar, du bidrar verkligen till ett konstruktivt samtal om staden. Det är synd att du säger dig inte hålla med oss om mycket, jag håller nämligen med dig om mycket.

Vad gäller standard: Det var uppenbart att Olsson avsåg just de detaljer jag refererade till, om de sedan inte sänker hyran avsevärt är en annan fråga. Det stämmer också att Olsson förespråkade mindre lägenhetsytor (mindre tvåor, mindre treor etc). Jag har dock svårt att se det som en "standardsänkning". Människor har vissa gemensamma behov, men lägenhetsstorlek hör knappast dit.

Ditt förslag till kommunal strategi tycker jag personligen låter utmärkt, men så delar vi förmodligen samma grundläggande ideologi. Jag har själv motionerat om ett kommunalt byggföretag.

Men, och det är viktigt, YimbyGBG är opolitiskt och tar bara ställning för målet: En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad - den täta, levande blandstaden. Vilka metoder man vill använda för att nå dit beror på ideologi och går med fördel att diskutera här på sidan. Ni som tycker Erik förespråkar fel metoder får alltså gärna höra av er.
 0
Anders Gardebring (13 Juni 2008 11:15):
Erik Berg:
Jag, liksom Johannes, kan också bara säga att det är synd att du inte håller med yimby "i mycket". Vad exakt är det som är fel med blandstaden som får vara stad? Kanske ligger din aversion i att Yimby inte tar ställning till frågor som bostadssubventioner, marknadshyror och så vidare, men som Johannes påpekar så är nätverket uttalat tvärpolitiskt och kan inte ta ställning i sådana frågor då vi då per definition då inte längre blir tvärpolitiska. Att det finns samsyn kring målet är dock uppenbart, jag och Johannes befinner oss på olika sidor i blockpolitiken men håller med varandra i det mesta vad gäller hur städer och bostadsmiljöer bör utformas.
Du nämner 40-50-talets allmännytta, och att den har betytt mycket för Sverige råder det knappast någon tvekan om. Det finns dock uppenbarligen problem med denna typ av staten planerade områden, stadslivet försvann alltmer allteftersom tiden gick för att kulminera i miljonprogrammets betonglimpor på 60- och 70-talet.

Och jag har satt min historiebeskrivning i ett socialt sammanhang. Jag kanske bara inte har dragit samma slutsats som du...

Tror jag då att bostadsbristens gyllene lösning är att sänka standarden? Nej. Jag tror på en efterfrågansstyrd bostadssituation. Bygg det som människor efterfrågar helt enkelt. Vill du ha ekparkett så får du betala för det, vill du inte ha det så kan du spara in den kostnaden. Jag förstår inte var vitsen ligger i att någon åt mig skall bestämma vilken standard jag skall behöva betala för. Det luktar social ingenjörskonst och det har vi ju facit på hur bra sådant brukar gå. Jag bor hellre in en etta med linoleumgolv och kök från 50-talet i en urban stadsmiljö än en trea med nyrenoverat kök, ekparkettgolv och utsikt över skog och hav ute i förorten.

"Lägre standard" betyder i sverige inte längre fattigbostäder med jordgolv...

Att det finns problem med hur det byggs idag håller jag fullständigt med om. Hur det bör lösas håller jag öppet. Det är nog en prövoprocess för att hitta bra lösingar. Gamla idéer om storskaliga statsfinansierade och stadsplanerade lösningar är jag personligen ingen större anhängare av. Däremot ser jag den omfattande planprocessen och de överdrivna överklagandemöjligheterna som ett stort problem som skapar de byggnadsoligarker som idag dominerar svensk bostadsproduktion. Det driver upp priserna (dels pga dålig konkurrens och del på grund av höga kostnader för att sitta på mark som inte kan användas när överklagandeprocessen rullar på).
Sätt upp grundregler för hur man bör bygga, och vad man inte får göra (snarare än vad man får göra) och släpp det mer fritt.

Utförsäljningen av allmännyttan är ett annat problem. Återigen här redovisar jag min personliga ståndpunkt: Jag ser inte utförsäljningen som sådan som ett problem, vill de boende köpa ser jag inte fel med det. Problemen som finns är dock flera: För det första så förekommer det en del fulspel i försäljningarna. Inte okej. För det andra så säljs det ofta till underpris. För det tredje (och det här är viktigast), var går pengarna som dras in på försäljningarna? Dessa bör öronmärkas för uppförande av nya hyresrätter. Alla människor har inte möjligheten (eller vill) köpa bostadsrätter. Idag produceras det dock nästan bara bostadsrätter vilket måste ses som ett allvarligt problem som politikerna måste ta tag i.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.